Krucemburk 000-00705 - narození – 1761-1777 (on-line matrika)


lokalita rok str. dítě
otec matka č.p.
Benátky 1761 4 Jakub Misař Tomáš Magdalena
Krucemburk 1761 4 Karel Daniel Vít Dorota
Chlum 1761 4 Kateřina Marešová Václav Alžběta
Dolní huť 1761 4 Dorota Ledlová František Kateřina
Bílek 1761 4 Magdalena Fialová Antonín Kateřina
Krucemburk 1761 5 Josef Pátek Václav Růžena
Ždírec 1761 5 Antonín Průša Jakub Justýna
Ždírec 1761 5 Jana Danielová Martin Růžena
Ždírec 1761 5 Josef Hulák Jan Magdalena
Sobíňov 1761 5 Josef Janáček Jan Kateřina
Chlum 1761 5 Matěj Pátek Martin Magdalena
Vortová 1761 5 Marie Podroužková Jiří Anna
Krucemburk 1761 5 Josef Dočekal Václav Magdalena
Ždírec 1761 5 Růžena Tesařová Matěj Kateřina
Bílek 1761 5 František Janáček Martin Magdalena
Krucemburk 1761 5 Josef Bukovský Augustýn Juliana
Krucemburk 1761 5 Josef Ležák Josef Jana
Hluboká 1761 5 Anna Stehnová Martin Dorota
Bílek 1761 5 Tereza Piechová Antonín Anna
Ransko 1761 6 František Mastný Jan Kateřina
Sobíňov 1761 6 František Peřina František Kateřina
Krucemburk 1761 6 Tereza Machová Matěj Růžena
Krucemburk 1761 6 Daniel Ferber Jan Tereza
Ždírec 1761 6 Josef Waserbauer Jan Růžena
Krucemburk 1761 6 Vojtěch Ferber Martin Anna
Krucemburk 1761 6 Tereza Vepřovská Matěj Kateřina
Bílek 1761 6 Magdalena Barbora Paulová Antonín Kateřina
Krucemburk 1761 6 Vojtěch Spilka Ignác Žofie
Vortová 1761 6 Tereza Machovcová Jan Kateřina
Chlum 1761 6 Jan Petrlík Jan Kateřina
Vortová 1761 6 Alžběta Seewaldtová Karel Anna Marie
Chlum 1761 6 Dorota Fabiánová Tomáš Dorota
Krucemburk 1761 6 Jan Vepřovský Lukáš Anna
Krucemburk 1761 7 František Pospíchal František Ludmila
Krucemburk 1761 7 František Křivan Jiří Apolena
Hluboká 1761 7 Jan Křesťan Michal Kateřina
Hluboká 1761 7 Vít Křesťan Václav Kateřina
Ždírec 1761 7 František Sedlák Josef Kateřina
Hluboká 1761 7 Anna Stará Mikuláš Anna
Hluboká 1761 7 Jan Paur Mikuláš Marie
Vortová 1761 7 Jan Schuper František Kateřina
Chlum 1761 7 Petr Podroužek Simon Dorota
Hluboká 1761 7 Kateřina Dojáčková Jan Tereza
Krucemburk 1761 7 Jakub Pátek Tobiáš Kateřina
Ždírec 1761 7 Magdalena Smíšková Václav Kateřina
Krucemburk 1761 7 Jakub Čepl Karel Tereza
Malochyně 1761 7 Jan Prokop Čulek Jakub Anna
Ždírec 1761 7 František Stuckheil Matěj Jana
Ransko 1761 7 Anna Dymáčková Josef Anna
Krucemburk 1761 8 Ignác Kalita Václav Anna
Krucemburk 1761 8 František Kalita Antonín Kateřina
Krucemburk 1761 8 František Šmahel Jakub Alžběta
Ždírec 1761 8 Vavřinec Pospíchal Vít Anna
Hluboká 1761 8 Magdalena Beránková Jan Anna
Benátky 1761 8 Kateřina Pátková Tomáš Anna
Sobíňov 1761 8 Jan Maxmilián Starý Matěj Tereza
Hluboká 1761 8 Alžběta Křesťanová Martin Kateřina
Krucemburk 1761 8 František Podstatný Tomáš Eva
Vortová 1761 8 Jan Konrád Jakub Františka
Chlum 1761 8 Václav Mareš Josef Anna
Dolní huť 1761 8 Jan Vavřinec Panáček Jan Magdalena
Sopoty 1761 8 Václav Vlach Karel Barbora
Bílek 1761 8 Marie Magdalena Janáčková Jan Anna
Hluboká 1761 8 Anna Stehnová Václav Kateřina
Krucemburk 1761 8 Václav Zvolánek Josef Kateřina
Hluboká 1761 8 Kateřina Peřinová František Kateřina
Krucemburk 1761 9 Václav Křesťan Martin Růžena
Krucemburk 1761 9 Bartoloměj Havlík Matěj Kateřina
Hluboká 1761 9 Růžena Gligarová Martin Tereza
Sobíňov 1761 9 František Vondráček Jan Kateřina
Markvartice 1761 9 Václav Jan Růžička Václav Magdalena
Benátky 1761 9 Filipína Tesáková Josef Veronika
Malochyně 1761 9 Marie Magdalena Stehnová Pavel Kateřina
Benátky 1761 9 Růžena Pátková Martin Magdalena
Hluboká 1761 9 Václav Stehno František Jana
Krucemburk 1761 9 František Křivan Josef Anna
Hluboká 1761 9 Václav Smíšek Martin Barbora
Benátky 1761 9 Marie Magdalena Janečková Václav Veronika
Chlum 1761 9 Václav Machovec Václav Kateřina
Kohoutov 1761 9 Václav Pátek Jiří Magdalena
Hluboká 1761 9 Anna Koudelková Václav Kateřina
Herálec, huť 1761 9 Anna Marie Nachtmannová Ignác Apolena
Krucemburk 1761 10 Anna Běloušková Jan Alžběta
Krucemburk 1761 10 Václav Kubát Martin Magdalena
Vortová 1761 10 Václav Zdražil Matěj Anna
Krucemburk 1761 10 Kateřina Daňková Matěj Tereza
Krucemburk 1761 10 Martin Zvolánek Tobiáš Dorota
Vortová 1761 10 Anna Jandátová František Kateřina
Sobíňov 1761 10 Martin Václav Dočekal Pavel Magdalena
Krucemburk 1761 10 František Kasal Vojtěch Kateřina
Sopoty 1761 10 František Havel Kotouč Jan Anna
Ransko 1761 10 Jana Dymáčková Karel Anna
Krucemburk 1761 10 Kateřina Heldorfová Josef Jana
Bílek 1761 10 Václav Antonín Dvořák František Alžběta
Sobíňov 1761 10 Kateřina Janáčková Martin Magdalena
Sobíňov 1761 10 Alžběta Kateřina Vondráčková Tobiáš Alžběta
Krucemburk 1761 11 Tomáš Janáček Bedřich Alžběta
Sobíňov 1761 11 Barbora Vondráčková Matěj Dorota
Benátky 1761 11 Magdalena Ležáková Matěj Magdalena
Krucemburk 1761 11 Melichar Vambera Václav Dorota
Ždírec 1761 11 Tomáš Sedlák Matěj Magdalena
Hluboká 1761 11 Josef Sobotka Václav Kateřina
Krucemburk 1761 11 Jana Josefa Špinarová Vít Barbora
Markvartice 1762 11 František Josef Levl Lukáš Dorota
Krucemburk 1762 11 Kašpar Křivan Melichar Anna
Vortová 1762 11 Jenovéfa Dorota Žaudlíková Jan Kateřina
Sobíňov 1762 11 Anna Kateřina Stará Tobiáš Dorota
Benátky 1762 11 Kateřina Misařová Martin Anna
Sobíňov 1762 11 Anna Janáčková Tomáš Magdalena
Sobíňov 1762 11 Alžběta Janáčková Tomáš Magdalena
Kohoutov 1762 11 Matěj Kubát František Magdalena
Benátky 1762 11 František Janda Vavřinec Kateřina
Hluboká 1762 11 František Beránek František Dorota
Huť 1762 11 Apolena Vašíčková Jakub Jana
Sobíňov 1762 12 Jan Vondráček Václav Anna
Bílek 1762 12 Josef Havlíček Matěj Anna
Krucemburk 1762 12 Kateřina Františka Ležáková Martin Jana
Vortová 1762 12 Karel František Pleschinger František Alžběta
Benátky 1762 12 Magdalena Čeplová Jan Kateřina
Benátky 1762 12 Jana Waserbauerová Jakub Dorota
Benátky 1762 12 Matěj Vašíček Jiří Alžběta
Chlum 1762 12 Dorota Pátková Jiří Alžběta
Vortová 1762 12 Anna Barbora Blasiusová Sebastián Tereza
Ždírec 1762 12 Matěj Smíšek Martin Magdalena
Krucemburk 1762 12 Matěj Kasal Jiří Alžběta
Hluboká 1762 12 Vojtěch Stránský Vojtěch Ludmila
Hluboká 1762 12 Matěj Stránský Vojtěch Ludmila
Ždírec 1762 12 Kateřina Marková Jakub Kateřina
Sobíňov 1762 12 Jan Jiří Fiala Josef Kateřina
Sobíňov 1762 12 Anna Zvolánková Pavel Kateřina
Hluboká 1762 12 Růžena Waserbauerová Jakub Růžena
Krucemburk 1762 12 Tereza Dobrovolná Vojtěch Tereza
Chlum 1762 13 Anna Marešová Václav Alžběta
Sobíňov 1762 13 Marie Magdalena Kavková Tomáš Anna
Křivý dvůr 1762 13 Marie Magdalena Janáková Václav Anna
Krucemburk 1762 13 Matěj Zrzavý Jakub Anna
Krucemburk 1762 13 Alžběta Kasalová Bernard Františka
Krucemburk 1762 13 Růžena Spilková Martin Barbora
Hluboká 1762 13 Josef Pelikán Václav Kateřina
Bílek 1762 13 Anna Kateřina Piechová Tomáš Ludmila
Krucemburk 1762 13 Františka Pátková Vavřinec Kateřina
Sobíňov 1762 13 Anna Janáčková Lukáš Anna
Kohoutov 1762 13 Josef Misař František Anna
mlýn Vostralov 1762 13 František Fiala Michal Magdalena
Hluboká 1762 13 Anna Švestková Jan Kateřina
Krucemburk 1762 13 Marie Anna Dočekalová Josef Barbora
Krucemburk 1762 13 Vojtěch Ležák František Tereza
Krucemburk 1762 13 František Pujmon Filip Tereza
Krucemburk 1762 13 Jana Lacinová Matěj Zuzana
Chlum 1762 13 Jan Vondráček Matěj Anna
Krucemburk 1762 14 Filip Janáček František Alžběta
Dolní huť 1762 14 Tereza Alžběta Krausová Matěj Tereza
Benátky 1762 14 Magdalena Slámová Martin Františka
Ransko 1762 14 Apolena Kotoučová Karel Alžběta
Dolní huť 1762 14 Josef Jan Dymáček Jan Tereza
Dolní huť 1762 14 Kateřina Vepřovská František Kateřina
Ždírec 1762 14 Jakub Kárník Václav Kateřina
Krucemburk 1762 14 Jan Nepomuk Zvolánek Vavřinec Alžběta
Řeka 1762 14 Václav Waserbauer Josef Barbora
Chlum 1762 14 Josef Pátek Martin Magdalena
Chlum 1762 14 Magdalena Petrlíková Václav Anna
Krucemburk 1762 14 Anna Janáčková Václav Anna
Ransko 1762 14 Tereza Valová Matěj Anna
Vortová 1762 14 Anna Zdražilová Tomáš Veronika
Krucemburk 1762 14 Barbora Peřinová Martin Dorota
Sobíňov 1762 14 Anna Dorota Matějková Matěj Magdalena
Vortová 1762 14 Jan Machovec Václav Anna
Chlum 1762 15 Magdalena Vondráčková Matěj Anna
Benátky 1762 15 Anna Misařová Tomáš Magdalena
Kohoutov 1762 15 Jan Režný Jan Anna
Krucemburk 1762 15 Anna Marie Jindrová František Tereza
Ransko 1762 15 Jan Baptista Kolísko František Marie
Sobíňov 1762 15 Marie Magdalena Stará Lukáš Magdalena
Hluboká 1762 15 Petr Podšický Jan Anna
Vortová 1762 15 Ludmila Zdražilová Matěj Dorota
Chlum 1762 15 Marie Zdražilová Jan Anna
Chlum 1762 15 Jan Petrlík Václav Anna
Ransko 1762 15 Anna Ledlová Vojtěch Anna
Bílek 1762 15 Prokop Fiala Matěj Alžběta
Chlum 1762 15 Anna Zelinková Petr Ludmila
Chlum 1762 15 Jan Petrlík Martin Dorota
Chlum 1762 15 František Pátek Jan Magdalena
Krucemburk 1762 15 Anna Pátková Jakub Františka
Dolní huť 1762 15 Anna Marie Vepřovská Josef Magdalena
Benátky 1762 16 Ludmila Waserbauerová Jan Ludmila
Sopoty 1762 16 Kateřina Magdalena Jelínková Maxmilián Kateřina
Krucemburk 1762 16 Růžena Křesťanová Martin Růžena
Ždírec 1762 16 Vavřinec Průša Josef Tereza
Krucemburk 1762 16 Růžena Neubauerová Filip Tereza
Ransko 1762 16 František Kotouč František Kateřina
Chlum 1762 16 Václav Podroužek Jiří Anna
Bílek 1762 16 Václav Jan Fiala Jakub Anna
Vortová 1762 16 Kateřina Jandátová Jakub Magdalena
Krucemburk 1762 16 Václav Běloušek Josef Magdalena
Hluboká 1762 16 Václav Křesťan Martin Magdalena
Chlum 1762 16 Anna Pokorná Jakub Magdalena
Vortová 1762 16 Kateřina Žaudlíková Kristián Anna
Krucemburk 1762 16 Michal Zvolánek Mikuláš Jana
Chlum 1762 16 Dorota Marešová Matěj Kateřina
Benátky 1762 16 Tereza Tesáková Josef Alžběta
Ždírec 1762 16 Kateřina Stuckheilová Matěj Jana
Krucemburk 1762 17 Martin Zvolánek Josef Kateřina
Chlum 1762 17 Martin Pech Martin Růžena
Krucemburk 1762 17 František Martin Kalita Václav Anna
Benátky 1762 17 Martin Pátek Martin Magdalena
Sobíňov 1762 17 Tereza Brigita Matějková Tobiáš Alžběta
Hluboká 1762 17 Martin Vašíček Jan Dorota
Chlum 1762 17 Martin Podroužek Josef Dorota
Sobíňov 1762 17 Kateřina Uršula Stehnová Martin Eva
Dolní huť 1762 17 Kateřina Matějková Matěj Žofie
Chlum 1762 17 Matěj Podroužek Jan Magdalena
Krucemburk 1762 17 Martin Kasal Ondřej Apolena
Krucemburk 1762 17 Karel Čepl Karel Tereza
Sobíňov 1762 17 Kateřina Peřinová Melichar Růžena
Sobíňov 1762 17 Jan Martin Paul Tobiáš Kateřina
Kohoutov 1762 17 Kateřina Novotná Petr Kateřina
Dolní huť 1762 18 Lukáš Klement Jelínek František Alžběta
Krucemburk 1762 18 Ondřej Vepřovský Matěj Kateřina
Benátky 1762 18 Barbora Paulová Václav Tereza
Dolní huť 1762 18 Barbora Kateřina Janáčková Jan ?
Vortová 1762 18 Jan Kašpar Sázavský Jan Dorota
Chlum 1762 18 Tomáš Hertl František Kateřina
Ždírec 1762 18 Jan Sedlák Josef Kateřina
Krucemburk 1762 18 Josef Malý Jan Anna
Vortová 1763 18 Matěj Fabián Matěj Růžena
Chlum 1763 18 Václav Petrlík Petr Ludmila
Krucemburk 1763 18 Josef Vepřovský Lukáš Václav Anna
Krucemburk 1763 18 Anna Křivanová Jan Magdalena
Vortová 1763 18 Josef Schuper František Kateřina
Kohoutov 1763 18 Josef Pátek Josef Jana
Hluboká 1763 18 Josef Smíšek Jan Dorota
Sobíňov 1763 18 Tomáš Ignác Starý Ondřej Alžběta
Markvartice 1763 19 Matěj Janáček Jan Kateřina
Chlum 1763 19 Josef Machovec Václav Kateřina
Bílek 1763 19 Kateřina Bednářová Ondřej Anna
Chlum 1763 19 Josef Petrlík Josef Dorota
Kohoutov 1763 19 Kateřina Pátková Jiří Kateřina
Kohoutov 1763 19 Josef Pátek Jiří Magdalena
Krucemburk 1763 19 Jiří František Ležák Josef Jana
Krucemburk 1763 19 Marie Ležáková Matěj Kateřina
Hluboká 1763 19 Mariana Jelínková Václav Eva
Ždírec 1763 19 Alžběta Waserbauerová Jan Růžena
Chlum 1763 19 Josef Krejčí Jan Anna
Ždírec 1763 19 Josefa Klusáčková Jakub Anna
Dolní huť 1763 19 Alžběta Ledlová František Kateřina
Hluboká 1763 19 Jiří Starý Jan Ludmila
Ždírec 1763 19 Jan Sedlák Jakub Magdalena
Ransko 1763 19 Jan Ledl Ondřej Dorota
Vortová 1763 19 František de Paula Žaudlík Jan Kateřina
Krucemburk 1763 20 Anežka Danielová Vít Dorota
Sopoty 1763 20 Tereza Matějková Martin Kateřina
Ždírec 1763 20 Vojtěch Daniel Martin Růžena
Ždírec 1763 20 František de Paula Stehno Václav Růžena
Vortová 1763 20 Josef Michal Blasius Sebastián Tereza
Hluboká 1763 20 Jan Nepomuk Pelikán Václav Kateřina
Ždírec 1763 20 Magdalena Smíšková Martin Magdalena
Chlum 1763 20 Jan Ondřej Mebes, voják Antonín Anna Marie Tereza
Krucemburk 1763 20 Alžběta Hochmanová Jakub Magdalena
Krucemburk 1763 20 Josef Zrzavý Prokop Magdalena
Ždírec 1763 20 Anna Tesařová Matěj Kateřina
Krucemburk 1763 20 Magdalena Dobrovolná Vojtěch Magdalena
Ransko 1763 20 Jan Dobrovolný Jakub Tereza
Ransko 1763 20 Tereza Dobrovolná Jakub Tereza
Sobíňov 1763 20 Marie Magdalena Kavková Tomáš Judita
Chlum 1763 21 Magdalena Sedmíková Václav Anna
Benátky 1763 21 Magdalena Sedláková Karel Anna
Krucemburk 1763 21 Jakub Kalita Jakub Ludmila
Krucemburk 1763 21 Anna Danielová František Tereza
Vortová 1763 21 Markéta Jandátová Jakub Anna
Branišov 1763 21 Jakub Vyčichl Ondřej Magdalena
Bílek 1763 21 Anna Fialová Antonín Kateřina
Kohoutov 1763 21 Růžena Kubátová František Magdalena
Sobíňov 1763 21 Magdalena Zvolánková Lukáš Kateřina
Krucemburk 1763 21 Růžena Bukovská Augustýn Juliana
Krucemburk 1763 21 Václav Ferber Martin Anna
Vortová 1763 21 Marie Anna Hallerová Kašpar Anna
Hluboká 1763 21 Václav Stehno Martin Dorota
Ždírec 1763 21 Bartoloměj Průša Josef Tereza
Bílek 1763 22 Antonín Fiala Jakub Magdalena
Bílek 1763 22 František Keřkovský Václav Tereza
Chlum 1763 22 Jan Tesař Matěj Anna
Vortová 1763 22 Josefa Zdražilová Matěj Kateřina
Krucemburk 1763 22 Bernard Václav Novotný Jakub Magdalena
Ransko 1763 22 Magdalena Mastná Jan Kateřina
Krucemburk 1763 22 Ignác Kalita Václav Anna
Krucemburk 1763 22 Václav Heldorf Matěj Kateřina
Krucemburk 1763 22 Anna Zvolánková Václav Kateřina
Hluboká 1763 22 Tereza Waserbauerová Václav Anna
Krucemburk 1763 22 Václav Mach Matěj Růžena
Dolní huť 1763 22 Matouš Peřina Martin ?
Hluboká 1763 22 Michal Cimpl Josef Magdalena
Chlum 1763 22 Josef Vondráček Matěj Anna
Chlum 1763 22 Magdalena Pátková Václav Kateřina
Slavětín/Havlíčkův Brod 1763 22 Václav Michal Beničar, voják František Anna
Hluboká 1763 22 Tereza Švestková Jan Kateřina
Ždírec 1763 22 Anna Novotná Jan Magdalena
Sobíňov 1763 23 Jan Vondráček Jan Kateřina
Markvartice 1763 23 Josef Jan Růžička Václav Magdalena
Kohoutov/Benátky 1763 23 Tomáš Pátek Jan Kateřina
Krucemburk 1763 23 Kateřina Pátková Matěj Františka
Chlum 1763 23 Kateřina Moravcová Josef Kateřina
Benátky 1763 23 František Němec Bernard Anna
Kohoutov 1763 23 Josef Misař František Anna
Vortová 1763 23 Anna Kateřina Konrádová Jakub Františka
Benátky 1763 23 Barbora Ležáková Matěj Magdalena
Krucemburk 1763 23 Jan Kasal Vojtěch Kateřina
Ždírec 1763 23 Tomáš Kárník Jakub Jana
Hluboká 1763 23 Barbora Grigarová Martin Tereza
Bílek 1763 23 Jan Antonín Piech Antonín Anna
Sobíňov 1763 23 Josef Janáček Jan Růžena
Krucemburk 1763 23 Magdalena Čeplová Karel Tereza
Krucemburk 1763 23 Viktorie Čeplová Karel Tereza
Ždírec 1763 23 Tomáš Pospíchal Vít Anna
Ransko 1763 23 Jan Dymáček Karel Anna
Ransko 1763 24 Štěpán Jan Dymáček Josef Anna
Hluboká 1763 24 Ambrož Jan Starý Mikuláš Anna
Krucemburk 1763 24 František Hondl (?) František Kateřina
Krucemburk 1763 24 Apolena Dočekalová Václav Magdalena
Ždírec 1763 24 Dorota Stuckheilová Matěj Jana
Sopoty 1763 24 Jan Kotouč Jan Anna
Hluboká 1764 24 Melichar Stehno František Jana
Krucemburk 1764 24 Alžběta Křivanová Josef Anna
Vortová 1764 24 Jan Zdražil Matěj Dorota
Krucemburk 1764 24 Vilém Křivan Jiří Apolena
Chlum 1764 24 Vojtěch Zdražil Jiří Ludmila
Krucemburk 1764 24 Alžběta Kochelová František Zuzana
Křivý dvůr 1764 24 Kateřina Plachá Jiří Anna
Vortová 1764 24 Matěj Zdražil Matěj Anna
Chlum 1764 25 Dorota Zdražilová Jan Anna
Hluboká 1764 25 Tereza Pujmonová František Alžběta
Sopoty 1764 25 Josef Sláma Jan Růžena
Ždírec 1764 25 Magdalena Misařová Václav Kateřina
Chlum 1764 25 Josef Podroužek Josef Alžběta
Krucemburk 1764 25 Tomáš Janáček Bedřich Alžběta
Sobíňov 1764 25 Kateřina Konversová Martin Kateřina
Krucemburk 1764 25 Josef Kasal Jiří Alžběta
Krucemburk 1764 25 František Zvolánek Tobiáš Dorota
Vortová 1764 25 Václav Kazimír Jokal Kristián Růžena
Krucemburk 1764 25 Anna Daňková Josef Růžena
Krucemburk 1764 25 Josef Kalita Antonín Kateřina
Hluboká 1764 25 Josef Šmahel Vavřinec Kateřina
Malochyně 1764 25 Josef Pešek Jan Anna
Krucemburk 1764 25 Jan Běloušek Jan Alžběta
Bílek 1764 26 Tereza Piechová Josef Magdalena
Sobíňov 1764 26 Josef Peřina Melichar Růžena
Markvartice 1764 26 Kateřina Janáčková Lukáš Anna
Krucemburk 1764 26 Růžena Heldorfová Josef Jana
Chlum 1764 26 Václav Kuchyňka Josef Magdalena
Chlum 1764 26 Ludmila Kuchyňková Josef Magdalena
Vortová 1764 26 Jan Sázavský Matěj Anna
Dolní huť 1764 26 Anna Vepřovská František Kateřina
Krucemburk 1764 26 Jakub Křivan Melichar Anna
Krucemburk 1764 26 Anna Křivanová Melichar Anna
Benátky 1764 26 Václav Waserbauer Jan Ludmila
Krucemburk 1764 26 Vojtěch Zrzavý Jakub Anna
Krucemburk 1764 26 Anna Křesťanová Martin Růžena
Hluboká 1764 26 Jakub Křesťan Václav Kateřina
Markvartice 1764 26 Jan Nepomuk Levl Lukáš Dorota
Hluboká 1764 26 Dorota Křesťanová Michal Kateřina
Bílek 1764 27 Vojtěch Lukáš Krisl Tobiáš Kateřina
Sobíňov 1764 27 Kateřina Vondráčková Matěj Dorota
Sobíňov 1764 27 Magdalena Stará Tobiáš Magdalena
Sobíňov 1764 27 Tereza Jelínková Antonín Magdalena
Chlum 1764 27 Josef Pátek Jiří Alžběta
Benátky 1764 27 Jan Nepomuk Sedlák Jakub Magdalena
Branišov 1764 27 Michal Bednář Václav Kateřina
Krucemburk 1764 27 Jan Nepomuk Dobrovolný Vojtěch Tereza
Chlum 1764 27 Dorota Petrlíková Jan Kateřina
Krucemburk 1764 27 Jan Pátek Tobiáš Kateřina
Benátky 1764 27 Magdalena Misařová Martin Anna
Malochyně 1764 27 Michal Stehno Pavel Kateřina
Sobíňov 1764 27 František Maxmilián Starý Matěj Tereza
Hluboká 1764 27 Jan Waserbauer Jakub Růžena
Krucemburk 1764 27 Jan Pokorný Jiří Dorota
Krucemburk 1764 27 Růžena Ležáková František Tereza
Krucemburk 1764 27 Anna Běloušková Josef Magdalena
Krucemburk 1764 27 Petr Havlík Matěj Kateřina
Sobíňov 1764 27 Viktorie Zvolánková Tomáš Kateřina
Hluboká 1764 27 Jan Koudelka Václav Kateřina
Hluboká 1764 27 Jan Dojáček Jan Tereza
Krucemburk 1764 27 Jakub Dočekal Josef Barbora
Krucemburk 1764 28 Anna Pujmonová Filip Tereza
Ransko 1764 28 Karel Kotouč Karel Alžběta
Vortová 1764 28 Václav Machovec Václav Anna
Bílek 1764 28 Anna Dvořáková Antonín Magdalena
Chlum 1764 28 Jan Pátek Martin Magdalena
Sobíňov 1764 28 František Matějka Jan Kateřina
Dolní huť 1764 28 Anna Dymáčková Jan Tereza
Sobíňov 1764 28 Magdalena Janáčková Martin Magdalena
Krucemburk 1764 28 Václav Malý Jan Anna
Vortová 1764 28 František Ignác Machovec Jan Kateřina
Vortová 1764 28 Barbora Zahrádková Václav Magdalena
Krucemburk 1764 28 Vavřinec Podstatný Tomáš Eva
Hluboká 1764 28 Bartoloměj Beránek Martin Kateřina
Hluboká 1764 28 Václav Paur Mikuláš Magdalena
Ždírec 1764 28 František Sedlák Josef Kateřina
Sobíňov 1764 28 Václav Vondráček Václav Anna
Chlum 1764 28 Jiří Senberger Ferdinand Juliana
Ždírec 1764 29 Alžběta Kárníková Václav Kateřina
Vortová 1764 29 Tereza Anna Marie Žaudlíková Kryštof Anna
Ransko 1764 29 Magdalena Čepeláková Ondřej Dorota
Ždírec 1764 29 Václav Sláma Matěj Dorota
Hluboká 1764 29 Václav Křesťan Martin Kateřina
Krucemburk 1764 29 Václav Zvolánek Josef Kateřina
Krucemburk 1764 29 Michal Zvolánek Josef Kateřina
Dolní huť 1764 29 Václav Janáček Vojtěch Dorota
Krucemburk 1764 29 Václav Vepřovský Lukáš Anna
Chrást 1764 29 Kateřina Čuprová Václav Růžena
Sobíňov 1764 29 Václav Tobiáš Paul Tobiáš Kateřina
Vortová 1764 29 Matěj Jandát František Kateřina
Sopoty 1764 29 Václav Kotouč Jiří Alžběta
Markvartice 1764 29 František Růžička Václav Magdalena
Krucemburk 1764 29 Tereza Dobrovolná Vojtěch Magdalena
Krucemburk 1764 30 Martin Daněk Matěj Tereza
Sobíňov 1764 30 Martin Janáček Tomáš Magdalena
Sobíňov 1764 30 Kateřina Janáčková Tomáš Magdalena
Sobíňov 1764 30 Martin Matějka Matěj Magdalena
Kohoutov 1764 30 Martin Kubát Jakub Anna
Chlum 1764 30 Kateřina Podroužková Jiří Anna
Hluboká 1764 30 Kateřina Smíšková Jan Dorota
Krucemburk 1764 30 Kateřina Zvolánková Vojtěch Magdalena
Krucemburk 1764 30 Alžběta Životová Matěj Anna
Krucemburk 1764 30 Kateřina Zrzavá Prokop Magdalena
Hluboká 1764 30 Kateřina Beránková František Dorota
Benátky 1764 30 Tomáš Janeček Václav Veronika
Krucemburk 1764 30 Tadeáš Zvolánek Mikuláš Jana
Hluboká 1764 30 Kateřina Pertlová Jan Tereza
Krucemburk 1764 30 Kateřina Janáčková František Alžběta
Ždírec 1764 30 Václav Stehno Václav Růžena
Krucemburk 1764 30 Marie Hondlová Josef Anna
Ždírec 1764 31 Martin Smíšek Václav Kateřina
Krucemburk 1764 31 Tomáš Ležák Martin Jana
Sobíňov 1764 31 Kateřina Dočekalová Pavel Magdalena
Krucemburk 1764 31 Martin Lacina Jan Magdalena
Krucemburk 1764 31 Martin Pátek Jakub Františka
Krucemburk 1764 31 František Josef Hondl František Kateřina
Chlum 1764 31 Kateřina Vondráčková Václav Alžběta
Benátky 1764 31 Tomáš Pátek Jiří Anna
Vortová 1764 31 Kateřina Riklová Josef Anna Marie
Sobíňov 1764 31 Magdalena Jelínková Václav Magdalena
Ransko 1764 31 Ondřej Ledl Ondřej Dorota
Krucemburk 1764 31 Barbora Spilková Martin Barbora
Kohoutov 1764 31 Tomáš Novotný Petr Kateřina
Krucemburk 1764 31 Josef Mikuláš Janáček Jan Anna
Benátky 1764 31 Dorota Němcová Bernard Anna
Krucemburk 1764 32 Anna Ferberová Jan Magdalena
Vortová 1764 32 Ferdinand Schuper František Kateřina
Hluboká 1764 32 Anna Vašíčková Jan Dorota
Hluboká 1764 32 Michal Cimpl František Anna
Chlum 1764 32 Anna Podroužková Josef Dorota
Ždírec 1764 32 Růžena Smíšková Martin Kateřina
Benátky 1765 32 Dorota Paulová Václav Tereza
Chlum 1765 32 František Zdražil Jiří Ludmila
Chlum 1765 32 Anna Petrlíková Martin Dorota
Krucemburk 1765 32 Anna Pospíchalová František Ludmila
Benátky 1765 32 Růžena Misařová Tomáš Magdalena
Dolní huť 1765 32 Josef Karas Matěj Tereza
Vortová 1765 32 Dorota Zdražilová Tomáš Veronika
Hluboká 1765 32 Dorota Peřinová František Kateřina
Chlum 1765 32 Matěj Moravec Josef Kateřina
Benátky 1765 33 František Němec Josef Magdalena
Dolní huť 1765 33 Josef Lukáš Jelínek František Alžběta
Chlum 1765 33 Anna Zdražilová Jan Dorota
Chlum 1765 33 Dorota Petrlíková Petr Kateřina
Krucemburk 1765 33 Magdalena Kohlová Josef Magdalena
Ransko 1765 33 Magdalena Ledlová Vojtěch Anna
Krucemburk 1765 33 Josef Lacina Matěj Zuzana
Ransko 1765 33 Alžběta Antonie Josefa Markéta Richterová Jakub Florentina
Sobíňov 1765 33 Josef Fiala Josef Kateřina
Sopoty 1765 33 Anna Matějková Martin Kateřina
Chlum 1765 33 Alžběta Marešová Václav Alžběta
Krucemburk 1765 33 Marie Cimplová Václav Marie
Sobíňov 1765 33 Josef Starý Lukáš Magdalena
Sobíňov 1765 33 Kateřina Stará Lukáš Magdalena
Benátky 1765 33 Jiří Ležák Jiří Anna
Benátky 1765 33 Magdalena Waserbauerová Jan Ludmila
Chlum 1765 33 František de Paula Pech Martin Růžena
Benátky 1765 34 Kateřina Pátková Martin Magdalena
Hluboká 1765 34 Jiří Stehno Václav Kateřina
Chlum 1765 34 Kateřina Zelinková Petr Ludmila
Benátky 1765 34 Jakub Moravec Martin Anna
Hluboká 1765 34 Jiří Gligar Martin Tereza
Sopoty 1765 34 František Stýblo Matěj Magdalena
Bílek 1765 34 Václav Sýkora Václav Tereza
Benátky 1765 34 Jan Pátek Lukáš Magdalena
Ždírec 1765 34 Jan Průša Josef Tereza
Krucemburk 1765 34 Anna Zrzavá Jan Kateřina
Chlum 1765 34 Josef Podroužek Jiří Anna
Ždírec 1765 34 František Tesař Matěj Kateřina
Sobíňov 1765 34 Jan Tobiáš Matějka Tobiáš Alžběta
Hluboká 1765 35 Tereza Smíšková Martin Barbora
Vortová 1765 35 Kateřina Jandátová Jakub Magdalena
Chlum 1765 35 Jan Petrlík Václav Anna
Markvartice 1765 35 Magdalena Janáčková Lukáš Anna
Dolní huť 1765 35 Josef Vepřovský Josef Magdalena
Hluboká 1765 35 Jan Jelínek Václav Eva
Krucemburk 1765 35 Jan Daniel Vít Dorota
Sobíňov 1765 35 Jan Nepomuk Vondráček Matěj Dorota
Dolní huť 1765 35 Eleonora Vašíčková Jakub Jana
Kohoutov 1765 35 Anna Pátková Jiří Kateřina
Ždírec 1765 35 František Hulák Jan Magdalena
Dolní huť 1765 35 Anna Janáčková Jan Dorota
Sobíňov 1765 35 Jan Starý Ondřej Alžběta
Krucemburk 1765 35 Petr Kasal Ondřej Apolena
Ransko 1765 35 Anna Kotoučová František Kateřina
Sopoty 1765 35 Magdalena Vondráčková Jiří Magdalena
Bílek 1765 35 František Fiala Antonín Kateřina
Krucemburk 1765 35 Václav Mastný Václav Kateřina
Sopoty 1765 36 Jakub Jelínek Maxmilián ?
Krucemburk 1765 36 Alžběta Jindrová František Tereza
Krucemburk 1765 36 Magdalena Heldorfová Jakub Magdalena
Krucemburk 1765 36 Jakub Stehno Jiří Barbora
Kohoutov 1765 36 Jakub Pátek Josef Jana
Ždírec 1765 36 Růžena Průšová Václav Růžena
Dolní huť 1765 36 František Ledl František Kateřina
Sobíňov 1765 36 Magdalena Vondráčková Tobiáš Alžběta
Kohoutov 1765 36 Anna Režná Jan Anna
Chlum 1765 36 Kateřina Dorota Pokorná Jakub Magdalena
Krucemburk 1765 36 Dominik František Kalita Václav Anna
Krucemburk 1765 36 František Ležák Josef Jana
Krucemburk 1765 36 Anna Ďoubalová Josef Magdalena
Krucemburk 1765 36 Václav Kasal Vojtěch Kateřina
Ždírec 1765 36 František Waserbauer Jan Růžena
Krucemburk 1765 37 František Seraf Josef Mastný František Jana
Bílek 1765 37 Tereza Piechová Tomáš Ludmila
Hluboká 1765 37 Václav Sobotka Václav Kateřina
Sopoty 1765 37 František Jelínek František Růžena
Sobíňov 1765 37 Václav Kavka Tomáš Judita
Sobíňov 1765 37 Anna Peřinová František Kateřina
Bílek 1765 37 Kateřina Keřkovská Václav Tereza
Krucemburk 1765 37 František Křivan Jan Magdalena
Kohoutov 1765 37 Václav Pátek Jiří Magdalena
Hluboká 1765 37 Václav Pačický Jan Anna
Hluboká 1765 37 Tereza Smejkalová Vavřinec Kateřina
Vortová 1765 37 Václav Sázavský Jan Dorota
Ždírec 1765 37 Alžběta Stuckheilová Matěj Jana
Krucemburk 1765 37 Růžena Dobrovolná Vojtěch Tereza
Krucemburk 1765 37 Anna Pátková Matěj Františka
Krucemburk 1765 38 Václav Zvolánek Vavřinec Alžběta
Krucemburk 1765 38 Kateřina Daňková Josef Růžena
Sobíňov 1765 38 Václav Matouš Vondráček Josef Anna
Bílek 1765 38 Anna Marie Piechová Antonín Tereza
Chlum 1765 38 Kateřina Petrlíková Petr Ludmila
Sopoty 1765 38 Václav Michal Starý Martin Kateřina
Branišov 1765 38 Václav Michal Bednář Václav Kateřina
Ždírec 1765 38 Jan Janda Václav Jana
Ždírec 1765 38 František Rojka František Magdalena
Hluboká 1765 38 Anna Cimplová Josef Magdalena
Krucemburk 1765 38 František Zvolánek Václav Kateřina
Krucemburk 1765 38 Kateřina Zrzavá Simon Kateřina
Krucemburk 1765 38 Kateřina Zvolánková Josef Kateřina
Dolní huť 1765 38 Martin František Matějka Matěj Žofie
Branišov 1765 39 Martin Vyčichl Ondřej Magdalena
Krucemburk 1765 39 Martin Kalita Jakub Ludmila
Vortová 1765 39 Kateřina Žaudlíková Jan Kateřina
Sobíňov 1765 39 Kateřina Stehnová Matěj Dorota
Chlum 1765 39 Dorota Matulková Matěj Dorota
Benátky 1765 39 Barbora Pátková Vít Dorota
Sobíňov 1765 39 Kateřina Dorota Zvolánková Lukáš Kateřina
Krucemburk 1765 39 Kateřina Hondlová František Kateřina
Markvartice 1765 39 František Janáček Jan Kateřina
Sobíňov 1765 39 František Jelínek Václav Magdalena
Dolní huť 1765 39 Kateřina Panáčková Jan Magdalena
Krucemburk 1765 39 Josef Vepřovský Matěj Kateřina
Hluboká 1765 39 Mikuláš Dojáček Jan Tereza
Dolní huť 1765 40 Kateřina Fejtková Tobiáš Kateřina
Dolní huť 1765 40 Tomáš Fejtek Tobiáš Kateřina
Krucemburk 1765 40 Marie Anna Svobodová Josef Dorota
Vortová 1765 40 František Xaver Konrád Jakub Františka
Vortová 1765 40 Jan Jehlička Václav Magdalena
Benátky 1765 40 Kateřina Pátková Jiří Anna
Vortová 1765 40 Tomáš Fabián Matěj Růžena
Kohoutov 1765 40 Jana Paulová Václav Kateřina
Sobíňov 1765 40 Jan Matěj Peřina Jan Růžena
Ransko 1765 40 Tereza Kolísková František Marie
Krucemburk 1766 40 Apolena Pátková Tobiáš Kateřina
Benátky 1766 40 Magdalena Ležáková Matěj Magdalena
Kohoutov 1766 40 Anna Kubátová František Magdalena
Dolní huť 1766 40 Tereza Vepřovská František Kateřina
Hluboká 1766 40 Anna Křesťanová Martin Magdalena
Sobíňov 1766 41 Dorota Janáčková Václav Anna
Hluboká 1766 41 Dorota Pertlová Tomáš Barbora
Krucemburk 1766 41 Anna Anežka Křivanová Melichar Anna
Krucemburk 1766 41 Matěj Daniel František Tereza
Krucemburk 1766 41 Karel Mach Matěj Růžena
Benátky 1766 41 Jan Němec Josef Magdalena
Krucemburk 1766 41 Josef Janáček Václav Anna
Sopoty 1766 41 Kateřina Dorota Kotoučová Jan Anna
Chlum 1766 41 Dorota Sedmíková Václav Anna
Chlum 1766 41 Josef Frčal Jiří Kateřina
Krucemburk 1766 41 Jan Ležák František Tereza
Sopoty 1766 41 Kristián Matěj Matějka Martin Kateřina
Krucemburk 1766 41 Matěj Spilka Matěj Kateřina
Chlum 1766 41 Petr Petrlík Josef Dorota
Malochyně 1766 42 Magdalena Pešková Jan Anna
Hluboká 1766 42 Matěj Beránek Martin Kateřina
Vortová 1766 42 Karel Josef Vindiš Ludvík Kateřina
Ždírec 1766 42 Tomáš Daniel Martin Růžena
Benátky 1766 42 Josef Vašíček Jiří Alžběta
Ransko 1766 42 Josef Dobrovolný Jakub Tereza
Ransko 1766 42 Jana Dobrovolná Jakub Tereza
Krucemburk 1766 42 Josefa Marková Václav Kateřina
Ždírec 1766 42 Vojtěch Sedlák Jakub Magdalena
Hluboká 1766 42 Vojtěch Starý Jan Ludmila
Krucemburk 1766 42 Růžena Křivanová Josef Anna
Krucemburk 1766 42 Magdalena Heldorfová Josef Jana
Krucemburk 1766 42 Filip Jakub Křivan Jiří Apolena
Hluboká 1766 42 Kateřina Senenská Beránková Jan Anna
Vortová 1766 42 Vojtěch Zdražil Matěj Dorota
Chlum 1766 43 Alžběta Pacholíková Václav Marie
Sobíňov 1766 43 Kateřina Matějková Matěj Magdalena
Bílek 1766 43 František Karel Bednář Ondřej Anna
Hluboká 1766 43 Tereza Smíšková Jan Dorota
Krucemburk 1766 43 Jan Novotný Matěj Anna
Krucemburk 1766 43 Jan Nepomuk Zvolánek Vojtěch Magdalena
Ždírec 1766 43 Růžena Pujmonová Matěj Kateřina
Krucemburk 1766 43 František Novák Jiří Magdalena
Hluboká 1766 43 Jan Nepomuk Křesťan Václav Kateřina
Dolní huť 1766 43 Tereza Peřinová Martin Anna
Dolní huť 1766 43 Anna Peřinová Martin Anna
Malochyně 1766 43 Matěj Joska Pavel Kateřina
Vortová 1766 43 Matěj Jun Jan Ludmila
Chlum 1766 43 Anna Pátková Martin Magdalena
Ždírec 1766 43 František de Paula Fiala Michal Magdalena
Vortová 1766 43 František Machovec Václav Anna
Chlum 1766 43 Jan Vondráček Václav Alžběta
Ždírec 1766 44 Anna Kárníková Jakub Jana
Benátky 1766 44 Jan Sláma Martin Františka
Řeka 1766 44 Jan Dobrovolný Václav Kateřina
Benátky 1766 44 Petr Pavel Sláma Matěj Dorota
Krucemburk 1766 44 Jakub Běloušek Jan Alžběta
Krucemburk 1766 44 Augustýn Bukovský Augustýn Juliana
Benátky 1766 44 Karel Sedlák Karel Anna
Chlum 1766 44 Jiří Zelinka Petr Ludmila
Dolní huť 1766 44 Kateřina Fialová Václav Magdalena
Markvartice 1766 44 Antonín Levl Lukáš Dorota
Krucemburk 1766 44 Magdalena Dočekalová Václav Magdalena
Krucemburk 1766 44 Jan Ležák Matěj Kateřina
Hluboká 1766 44 Vavřinec Křesťan Martin Kateřina
Krucemburk 1766 44 Václav Křesťan Martin Růžena
Sobíňov 1766 44 Růžena Stará Tobiáš Dorota
Krucemburk 1766 44 Anna Kalitová Antonín Kateřina
Krucemburk 1766 44 Benedikt Felix Adauctus Špinar Vít Barbora
Bílek 1766 45 Jan Dymáček Jan Tereza
Krucemburk 1766 45 Růžena Hondlová Josef Anna
Hluboká 1766 45 Růžena Stehnová František Jana
Vortová 1766 45 Karel Boromejský Rosa Petr Dorota
Chlum 1766 45 Martin Pokorný Jakub Magdalena
Chlum 1766 45 Václav Pokorný Jakub Magdalena
Ransko 1766 45 Jan František Jakub Zachariáš Richter Jakub Florentina
Chlum 1766 45 Alžběta Marešová Matěj Kateřina
Chlum 1766 45 Václav Pátek Jakub Anna
Benátky 1766 45 Václav Janda Vavřinec Kateřina
Hluboká 1766 45 Kateřina Stará Mikuláš Anna
Krucemburk 1766 45 Ludmila Lacinová Jan Magdalena
Kohoutov 1766 45 Ludmila Novotná Petr Kateřina
Bílek 1766 45 Václav Lukáš Krisl Tobiáš Kateřina
Hluboká 1766 45 Tereza Stehnová Martin Dorota
Vortová 1766 46 Dorota Zdražilová Matěj Anna
Krucemburk 1766 46 Alžběta Špinarová Jakub Růžena
Chlum 1766 46 Anna Kozderková František Anna
Krucemburk 1766 46 Kateřina Kohlová Josef Magdalena
Krucemburk 1766 46 Martin Fiala Jan Tereza
Hluboká 1766 46 Alžběta Švestková Jan Kateřina
Krucemburk 1766 46 Martin Zrzavý Václav Anna
Krucemburk 1766 46 Alžběta Ferberová Martin Anna
Chlum 1766 46 František Borgia Petrlík Petr Ludmila
Krucemburk 1766 46 Kateřina Janáčková Bedřich Alžběta
Krucemburk 1766 46 Kateřina Novotná Jakub Magdalena
Krucemburk 1766 46 Tobiáš Zvolánek Tobiáš Dorota
Vortová 1766 46 Karel Simon Jejkal Kristián Barbora
Ransko 1766 46 Anna Kotoučová Karel Alžběta
Chlum 1766 46 Ludmila Petrlíková Martin Anna
Ždírec 1766 46 Martin Pospíchal Vít Anna
Sobíňov 1766 47 Jan Dočekal Pavel Magdalena
Krucemburk 1766 47 František Ferber Jan Magdalena
Benátky 1766 47 Jakub Sedlák Jakub Magdalena
Hluboká 1766 47 Mikuláš Křesťan Michal Kateřina
Krucemburk 1766 47 Ondřej Neumajer Jan Anna Marie
Ždírec 1766 47 Dorota Misařová Václav Kateřina
Krucemburk 1766 47 Mikuláš Ondřej Pátek Jakub Františka
Ždírec 1766 47 Jan Stehno Václav Růžena
Vortová 1766 47 Barbora Jandátová František Kateřina
Chlum 1766 47 Mariana Moravcová Josef Kateřina
Chlum 1766 47 Tomáš Schenberger Ferdinand Juliana
Ždírec 1766 47 Anna Sedláková Josef Kateřina
Bílek 1766 47 Jan Mikuláš Fiala Matěj Alžběta
Krucemburk 1766 47 Tereza Pátková Matěj Františka
Ransko 1766 47 Tomáš Dymáček Josef Anna
Hluboká 1766 47 Václav Pertl Jan Tereza
Chlum 1766 47 Tomáš Pátek Jiří Alžběta
Krucemburk 1766 47 Tereza Jana Neumajerová Jiří Eva
Krucemburk 1766 48 Anna Podstatná Tomáš Eva
Markvartice 1766 48 Lukáš Janáček Lukáš Anna
Ransko 1766 48 Jana Dymáčková Karel Anna
Řeka 1766 48 Dorota Rojková Jan Růžena
Krucemburk 1767 48 Josef Mastný František Jana
Hluboká 1767 48 František Švestka Matěj Růžena
Bílek 1767 48 Anna Smíšková Vilém Růžena
Hluboká 1767 48 Josef Waserbauer Jakub Růžena
Benátky 1767 48 Veronika Misařová Martin Anna
Vortová 1767 48 Karel Jandát Jakub Alžběta
Chlum 1767 48 Matěj Moravec Tomáš Ludmila
Sobíňov 1767 48 Marie Magdalena Paulová Tobiáš Kateřina
Ždírec 1767 48 Dorota Kárníková Václav Kateřina
Krucemburk 1767 48 Dorota Heldorfová Matěj Kateřina
Sobíňov 1767 48 Václav Janda Matěj Markéta
Sobíňov 1767 48 Anna Janáčková Martin Magdalena
Ždírec 1767 49 Matěj Smíšek Martin Magdalena
Chlum 1767 49 Josef Jakub Xaver Vykoukal Karel Boromejský Kateřina
Hluboká 1767 49 Františka Pertlová Tomáš Barbora
Chlum 1767 49 František Tesař Matěj Anna
Krucemburk 1767 49 Matěj Daněk Matěj Kateřina
Krucemburk 1767 49 Josef Daněk Matěj Kateřina
Krucemburk 1767 49 Václav Kasal Jiří Alžběta
Vortová 1767 49 František de Paula Sázavský Matěj Anna
Krucemburk 1767 49 Matěj Kovačič, nemanželský Rudolf Anna
Krucemburk 1767 49 František de Paula Ležák Martin Jana
Krucemburk 1767 49 Matěj Pátek Vojtěch Anna
Chlum 1767 49 Matěj Podroužek Josef Dorota
Sopoty 1767 49 Matěj Fiala Václav Růžena
Krucemburk 1767 49 Matěj Musil Jan Filipína
Křivý 1767 49 Anna Stehnová Josef Kateřina
Chlum 1767 50 Josef Zdražil Jan Anna
Krucemburk 1767 50 Magdalena Vilímková Josef Kateřina
Sobíňov 1767 50 Kateřina Matějková Jan Kateřina
Hluboká 1767 50 Josef Švestka Josef Apolena
Vortová 1767 50 Josef Gregor František Zuzana
Sopoty 1767 50 Magdalena Matějková Martin Kateřina
Sobíňov 1767 50 Josef Starý Lukáš Magdalena
Bílek 1767 50 Magdalena Dvořáková Antonín Magdalena
Krucemburk 1767 50 Vojtěch Pátek Tobiáš Kateřina
Vortová 1767 50 František Jejkal František Jana
Sobíňov 1767 50 Viktorie Zvolánková Tomáš Kateřina
Hluboká 1767 50 Mariana Koudelková Václav Kateřina
Krucemburk 1767 50 František Kohout, voják Josef Magdalena
Bílek 1767 50 Anna Marie Fialová Jakub Alžběta
Hluboká 1767 50 Ambrož Dojáček Tomáš Kateřina
Benátky 1767 50 František Pátek Martin Magdalena
Sobíňov 1767 51 Magdalena Vondráčková Jakub Anna
Chlum 1767 51 Kateřina Sedmíková Václav Anna
Branišov 1767 51 Jiří Vyčichl Ondřej Magdalena
Krucemburk 1767 51 Jan Dobrovolný Vojtěch, syn Martina Magdalena, dcera Ondřeje Doležala
Branišov 1767 51 Kateřina Senenská Bednářová Václav, syn Vojtěcha Kateřina, dcera Jana Laštovičky
Chlum 1767 51 Jan Nepomuk Zdražil Jan, syn Vojtěcha Dorota, dcera Václava Zdražila
Krucemburk 1767 51 Dorota Pujmonová Filip, syn Ludvíka Tereza, dcera Václava Vepřovského
Kohoutov 1767 51 Filip Pátek Lukáš, syn Karla Magdalena, dcera Martina Kotoučka
Malochyně 1767 51 Jakub Pelauch Jakub, syn Jana Anna, dcera Václava Stehna
Bílek 1767 51 Jan Václav Sýkora Václav, syn Jiřího Tereza, dcera Jana Chlebečka
Vortová 1767 51 Jakub Žaudlík Kryštof, syn Jakuba Anna, dcera Jakuba Jandáta
Chlum 1767 51 Magdalena Pátková Josef, syn Martina Kateřina, dcera Viléma Zdražila
Chlum 1767 51 Jan Zdražil Jiří, syn Matěje Ludmila, dcera Jakuba Machovce
Ransko 1767 51 František Ledl Ondřej, syn Tomáše Dorota, dcera Jana Dobrovolného
Hluboká 1767 52 Jan Beránek František, syn Jana Dorota, dcera Viléma Křivana
Dolní huť 1767 52 Josef Kotouč Karel, syn Františka Josefa, dcera Matěje Dobrovolného
Krucemburk 1767 52 Jan Janáček Jan, syn Lukáše Anna, dcera Matěje Dospěla
Krucemburk 1767 52 Florián Alois Havlík Matěj, syn Mikuláše Kateřina, dcera Vavřince Daniela
Krucemburk 1767 52 Růžena Štěpánová, voják František Anna
Sobíňov 1767 52 František Vondráček Václav, syn Václava Anna, dcera Ondřeje Halamy
Ždírec 1767 52 Anna Stuckheilová Matěj, syn Jakuba Jana, dcera Matěje Schwartzmichla
Ždírec 1767 52 Anna Rojková František, syn Jana Magdalena, dcera Tomáše Sedláka
Krucemburk 1767 52 Jakub Čepl Karel, syn Jana Tereza, dcera Mikuláše Havlíka
Kohoutov 1767 52 Jakub Janda Vojtěch, syn Jakuba Magdalena, dcera Matěje Misaře
Vortová 1767 52 Karel Rikl Josef, syn Jana Marie, dcera Jana Kopa
Krucemburk 1767 52 Jakub Svoboda Josef, syn Jakuba Dorota, dcera Martina Jelínka
Sobíňov 1767 52 Tereza Stehnová Martin, syn Tomáše Eva, dcera Václava Bělouška
Sopoty 1767 52 František Stýblo Matěj, syn Václava Magdalena, dcera Alžběty Nikodýmové
Chlum 1767 53 Markéta Petrlíková Jan Kateřina, dcera Martina Pátka
Hluboká 1767 53 Jakub Peřina František Kateřina, dcera Matěje Dojáčka
Krucemburk 1767 53 Magdalena Daňková Josef Růžena, dcera Matěje Macha
Ransko 1767 53 Jakub Mastný Jan Kateřina, dcera Matěje Ledla
Hluboká 1767 53 Kateřina Gligarová Martin, syn Jana Tereza, dcera Martina Křesťana
Dolní huť 1767 53 Václav Pokorný Václav, syn Josefa Barbora, dcera Tomáše Fejtka
Benátky 1767 53 Barbora Waserbauerová Jan, syn Jana Ludmila, dcera Martina Stuckheila
Chlum 1767 53 Josef Šedivý Jan Anna, dcera Martina Pátka
Hluboká 1767 53 Tereza Stehnová Václav Kateřina, dcera Tomáše Strnada
Krucemburk 1767 53 Růžena Vepřovská Matěj, syn Václava Kateřina, dcera Jana Ledla
Bílek 1767 53 Jan Keřkovský Václav, syn Jana Tereza, dcera Antonína Paula
Krucemburk 1767 53 Václav Zrzavý Matěj, syn Jakuba Magdalena, dcera Matěje Pátka
Sobíňov 1767 53 Tereza Zvolánková Lukáš, syn Pavla Kateřina, dcera Jana Matějky
Ždírec 1767 53 Kateřina Průšová Václav, syn Jana Růžena, dcera Jakuba Pertla
Sobíňov 1767 53 Václav Peřina Melichar, syn Františka Růžena, dcera Ondřeje Pokorného
Hluboká 1767 53 Kateřina Stehnová František, syn Martina Jana, dcera Jana Gligara
Krucemburk 1767 53 Ludmila Zrzavá Jan, syn Jana Kateřina, dcera Jana Taula (?)
Sobíňov 1767 54 Kateřina Vondráčková Jan, syn Lukáše Kateřina, dcera Jana Komárka
Chlum 1767 54 Anna Podroužková Jiří, syn Víta Anna, dcera Jana Machovce
Chlum 1767 54 Václav Tesař Matěj, syn Havla Kateřina, dcera Ondřeje Pujmona
Ždírec 1767 54 Jan Paul Václav Tereza, dcera Jakuba Stehna
Ransko 1767 54 Václav Ledl Vojtěch, syn Bartoloměje Anna, dcera Matěje Krisla
Krucemburk 1767 54 Václav Baláček, voják Václav, syn Václava Barbora, dcera Josefa Daňka
Dolní huť 1767 54 Anna Tekla Janáčková Matěj Dorota, dcera Jana Paula
Krucemburk 1767 54 František Zvolánek Josef, syn Václava Kateřina, dcera Jiřího Daňka
Krucemburk 1767 54 Kateřina Životová Matěj, syn Matěje Anna, dcera Jana Křesťana
Kohoutov 1767 54 František Režný Jan, syn Jana Anna, dcera Jana Nováka
Bílek 1767 54 Tobiáš Fiala Matěj, syn Jana Magdalena, dcera Jana Fialy
Vortová 1767 54 Kateřina Machovcová Václav, syn Jana Anna, dcera Matěje Sázavského
Bílek 1767 54 Josefa Františka Chlebečková, voják František, syn Jana Magdalena, dcera Jana Kotouče
Dolní huť 1767 54 Tereza Dymáčková František, syn Jana Dorota, dcera Martina Janáčka
Krucemburk 1767 55 Martin Ruimacher, voják Karel, syn Jindřicha Barbora
Chlum 1767 55 Vojtěch Petrlík Martin, syn Jana Dorota, dcera Josefa Vondráčka
Chlum 1767 55 Josef Petrlík Petr, syn Simona Kateřina, dcera Jakuba Machovce
Bílek 1767 55 Jan Dymáček Jan, syn Jana Růžena, dcera Matěje Šmahela
Sopoty 1767 55 Martin Sláma Jan, syn Josefa Růžena, dcera Václava Šrámka
Sobíňov 1767 55 František Seraf Starý Matěj, syn Václava Tereza, dcera Václava Vondráčka
Hluboká 1767 55 František Cimpl František, syn Michala Anna, dcera Pavla Kubíčka
Ždírec 1767 55 Martin Klusáček Jakub Magdalena, dcera Jakuba Sedláka
Vortová 1767 55 Simon Konrád Jakub, syn Simona Kateřina, dcera Vojtěcha Jandáta
Benátky 1767 55 Kateřina Misařová Tomáš, syn Bartoloměje Magdalena, dcera Jakuba Cimpla
Hluboká 1767 55 Kateřina Pujmonová František Alžběta, dcera Tomáše Waserbauera
Krucemburk 1767 55 Melichar Kasal Vojtěch, syn Josefa Kateřina, dcera Matěje Pátka
Chlum 1767 55 Matěj Sanegster (??) Matěj Anna, dcera Tomáše Košťála
Krucemburk 1767 55 Josef Zrzavý Prokop, syn Mikuláše Magdalena, dcera Petra Kašpara
Dolní huť 1767 55 Jan Vepřovský Josef, syn Jana Magdalena, dcera Martina Mastného
Sobíňov 1767 56 Kateřina Vondráčková Josef, syn Lukáše Anna, dcera Josefa Dymáčka
Vortová 1767 56 Josef Žaudlík, nemanželský Jakub, syn Jakuba Kateřina, dcera Jana Tlukana
Hluboká 1767 56 Magdalena Šmahelová Vavřinec, syn Jana Kateřina, dcera Matěje Vožvachla (?)
Krucemburk 1767 56 František Xaver Hondl František, syn Jana Jiřího Kateřina, dcera Václava Stehna
Sopoty 1767 56 Magdalena Kotoučová Jan, syn Jana Anna, dcera Jiřího Vašíčka
Ždírec 1767 56 Tomáš Průša Josef, syn Jana Tereza, dcera Ondřeje Pujmona
Markvartice 1767 56 Jan Fabián Matěj, syn Jana Růžena, dcera Jana Režného
Dolní huť 1767 56 Magdalena Fialová Václav, syn Jana Magdalena, dcera Vojtěcha Dymáka
Hluboká 1767 56 Anna Smejkalová Vavřinec, syn Václava Kateřina Waserbauerová
Krucemburk 1767 56 Anna Wernerová, voják Ondřej, syn Tomáše Anna Marie, dcera Josefa Howera
Chlum 1768 56 Matěj Málek Josef, syn Matěje Anna, dcera Josefa Juna
Krucemburk 1768 56 Magdalena Pospíchalová František, syn Vavřince Ludmila, dcera Václava Kubíčka
Sobíňov 1768 57 Magdalena Peřinová Jan, syn Františka Růžena, dcera Vavřince Novotného
Chlum 1768 57 Josef Hertl František Kateřina
Hluboká 1768 57 Anna Vašíčková Jan, syn Martina Dorota Dojáčková
Sobíňov 1768 57 Josef Stehno Matěj, syn Václava Dorota, dcera Jakuba Kárníka
Krucemburk 1768 57 Josef Spilka Matěj, syn Jakuba Kateřina, dcera Václava Schwartze
Sobíňov 1768 57 Dorota Stará Ondřej, syn Jana Alžběta, dcera Tomáše Ječmínka
Dolní huť 1768 57 Tereza Ledlová František, syn Bartoloměje Kateřina, dcera Jana Vepřovského
Vortová 1768 57 Dorota Junová Jan, syn Jana Ludmila, dcera Matěje Krejčího
Krucemburk 1768 57 Josef Křesťan Jiří, syn Jana Anna, dcera Martina Halamy
Krucemburk 1768 57 Josef Spilka Martin, syn Jakuba Barbora, dcera Jana Horního
Krucemburk 1768 57 Matěj Křivan Melichar, syn Viléma Anna, dcera Petra Pardubského
Krucemburk 1768 57 Matěj Losenický Martin, syn Vojtěcha Magdalena, dcera Martina Macha
Kohoutov 1768 57 Kateřina Pátková Jiří Kateřina, dcera Jana Sedláka
Dolní huť 1768 58 Dorota Mastná Jan, syn Martina Dorota, dcera Františka Kotouče
Hluboká 1768 58 Magdalena Pertlová Jan, syn Václava Tereza, dcera Václava Waserbauera
Chlum 1768 58 Dorota Pátková Václav, syn Martina Kateřina, dcera Václava Vondráčka
Vortová 1768 58 Ondřej Koschler František, syn Filipa Tereza
Krucemburk 1768 58 Jana Dobrovolná Vojtěch, syn Jakuba Tereza, dcera Matěje Bělouška
Ransko 1768 58 Alžběta Anna Josefa Markéta Richterová Jakub, syn Jana Florentina, dcera Jana Cachenbauera
Sobíňov 1768 58 Václav Fiala Josef, syn Jana Kateřina, dcera Tomáše Křesťana
Sobíňov 1768 58 Anna Jelínková Václav, syn Antonína Magdalena, dcera Tomáše Ječmínka
Sopoty 1768 58 Anna Jelínková František, syn Jiřího Růžena, dcera Josefa Hiblbauera
Chlum 1768 58 Anna Pátková Jakub, syn Martina Anna
Krucemburk 1768 58 Alžběta Vepřovská Lukáš, syn Tomáše Anna, dcera Václava Stehna
mlýn pod Černým (?) 1768 58 Anna Vondráčková Mauricius, syn Václava Markéta Dvořáčková
Markvartice 1768 59 Václav Levl Lukáš, syn Tomáše Dorota, dcera Jiřího Knopa
Chlum 1768 59 Ludmila Petrlíková Václav, syn Jana Anna Jiroušková
Vortová 1768 59 Marie Procházková František, syn Antonína Mariana, dcera Ludvíka Vindiše
Dolní huť 1768 59 František Vepřovský František, syn Jana Kateřina, dcera Josefa Janáčka (?)
Sobíňov 1768 59 Tereza Paulová Tobiáš, syn Řehoře Kateřina, dcera Václava Vašíčka
Chlum 1768 59 Nepomucena Marie Anna Vykoukalová Karel, syn Martina Kateřina, dcera Pavla Chalupy
Sklenná huť 1768 59 František Vindiš Ludvík Kateřina, dcera Jana Pokorného
Krucemburk 1768 59 Jan Homerle, voják Josef Kateřina, dcera Konráda Schmeterera
Chlum 1768 59 Jan Machovec Václav, syn Jakuba Kateřina, dcera Jana Pátka
Krucemburk 1768 59 Filip Ležák František, syn Františka Tereza, dcera Josefa Dočekala
Kohoutov 1768 59 Vojtěch Kubát František, syn Melichara Magdalena, dcera Vavřince Votavy
Chlum 1768 59 Anna Vondráčková Václav, syn Václava Alžběta, dcera Jana Režného
Krucemburk 1768 60 Filip Ďoubal Josef, syn Josefa Magdalena, dcera Václava Vambery
Chlum 1768 60 Magdalena Pokorná Jakub, syn Václava Magdalena, dcera Michala Podroužka
Ždírec 1768 60 Kateřina Senenská Cimplová Václav, syn Josefa Marie, dcera Karla Pátka
Hluboká 1768 60 Jan Nepomuk Beránek František, syn Jana Dorota, dcera Viléma Skřivana
Krucemburk 1768 60 Vít Neubauer Filip, syn Martina Tereza, dcera Viléma Ležáka
Krucemburk 1768 60 František Mach Matěj, syn Martina Růžena Pátková
Sobíňov 1768 60 Matěj Vondráček Matěj, syn Václava Dorota, dcera Jana Sedláka
Benátky 1768 60 Jakub Sedlák Jakub, syn Václava Magdalena, dcera Jiřího Kality
Chlum 1768 60 Marie Anna Pacholíková Václav, syn Václava Mariana Čadová
Chlum 1768 60 Magdalena Pátková Martin, syn Martina Magdalena Zdražilová
Krucemburk 1768 60 Anna Fialová Jan, syn Martina Magdalena Machová
Dolní huť 1768 60 Jan Karas Matěj, syn Ondřeje Tereza, dcera Františka Kotouče
Sobíňov 1768 60 Anna Kavková Tomáš, syn Vojtěcha Judita Holasová (?)
Krucemburk 1768 61 Jan Svoboda Václav, syn Jakuba Magdalena Pospíchalová (?)
Chlum 1768 61 Petr Pátek Jiří, syn Martina Alžběta, dcera Kristiána Krejčího
Bílek 1768 61 Tereza Dvořáková František, syn Ondřeje Alžběta Janáčková
Sopoty 1768 61 Anna Kotoučová Jiří, syn Jakuba Alžběta, dcera Martina Makovičky
Benátky 1768 61 Tereza Slámová Martin, syn Pavla Františka, dcera Václava Režného
Hluboká 1768 61 Vavřinec Stránský Vojtěch, syn Bartoloměje Ludmila, dcera Jiřího Počického
Krucemburk 1768 61 Mariana Danielová František, syn Jana Tereza, dcera Jana Nikodýma
Krucemburk 1768 61 Vavřinec Křivan Jiří, syn Melichara Apolena, dcera Jana Janáčka
Bílek 1768 61 Dominik Šulc Václav, syn Antonína Josefa
Bílek 1768 61 Anna Fialová Antonín, syn Jakuba Kateřina, dcera Václava Peřiny
Kohoutov 1768 61 Matouš Němec Josef, syn Martina Magdalena Šmejdovcová (?)
Benátky 1768 61 Anna Waserbauerová Jan, syn Řehoře Ludmila, dcera Martina Stuckheila
Vortová 1768 61 Magdalena Jejkalová Kristián, syn Augustýna Barbora Šmídová
Sobíňov 1768 61 Alžběta Stará Tobiáš, syn Jana Dorota, dcera Tomáše Ječmínka
Sopoty 1768 62 Václav Konvers Matěj, syn Řehoře Kateřina, dcera Pavla Zvolánka
Hluboká 1768 62 Martin Paur Mikuláš, syn Jakuba Marie, dcera Václava Waserbauera
Hluboká 1768 62 Matouš Beránek Martin, syn Jana Kateřina, dcera Martina Křesťana
Vortová 1768 62 Matouš Žaudlík Jan, syn Jakuba Kateřina, dcera Jana Petrlíka
Hluboká 1768 62 Václav Křesťan Václav, syn Tomáše Kateřina, dcera Lukáše Waserbauera
Hluboká 1768 62 Anna Sobotková Václav, syn Mikuláše Kateřina, dcera Jana Křesťana
Hluboká 1768 62 Kateřina Pertlová Martin, syn Bartoloměje Anna, dcera Václava Pelikána
Ransko 1768 62 Josef Kotouč František, syn Františka Kateřina, dcera Jiřího Tesáka
Krucemburk 1768 62 Václav Novotný Matěj, syn Matěje Anna, dcera Jiřího Málka
Vortová 1768 62 František Sázavský Jan, syn Matěje Dorota, dcera Martina Dobrovolného
Krucemburk 1768 62 Alžběta Novotná Jakub, syn Řehoře Magdalena, dcera Alžběty Badlové (?)
Chlum 1768 62 Tereza Dobrkovská Václav, syn Kryštofa Tereza, dcera Václava Haška
Krucemburk 1768 62 Tereza Janáčková Václav, syn Františka Anna, dcera Josefa Dočekala
Sobíňov 1768 63 Jan Starý Martin, syn Jiřího Kateřina, dcera Řehoře Paula
Vortová 1768 63 Jan Zdražil Matěj, syn Václava Dorota, dcera Jana Tůmy
Krucemburk 1768 63 Petr Běloušek Jan, syn Jana Alžběta, dcera Mikuláše Jílka
Chlum 1768 63 Alžběta Tesařová Matěj, syn Matěje Anna, dcera Michala Podroužka
Vortová 1768 63 Kateřina Zdražilová Tomáš, syn Václava Veronika, dcera Václava Živsy
Ždírec 1768 63 František Smíšek Václav, syn Jakuba Kateřina, dcera Václava Malého
Ždírec 1768 63 Františka Danielová Martin, syn Matěje Růžena, dcera Matěje Němce
Krucemburk 1768 63 Tereza Zrzavá Václav, syn Jakuba Anna, dcera Jana Kotouče
Chlum 1768 63 František Jun Václav, syn Josefa Magdalena, dcera Jakuba Waserbauera
Krucemburk 1768 63 Tadeáš Dočekal Josef, syn Mikuláše Barbora, dcera Matěje Krejčího
Hluboká 1768 63 Kateřina Cimplová Josef, syn Michala Magdalena, dcera Martina Stehna
Řeka 1768 63 Magdalena Rojková Jan, syn Jana Růžena, dcera Františka Jindry
Krucemburk 1768 63 Martin Jandát Jan, syn Jakuba Magdalena, dcera Jiřího Stehna
Chlum 1768 63 František Pátek Josef, syn Martina Kateřina, dcera Viléma Zdražila
Krucemburk 1768 64 Mikuláš Zvolánek Václav Jana Jelínková
Kohoutov 1768 64 Martin Pátek Josef, syn Jakuba Jana Beránková
Kohoutov 1768 64 Josef Paul Václav, syn Jakuba Kateřina, dcera Jana Režného
Hluboká 1768 64 Kateřina Křesťanová Martin, syn Martina Magdalena Grigarová
Dolní huť 1768 64 Leopold Kotouč Karel, syn Františka Josefa, dcera Matěje Dobrovolného
Krucemburk 1768 64 Mikuláš Jan Zrzavý Vojtěch, syn Jakuba Tereza, dcera Matěje Stuckheila
Ždírec 1768 64 František Stehno Václav, syn Václava Růžena Novotná
Krucemburk 1768 64 František Xaver Čepl Karel, syn Jana Tereza, dcera Mikuláše Havlíka
Krucemburk 1768 64 Anna Zrzavá Matěj, syn Jakuba Magdalena, dcera Matěje Pátka
Chlum 1768 64 Kateřina Schnenbergerová Ferdinand, syn Vavřince Juliana, dcera Josefa Pátka
Krucemburk 1768 64 Dorota Kasalová Ondřej, syn Josefa Apolena, dcera Mikuláše Sedláka
Sobíňov 1768 64 Anna Vondráčková Jakub, syn Jakuba Anna, dcera Pavla Ledla
Krucemburk 1768 64 Tereza Zvolánková Václav, syn Matěje Kateřina, dcera Lukáše Janáčka
Vortová 1768 64 Dorota Žaudlíková Kryštof, syn Jakuba Anna, dcera Jakuba Jandáta
Krucemburk 1769 65 Antonín Khelmajer, voják Josef Růžena
Krucemburk 1769 65 Magdalena Malá Jan, syn Václava Anna, dcera Jiřího Kality
Krucemburk 1769 65 Josef Heldorf Josef, syn Karla Jana, dcera Tomáše Vepřovského
Dolní huť 1769 65 František Mastný Martin, syn Františka Tereza, dcera Martina Hejkala
Hluboká 1769 65 Dorota Smejkalová Vavřinec Václav (?) Tereza, dcera Jana Beránka
Krucemburk 1769 65 Josef Lacina Matěj Magdalena, dcera Václava Malého
Benátky 1769 65 Dorota Vašíčková Jiří, syn Františka Alžběta, dcera Václava Pátka
Hluboká 1769 65 Anna Křesťanová Martin, syn Tomáše Kateřina, dcera Bartoloměje Grigara
Hluboká 1769 65 Dorota Křesťanová Martin, syn Tomáše Kateřina, dcera Bartoloměje Grigara
Chlum 1769 65 Anna Žampachová Kryštof, syn Josefa Kateřina, dcera Matěje Mareše
Krucemburk 1769 65 Růžena Dočekalová Václav, syn Josefa Magdalena, dcera Matěje Zvolánka
Krucemburk 1769 65 Josef Hondl Josef, syn Jiřího Anna, dcera Matěje Pátka
Kohoutov 1769 65 Josef Pátek František, syn Matěje Anna, dcera Josefa Hibelbauera
Krucemburk 1769 65 Josef Janáček Bedřich, syn Tomáše Alžběta, dcera Viléma Ležáka
Krucemburk 1769 65 Veronika Zrzavá Jan, syn Jana Kateřina, dcera Jana Jindřicha Taula
Vojnův Městec 1769 65 Marie Anna Šmídová, voják Vojtěch Marie Anna
Ždírec 1769 65 Dorota Sedláková Josef, syn Jana Kateřina, dcera Jana Urbánka
Ždírec 1769 65 Magdalena Waserbauerová Jan, syn Tomáše Růžena, dcera Jana Janáčka
Chlum 1769 66 Ludmila Moravcová Tomáš, syn Matěje Ludmila, dcera Václava Podroužka
Hluboká 1769 66 Anna Švestková Josef, syn Řehoře Apolena, dcera Martina Křesťana
Krucemburk 1769 66 Josef Kalita Jakub, syn Jiřího Ludmila, dcera Jana Čepla
Bílek 1769 66 Anna Kristlová Tobiáš, syn Matěje Kateřina, dcera Matěje Havlíčka
Bílek 1769 66 Tereza Marie Brabencová Josef, syn Karla Tereza Matějková
Krucemburk 1769 66 Josef Pátek Matěj, syn Matěje Františka, dcera Františka Brabce
Sobíňov 1769 66 Tereza Matějková Matěj, syn Jana Marie Magdalena, dcera Josefa Zvolánka
Krucemburk 1769 66 Josef Heldorf Matěj, syn Karla Kateřina, dcera Jiřího Špinara
Krucemburk 1769 66 Josef Marek Václav, syn Václava Kateřina, dcera Vojtěcha Losenického
Benátky 1769 66 Magdalena Němcová Bernard, syn Martina Anna, dcera Martina Pátka
Hluboká 1769 66 Magdalena Šmahelová Vavřinec, syn Jana Kateřina, dcera Jana Vošvala
Krucemburk 1769 66 Františka Pátková Jakub, syn Josefa Františka Křivanová
Kohoutov 1769 66 Josef Janda Vojtěch, syn Jakuba Magdalena, dcera Matěje Misaře
Bílek 1769 66 Jan Josef Piech Antonín Anna, dcera Jana Hondla
Sopoty 1769 66 Anna Fialová Václav Růžena, dcera Jana Levla
Vortová 1769 66 Anna Marie Jandátová Jakub, syn Vojtěcha Alžběta Králová
Krucemburk 1769 66 Jiří Špinar Jakub, syn Jiřího Růžena, dcera Matěje Zvolánka
Ždírec 1769 67 Kateřina Pujmonová Matěj, syn Mikuláše Kateřina, dcera Martina Stuckheila
Sopoty 1769 67 Jan Silber Bartoloměj Kateřina Gregorová
Vortová 1769 67 Ludmila Zdražilová Matěj, syn Vojtěcha Anna, dcera Martina Jandáta
Vortová 1769 67 Kateřina Zdražilová Matěj, syn Vojtěcha Anna, dcera Martina Jandáta
Hluboká 1769 67 František Švestka Jan, syn Viléma Kateřina, dcera Matěje Počítského
Řeka 1769 67 Anna Dobrovolná Václav, syn Václava Kateřina, dcera Tomáše Bratišovského
Ždírec 1769 67 Anna Sedláková Jakub, syn Matěje Magdalena, dcera Vojtěcha Waserbauera
Benátky 1769 67 Kateřina Slámová Matěj, syn Simona Ludmila, dcera Jana Pátka
Hluboká 1769 67 Františka Stará Jan, syn Václava Ludmila, dcera Řehoře Novotného
Krucemburk 1769 67 Anna Zvolánková Vojtěch, syn Antonína Magdalena, dcera Václava Pátka
Vortová 1769 67 František Plehina Ondřej, syn Ondřeje Alžběta, dcera Jiřího Majera
Hluboká 1769 67 Marie Anna Stará Mikuláš, syn Jana Anna, dcera Matěje Počítského
Bílek 1769 67 Jiří Jan Bednář Ondřej Anna, dcera Ondřeje Halamy
Krucemburk 1769 67 Jan Mastný František, syn Vojtěcha Jana, dcera Jana Keřkovského
Chlum 1769 67 Vojtěch Moravec Josef, syn Matěje Kateřina, dcera Václava Zdražila
Vortová 1769 67 Magdalena Štěrbová Jan, syn Pavla Dorota, dcera Vojtěcha Štěrby
Vortová 1769 67 Mauricius Jehlička Václav, syn Václava Magdalena, dcera Martina Petrlíka
Dolní huť 1769 67 Jakub Jan (?) Fejtek Tobiáš Kateřina, dcera Matěje Perga
Hluboká 1769 68 Marie Anna Stehnová Martin, syn Martina Dorota, dcera Lukáše Janáčka
Benátky 1769 68 Filip Ležák Matěj, syn Martina Magdalena, dcera Lukáše Hrbatého
Kohoutov 1769 68 Jan Kubát Filip, syn Melichara Dorota, dcera Jiřího Součka
Malochyně 1769 68 Anna Barbora Josková Pavel, syn Václava Kateřina, dcera Jana Křisková
Krucemburk 1769 68 Jan Hantzmann, voják Josef, syn Kryštofa Veronika Laxerová (?)
Ždírec 1769 68 František Stuckheil Matěj, syn Jakuba Jana, dcera Vavřince Schwartzmichla
? 1769 68 Jan Reimocher, voják Karel, syn Jindřicha Barbora Danáčková (?)
Sopoty 1769 68 Františka Anna Jandová Jan, syn Václava Magdalena Ledlová
Bílek 1769 68 Josefa Marie Janáčková Jan, syn Jana Anna, dcera Jana Keřkovského
Hluboká 1769 68 Marie Anna Cimplová František, syn Michala Anna, dcera Pavla Kubíčka
Chlum 1769 68 Magdalena Petrlíková Petr, syn Matěje Ludmila, dcera Simona Podroužka
Chlum 1769 68 Tereza Anna Aloisie Vykoukalová Karel, syn Martina Kateřina, dcera Pavla Chalupy
Krucemburk 1769 68 Václav Janáček Jan, syn Lukáše Anna, dcera Matěje Dospěla
Hluboká 1769 68 Alžběta Švestková Matěj, syn Františka Růžena, dcera Josefa Jindry
Krucemburk 1769 68 Václav Svoboda Václav, syn Jakuba Magdalena, dcera Jakuba Pospíchala
Krucemburk 1769 68 Anna Kohlová Josef, syn Jana Magdalena, dcera Jana Mrkvana
Sobíňov 1769 68 Karel Matějka Tobiáš, syn Jana Alžběta, dcera Jakuba Vondráčka
Sobíňov 1769 69 Jan Petr Starý Lukáš Magdalena, dcera Lukáše Vondráčka
Sobíňov 1769 69 Anna Zvolánková Václav, syn Ondřeje Magdalena, dcera Václava Starého
Hluboká 1769 69 Václav Pavel Koudelka Václav, syn Václava Kateřina, dcera Jana Křesťana
Krucemburk 1769 69 Jakub Prokop Ferber Jan, syn Daniela Magdalena, dcera Martina Stehna
Krucemburk 1769 69 Jakub Skřivan Josef, syn Daniela Anna, dcera Václava Vávry
Krucemburk 1769 69 Marie Magdalena Fialová Jan, syn Václava Tereza, dcera Tomáše Jelínka
Ransko 1769 69 Jakub Dymáček Karel, syn Tobiáše Anna, dcera Martina Dobrovolného
Sobíňov 1769 69 Anna Barbora Janáčková Jan, syn Lukáše Růžena, dcera Jiřího Jelínka
Krucemburk 1769 69 Anna Marie Křesťanová Martin, syn Jana Růžena, dcera Václava Vašíčka
Huť 1769 69 Anna Barbora Dymáčková František, syn Jana Dorota, dcera Martina Janáčka
Vortová 1769 69 Josef Janda Jan, syn Martina Anna, dcera Matěje Zdražila
Chlum 1769 69 Josef Vondráček Václav, syn Václava Alžběta, dcera Jana Režného
Ransko 1769 69 Růžena Dymáčková Josef, syn Tobiáše Anna, dcera Martina Macha
Vortová 1769 69 Markéta Žaudlíková Jan, syn Jakuba Kateřina, dcera Jana Maleny
Bílek 1769 69 Růžena Piechová Tomáš Ludmila, dcera Jakuba Janáčka
Sopoty 1769 69 Josefa Ignácie Barbora Taulová, kantor František, syn Jana Marie Anna, dcera Víta Špinara
Bílek 1769 70 Magdalena Barbora Fialová Jakub, syn Jana Alžběta, dcera Jakuba Pátka
Sobíňov 1769 70 František Zvolánek Tomáš, syn Matěje Kateřina, dcera Ondřeje Halamy
Hluboká 1769 70 Anna Waserbauerová Jakub, syn Lukáše Růžena, dcera Martina Tesaře
Chlum 1769 70 Václav Petrlík Martin, syn Jana Dorota, dcera Josefa Vondráčka
Chlum 1769 70 Marie Anna Petrlíková Josef, syn Jana Dorota, dcera Jana Nebozazová (?)
Krucemburk 1769 70 Václav Daniel František, syn Jana Tereza, dcera Jana Nikodýma
Bílek 1769 70 Alžběta Keřkovská Václav, syn Jana Tereza, dcera Antonína Paula
Markvartice 1769 70 Alžběta Barbora Růžičková Václav, syn Martina Magdalena, dcera Jana Janáčka
Krucemburk 1769 70 Václav Jindra František, syn Karla Tereza, dcera Jiřího Sedláčka
Krucemburk 1769 70 Růžena Heldorfová Jakub, syn Karla Magdalena, dcera Josefa Kasala
Krucemburk 1769 70 František Špinar Martin, syn Víta Magdalena, dcera Bohuslava Musila
Huť 1769 70 Tereza Peřinová Martin, syn Matěje Anna, dcera Tomáše Fejtka
Bílek 1769 70 Kateřina Dvořáková Antonín, syn Ondřeje Magdalena, dcera Jana Kubáta
Krucemburk 1769 70 Florián Kasal Vojtěch, syn Josefa Kateřina, dcera Matěje Pátka
Sklenná huť 1769 70 Dorota Bašinková Jakub, syn Václava Anna
Sobíňov 1769 70 Jan Misař Jiří Tereza, dcera Lukáše Vondráčka
Markvartice 1769 70 Kateřina Barbora Janáčková Jan, syn Matěje Kateřina, dcera Tomáše Ječmínka
Krucemburk 1769 71 Tereza Kalitová Antonín, syn Vojtěcha Kateřina, dcera Jakuba Zrzavého
Ždírec 1769 71 Jiří Rojka František, syn Františka Magdalena, dcera Tomáše Sedláka
Sobíňov 1769 71 Dorota Janáčková Martin Magdalena, dcera Františka Peřiny
Krucemburk 1769 71 Kateřina Ležáková František, syn Františka Tereza, dcera Josefa Dočekala
Krucemburk 1769 71 Karel Ležák Martin, syn Františka Jana, dcera Václava Schupita
Krucemburk 1769 71 Josef Pátek Vojtěch, syn Václava Anna, dcera Matěje Ležáka
Krucemburk 1769 71 Martin Sedláček František, syn Jiřího Kateřina, dcera Tomáše Vepřovského
Bílek 1769 71 Eleonora Dymáčková Jan, syn Jana Růžena, dcera Matěje Smirause
Krucemburk 1769 71 Martin Mach, nemanželský Simon Ludmila Zrzavá
? 1769 71 Magdalena Sabitovová, voják František Růžena, dcera Jakuba Kubíka
Krucemburk 1769 71 Martin Ležák Josef, syn Františka Jana, dcera Jiřího Hondla
Bílek 1769 71 Barbora Kateřina Fialová Matěj, syn Jakuba Alžběta, dcera Matěje Krisla
Krucemburk 1769 71 František Nix, voják Antonín Tereza Ručensis (?)
Ransko 1769 71 Josef Ledl Ondřej, syn Matěje Dorota, dcera Jana Dobrovolného
Vortová 1769 72 Ondřej Konrád Jakub, syn Simona Kateřina, dcera Vojtěcha Jandáta
Krucemburk 1769 72 František Křesťan Jiří, syn Jana Anna, dcera Martina Halamy
Ždírec 1769 72 František Janda Václav, syn Jakuba Jana, dcera Matěje Sedláka
Krucemburk 1769 72 František Matěj Fotten, voják Jan Vavřinec Anna, dcera Jiřího Holoubka
Sopoty 1769 72 František Xaver Kotouč Jan Anna, dcera Jiřího Vašíčka
Sobíňov 1769 72 Anna Kateřina Dočekalová Pavel Magdalena, dcera Jana Valenty
Krucemburk 1769 72 Tomáš Dobrovolný Vojtěch, syn Martina Magdalena, dcera Ondřeje Doležala
Chlum 1769 72 Jan Podroužek Josef, syn Michala Dorota, dcera Vojtěcha Zdražila
Sobíňov 1769 72 Václav Paul Tobiáš, syn Řehoře Kateřina, dcera Václava Vašíčka
Krucemburk 1769 72 Josef Adam Šmíd, voják Jakub, syn Jiřího Tereza, dcera Josefa Termera
Krucemburk 1770 72 Magdalena Zrzavá Václav, syn Jana Anna, dcera Jana Maška
Branišov 1770 72 Magdalena Vyčichlová Ondřej, syn Jana Magdalena, dcera Jana Vočmachta
Krucemburk 1770 72 Růžena Musilová František, syn Jana Tereza, dcera Martina Křesťana
Kohoutov 1770 73 Kateřina Pátková Jan, syn Jakuba Kateřina, dcera Jana Součka
Sopoty 1770 73 Josefa Barbora Matějková Martin, syn Jana Kateřina, dcera Jiřího Jelínka
Krucemburk 1770 73 Josef Melichar Daněk Josef, syn Jakuba Růžena, dcera Matěje Macha
Krucemburk 1770 73 Josef Podstatný (Podstatský ?) Tomáš, syn Matěje Eva, dcera Josefa Ráčka
Kohoutov 1770 73 Magdalena Režná Jan, syn Jana Anna Nováková
Krucemburk 1770 73 František Salesius Schott, voják Jiří, syn Jiřího Kateřina, dcera Pavla Huláka
Sobíňov 1770 73 Magdalena Stehnová Matěj, syn Václava Dorota, dcera Jakuba Kárníka
Krucemburk 1770 73 František Vepřovský Matěj, syn Václava Kateřina, dcera Jana Ledla
Hluboká 1770 73 Josefa Stehnová Václav, syn Martina Kateřina, dcera Tomáše Strnada
Hluboká 1770 73 Josef Waserbauer Josef, syn Řehoře Růžena, dcera Jana Počítského
Vortová 1770 73 Anna Fabiánová Matěj, syn Jana Růžena, dcera Jana Režného
Hluboká 1770 73 Alžběta Machová Jakub, syn Pavla Apolena, dcera Tomáše Křesťana
Krucemburk 1770 73 Matěj Feufer, voják Mikuláš, syn Melichara Valburga Schilcherin (?)
Ransko 1770 73 Josef Ledl Vojtěch, syn Bartoloměje Anna, dcera Matěje Krisla
Krucemburk 1770 74 Matěj Mach Matěj, syn Pavla Alžběta, dcera Tomáše Levla
Ransko 1770 74 František Kolísko, myslivec František, syn Františka Anna, dcera Václava Beránka
Vortová 1770 74 Anna Zdražilová Václav, syn Jiřího Veronika, dcera Matěje Zdražila
Sobíňov 1770 74 Růžena Matějková Matěj, syn Jana Magdalena, dcera Josefa Zvolánka
Chlum 1770 74 Matěj Zdražil Jiří, syn Matěje Ludmila, dcera Jakuba Machovce
Krucemburk 1770 74 Jan Baptista Benedikt Daněk Matěj, syn Jakuba Kateřina, dcera Martina Peřiny
Hluboká 1770 74 Marie Magdalena Dojáčková Jan, syn Matěje Tereza, dcera Martina Vašíčka
Krucemburk 1770 74 Jan Zvolánek Tobiáš, syn Pavla Dorota Kotoučová
Chlum 1770 74 Jan Šedivý Jan, syn Michala Anna, dcera Martina Pátka
Hluboká 1770 74 Anna Peřinová František, syn Matěje Kateřina, dcera Matěje Dojáčka
Hluboká 1770 74 Vojtěch Gligar Martin, syn Jana Tereza, dcera Martina Křesťana
Markvartice 1770 74 Tereza Levlová Lukáš, syn Tomáše Dorota, dcera Jiřího Knoppa
Vortová 1770 74 Josef Sázavský Matěj, syn Matěje Anna, dcera Matěje Petrlíka
Sobíňov 1770 74 Tereza Vondráčková Josef, syn Lukáše Anna, dcera Josefa Dymáčka
Sobíňov 1770 74 Jiří Vondráček Václav, syn Václava Anna, dcera Ondřeje Halamy
Vortová 1770 75 Apolena Kuchlová František, syn Řehoře Zuzana, dcera Víta Kasala
Benátky 1770 75 Vojtěch Pátek Martin, syn Jana Magdalena, dcera Mikuláše Sedláka
Ždírec 1770 75 Jiří Paul Václav, syn Jana Tereza, dcera Jakuba Stehna
Chlum 1770 75 Anna Málková Josef, syn Matěje Anna, dcera Josefa Juna
Ždírec 1770 75 Dorota Klusáčková Jakub, syn Ondřeje Anna, dcera Jana Sedláka
Huť 1770 75 Jan Pokorný Václav, syn Josefa Barbora, dcera Matěje Fejtka
Ždírec 1770 75 Jana Průšová Václav, syn Jana Růžena, dcera Jakuba Pertla
Chlum 1770 75 Jan Mareš Josef, syn Václava Růžena, dcera Jana Maška
Krucemburk 1770 75 Jan Ferber Martin Anna, dcera Petra Kašpárka
Hluboká 1770 75 Magdalena Smíšková Jan, syn Jana Dorota, dcera Řehoře Švestky
Vortová 1770 75 Josef Machovec Václav, syn Jana Anna, dcera Matěje Sázavského
Ždírec 1770 75 Antonín Josef Jan Hendl František, syn Jiřího Kateřina, dcera Václava Stehna
Hluboká 1770 75 Anna Dojáčková Tomáš, syn Lukáše Kateřina, dcera Jana Průši
Krucemburk 1770 75 Marie Alžběta Štanclová, voják Kryštof, syn Jakuba Marie, dcera Martina Hornokrupského
Sopoty 1770 75 Jan Fiala Václav, syn Karla Růžena, dcera Jana Levla
Ransko 1770 76 Apolena Kotoučová Karel, syn Jana Alžběta, dcera Jiřího Vašíčka
Vortová 1770 76 Anna Neltzová František, syn Josefa Alžběta, dcera Jindřicha Paula
Vortová 1770 76 Dorota Žaudlíková Kryštof, syn Jakuba Anna, dcera Jakuba Jandáta
Sopoty 1770 76 František Jan Vepřovský Josef, syn Jana Magdalena, dcera Martina Mastného
Krucemburk 1770 76 Anna Kajovská, voják Vojtěch, syn Josefa Ludmila, dcera Jana Beneše
Sobíňov 1770 76 Václav Zvolánek Lukáš, syn Pavla Kateřina, dcera Jana Matějky
Ždírec 1770 76 Anna Kárníková Václav, syn Jana Kateřina, dcera Václava Cimpla
Benátky 1770 76 Jan Beránek Jan, syn Jana Tereza, dcera Václava Malého
Krucemburk 1770 76 Anna Vilímková Josef, syn Vojtěcha Kateřina, dcera Ludvíka Pujmona
Krucemburk 1770 76 Anna Zrzavá Vojtěch, syn Jakuba Tereza, dcera Matěje Stuckheila
Sobíňov 1770 76 Petr Starý Ondřej, syn Jana Alžběta, dcera Tomáše Ječmínka
Huť 1770 76 František Seraf Janáček Vojtěch, syn Matěje Dorota, dcera Jana Paula
Ždírec 1770 76 Magdalena Sedláková Jan, syn Václava Kateřina, dcera Mikuláše Pujmona
Chlum 1770 76 Jakub Pátek Jakub, syn Martina Anna, dcera Matěje Mareše
Chlum 1770 76 Jakub Pátek Martin, syn Martina Magdalena, dcera Matěje Zdražila
Krucemburk 1770 77 Magdalena Janáčková Bedřich, syn Tomáše Alžběta, dcera Viléma Ležáka
Krucemburk 1770 77 Kateřina Pujmonová Filip, syn Ludvíka Tereza, dcera Václava Vepřovského
Sobíňov 1770 77 František Seraf Jelínek Václav, syn Antonína Magdalena, dcera Tomáše Ječmínka
Huť 1770 77 Jakub Jan Karas Matěj, syn Ondřeje Tereza, dcera Františka Kotouče
Krucemburk 1770 77 František Seraf Baltazar Skřivan Melichar, syn Viléma Anna, dcera Petra Pardubského
Krucemburk 1770 77 František Ďábal Josef, syn Josefa Magdalena, dcera Václava Vambery
Chlum 1770 77 Jiří Pátek Josef, syn Martina Kateřina, dcera Viléma Zdražila
Hluboká 1770 77 Marie Anna Stehnová František, syn Martina Jana, dcera Jana Grigara
Krucemburk 1770 77 Vavřinec Dobrovolný Vojtěch, syn Jakuba Tereza, dcera Matěje Bělouška
Ždírec 1770 77 Magdalena Průšová Josef, syn Jana Barbora, dcera Jiřího Mrkvana
Bílek 1770 77 Jana Tereza Fialová Jakub, syn Jana Anna, dcera Ondřeje Dvořáka
Sobíňov 1770 77 Václav Vondráček Jan, syn Lukáše Kateřina, dcera Jana Kárníka
Huť 1770 77 Lukáš Vepřovský František, syn Jana Kateřina, dcera Josefa Janáčka
Hluboká 1770 77 Kateřina Vašíčková Jan, syn Martina Dorota, dcera Matěje Dojáčka
Krucemburk 1770 77 Václav Běloušek Václav, syn Jana Magdalena, dcera Jakuba Jakeše
Hluboká 1770 78 Tereza Pertlová Martin, syn Bartoloměje Anna, dcera Václava Pelikána
Chlum 1770 78 Václav Perlík Petr, syn Simona Kateřina, dcera Jakuba Machovce
Sopoty 1770 78 Tereza Jelínková František, syn Jiřího Růžena, dcera Josefa Hibibaura
Huť 1770 78 Magdalena Barbora Ledlová František, syn Bartoloměje Kateřina, dcera Jana Vepřovského
Hluboká 1770 78 Martin František Partl Tomáš, syn Jakuba Barbora, dcera Mikuláše Sedláka
Krucemburk 1770 78 Alžběta Kasalová Jiří, syn Josefa Magdalena, dcera Matěje Piecha
Krucemburk 1770 78 Kateřina Pokorná Jiří, syn Josefa Dorota, dcera Jakuba Zrzavého
Vortová 1770 78 Jan Dědek Jan, syn Jana Barbora, dcera Václava Dvořáka 25
Chlum 1770 78 Magdalena Zdražilová Jan, syn Vojtěcha Dorota, dcera Václava Zdražila
Krucemburk 1770 78 Václav Daniel Michal, syn Jana Kateřina, dcera Jana Maška
Chlum 1770 78 Václav Zdražil Václav, syn Václava Anna, dcera Jakuba Machovce 49
Kohoutov 1770 78 Kateřina Jandová Vojtěch, syn Jakuba Magdalena, dcera Matěje Misaře
Hluboká 1770 78 Martin Starý Jan, syn Václava Ludmila, dcera Řehoře Novotného 4
Chlum 1770 78 Matěj Petrlík Jan, syn Matěje Kateřina, dcera Martina Pátka
Hluboká 1770 78 Tomáš Beránek (?) František, syn Jana Dorota, dcera Viléma Skřivana
Sobíňov 1770 78 Kateřina Barbora Peřinová Melichar, syn Františka Růžena, dcera Ondřeje Pokorného 33
Benátky 1770 79 Magdalena Vítová Václav, syn Judity Ludmila, dcera Martina Pátka
Ždírec 1770 79 Martin Kárník Jakub Jana 21
Sobíňov 1770 79 Kateřina Kavková, voják Tomáš Judita 16
Kohoutov 1770 79 Kateřina Němcová, voják Josef Magdalena
Chlum 1770 79 Václav Picek Václav Magdalena 32
Sobíňov 1770 79 Jan Starý Martin Kateřina 28
Bílek 1770 79 Magdalena Fialová Matěj Anna 18
Chlum 1770 79 Kateřina Žampachová, mlynář Kryštof Kateřina 1
Ransko 1770 79 Kateřina Kotoučová František Kateřina
Praha 1770 79 Kateřina Zemanová Václav Anna
Krucemburk 1770 79 František Růžička Jakub Dorota 64
Sobíňov 1770 79 Ondřej Vondráček Matěj Dorota 10
Řeka 1770 79 František Rojka, mlynář Jan Růžena 1
Bílek 1770 80 Kateřina Marie Brabencová Josef Tereza 9
Krucemburk 1770 80 Ondřej Novotný Jakub Magdalena 87
Sopoty 1770 80 Barbora Siberová Bartoloměj Kateřina 5
Vortová 1770 80 Barbora Jandátová Jan Magdalena
Benátky 1770 80 Tomáš Sláma Matouš Ludmila 2
Praha 1770 80 František Jan Šafránek Matěj Magdalena
Kohoutov 1770 80 Tomáš Paul Václav Kateřina 6
Kohoutov 1770 80 Františka Pátková Jiří Kateřina 11
Sobíňov 1770 80 Jan Evangelista Lukáš Starý Tobiáš Dorota 7
Hluboká 1770 80 Jan Pertl Jan Tereza 40
Krucemburk 1770 80 Anna Musilová Jan Filipína 117
Chlum 1770 80 Václav Vondráček Václav Alžběta 55
Krucemburk 1771 80 Alžběta Černá Václav Kateřina 122
Vortová 1771 80 Josef Jun Jan Ludmila 12
Krucemburk 1771 80 Matěj Vepřovský Lukáš Anna 70
Huť 1771 80 Václav Jan Nepomuk Mastný, mlynář Jan Dorota 11
Krucemburk 1771 81 Dorota Zrzavá Matěj Magdalena 111
Kohoutov 1771 81 František Pátek František Anna 7
Krucemburk 1771 81 Josef Malý Jan Anna 114
Ždírec 1771 81 Anna Stehnová Václav Růžena 19
Hluboká 1771 81 Matěj Křesťan Martin Magdalena 23
Kohoutov 1771 81 Marie Magdalena Kubátová František Magdalena 9
Chlum 1771 81 Alžběta Vondráčková Václav Kateřina 38
Sobíňov 1771 81 Josef Starý Matěj Tereza 6
Malochyně 1771 81 Dorota Čermáková Jakub Kateřina 2
Malochyně 1771 81 Matěj Václav Stehno Václav Kateřina 3
Benátky 1771 81 Alžběta Misařová Tomáš Magdalena 5
Sobíňov 1771 81 Anna Vondráčková Tobiáš Alžběta 24
Krucemburk 1771 81 Alžběta Heldorfová Josef Jana 82
Ždírec 1771 81 Josef Sláma, pastýř Simon Růžena 23
Krucemburk 1771 81 František Mastný, mlynář Václav Kateřina 43
Krucemburk 1771 81 Josef Heldorf Matěj Kateřina 103
Chlum 1771 81 Ludmila Sedmíková Václav Anna 25
Krucemburk 1771 81 Tereza Machová Matěj Alžběta 66
Krucemburk 1771 82 Marie Magdalena Zvolánková Vojtěch Magdalena 74
Huť 1771 82 Anna Kotoučová Karel Josefa 20
Benátky 1771 82 Jiří Jan Waserbauer Jan Ludmila 26
Chlum 1771 82 Anna Junová Václav Magdalena 36
Vortová 1771 82 Jakub Petrlík Martin Anna 26
Krucemburk 1771 82 Vojtěch Špinar Jakub Růžena 16
Chlum 1771 82 Anna Marešová Josef Růžena 21
Bílek 1771 82 Alžběta Krislová Tobiáš Kateřina 14
Ždírec 1771 82 Růžena Sedláková Jakub Magdalena 29
Hluboká 1771 82 Anna Šmahelová Vavřinec Tereza 36
Krucemburk 1771 82 Tomáš Běloušek Jan Alžběta 116
Vortová 1771 82 Matěj Zdražil Matěj Dorota 2
Bílek 1771 82 Jan Nepomuk Antonín Vincent Keřkovský Václav Tereza 26
Krucemburk 1771 82 Antonín Kasal Vojtěch Kateřina 51
Sopoty 1771 82 Ignác Sedlmajer, myslivec Jan Marie 15
Ždírec 1771 82 Růžena Cimplová Václav Alžběta 20
Sobíňov 1771 82 František Kristián Starý Martin Kateřina 29
Benátky 1771 82 Anna Pátková Lukáš Mariana 27
Hluboká 1771 82 Marie Magdalena Švestková Matěj Růžena 42
Benátky 1771 83 Anna Pátková Vít Dorota 22
Krucemburk 1771 83 Jakub Pátek Matěj Františka 97
Krucemburk 1771 83 Anna Zrzavá Jan Kateřina 101
Kohoutov 1771 83 Anna Smejkalová Jakub Kateřina 4
Krucemburk 1771 83 Růžena Ferberová Jan Magdalena 4
Benátky 1771 83 Václav Pátek Jiří Anna 19
Krucemburk 1771 83 František Ignác Dočekal Jan Kateřina 100
Huť 1771 83 Václav Fiala Václav Magdalena 10
Krucemburk 1771 83 Růžena Helena Pátková Vojtěch Anna 37
Sobíňov 1771 83 Růžena Zvolánková Václav Magdalena 2
Bílek 1771 83 Veronika Dvořáková Antonín Magdalena 15
Krucemburk 1771 83 Václav Heldorf Vojtěch Anna 13
Hluboká 1771 83 Marie Magdalena Sobotková Václav Kateřina 20
Bílek 1771 83 Kateřina Fialová Antonín Kateřina 24
Krucemburk 1771 83 Marie Anna Zvolánková Tobiáš Dorota 65
Krucemburk 1771 83 Kateřina Losenická Martin Magdalena 122
Sobíňov 1771 83 Alžběta Fialová Josef Kateřina 15
Hluboká 1771 84 Václav Švestka Josef Apolena 31
Hluboká 1771 84 Kateřina Švestková Josef Apolena 31
Řeka 1771 84 Václav Dobrovolný Václav Kateřina 2
Krucemburk 1771 84 Martin Janáček František Alžběta 33
Sobíňov 1771 84 Barbora Vondráčková Jakub Anna 10
Kohoutov 1771 84 Václav Novotný Petr Kateřina 10
Ždírec 1771 84 Marie Magdalena Sedláková Jan Kateřina 16
Ždírec 1771 84 Kateřina Sedláková Jan Kateřina 16
Branišov 1771 84 Marie Magdalena Dvořáková Václav Magdalena 3
Chlum 1771 84 Jan Pokorný Jakub Magdalena 57
Krucemburk 1771 84 František Mastný František Jana 96
Ždírec 1771 84 František Průša Josef Barbora 8
Bílek 1771 84 Tereza Jana Sýkorová Václav Tereza 13
Krucemburk 1771 84 Anna Zvolánková Václav Alžběta 104
Hluboká 1771 84 Kateřina Křesťanová Martin Kateřina 7
Hluboká 1771 84 Tereza Křesťanová Martin Kateřina 7
Chlum 1771 84 Anna Moravcová Tomáš Ludmila 43
Chlum 1771 84 Jan Moravec Tomáš Ludmila 43
Krucemburk 1771 85 Kateřina Dočekalová Václav Magdalena 30
Ransko 1771 85 Karel Josef Sedlmajer, myslivec Antonín Regina 15
Hluboká 1771 85 Kateřina Stehnová Martin Dorota 19
Kohoutov 1771 85 Michal Pátek Josef Jana 3
Benátky 1771 85 Marie Magdalena Šmahelová Jan Růžena 26
Ždírec 1771 85 František Pujmon Matěj Kateřina 16
Sobíňov 1771 85 František Xaver Dočekal Pavel Magdalena 18
Krucemburk 1771 85 Kateřina Hendlová Josef Anna 59
Krucemburk 1771 85 Martin Melichar Zvolánek Martin Magdalena 95
Krucemburk 1771 85 Jan Stehno Josef Ludmila 76
Hluboká 1771 85 František Cimpl Josef Magdalena 13
Markvartice 1771 85 Josef Růžička Václav Magdalena 1
Benátky 1771 85 Jiří Vašíček Jiří Alžběta 16
Krucemburk 1771 85 František Lacina Jan Magdalena 3
Sobíňov 1771 85 Kateřina Vondráčková Josef Anna 32
Bílek 1771 85 Jan Evangelista Peřina Jan Růžena 11
Chlum 1771 85 Josef Zdražil Jan Tereza 39
Chlum 1771 85 Anna Petrlíková Jiří Anna 33
Krucemburk 1771 85 Kateřina Janáčková Václav Anna 62
Chlum 1771 85 Anna Pátková Josef Kateřina 26
Vortová 1771 85 Tomáš Sázavský Jan Dorota 22
Hluboká 1771 85 Alžběta Počická Jan Růžena 26
Chlum 1771 86 Anna Krejčí Josef Anna
Markvartice 1771 86 Růžena Janáčková Jan Kateřina 3
Bílek 1771 86 František Xaver Dvořák František Alžběta 16
Bílek 1772 86 František Seraf Janáček Jan Anna 6
Hluboká 1772 86 Matěj Cimpl František Anna 13
Krucemburk 1772 86 Marie Anna Kasalová Josef Ludmila 50
Ždírec 1772 86 Josef Jiří Hendl František Kateřina 2
Bílek 1772 86 Dorota Růžena Sobotková Jan Anna 20
Chlum 1772 86 Tereza Zdražilová Václav Veronika 48
Vortová 1772 86 Markéta Neltzová, myslivec František Alžběta 19
Krucemburk 1772 86 Matěj Ležák František Tereza 94
Krucemburk 1772 86 Magdalena Heldorfová Jakub Magdalena 32
Ransko 1772 86 Josef Leopold Richter Jakub Florentina 1
Krucemburk 1772 86 Josefa Zrzavá Václav Anna 52
Sobíňov 1772 86 Kateřina Stehnová, voják Matěj Dorota 26
Sopoty 1772 86 Dorota Marie Dymáčková František Dorota 15
Vortová 1772 86 Josef Zdražil Matěj Anna 9
Chlum 1772 86 Anna Žampachová, mlynář Kryštof Kateřina 1
Krucemburk 1772 86 Anna Fialová Jan ? 107
Krucemburk 1772 86 Jana Křesťanová Jiří Anna 48
Ždírec 1772 87 Kateřina Sedláková Jakub Magdalena 25
Krucemburk 1772 87 Jan František Ležák Josef Jana 6
Hluboká 1772 87 Vít Grigar Martin Tereza 5
Sopoty 1772 87 František Seraf Janda Jan Magdalena 14
Chlum 1772 87 Jan Tesař Matěj Kateřina 25
Sobíňov 1772 87 Anna Barbora Stará Lukáš Magdalena 8
Ransko 1772 87 Jakub Antonín Janda Jan Růžena 2
Krucemburk 1772 87 Petr Pavel Jan Baptista Skřivan Melichar Anna Pardubská 69
Krucemburk 1772 87 Jakub Jan Baptista Daněk Josef Růžena 66
Krucemburk 1772 87 Petr Pavel Janáček Jan Anna 34
Krucemburk 1772 87 Anna Kalitová Antonín Kateřina 36
Ransko 1772 87 Marie Magdalena Waserbauerová Vojtěch Anna 10
Chlum 1772 87 Marie Magdalena Petrlíková Václav Anna 51
Krucemburk 1772 87 Marie Magdalena Zrzavá Matěj Magdalena 111
Malochyně 1772 87 Jakub Jan Joska Pavel Kateřina 1
Bílek 1772 87 Tereza Františka Dymáčková Josef Růžena 22
Krucemburk 1772 87 František Běloušek František Magdalena 28
Vortová 1772 87 Dorota Žaudlíková Jan Kateřina 14
Kohoutov 1772 87 Františka Režná Jan Anna 5
Hluboká 1772 88 Tereza Pertlová Jan Tereza 41
Sobíňov 1772 88 Josef Paul Tobiáš Kateřina 33
Ždírec 1772 88 Anna Stuckheilová Matěj Jana 26
Ždírec 1772 88 Kateřina Rojková František Magdalena 7
Hluboká 1772 88 Kateřina Cimplová Václav Růžena 4
Kohoutov 1772 88 Růžena Jandová Vojtěch Magdalena 1
Chlum 1772 88 Marie Magdalena Junová Václav Magdalena 36
Sopoty 1772 88 Jan Baptista Kotouč Jan Anna 4
Sopoty 1772 88 František Kotouč Jan Anna 4
Sopoty 1772 88 Barbora Marie Anna Sedlmajerová, myslivec Jan Anna Marie 15
Chlum 1772 88 Jan Mareš František Anna 3
Krucemburk 1772 88 František Xaver Života Matěj Kateřina 39
Sopoty 1772 88 Barbora Otýlie Matějková Martin Kateřina 6
Chlum 1772 88 Markéta Picková Václav Magdalena 34
Sobíňov 1773 88 Dorota Barbora Vondráčková Václav Anna 14
Krucemburk 1773 88 Matěj Růžička Jakub Dorota 64
Krucemburk 1773 88 Matěj Mach Matěj Růžena 55
Krucemburk 1773 88 Kateřina Danielová František Tereza 7
Krucemburk 1773 89 Magdalena Lacinová Matouš Magdalena 79
Ždírec 1773 89 Anna Josefa Hondlová František Kateřina 2
Chlum 1773 89 Josef Málek Josef Anna 47
Benátky 1773 89 Matěj Šmahel Jan Růžena 12
Krucemburk 1773 89 Matěj Dobrovolný Matěj Kateřina 73
Malochyně 1773 89 Josef Stehno Václav Kateřina 3
Sobíňov 1773 89 Magdalena Dymáčková Martin Dorota 4
Ransko 1773 89 Josef Petr Vincent Richter Jakub Florentina 1
Sobíňov 1773 89 Kateřina Stará Tobiáš Dorota 7
Ždírec 1773 89 Marie Magdalena Průšová Václav Růžena 13
Hluboká 1773 89 Jiří Procházka Josef Magdalena 26
Bílek 1773 89 Jana Dorota Karolína Keřkovská Václav Tereza 26
Krucemburk 1773 89 Anna Peřinová Jakub Magdalena 64
Chlum 1773 89 Jakub Filip Zdražil Václav Anna 49
Chlum 1773 89 Anna Zdražilová Jan Dorota 60
Krucemburk 1773 89 Jan Zrzavý Vojtěch Tereza 11
Sobíňov 1773 89 Václav Ondřej Starý Ondřej Alžběta 12
Hluboká 1773 89 Jan Švestka Jan Kateřina 28
Krucemburk 1773 89 Anna Jana Zvolánková Martin Magdalena 95
Sobíňov 1773 89 Jan Nepomuk Václav Matějka Matěj Dorota 11
Hluboká 1773 89 Jakub Grigar Martin Tereza 5
Krucemburk 1773 90 Jan Běloušek Václav Magdalena 116
Krucemburk 1773 90 Antonín Skřivan Josef Anna 20
Sobíňov 1773 90 Dorota Kavková Tomáš Ludmila 16
Krucemburk 1773 90 František Janáček Václav Anna 62
Krucemburk 1773 90 Jan Baptista Mauricius Pátek Martin Růžena 122
Ždírec 1773 90 Jan František Stehno Václav Růžena 26
Vortová 1773 90 Anna Jandátová Jan Anna 11
Krucemburk 1773 90 Jan Baptista Musil Jan Filipína 117
Ransko 1773 90 Anna Ledlová Ondřej Dorota 14
Sopoty 1773 90 Anna Růžena Vaňková František Jana 15
Hluboká 1773 90 Marie Magdalena Peřinová František Kateřina 9
Krucemburk 1773 90 Marie Magdalena Pátková Jakub Františka 84
Branišov 1773 90 Václav Jan Vyčichl Ondřej Magdalena 2
Krucemburk 1773 90 Matěj Josef Daněk Matěj Kateřina 115
Hluboká 1773 90 Matěj Smíšek Martin Barbora 25
Branišov 1773 90 Václav Jan Dvořáček Václav Magdalena 3
Krucemburk 1773 90 Růžena Jana Špinarová František Alžběta 68
Chlum 1773 90 Matěj Petrlík Tomáš Anna 16
Krucemburk 1773 90 Jan Musil František Tereza 118
Hluboká 1773 90 Dorota Švestková Josef Apolena 23
Chlum 1773 90 Anna Tesařová Matěj Anna 30
Sopoty 1773 90 Václav Jelínek František Dorota 9
Krucemburk 1773 90 Václav Mikuláš Špinar Jakub Růžena 16
Krucemburk 1773 91 Kateřina Kasalová Ondřej Apolena 35
Vortová 1773 91 Tomáš Sázavský Jan Dorota 22
Vortová 1773 91 Anna Sázavská Jan Dorota 22
Bílek 1773 91 Tereza Krislová Tobiáš Kateřina 14
Sobíňov 1773 91 Růžena Vondráčková Matěj Dorota 10
Hluboká 1773 91 Matouš Smejkal Vavřinec Tereza 37
Krucemburk 1773 91 Alžběta Čeplová Karel Marie 27
Benátky 1773 91 Václav Pátek František Anna 25
Krucemburk 1773 91 Kateřina Fialová Jan Tereza 119
Huť 1773 91 František Seraf Janáček Vojtěch Dorota 18
Vortová 1773 91 Anna Machovcová Josef Kateřina
Branišov 1773 91 Václav Jarolím František Alžběta 1
Sobíňov 1773 91 Kristián Jelínek Václav Magdalena 28
Hluboká 1773 91 Anna Beránková František Dorota 21
Krucemburk 1773 91 Tereza Anna Kasalová Vojtěch Kateřina 51
Ždírec 1773 91 Martin Paul Václav Tereza, dcera Jakuba Stehna 4
Krucemburk 1773 91 Lukáš Zvolánek Vojtěch Magdalena 74
Kohoutov 1773 91 Kateřina Paulová Václav Kateřina
Hluboká 1773 91 Anna Koudelková Václav Kateřina 33
Benátky 1773 91 Martin Misař Tomáš Magdalena 5
Krucemburk 1773 91 Martin Ležák Martin Jana 60
Hluboká 1773 91 Martin Pertl Martin Anna 22
Krucemburk 1773 91 Jan Evangelista Křesťan Jiří Anna 48
Krucemburk 1773 91 Kateřina Stehnová Josef Ludmila 76
Krucemburk 1773 91 Kateřina Hiblbauerová Bartoloměj Tereza 64
Bílek 1773 92 Alžběta Barbora Brabencová Josef Tereza 9
Benátky 1773 92 Kateřina Waserbauerová Jan Ludmila 26
Krucemburk 1773 92 František Xaver Ferber Václav Ludmila 4
Hluboká 1773 92 Alžběta Pátková Vojtěch Anna 44
Markvartice 1773 92 Tomáš Jan Nepomuk Janáček Jan Kateřina 3
Krucemburk 1773 92 Anna Pátková Matěj Františka 97
Krucemburk 1774 92 Jan Evangelista Dočekal Jan Kateřina 100
Krucemburk 1774 92 Matěj Kasal Josef Ludmila 50
Hluboká 1774 92 Matěj Cimpl Václav Růžena 4
Benátky 1774 92 Josef Janda Vavřinec Kateřina 31
Huť 1774 92 Anna Barbora Mastná, mlynář Jan Dorota 11
Křivý 1774 92 Jan Josef Procházka Jan Magdalena 5
Krucemburk 1774 92 Dorota Ferberová Jan Magdalena 4
Krucemburk 1774 92 Dorota Heldorfová Josef Jana 82
Krucemburk 1774 92 Melichar Karel Mastný František Jana 96
Řeka 1774 92 Jan Evangelista Rojka, mlynář Jan Anna 1
Krucemburk 1774 92 Dorota Zvolánková Václav Růžena 104
Krucemburk 1774 92 Matěj Svoboda Josef Dorota 77
Vortová 1774 92 Václav Jun Jan Ludmila 12
Hluboká 1774 92 Marie Magdalena Počická Jan Růžena 17
Chlum 1774 92 Tomáš Moravec Tomáš Ludmila 43
Ransko 1774 92 Josef Kotouč Karel Anna 12
Chlum 1774 93 Anna Vondráčková Václav Alžběta 55
Chlum 1774 93 Josef Mareš Josef Růžena 21
Bílek 1774 93 Dorota Janáčková Jan Anna 13
Sobíňov 1774 93 Jan Evangelista Jelínek Jan Kateřina 27
Bílek 1774 93 Václav Dymáček Josef Růžena 22
Hluboká 1774 93 Kateřina Pujmonová František Tereza 16
Bílek 1774 93 Jana Janáčková, mlynář Jan Kateřina 17
Vortová 1774 93 Anna Machovcová Václav Anna 15
Hluboká 1774 93 Dorota Křesťanová Václav Magdalena 43
Chlum 1774 93 Josef Zdražil Jiří Ludmila 20
Krucemburk 1774 93 Filip Malý Jan Anna 114
Krucemburk 1774 93 Jakub Malý Jan Anna 114
Krucemburk 1774 93 Josef Mastný, mlynář Václav Kateřina 43
Krucemburk 1774 93 Dorota Fialová Jakub Alžběta 21
Chlum 1774 93 Tomáš Petrlík Petr Ludmila 53
Vortová 1774 93 František Zdražil Matěj Dorota 2
Benátky 1774 93 Josef Vašíček Jiří Alžběta 15
Benátky 1774 93 Marie Magdalena Pátková Jan Magdalena 29
Vortová 1774 93 Josef Zdražil Václav Veronika 16
Hluboká 1774 93 Tereza Procházková Josef Magdalena 26
Chlum 1774 93 Josefa Tereza Přibyslavská Josef Tereza 22
Hluboká 1774 93 Vojtěch Ročárek Jiří Tereza 15
Ransko 1774 93 Kateřina Josefa Sedlmajerová, myslivec Antonín Regina 15
Krucemburk 1774 93 Marie Magdalena Zvolánková Lukáš Kateřina 54
Ždírec 1774 93 Anna Kajetána Rojková František Magdalena 7
Chlum 1774 94 Kateřina Petrlíková Jiří Anna 33
Ransko 1774 94 Marie Magdalena Ledlová Michal Anna 5
Sobíňov 1774 94 Anna Stará Ondřej Alžběta 12
Huť 1774 94 Magdalena Pokorná Václav Barbora 7
Krucemburk 1774 94 Marie Magdalena Misařová, mlynář Matěj Františka 14
Kohoutov 1774 94 Jana Sýkorová Václav Tereza 9
Chlum 1774 94 Jan Nepomuk Vondráček Václav Kateřina 28
Vortová 1774 94 Josefa Tereza Čimfusová, myslivec Josef Kateřina 34
Hluboká 1774 94 Jan Švestka Matěj Růžena 42
Ransko 1774 94 Petra Kotoučová František Kateřina 13
Ždírec 1774 94 Marie Magdalena Kárníková Václav Kateřina 20
Huť 1774 94 Kateřina Vepřovská František Kateřina 16
Ransko 1774 94 Jana Nepomucena Růžena Polášková František Anna 1
Chlum 1774 94 Růžena Vondráčková Matěj Anna 28
Sopoty 1774 94 Jana Tereza Fialová Václav Růžena 3
Benátky 1774 94 Jan Cimpl Jan Kateřina 22
Ždírec 1774 94 Vít Fiala, mlynář Michal Alžběta 1
Benátky 1774 94 Jan Šmahel Jan Růžena 12
Chlum 1774 94 Jan Zdražil Jan Tereza 42
Ransko 1774 94 Jan Baptista Isidor František Janda Jan Růžena 2
Krucemburk 1774 94 Anna Hendlová Josef Anna 29
Vortová 1774 94 Dorota Fabiánová Matěj Dorota 9
Markvartice 1774 94 Anna Dorota Levlová Josef Magdalena 4
Hluboká 1774 94 Jan Šmahel Vavřinec Tereza 36
Chlum 1774 94 Josef Podroužek Jiří Anna 15
Krucemburk 1774 95 Jakub Pujmon Matěj Kateřina 93
Huť 1774 95 Kateřina Fejtková Tobiáš Kateřina 4
Huť 1774 95 Marie Magdalena Vepřovská Josef Magdalena 1
Sobíňov 1774 95 Anna Dočekalová Pavel Magdalena 18
Krucemburk 1774 95 Alžběta Kalitová Antonín Kateřina 36
Benátky 1774 95 Jiří Ledl Vojtěch Anna 13
Bílek 1774 95 Václav Fiala Antonín Kateřina 18
Krucemburk 1774 95 František Ignác Janáček František Anna 33
Hluboká 1774 95 Růžena Cimplová Josef Magdalena 13
Chlum 1774 95 Marie Magdalena Žampachová, mlynář Kryštof Kateřina 16
Chlum 1774 95 Jan Vondráček, mlynář Jakub Kateřina 1
Kohoutov 1774 95 František Pátek Josef Jana 3
Benátky 1774 95 Augustýn Kalita Jakub Ludmila Čeplová 21
Chlum 1774 95 Anna Zdražilová Jan Dorota 60
Bílek 1774 95 Michal Václav Dvořák Antonín Magdalena 15
Ransko 1774 95 Růžena Fejtková Jan Růžena Vašíčková 6
Krucemburk 1774 95 Barbora Ležáková František Tereza 94
Chlum 1774 95 Jakub Pátek Martin Magdalena 58
Chlum 1774 95 Anna Podroužková Václav Tereza 52
Sopoty 1774 95 Václav Peřina Jan Růžena 7
Krucemburk 1774 95 Růžena Zrzavá Vojtěch Barbora 31
Sopoty 1774 95 Růžena Barbora Levlová Jiří Tereza 11
Chlum 1774 95 Anna Pokorná Jan Kateřina 50
Krucemburk 1774 95 Marie Anna Zrzavá Jan Kateřina 101
Hluboká 1774 95 Anna Dojáčková Jan Tereza 12
Hluboká 1774 95 Kateřina Dobrovolná Václav Magdalena 22
Markvartice 1774 96 Michal Václav Jakub Jelínek Jakub Dorota 4
Krucemburk 1774 96 Jan Losenický Martin Magdalena 59
Benátky 1774 96 Kateřina Slámová Matouš Ludmila 2
Benátky 1774 96 Tereza Pátková Martin Magdalena 20
Hluboká 1774 96 Martin Smíšek Jan Dorota 45
Sobíňov 1774 96 Martin Vondráček Jan Kateřina 3
Krucemburk 1774 96 Alžběta Uršula Skřivanová Melichar Anna 69
Krucemburk 1774 96 Martin Daněk Josef Růžena 66
Sobíňov 1774 96 Martin Dymáček Martin Dorota 4
Huť 1774 96 Tereza Kotoučová Karel Josefa 20
Benátky 1774 96 František Čepl Václav Tereza 23
Sobíňov 1774 96 Dorota Kavková Tomáš Kateřina 16
Krucemburk 1774 96 František Pátek Jakub Františka 84
Sopoty 1774 96 Anna Kotoučová Jan Barbora 4
Krucemburk 1774 96 Martin Fiala Jan Magdalena 25
Krucemburk 1774 96 František Xaver Karel Zvolánek Martin Magdalena 95
Krucemburk 1774 96 Kateřina Lacinová Jan Magdalena 3
Sobíňov 1774 96 Tereza Stehnová Matěj Dorota 29
Krucemburk 1774 96 František Dočekal Václav Magdalena 30
Hluboká 1774 96 Kateřina Waserbauerová Václav Alžběta 9
Chlum 1774 96 Jan Pátek Josef Kateřina 39
Chlum 1774 96 Josef Pátek Josef Kateřina 39
Ždírec 1774 96 Dorota Jandová Václav Jana 25
Krucemburk 1774 96 Tomáš Kubát Jiří Tereza 47
Krucemburk 1774 96 Anna Janáčková Jan Anna 34
Chlum 1774 96 Kateřina Krejčí Josef Anna 8
Huť 1774 97 František Ledl František Kateřina 13
Sobíňov 1774 97 Kristián Jan Starý Martin Růžena 23
Krucemburk 1774 97 Jan Marek Václav Kateřina 21
Ždírec 1774 97 Františka Misařová Josef Františka 28
Benátky 1775 97 Alžběta Pátková Jiří Anna 19
Krucemburk 1775 97 Dorota Heldorfová Jakub Magdalena 46
Sobíňov 1775 97 Matěj Stehno Martin Magdalena 25
Bílek 1775 97 Kateřina Piechová Antonín Františka 20
Sobíňov 1775 97 Josef Zvolánek Václav Magdalena 26
Krucemburk 1775 97 Petr Ležák Martin Jana 60
Krucemburk 1775 97 Dorota Životová Matěj Kateřina 39
Krucemburk 1775 97 Dorota Zrzavá Matěj Magdalena 111
Huť 1775 97 František Xaver Dymáček Václav Anna 19
Krucemburk 1775 97 Josef Netáhlík Václav Anna 29
Sobíňov 1775 97 František Salesius Starý Lukáš Magdalena 8
Hluboká 1775 97 Vojtěch Pátek Vojtěch Anna 44
Sobíňov 1775 97 Matěj Košák Vít Františka 21
Chlum 1775 97 Alžběta Zdražilová Václav Anna 49
Kohoutov 1775 97 Matěj Režný Jan Anna 5
Hluboká 1775 97 Matěj Jindra Martin Anna 35
Krucemburk 1775 97 Kateřina Běloušková Václav Magdalena 116
Krucemburk 1775 97 Josef Čepl Karel Mariana 27
Vortová 1775 97 Josef Machovec Josef Kateřina 3
Sopoty 1775 97 Josef Kristián Janda Jan Magdalena 14
Ždírec 1775 97 Josef Jiří František Hondl František Kateřina 2
Sobíňov 1775 97 Josef Šmahel, mlynář Václav Dorota 1
Krucemburk 1775 98 Vojtěch Losenický Václav Dorota 109
Ždírec 1775 98 Růžena Sedláková Jakub Magdalena 25
Ransko 1775 98 Josef Waserbauer Vojtěch Anna 10
Sobíňov 1775 98 Magdalena Filípková Václav Anna 9
Sobíňov 1775 98 Dorota Filípková Václav Anna 9
Krucemburk 1775 98 Josef Kohl Josef Magdalena 121
Chlum 1775 98 Jiří Petrlík Petr Kateřina 6
Krucemburk 1775 98 Růžena Zvolánková, pastýř Vavřinec Kateřina 40
Huť 1775 98 Magdalena Janáčková Jan Marie 3
Branišov 1775 98 Anna Dvořáčková Václav Magdalena 3
Chlum 1775 98 Václav Jun Václav Magdalena 36
Krucemburk 1775 98 František de Paula Mach Josef Růžena 24
Hluboká 1775 98 Anna Stehnová Václav Kateřina 39
Sopoty 1775 98 Magdalena Jelínková František Dorota 9
Malochyně 1775 98 Václav Stehno Václav Kateřina 3
Krucemburk 1775 98 František Vlček, sládek Raimund Anna 43
Krucemburk 1775 98 Jana Zvolánková Matěj Anna 120
Ždírec 1775 98 Marie Magdalena Pospíchalová Bernard Dorota 9
Sopoty 1775 98 František Dymáček František Dorota 15
Vortová 1775 98 Jiří Zdražil Matěj Dorota 2
Sobíňov 1775 98 Josef Vondráček Václav Anna 14
Hluboká 1775 98 Jan Cimpl Václav Růžena 4
Sobíňov 1775 98 Anna Smíšková Jakub Kateřina 33
Sobíňov 1775 98 Petr Jan Nepomuk Fiala Josef Kateřina 15
Krucemburk 1775 98 Jan Nepomuk Lacina Matěj Růžena 57
Benátky 1775 98 Jana Pátková František Anna 25
Hluboká 1775 99 Antonín Jan Pertl Jan Tereza 41
Hluboká 1775 99 Petr Pujmon František Tereza 16
Hluboká 1775 99 Anna Pertlová Tomáš Barbora 38
Krucemburk 1775 99 Růžena Zvolánková Václav Růžena 104
Sopoty 1775 99 Tereza Matějková Matěj Kateřina 8
Krucemburk 1775 99 Jan Baptista Dobrovolný Vojtěch Anna 102
Krucemburk 1775 99 Jan Baptista Pujmon František Alžběta 14
Chlum 1775 99 Václav Pertlík Václav Anna 51
Ždírec 1775 99 Ignácie Anna Fialová, mlynář Michal Alžběta 1
Hluboká 1775 99 Jan Stehno Martin Dorota 19
Hluboká 1775 99 Jana Růžena Stehnová Martin Dorota 19
Krucemburk 1775 99 Petr Kasal Jiří Alžběta 23
Ransko 1775 99 Kazimír Petr Ledl Václav Barbora 11
Chlum 1775 99 Jan Prokop Picek Václav Magdalena 23
Krucemburk 1775 99 Jakub Peřina Jakub Magdalena 64
Ždírec 1775 99 Marie Magdalena Zvolánková Lukáš Kateřina 15
Kohoutov 1775 99 Marie Magdalena Schnenbergerová Ferdinand Juliana 11
Krucemburk 1775 99 Vavřinec Zrzavý Vojtěch Tereza 11
Krucemburk 1775 99 Marie Danielová František Tereza 7
Sopoty 1775 99 Václav Michal Pátek Lukáš Anna 8
Bílek 1775 99 Marie Anna Keřkovská Václav Tereza 26
Krucemburk 1775 99 Marie Anna Sedláčková Josef Magdalena 28
Krucemburk 1775 99 Martin Sedláček Josef Magdalena 28
Vortová 1775 100 Jan Žaudlík Jan Kateřina 14
Huť 1775 100 Anna Karasová Matouš Tereza 17
Chlum 1775 100 Václav Slepička Petr Magdalena 5
Ransko 1775 100 Jiří Kotouč Karel Anna 12
Chlum 1775 100 Magdalena Marešová František Anna 3
Hluboká 1775 100 Anna Grigarová Martin Tereza 5
Vortová 1775 100 Augustýn Václav Vejvoda Josef Kateřina 16
Krucemburk 1775 100 Václav Musil Jan Filipína 117
Krucemburk 1775 100 Kateřina Markéta Pátková Martin Růžena 122
Ransko 1775 100 Josefa Františka Polášková František Marie Anna 1
Střížov 1775 100 František Hiblbauer Bartoloměj Tereza 64
Ždírec 1775 100 František Stehno Václav Růžena 26
Ransko 1775 100 Josef Sedlmajer, myslivec Antonín Regina 15
Chlum 1775 100 Tereza Málková Josef Anna 47
Bílek 1775 100 František Václav Janáček, mlynář Jan Kateřina 17
Krucemburk 1775 100 Tereza Havlíková Matěj Kateřina 56
Huť 1775 100 Viktorie Dymáčková Jan Růžena 14
Ždírec 1775 100 Alžběta Průšová Václav Růžena 13
Krucemburk 1775 100 Martin Mach Matěj Růžena Pátková 55
Ždírec 1775 100 Ludmila Františka Sedláková Jan Kateřina 16
Krucemburk 1775 100 Barbora Fialová Jan Tereza 119
Krucemburk 1775 101 Kateřina Dobrovolná Matěj Kateřina 73
Krucemburk 1775 101 František Xaver Misař, mlynář Matěj Františka 14
Markvartice 1775 101 Tereza Levlová Josef Magdalena 4
Hluboká 1775 101 Tereza Švestková Josef Apolena 23
Chlum 1775 101 Anna Petrlíková Jakub Tereza 31
Krucemburk 1775 101 Jan Zrzavý Vojtěch Barbora 31
Sopoty 1775 101 Marie Anna Vaňková, kantor František Jana 15
Sobíňov 1775 101 Ondřej Starý Martin Růžena 23
Krucemburk 1776 101 Kašpar Kasal Vojtěch Kateřina 51
Bílek 1776 101 Alžběta Piechová Antonín Františka 20
Ždírec 1776 101 Magdalena Sedláková Jakub Magdalena 29
Chlum 1776 101 Jan Nepomuk Kašpar Přibyslavský Josef Tereza 22
Huť 1776 101 Tereza Vašíčková Jan Tereza 6
Chlum 1776 101 Karel Hamerschmid Martin Dorota 59
Ždírec 1776 101 Anna Sedláková Josef Kateřina 14
Sobíňov 1776 101 Josef Stehno Martin Magdalena 25
Sobíňov 1776 101 Magdalena Jelínková Václav Magdalena 28
Benátky 1776 101 Josef Pátek Jan Magdalena 29
Krucemburk 1776 101 Matěj Křesťan František Kateřina 2
Hluboká 1776 101 Magdalena Pertlová Martin Anna 40
Vortová 1776 102 Matěj Fabián Matěj Dorota 9
Chlum 1776 102 Josef Petrlík Tomáš Anna 16
Krucemburk 1776 102 Josefa Ferberová Václav Dorota 4
Krucemburk 1776 102 Josef Kučera Josef Magdalena 64
Bílek 1776 102 Anna Janáčková Jan Anna 13
Krucemburk 1776 102 Vojtěch Malý Jan Anna 114
Sopoty 1776 102 Josef Jan Nepomuk Matějka Martin Kateřina 6
Krucemburk 1776 102 Kateřina Janáčková Václav Anna 62
Vortová 1776 102 Jan Žampach, mlynář Kryštof Kateřina 32
Vortová 1776 102 Anna Jandátová, mlynář Ondřej Anna 8
Krucemburk 1776 102 Anna Josefa Mastná František Jana 96
Hluboká 1776 102 Josef Procházka Josef Magdalena 26
Krucemburk 1776 102 Marie Anna Špinarová Jakub Růžena 16
Krucemburk 1776 102 Anna Janáčková František Anna 33
Sobíňov 1776 102 Kateřina Zvolánková Matěj Kateřina 1
Sobíňov 1776 102 František de Paula Smíšek Jakub Kateřina 33
Sobíňov 1776 102 Jakub Smíšek Jakub Kateřina 33
Krucemburk 1776 102 Antonín Křesťan Jiří Anna 48
Krucemburk 1776 102 Marie Magdalena Pátková Tomáš Karolína 42
Hluboká 1776 102 Jiří Ročárek Jiří Tereza 15
Sobíňov 1776 102 Anna Dymáčková Václav Dorota 4
Huť 1776 102 Anna Dymáková Martin Kateřina 10
Bílek 1776 102 Václav Filip Brabenec Josef Tereza 9
Benátky 1776 102 Jan Waserbauer Jan Ludmila 26
Chlum 1776 103 Anna Moravcová Tomáš Ludmila 43
Krucemburk 1776 103 Anna Pujmonová František Alžběta 14
Kohoutov 1776 103 Kateřina Misařová František Františka 13
Hluboká 1776 103 Tereza Počická Jan Růžena 17
Bílek 1776 103 Jan Baptista Krisl Tobiáš Kateřina 14
Sopoty 1776 103 Jan Nepomuk Fiala Václav Růžena 3
Sobíňov 1776 103 Kateřina Vondráčková Matěj Dorota 10
Sobíňov 1776 103 František Jelínek Jan Kateřina 27
Chlum 1776 103 Josefa Kopečná, sládek Josef Josefa 19
Hluboká 1776 103 Václav Švestka Matěj Růžena 42
Vortová 1776 103 Tereza Zdražilová Václav Veronika 3
Hluboká 1776 103 František Peřina František Kateřina 10
Křivý 1776 103 Anna Marie Procházková Jan Magdalena 5
Ždírec 1776 103 Jakub Sedlák Karel Veronika 8
Hluboká 1776 103 Tereza Koudelková Václav Kateřina 33
Krucemburk 1776 103 Anna Dočekalová Jan Kateřina 100
Sobíňov 1776 103 Jakub Martin Vondráček Jakub Anna 34
Benátky 1776 103 Anna Vašíčková Jiří Alžběta 15
Krucemburk 1776 103 František Hondl Josef Anna 29
Chlum 1776 103 Václav Podroužek Josef Anna 15
Sobíňov 1776 103 Anna Tereza Matějková Matěj Kateřina 24
Krucemburk 1776 103 Kateřina Spilková Martin Barbora 71
Bílek 1776 103 Růžena Dymáčková Josef Růžena 24
Krucemburk 1776 103 Anna Ležáková Josef Jana 6
Ransko 1776 103 Jan Ledl Ondřej Dorota 14
Chlum 1776 104 Alžběta Vondráčková Václav Alžběta 55
Krucemburk 1776 104 Václav Ležák Martin Jana 60
Chlum 1776 104 Václav Zdražil Jiří Ludmila 20
Chlum 1776 104 Matěj Vondráček Matěj Anna 28
Hluboká 1776 104 Alžběta Pujmonová František Tereza 16
Řeka 1776 104 Růžena Rojková, mlynář František Magdalena 1
Krucemburk 1776 104 Růžena Kasalová Josef Ludmila 50
Ransko 1776 104 Anna Ledlová Michal Anna 5
Bílek 1776 104 Dominik Fiala František Magdalena 16
Malochyně 1776 104 Růžena Vocítková Jan Kateřina 2
Benátky 1776 104 Michal Janda Vavřinec Kateřina 31
Krucemburk 1776 104 Tereza Zvolánková Lukáš Kateřina 54
Hluboká 1776 104 Václav Švestka Jan Kateřina 28
Chlum 1776 104 Dorota Marie Magdalena Petrlíková Jiří Anna 33
Sobíňov 1776 104 Martin Stehno Martin Magdalena 25
Ransko 1776 104 Lukáš Ledl Václav Anna 11
Sobíňov 1776 104 Kateřina Henselová Vojtěch Magdalena 28
Ždírec 1776 104 Alžběta Neubauerová Jan Tereza 8
Krucemburk 1776 104 Anna Zvolánková Matěj Anna 120
Krucemburk 1776 104 Kateřina Losenická Václav Dorota 109
Chlum 1776 104 Kateřina Pátková Martin Magdalena 58
Krucemburk 1776 105 Kateřina Zvolánková Jan Magdalena 86
Vortová 1776 105 Václav Šmahel, mlynář Václav Dorota 1
Branišov 1776 105 Kateřina Dvořáková Václav Magdalena 3
Krucemburk 1776 105 Barbora Životová Matěj Kateřina 39
Ždírec 1776 105 Růžena Průšová Václav Magdalena 9
Dolní huť 1776 105 Jan Evangelista Pokorný Václav Barbora 4
Huť 1776 105 Karel Magnus Janáček Vojtěch Dorota 18
Ransko 1776 105 František Fejtek Jan Růžena Vašíčková 6
Hluboká 1776 105 Jan Dobrovolný Václav Magdalena 22
Sopoty 1776 105 Kateřina Tereza Jana Hoffmanová Kristián Tereza 15
Sobíňov 1776 105 Jan Evangelista Filípek Václav Anna 9
Bílek 1776 105 Marie Piechová Antonín Františka 20
Chlum 1776 105 Josef Jun Václav Magdalena 36
Benátky 1776 105 Marie Magdalena Pátková Martin Magdalena 20
Chlum 1776 105 Josef Vondráček, mlynář Jakub Kateřina 1
Sopoty 1776 105 Jan Evangelista Adam Levl Jiří Tereza 11
Benátky 1776 105 Marie Magdalena Ledlová, mlynář Vavřinec Dorota 13
Vortová 1776 105 Marie Magdalena Machovcová Josef Kateřina 20
Sopoty 1776 105 Josef Jeroným Čirenfus, myslivec Josef Kateřina 15
Krucemburk 1777 105 Melichar Spilka Václav Anna 37
Chlum 1777 105 Matěj Zdražil Jan Tereza 4
Krucemburk 1777 105 Kašpar Augustýn Chládek Augustýn Magdalena 15
Krucemburk 1777 105 Melichar Baltazar Chládek Augustýn Magdalena 15
Krucemburk 1777 106 Kašpar Kubát Jiří Tereza 47
Kohoutov 1777 106 Anna Pátková Josef Jana 3
Krucemburk 1777 106 František Musil Jan Magdalena 112
Vortová 1777 106 Mauritius Machovec Václav Anna 15
Vortová 1777 106 Matěj Machovec Václav Anna 15
Krucemburk 1777 106 Karel Zvolánek Martin Magdalena 95
Huť 1777 106 Jan Baptista Janáček Jan Magdalena 3
Sobíňov 1777 106 Jan Baptista Stehno Matěj Dorota 29
Chlum 1777 106 Josef Mareš František Anna 3
Branišov 1777 106 Vincent Vyčichl Ondřej Magdalena 2
Krucemburk 1777 106 Matěj Stehno Josef Ludmila 76
Ždírec 1777 106 Kateřina Misařová Tomáš Magdalena 5
Hluboká 1777 106 Josef Smíšek Martin Barbora 25
Bílek 1777 106 František Fiala Antonín Kateřina 11
Ransko 1777 106 Kateřina Waserbauerová Michal Kateřina 9
Krucemburk 1777 106 Josefa Magdalena Skřivanová Josef Tereza 20
Krucemburk 1777 106 Františka Čeplová Karel Magdalena 27
Hluboká 1777 106 Matěj Nespěšný, lictor Antonín Anna 12
Chlum 1777 106 Jana Marešová Josef Růžena 21
Hluboká 1777 106 Marie Magdalena Šmahelová Vavřinec Tereza 36
Markvartice 1777 106 Kateřina Anna Janáčková Jan Růžena 1
Chlum 1777 107 Josef Pokorný Jan Kateřina 50
Chlum 1777 107 Václav Podroužek Václav Tereza 52
Krucemburk 1777 107 Anna Josefa Daňková Josef Růžena 66
Krucemburk 1777 107 Josef Marek Václav Kateřina 91
Chlum 1777 107 Kateřina Anna Zelinková Václav Růžena 44
Krucemburk 1777 107 Josef Zvolánek Václav Růžena 104
Bílek 1777 107 Jan Nepomuk Janáček Jan Anna 13
Krucemburk 1777 107 Vojtěch Mach Josef Růžena 24
Krucemburk 1777 107 Vojtěch Zrzavý Josef Kateřina 101
Ždírec 1777 107 Anna Smejkalová Vojtěch Magdalena 17
Krucemburk 1777 107 Filip Zrzavý Jan Kateřina 101
Sobíňov 1777 107 Magdalena Košáková Vít Františka 21
Ždírec 1777 107 Jan František Jiří Hondl František Kateřina 2
Sobíňov 1777 107 Jan Nepomuk Zvolánek Matěj Kateřina 1
Benátky 1777 107 Jakub Šmahel Jan Růžena 12
Krucemburk 1777 107 František Kasal Martin Tereza 45
Krucemburk 1777 107 František Sedláček Josef Marie Anna 28
Hluboká 1777 107 Jakub Waserbauer Václav Alžběta 9
Krucemburk 1777 107 Barbora Zrzavá Matěj Magdalena 111
Chlum 1777 107 Václav Pátek Josef Kateřina 39
Sopoty 1777 107 Tereza Růžena Peřinová Jan Růžena 12
Ransko 1777 107 Jiří Janda Jan Růžena 2
Sopoty 1777 107 Jan Nepomuk Kotouč Jan Barbora 4
Vortová 1777 108 Josef Vejvoda Josef Kateřina 16
Markvartice 1777 108 Jan Nepomuk Janáček Jan Kateřina 3
Jitkov 1777 108 Magdalena Slatinská Petr Kateřina 29
Chlum 1777 108 Anna Vondráčková Václav Kateřina 29
Benátky 1777 108 Jan Pátek Jiří Anna 19
Krucemburk 1777 108 František Běloušek Václav Magdalena 116
Krucemburk 1777 108 Jana Zvolánková Vojtěch Dorota 74
Chlum 1777 108 Anna Zdražilová Václav Anna 49
Bílek 1777 108 Růžena Františka Dvořáková Antonín Magdalena 15
Ždírec 1777 108 Josef Stehno Václav Růžena 26
Ždírec 1777 108 Jan Cimpl Václav Magdalena 20
Krucemburk 1777 108 Marie Anna Zrzavá Vojtěch Tereza 11
Vortová 1777 108 Jan Jun Jan Anna 5
Krucemburk 1777 108 Anna Pujmonová Matěj Kateřina 93
Krucemburk 1777 108 Jana Mastná, mlynář Václav Růžena 43
Krucemburk 1777 108 Anna Šmahelová Josef Barbora 78
Hluboká 1777 108 Jan Smejkal Vavřinec Alžběta 37
Krucemburk 1777 108 Jan Kalita Antonín Kateřina 36
Malochyně 1777 108 Jan Baptista Stehno Václav Kateřina 3
Huť 1777 108 Václav Vepřovský Josef Magdalena 1
Krucemburk 1777 108 Anna Dobrovolná Matěj Kateřina 73
Huť 1777 108 Jan Baptista Dymáček Václav Anna 19
Hluboká 1777 108 Marie Magdalena Cimplová Josef Magdalena 13
Krucemburk 1777 109 Petr Musil František Tereza 118
Sobíňov 1777 109 Anna Stará Martin Růžena 23
Hluboká 1777 109 Marie Magdalena Jindrová Martin Anna 35
Ždírec 1777 109 Jakub Fiala, mlynář Michal Alžběta 1
Hluboká 1777 109 Marie Anna Koudelková Josef Magdalena 33
Sobíňov 1777 109 Anna Plíhalová Martin Magdalena 20
Benátky 1777 109 Václav Cimpl Jan Kateřina 22
Krucemburk 1777 109 Marie Magdalena Kubátová Jakub Dorota 117
Chlum 1777 109 Petr Zelinka Petr Anna 35
Bílek 1777 109 Mikuláš Brabenec Josef Tereza 9
Ransko 1777 109 Anna Kluppová Jan Josefa Kratochvílová 1
Hluboká 1777 109 Václav Ročárek Jiří Tereza 15
Sobíňov 1777 109 Vavřinec Kavka Tomáš Judita 16
Krucemburk 1777 109 Růžena Herdovová Josef Jana 82
Hluboká 1777 109 Václav Beránek Martin Růžena 26
Krucemburk 1777 109 Růžena Dobrovolná Vojtěch Anna 122
Sobíňov 1777 109 František Starý Ondřej Alžběta 12
Bílek 1777 109 Růžena Fialová Jakub Alžběta 21
Huť 1777 109 František Karas Matouš Tereza 17
Ransko 1777 109 František Kotouč Karel Anna 12
Sobíňov 1777 109 Kateřina Smíšková Jakub Kateřina 33
Sobíňov 1777 110 Anna Jandová Matouš Markéta 23
Krucemburk 1777 110 Anna Magdalena Schreiberová, kantor Alois Anna 18
Krucemburk 1777 110 Václav Lacina Matěj Růžena 51
Benátky 1777 110 Michal Sláma Matouš Ludmila 2
Krucemburk 1777 110 Václav Daněk Václav Kateřina 115
Chlum 1777 110 Václav Jiří Maur Václav Kateřina 22
Vortová 1777 110 Jiří Picek Václav Magdalena 19
Ždírec 1777 110 Václav Misař, mlynář Matěj Františka 13
Ždírec 1777 110 Václav Sedláček Vavřinec Jana 16
Krucemburk 1777 110 Václav Kasal Jan Růžena 32
Kohoutov 1777 110 Kateřina Stehnová Tomáš Kateřina 2
Ždírec 1777 110 Martin Sedlák Vavřinec Veronika 8
Košinov 1777 110 Karel Ledvinka, myslivec Josef František Anna 34
Vortová 1777 110 Dorota Hertlová František Ludmila 24
Krucemburk 1777 110 Tereza Dolejší Jan Růžena 88
Sopoty 1777 110 Tereza Jandová Josef Magdalena 14
Chlum 1777 110 Kateřina Slepičková Petr Marie 6
Bílek 1777 110 František Janoušek Jan Magdalena 2
Hluboká 1777 110 Martin Dojáček Jan Tereza 12
Chlum 1777 110 František Málek Josef Anna 47
Krucemburk 1777 110 Anna Uršula Pátková Martin Růžena 22
Krucemburk 1777 111 Kateřina Havlíková Matěj Kateřina 56
Hluboká 1777 111 Anna Cimplová Václav Růžena 4
Krucemburk 1777 111 Martin Malý Jan Anna 114
Benátky 1777 111 Anna Pátková František Anna 25
Voseček 1777 111 Martin Doležal Vojtěch Kateřina 11
Ransko 1777 111 František Waserbauer Vojtěch Anna 10
Krucemburk 1777 111 Kateřina Mastná František Kateřina 43
Sobíňov 1777 111 Kateřina Stehnová Martin Magdalena 25
Krucemburk 1777 111 František Křesťan František Kateřina 2
Chlum 1777 111 Barbora Junová Václav Magdalena
Benátky 1777 111 Barbora Kalitová Jakub Ludmila 21
Hluboká 1777 111 Barbora Švestková Matouš Růžena 42
Krucemburk 1777 111 Tomáš Lacina Jan Marie 3
Chlum 1777 111 Jan Kopečný, sládek Josef Josefa, dcera Jakuba Gottmanna a Kateřiny Musilové 19
Kohoutov 1777 111 Tomáš Pospíchal Bernard Dorota 5
Krucemburk 1777 111 František Ferber Václav Dorota 4
Chlum 1777 111 Alžběta Petrlíková Václav Ludmila 40
Sejřov 1777 111 Mikuláš Svoboda ? Kateřina, vdova 25
Benátky 1777 111 Kateřina Jakešová Tomáš Kateřina 3
Bílek 1777 111 Tereza Janáčková, mlynář Jan Kateřina 17
Sobíňov 1777 111 Dorota Dymáčková Martin Dorota 4
Sobíňov 1777 111 Marie Magdalena Vondráčková Václav Anna 14
Ždírec 1777 111 Kateřina Waserbauerová Václav Kateřina 30
Sobíňov 1764 205 Kateřina Blažková ? Dorota
Krucemburk 1764 205 Josef Vambera Josef Ďoubal Magdalena
Ždírec 1764 205 František Matěj Sedlák František Rojka Magdalena
Sklenná huť 1764 205 Anna Barbora Josefa Merglová ? Kristýna
Krucemburk 1764 205 Jan Novotný ? Dorota
Krucemburk 1764 205 Růžena Novotná ? Kateřina
Chlum 1764 205 Markéta Matoušková ? Magdalena
Sobíňov 1764 206 František Janáček ? Anna
Krucemburk 1764 206 Tereza Machová ? Magdalena
Ransko 1765 206 Dorota Tlukařová ? Anna
Benátky 1765 206 Magdalena Němcová ? Veronika
Hluboká 1765 206 Václav Zeman ? Magdalena
Krucemburk 1765 206 Jiří Novotný ? Kateřina
Kohoutov 1765 206 Růžena Pátková ? Růžena
Benátky 1766 206 Kateřina Janečková ? Veronika
Benátky 1766 206 Jan Pátek ? Růžena
Čáslav 1766 206 Ondřej Ševčík ? Anna
Benátky 1767 206 Jan Cimpl ? Kateřina, dcera Tobiáše
Vortová 1767 206 Kateřina Krejčí ? Anna, dcera Matěje
Richovio (?) 1767 206 Jan Pibetz (?) ? Mariana, dcera Josefa
Krucemburk 1767 206 Tomáš Kasal ? Anna, dcera Bernarda
Hluboká 1767 206 Kateřina Pertlová ? Magdalena, dcera Jakuba
Kohoutov 1767 207 Alžběta Zadukůjová ? Kateřina, dcera Jiřího
Vortová 1767 207 Josef Žaudlík ? Anna, dcera Jakuba
Krucemburk 1767 207 Josef Lax Josef Heintzmann, syn Kristiána, Svevia (?) Veronika, dcera Josefa Laxe, Čáslav
Krucemburk 1767 207 Jan Musil Jan Veleta, voják Dorota (?), dcera Jana
Ransko 1767 207 Václav Vašíček ? Anna, dcera Anny
Krucemburk 1768 207 František Mastný ? Alžběta, dcera Vojtěcha
Benátky 1768 207 Josef Marek ? Veronika, dcera Anny
Krucemburk 1768 207 Josef Musil Martin Špinar (?) Magdalena, dcera Bohuslava
Krucemburk 1768 207 Josefa Pátková Karel Pokorný, voják Františka, dcera Matěje
Hluboká 1768 207 Marie Smejkalová Jan Pecháček, voják Růžena, dcera Jana
Krucemburk 1768 207 František Dobrovolný ? Tereza, dcera Martina
Hluboká 1768 207 Dorota Smíšková ? Tereza, dcera Matěje
Ždírec 1768 207 Martin Průša ? Alžběta, dcera Antonína
Krucemburk 1768 208 Mariana Machová ? Alžběta, dcera Martina
Krucemburk 1769 208 Matěj Vilímek ? Ludmila, dcera Václava
Krucemburk 1769 208 Jiří Musil ? Růžena, dcera Jana
Krucemburk 1769 208 Václav Smejkal ?, voják Kateřina, dcera Matěje
Krucemburk 1769 208 Magdalena Spilková ?, voják Anna, dcera Jakuba
Krucemburk 1769 208 Jakub Piech ?, voják Růžena, dcera Matěje
Sobíňov 1769 208 Martin Filípek ? Růžena, dcera Víta
Krucemburk 1769 208 Kateřina Vašíčková ? Magdalena, dcera Václava
Brno 1769 208 Magdalena Kubíková ? Růžena
Krucemburk 1770 208 Dorota Huláková ? Dorota, dcera Matěje
Ransko 1770 208 Josefa Zelená ? Alžběta, dcera Vojtěcha
Chlum 1770 208 Josef Pokorný ? Marie Anna, dcera Jana
Ransko 1770 208 Anna Valová ? Jana, dcera Matěje
Krucemburk 1770 208 Josef Jindra ? Magdalena, dcera Františka
Ždírec 1770 208 Františka Romana Slámová ? Růžena, dcera Simona
Ransko 1770 208 Josef Mach ? Růžena, dcera Martina
Hluboká 1770 208 Magdalena Jegerová ? Mariana, dcera Jana
Krucemburk 1770 208 Petr Smejkal ? Kateřina, dcera Matěje
Sobíňov 1770 209 Tereza Švestková ? Anna, dcera Víta
Krucemburk 1770 209 Alžběta Pujmonová ? Magdalena, dcera Filipa
Krucemburk 1770 209 Martin Vilímek ? Růžena, dcera Vojtěcha
Benátky 1770 209 František Fiala ? Kateřina, dcera Františka
Jihlava 1770 209 Jan Vincent Entzman ? Tereza, dcera Jakuba 15
Krucemburk 1770 209 Martin Stehno ? Anna, dcera Jiřího
Krucemburk 1770 209 Jan Stehno ? Anna, dcera Jiřího
Polná 1771 209 Josef Jan Nepomuk Kopřiva ? Eva, dcera Jiřího
Ransko 1773 209 Marie Anna Stará ? Barbora, dcera Martina 5
Krucemburk 1773 209 Marie Magdalena Pátková ? Františka, dcera Matěje 97
Vortová 1773 209 Jan Zdražil ? Dorota, dcera Jana 17
Hluboká 1774 209 Václav Koblížek ? Anna, dcera Františka 14
Krucemburk 1774 209 Václav Jindra ? Magdalena, dcera Františka 15
Chlum 1774 209 Václav Bednář ? Anna, dcera Matěje 35
Benátky 1774 209 Kašpar Machan, voják ? Magdalena, dcera Jana 11
Sobíňov 1775 209 Matěj Jan Evangelista Vondráček ? Anna, dcera Martina 20
Bílek 1775 209 Tereza Smíšková ? Dorota, dcera Viléma 4
Chlum 1775 209 Marie Magdalena Pátková ? Kateřina 39
Krucemburk 1775 209 Kateřina Stehnová ? Anna, dcera Jiřího 58
Ransko 1775 209 Antonín Dobrovolný ? Magdalena, dcera Jakuba 3
Vortová 1775 209 Jan Zdražil ? Veronika, vdova po Tomáši 7
Bělá 1775 210 Augustýn Hrdý Severin Černý Kateřina, dcera Antonína 40
Bělá 1775 210 Anna Hrdá Severin Černý Kateřina, dcera Antonína 40
Chlum 1775 210 Růžena Krejčí ? Anna, dcera Václava 51
Sobíňov 1775 210 Magdalena Paulová, mlynář ? Magdalena, dcera Jana 20
Vortová 1776 210 Filipína Zdražilová ? Magdalena, dcera Matěje 3
Branišov 1776 210 Václav Král ? Magdalena, dcera Jana 3
Krucemburk 1776 210 Tereza Šmahelová ? Kateřina, dcera Jakuba 87
Chlum 1777 210 Marie Magdalena Krejčí ? Anna, dcera Václava 8
Chlum 1777 210 Václav Zelinka ? Kateřina, dcera Josefa 42
Chlum 1777 210 Jiří Zelinka ? Kateřina, dcera Josefa 42
Hluboká 1777 210 Tomáš Křesťan ? Kateřina, vdova 10
Benátky 1762 211 ? Pátek Vít ?
Chlum 1763 211 ? Zdražilová Jan ?
Chlum 1764 211 ? Zdražil Jan ?
Krucemburk 1766 211 ? Čepl Karel ?
Krucemburk 1766 211 ? Lacina Matěj ?
Krucemburk 1766 211 ? Lacinová Matěj ?
Krucemburk 1766 211 ? Ležák Josef ?
Sobíňov 1768 211 ? Matějka Jan ?
Krucemburk 1770 211 ? (2x) Forsterová, voják Leonard ?
Krucemburk 1771 211 ? Losenický Martin ?
Krucemburk 1771 211 ? Kasal Jiří ?
Ždírec 1774 211 ? Zvolánek Lukáš ?
Chlum 1775 211 ? Slavík ? Anna, dcera Františka
Hluboká 1776 211 ? Beránek Martin ?
Hluboká 1776 211 ? Dobrovolný Václav ?
Krucemburk 1776 211 ? Panáček Jan ?
Malochyně 1776 211 ? Pelauch ? Kateřina
Kohoutov 1777 211 ? Paulová Václav ?