Orlovice 12952 - oddaní – 1785-1855 (on-line matrika)
rok str. ženich
stav otec lokalita nevěsta
stav otec/manžel lokalita č.p.
1783 3 Kryštof Radler

Orlovice Anna Winterová vdova
Orlovice 35
1785 3 Matěj Reška vdovec
Orlovice Barbora Jandová vdova Jakub Orlovice 13
1785 3 František Švec vdovec
Orlovice Mariana Zapletalová vdova Jan Orlovice 10
1785 3 Bartoloměj Valenta
Antonín Orlovice Klára Lukášková vdova Antonín Orlovice 4
1785 3 Václav Krátký
František Orlovice Mariana Valentová
Antonín Orlovice 38
1785 3 Vít Novotný vdovec
Vážany Anna Šebestová
Josef Vážany 7
1785 3 Jakub Letoš
Václav Orlovice Tereza Volejníková
Antonín Orlovice 54
1785 3 Antonín Volejník vdovec
Orlovice Viktorie Kusalová
Josef Boškůvky 44
1786 4 Simon Krátký
Karel Orlovice Růžena Jandová
Ignác Orlovice 30
1786 4 Ondřej Ševčík
Matouš Orlovice Juliana Hanáčková
Tomáš Orlovice 21
1786 4 Jan Hanáček
Tomáš Orlovice Magdalena Ševčíková
Růžena Orlovice 41
1786 4 František Vítek
František Orlovice Magdalena Fojtíková
Ondřej Orlovice 36
1787 4 Antonín Matouš
Prokop Orlovice Růžena Vítková
Matěj Orlovice 29
1787 4 Leopold Boleloucký
Matouš Hoštice Jana Svobodová vdova Josef Orlovice 57
1787 4 Bernard Hladký
Kašpar Vážany Barbora Lužová
Matěj Orlovice 60
1787 4 Matouš Zelník vdovec
Orlovice Růžena Fojtíková vdova
Orlovice 39
1788 4 Pavel Fojtík vdovec
Orlovice Anna Prachařová
Jan Orlovice 48
1789 4 Jan Trávníček
Matěj Boškůvky Tekla Kroupová
Josef Orlovice 7
1789 4 Ignác Matouš
František Orlovice Růžena Černá
Antonín Orlovice 42
1789 5 Jan Kroupa
Josef Orlovice Anna Zapletalová
Matěj Orlovice 56
1789 5 Ignác Němec
Matěj Orlovice Mariana Ševčíková
Matouš Orlovice 58
1790 5 Fabián Ševčík
Ondřej Orlovice Anna Klvačová vdova Florián Orlovice 59
1790 5 Havel Zapletal
Matouš Orlovice Mariana Svobodová
Matouš Orlovice 13
1790 5 František Zapletal
Josef Švábenice Tereza Frantová
Sebastián Újezd u Tišnova 4
1791 6 Vavřinec Račanský
Josef Moravské Prusy Apolena Ševčíková (Švečková ?)
Pavel Orlovice 40
1791 6 Jakub Dohnal
Tomáš Želeč Barbora Prachařová vdova Martin Orlovice 13,19
1791 6 František Maryšler
Vavřinec Dražovice Růžena Charouzová vdova Jiří Orlovice 58
1791 6 Jakub Ullek
Mikuláš Moravské Prusy Anna Ševčíková vdova Fabián Orlovice 59
1791 6 Matěj Zelník vdovec
Orlovice Mariana Zálešáková
Jakub Orlovice 46
1791 6 Matěj Trávníček vdovec
Orlovice Anna Kalvodová
František Orlovice 22
1791 6 František Matouš vdovec
Orlovice Uršula Račanská
Josef Moravské Prusy 35
1792 6 Donát Pospíšil
Jakub Orlovice Barbora Němcová vdova Jakub Orlovice 12
1792 6 Antonín Kolomazník
Pavel Moravské Prusy Barbora Šebestová
Jakub Orlovice 25
1792 6 Jan Novotný
Václav Moravské Prusy Kateřina Trávníčková
Antonín Orlovice 50
1792 6 František Němec
Tomáš Moravské Prusy Mariana Svobodová
Fabián Málkovice 46
1792 6 František Medek
Jakub Lhota Viktorie Černá
Antonín Orlovice 14
1792 6 Jan Habrda
Karel Hvězdlice Kateřina Šebestová
Jakub Orlovice 82
1792 6 Tomáš Vojtík
Ondřej Orlovice Růžena Balcárková
Matouš Málkovice 20
1793 7 Ignác Procházka
Josef Hoštice Růžena Boleloucká
Matěj Hoštice 48
1793 7 František Letoš
Václav Orlovice Tekla Kalvodová
František Orlovice 46
1794 7 Antonín Trávníček

Orlovice Anna Kužílková
Augustýn Orlovice 22
1795 7 Josef Tichý

Nové Hvězdlice Mariana Viktorínová
Antonín Žešov (?) 42
1795 7 Matěj Trávníček vdovec
Orlovice Zuzana Pospíšilová vdova Jan Orlovice 22
1796 7 Václav Zlámal

Málkovice Barbora Nedbalová
Ondřej Švábenice 39
1796 8 František Trnavský

Německé Prusy Veronika Barteková
Antonín Orlovice 44
1796 8 Jan Čermák

Holubice Veronika Vychodilová
Jan Orlovice 16
1796 8 Pavel Adam

Moravské Prusy Barbora Vítková
Matěj Orlovice 28
1796 8 Jiří Němec

Orlovice Lucie Sedláčková
Matěj Orlovice 11
1797 8 Antonín Zatloukal vdovec
Orlovice Tereza Kalvodová
František Orlovice 39
1798 8 Antonín Kalvoda

Orlovice Růžena Fojtíková vdova
Orlovice 46
1798 8 Antonín Sedláček
Matěj Orlovice Růžena Němcová
František Orlovice 28
1799 9 Matouš Hanáček vdovec
Orlovice Tereza Štěrbová vdova František Orlovice 53
1799 9 Matěj Zapletal
Matěj Orlovice Magdalena Klvačová
Jan Málkovice 9
1799 9 František Luska
Simon Rychtářov Kateřina Matulíková
František Orlovice 42
1800 9 Pavel Svobodník

Dobročkovice Magdalena Kužílková

Orlovice 56,15
1800 9 Jiří Beslezina

Dobročkovice Mariana Sečková

Dobročkovice 43,17
1801 9 Kajetán Krátký

Orlovice Ludmila Barteková

Orlovice 31,44
1801 9 František Kratochvíl vdovec
Švábenice Mariana Zbořilová vdova
Orlovice 156,10
1802 10 František Štelc
Václav Studnice Mariana Nováková
Vavřinec Málkovice 59,18
1802 10 Martin Přenosil
Václav Hořepník v Čechách Františka Kroupová
Martin Orlovice 99,34
1802 10 Jiří Teichner
František Rybníček Františka Kolkopová
Ondřej Orlovice 10,3
1802 10 Vincenc Charouz
Jiří Orlovice Růžena Rešková
Matěj Orlovice 58,13
1803 10 Josef Handlíř vdovec
Staré Hvězdlice Mariana Šebestová
František Orlovice 19,25
1803 10 Antonín Švec
František Orlovice Alžběta Remešová
Jiří Lhota 48,43
1804 10 František Matulík
Václav Orlovice Tereza Procházková
František Orlovice 7,34
1805 11 Ondřej Adam
Jan Orlovice Mariana Svobodová
Josef Orlovice 15,57
1806 11 Josef Tesařík vdovec
Žižlavice Veronika Stešková
Jan Orlovice 3,21
1806 11 Tomáš Zapletal vdovec
Málkovice Růžena Šebestová vdova
Orlovice 8,25
1807 11 František Xaver Ševčík
Ondřej Orlovice Mariana Valentová
Bartoloměj Orlovice 21,5
1807 11 Antonín Zelník vdovec
Orlovice Kateřina Jandová
Antonín Orlovice 39,14
1808 11 Matěj Zapletal vdovec
Orlovice Magdalena Vítková vdova
Orlovice 9,67
1808 11 Kašpar Vítek
František Orlovice Růžena Ševčíková
Tomáš Orlovice 36,18
1808 12 Jakub Janda
Martin Orlovice Anna Matoušová
František Orlovice 14,35
1808 12 Matouš Steska
Jan Orlovice Barbora Klvačová
Jan Málkovice 19,22
1808 12 Jan Zálešák vdovec
Orlovice Justýna Zbořilová
Fabián Málkovice 71,2
1808 12 Martin Vojtek
Isidor Boškůvky Tereza Prachařová
Martin Orlovice 4,19
1808 12 Jan Račanský vdovec
Orlovice Růžena Matoušová
Simon Orlovice 68,26
1809 12 Josef Přibilík

Boškůvky Antonie Zlámalová
Václav Orlovice 1,10
1809 12 Václav Doubrava vdovec
Těšice Jana Šteklová
Josef z Čech 24,24
1809 12 Lambert Hübner vdovec
Málkovice Ludmila Němcová
František Orlovice 29,11
1810 13 Simon Reška
Josef Málkovice Františka Jandová
Ignác Orlovice 16,30
1810 13 Josef Bednář vdovec
Málkovice Marciana Adamová
Ondřej Orlovice 28,72
1810 13 František Procházka vdovec
Orlovice Barbora Rešková
Matěj Orlovice 34,13
1810 13 Jiří Ševčík
František Orlovice Anna Hanáčková
Matěj Orlovice 20,37
1811 13 Antonín Matouš vdovec
Orlovice Kateřina Zelníková vdova Antonín Orlovice 29,39
1811 13 Josef Slezák vdovec
Vážany Růžena Vítková vdova Kašpar Orlovice 3,18
1811 13 Ignác Charouz
Jiří Orlovice Růžena Račanská
Isidor Orlovice 70,40
1812 14 Simon Bílek
Matěj Kozlany Růžena Račanská vdova Jan Orlovice 38,68
1813 14 Augustýn Matouš

Orlovice Barbora Chovánková
Josef Lhota 30,30
1813 14 Václav Reška
Matěj Orlovice Františka Letošová
Jakub Orlovice 13,54
1813 14 Jan Trávníček
František Pornice Barbora Ševčíková
František Orlovice 4,20
1814 14 Augustýn Krátký vdovec
Orlovice Františka Dohnálková
František Křižanovice 44,25
1814 14 Bartoloměj Vítek
Jiří Orlovice Karolína Jandová
Martin Orlovice 45,14
1814 15 Fabián Kalvoda vdovec
Orlovice Petra Svobodová
Josef Orlovice 25,57
1814 15 František Prachař vdovec
Orlovice Veronika Švecová
Pavel Orlovice 69,39
1815 15 Václav Štěrba vdovec
Chvalkovice Františka Zlámalová
Václav Orlovice 65,10
1815 15 Bartoloměj Kolkop

Orlovice Josefa Procházková
František Orlovice 34,34
1815 15 František Procházka
Jan Švábenice Lucie Krátká
Simon Orlovice 55,63
1816 16 Antonín Zlámal
Bartoloměj Vážany Mariana Matoušová
Ignác Orlovice 44,42
1816 16 Jan Nevida
Josef Málkovice Jenovéfa Vítková
Jiří Orlovice 11,45
1816 16 Josef Pavlus
Václav Málkovice Anna Letošová
Jakub Orlovice 9,54
1816 16 František Pavlus
Václav Málkovice Barbora Letošová
Jakub Orlovice 9,54
1816 16 Jiří Kolomazník
Antonín Orlovice Tereza Zlenská
Fabián Orlovice 25,43
1816 16 Václav Stešek

Orlovice Jana Krátká
Václav Orlovice 4,38
1817 17 Matěj Janda

Orlovice Veronika Vítková
František Orlovice 63,36
1817 17 Matěj Vychodil vdovec
Málkovice Anežka Valentová vdova František Orlovice 7,4
1818 17 Petr Vrbacký
František Chvalkovice Magdalena Zlámalová
Václav Orlovice 60,10
1819 17 Jan Outrata
František Lhota Františka Hanáčková
Jan Orlovice 41,40
1819 18 František Čičatka
Ignác Orlovice Kateřina Kolkopová
Antonín Orlovice 55,12
1819 18 Isidor Hanáček
Jan Orlovice Magdalena Kroupová
Jan Orlovice 41,56
1819 18 František Matouš
František Orlovice Barbora Kolomazníková
Antonín Orlovice 35,25
1820 18 Simon Přikryl
Jan Orlovice Karolína Vítková vdova Bartoloměj Orlovice 30,45
1820 18 Cyril Prachař
František Orlovice Františka Trávníčková
Antonín Orlovice 69,22
1820 18 Martin Slezák
Karel Vážany Barbora Pavlusová vdova František Orlovice 52,54
1820 19 Augustýn Zapletal

Orlovice Antonie Ševčíková
Ondřej Orlovice 9,21
1820 19 František Krátký
Simon Orlovice Tereza Sedláčková
Jiří Orlovice 63,8
1821 19 Filip Trávníček
Antonín Orlovice Mariana Račanská
Isidor Orlovice 22,40
1821 19 František Kolomazník
Antonín Orlovice Mariana Hladká
Josef Orlovice 25,32
1821 19 Ondřej Vítek

Orlovice Růžena Valentová
Bartoloměj Orlovice 5
1821 19 Matouš Steška vdovec
Orlovice Otýlie Krátká
Jan Orlovice 31
1821 19 Jakub Janda vdovec
Orlovice Mariana Pospíšilová
Donát Orlovice 14,12
1822 20 Antonín Trnavský
František Orlovice Mariana Jandová
Václav Orlovice 44,30
1822 20 Jiří Habrda
Jan Orlovice Kateřina Halusková
Vavřinec Moravské Prusy 82,65
1822 20 Karel Navrátil vdovec
Moravské Prusy Tereza Halusková
Vavřinec Orlovice 25,65
1823 20 František Račanský
Isidor Orlovice Kateřina Hanáčková
Matěj Orlovice 40,37
1823 20 Jiří Kužílek
Matěj Orlovice Magdalena Štěrbová
Jan Málkovice 15,35
1823 21 Simon Bílek vdovec Matěj Kozlany Růžena Koutná
Václav Kozlany 68,10
1824 21 Bartoloměj Hanák vdovec Josef Orlovice Magdalena Konečná vdova Josef Orlovice 46,72
1824 21 Fabián Zálešák
Jan Orlovice Helena Krátká
Jan Orlovice 71,27
1824 21 Jan Janda
Václav Chvalkovice Kateřina Ševčíková
Tomáš Orlovice 30,18
1824 21 Jan Janda
Jakub Lhota Tereza Krátká
Jan Orlovice 2,27
1824 21 František Procházka
Antonín Málkovice Tereza Střelcová
Jan Ivanovice 36
1825 22 Antonín Kroček
Ondřej Málkovice Růžena Hanáčková
Jan Orlovice 45,41
1825 22 František Pišák
František Nové Hvězdlice Anežka Boleloucká
Leopold Orlovice 83,57
1825 22 František Kroupa
Jan Orlovice Barbora Gajdošová
Adam Orlovice 56,47
1826 23 Josef Starý
František Moravské Prusy Peregrina Pospíšilová
Donát Orlovice 50,12
1826 23 Matouš Vítek
Jiří Vážany Antonie Machalíčková
Bartoloměj Orlovice 6,2
1826 23 Jan Zlámal
Václav Orlovice Antonie Vítková
Martin Orlovice 10,36
1826 23 Fabián Zlámal
Václav Orlovice Mariana Vítková
Martin Orlovice 10,36
1826 23 Josef Dukát
Tadeáš Rybníček Františka Kadlecová
Simon Málkovice 33,12
1826 23 Jan Slezák
Karel Orlovice Kateřina Hladká
Josef Orlovice 52,32
1826 24 Josef Sedláček
Jiří Orlovice Barbora Krátká
Simon Orlovice 8,63
1826 24 Viktorín Černý vdovec Matouš Vážany Mariana Kolkopová
Antonín Orlovice 70,12
1827 24 Cyril Trněný
Václav Málkovice Františka Machalíková
Jan Orlovice 29,67
1827 24 František Kolkop
Antonín Orlovice Mariana Ševčíková
František Xaver Orlovice 65,21
1827 24 Ondřej Vítek vdovec František Orlovice Uršula Matoušková
Ignác Orlovice 5,42
1827 25 Jakub Hromek vdovec Antonín Staré Hvězdlice Veronika Jandová vdova Matěj Orlovice 16,76
1827 25 Bartoloměj Lukášek
Josef Staré Hvězdlice Apolena Zelníková
Matěj Orlovice 18,50
1827 25 František Vejrubek
Fabián Málkovice Františka Jandová
Blažej Orlovice 13,23
1828 25 Petr Lesakovský vdovec Josef Korpatnik, Polsko Lucie Němcová
Ignác Orlovice 31,51
1828 25 Ondřej Trávníček
Antonín Orlovice Eleonora Pospíšilová
Donát Orlovice 23,12
1828 25 Matěj Spáčil vdovec Kašpar Kralice Mariana Vítková
František Orlovice 70,67
1828 25 František Kolomazník
Matouš Málkovice Mariana Ševčíková
Ondřej Orlovice 8,21
1828 26 Jan Zapletal
Matěj Orlovice Františka Štelclová
František Orlovice 9,59
1828 26 Josef Štelcl
František Orlovice Mariana Zapletalová
Matěj Orlovice 59,9
1828 26 František Štěrba
Václav Vážany Františka Krátká vdova Augustýn Orlovice 72,13
1828 26 Antonín Macourek
Ignác Heroltice Tereza Staňková
Tomáš Orlovice 41,48
1828 26 Jakub Vejvoda
Tomáš Rychtářov Františka Filipová
František Orlovice 46,33
1829 27 Václav Trávníček vdovec Antonín Málkovice Anna Kročková
Matouš Moravské Prusy 48,75
1829 27 Fabián Matoušek
Ignác Orlovice Mariana Gajdošová
Adam Orlovice 42,47
1829 27 Antonín Krátký
Simon Orlovice Filipína Hanáčková
Jan Orlovice 63,41
1829 27 Martin Procházka
Ignác Orlovice Magdalena Klvačová
Pavel Málkovice 49,23
1830 27 Fabián Sedláček
Jiří Orlovice Tereza Hanáková
Bartoloměj Orlovice 42,46
1830 28 František Staněk vdovec Tomáš Orlovice Františka Zbořilová
Karel Německé Prusy 48,82
1830 28 Bartoloměj Sedláček
Jan Pavlovice Kateřina Jandová vdova Jan Orlovice 20,30
1830 28 Kajetán Hladký
Václav Málkovice Anežka Sedláčková
Jiří Orlovice 9,8
1830 28 Bartoloměj Gurka
Antonín Pavlovice Klára Svobodová
Ondřej Orlovice 24
1830 28 Matouš Kopřiva
Josef Nové Hvězdlice Josefa Kocmanová
Jakub Orlovice 84,19
1831 29 Tomáš Kadlec
Kristián Medlovice Josefa Procházková
Ignác Orlovice 10,49
1831 29 Karel Menšík
Sarkander Ivanovice Mariana Štelclová
František Orlovice 2,59
1832 29 Jiří Němec
Jiří Orlovice Mariana Matulíková
Jiří Orlovice 11,6
1832 29 Ignác Reška vdovec Josef Orlovice Františka Machalíková
Bartoloměj Orlovice 3,1
1832 30 Josef Kocman
Jakub Orlovice Josefa Vítková
Martin Orlovice 19,36
1832 30 Jan Pospíšil
Donát Orlovice Mariana Hanáčková
Josef Orlovice 12,53
1832 30 Jan Pospíšil
Jan Vyškov Františka Štěrbová
Václav Orlovice 146,16
1833 30 Matěj Spáčil vdovec Kašpar Klopotovice Mariana Machalíčková
Antonín Moravské Prusy 28,15
1833 30 Václav Dížka
Václav Nové Hvězdlice Mariana Ševčíková
František Orlovice 14,21
1833 30 Jan Pištělák vdovec Josef Málkovice Františka Kalvodová
Matěj Orlovice 49,46
1834 31 František Černý vdovec Matouš Moravské Prusy Kateřina Spáčilová
Matěj Orlovice 55,15
1834 31 Jakub Račanský vdovec Jan Vážany Antonie Trávníčková
Antonín Orlovice 44,22
1834 31 Fabián Foltýn vdovec Vendelín Pačlavice Lucie Matoušová
Ignác Orlovice 4,42
1835 31 Matěj Krátký
Kajetán Orlovice Jana Doupovcová
Antonín Orlovice 31,18
1835 31 Jan Hanáček
Josef Orlovice Františka Hladká
Josef Orlovice 53,32
1836 31 Ignác Habrda
Václav Nové Hvězdlice Anna Charouzová
Ignác Orlovice 116,73
1836 32 Libor Starhon
Jan Švábenice Cecílie Procházková
František Orlovice 81,34
1836 32 Jan Charouz
Vincenc Orlovice Anna Jandová
Jakub Orlovice 58,14
1836 32 Ondřej Kvapil vdovec Jáchym Kovalovice Magdalena Štelclová
František Orlovice 3,59
1836 32 Bartoloměj Kudláček
Matěj Málkovice Mariana Zapletalová
Jan Orlovice 4,74
1836 32 Matouš Možný
Pavel Pustiměř Františka Gregorová
František Zelená Hora 39,31
1836 32 Bartoloměj Kolkopf vdovec Josef Moravské Prusy Veronika Račanská
Isidor Orlovice 75,68
1836 32 Matěj Doupovec vdovec Ondřej Málkovice Kateřina Račanská
Isidor Moravské Prusy 50,68
1836 33 Karel Trněný
Václav Málkovice Anna Jandová
Jakub Orlovice 36,14
1836 33 František Kolomazník vdovec Antonín Orlovice Anna Vítková
Martin Orlovice 25,36
1836 33 Jan Slezák vdovec Karel Vážany Magdalena Kužílková
Matouš Orlovice 52,15
1837 33 Cyril Trněný vdovec Václav Málkovice Kateřina Pospíšilová
Donát Orlovice 29,12
1837 33 Antonín Vlček vdovec Florián Málkovice Františka Němcová
Jiří Orlovice 14,11
1837 33 Josef Hladký
Josef Orlovice Pavlína Charouzová
Vincenc Orlovice 32,58
1837 33 Václav Štěrba vdovec František Orlovice Františka Rešková
Ignác Orlovice 16,19
1837 33 František Štěrba
Matěj Málkovice Alžběta Hanáková vdova (?) Jakub Proseč 37,32
1837 34 Ondřej Pírek
Jan Kobylničky Mariana Štelclová vdova Josef Orlovice 10,9
1837 34 Jan Procházka vdovec Ignác Nové Hvězdlice Anna Štěrbová
Martin Málkovice 49,33
1837 34 Vavřinec Kadlec
Kristián Medlovice Františka Hladká vdova (?) Josef Orlovice 55,53
1837 34 Simon Přikryl vdovec Jan Křečkovice Tereza Boleloucká vdova Jan Čížky 45,70
1837 34 Karel Vítek
Martin Orlovice Anna Račanská
Jan Orlovice 36,40
1837 34 Jan Račanský
Jan Orlovice Josefa Hladká
Josef Orlovice 40,50
1837 34 Josef Trnavský
František Orlovice Uršula Vítková vdova Ondřej Orlovice 44,5
1838 35 Fabián Peterka
Fabián Staré Hvězdlice Tereza Rešková
Václav Orlovice 27,13
1838 35 František Pospíšil
František Kobylničky Antonie Zlámalová vdova Jan Orlovice 2
1838 35 František Konečný
Vavřinec Vážany Tereza Matulíková
Jiří Orlovice 11,6
1838 35 František Vychodil
Matěj Málkovice Anna Švecová
Antonín Orlovice 7,17
1838 35 Jan Hala
Jan Letonice Mariana Dížková vdova Václav Orlovice 20,65
1839 35 Cyril Navrátil
Martin Nitkovice Kateřina Zlínská
Fabián Orlovice 25,35
1839 35 Antonín Švec vdovec František Orlovice Anna Trávníčková vdova Antonín Orlovice 51,22
1839 36 Jiří Slavík
Jan Orlovice Anna Matulíková
František Orlovice 8,7
1840 36 Štěpán Kopečný vdovec Václav Pačlavice Tereza Doupovcová
Antonín Orlovice 79,18
1840 36 Vincenc Kolomazník
Jiří Moravské Prusy Notburga Doupovcová
Antonín Orlovice 64,18
1841 36 Josef Blažek vdovec Antonín Žďár Magdalena Hanáková vdova Bartoloměj Orlovice 46
1841 36 Josef Vybíral
Albert Výčapy Jana Bernardová
Bartoloměj Újezdec 24
1841 36 František Vítek
Bartoloměj Orlovice Mariana Pírková
Jan Kobylničky 45,18
1841 36 Vincenc Pavlus
František Orlovice Jenovéfa Ševčíková
František Orlovice 54,21
1842 37 Jan Pírek
Jan Orlovice Jenovéfa Ševčíková
Jiří Orlovice 18,20
1842 37 Tomáš Korec
Vincenc Kozlany Kateřina Přikrylová
Simon Orlovice 4,45
1842 37 František Konečný
Antonín Nitkovice Mariana Slavíková vdova František Orlovice 8,18
1842 37 Jan Sedláček
Jakub Orlovice Tereza Stešková
Václav Orlovice 29,4
1842 37 Tomáš Pírek
Jan Orlovice Jana Krátká
Otýlie Vyškov 18,182
1842 37 Jan Handlíř
Josef Staré Hvězdlice Lucie Matulíková
František Orlovice 19,7
1843 37 Josef Matouš
Simon Orlovice Vincencie Charouzová
Ignác Orlovice 26,73
1843 38 František Hromek
Isidor Kozlany Kateřina Štelclová
František Orlovice 40,59
1844 38 Josef Reška
Ignác Ludvíkov Juliana Jandová
Jakub Orlovice 79,14
1844 38 Bartoloměj Pospíšil
Bartoloměj Bohuslavice Jenovéfa Krátká
Kajetán Orlovice 168,31
1844 38 František Pospíšil
Donát Orlovice Tereza Čičatková
František Orlovice 23,55
1845 38 František Trnavský
Antonín Švábenice Mariana Račanská
František Orlovice 44,37
1846 39 Václav Matoušek
František Orlovice Jenovéfa Matulíková
František Orlovice 35,7
1846 39 Ondřej Jugatschek
Simon Nemochovice Mariana Sedláčková
Jakub Orlovice 34,29
1846 39 Tomáš Machalík
Jan Orlovice Františka Vítková
Jiří Orlovice 5,45
1847 39 Antonín Machalíček
Mariana Orlovice Jenovéfa Sedláčková
Jakub Orlovice 57,29
1848 39 Cyril Pleva vdovec František Uhřice Mariana Tesaříková
Jan Hoštice 6,17
1848 39 Jan Ševčík
František Orlovice Mariana Gregorová
Josef Orlovice 21,28
1848 40 Josef Čičatka vdovec František Orlovice Růžena Matulíková
František Orlovice 2,6
1849 40 Sebastián Dobeš
Bartoloměj Medlovice Mariana Rešková
Ignác Orlovice 33,3
1849 40 František Hladký
Ondřej Orlovice Františka Zlámalová
Jan Orlovice 32,10
1849 40 František Kolkopf
Bartoloměj Orlovice Mariana Charouzová
Ignác Orlovice 76
1849 40 Josef Trávníček
Antonín Moravské Prusy Anastázie Zapletalová
Jan Orlovice 23,9
1849 40 František Venhuda
Antonín Nemochovice Františka Boleloucká
František Orlovice 12,57
1849 41 Kristián Fiala
Jan Moravské Prusy Mariana Vítková
Ondřej Orlovice 15,5
1849 41 Fabián Zlámal vdovec Václav Orlovice Mariana Kroupová
Jan Orlovice 36,56
1850 41 František Nedbal
Cyril Orlovice Anežka Hanáčková
Isidor Orlovice 77,41
1850 41 Tomáš Maural
Josef Chvalkovice Marciana Rešková
Ignác Orlovice 43,3
1850 41 František Hanáček
Isidor Orlovice Mariana Rešková
Václav Orlovice 41,13
1850 41 František Fojtík
Mariana Málkovice Kateřina Rešková
Ignác Orlovice 27,3
1850 41 Antonín Vejvoda
Tomáš Rychtářov Mariana Kolkopfová
Bartoloměj Orlovice 36,75
1851 42 Karel Boleloucký
František Orlovice Apolena Ševčíková
Jiří Orlovice 57,20
1851 42 Jan Ševčík
Jiří Orlovice Antonie Slezáková
Jan Orlovice 52,52
1851 42 František Ševčík
Jiří Orlovice Františka Štelclová
Josef Orlovice 52,59
1851 42 František Štelcl
Josef Orlovice Marie Sedláčková
Bartoloměj Orlovice 59,30
1853 43 František Fojtík vdovec Mariana Málkovice Kateřina Kolkopfová
Matouš Orlovice 17,1
1854 43 Josef Blažek
Josef Žďár Kateřina Matulíková
František Orlovice 44,6
1854 44 Karel Matoušek
František Orlovice Anežka Jandová vdova Fabián Orlovice 35,14
1857 44 Filip Klvač vdovec Pavel Orlovice Josefa Kolkopfová
Kristián Orlovice 70,10
1854 45 Josef Nevyjel
Augustýn Nemochovice Marie Trávníčková
Ondřej Orlovice 49,23
1854 45 Josef Klíma vdovec Josef Dřevnovice Františka Korecká
František Orlovice 53,60
1854 46 František Krátký
František Orlovice Josefa Doupovcová
Antonín Orlovice 30,18
1854 46 Jan Klvač
Augustýn Málkovice Eleonora Jandová
Jakub Orlovice 33,14
1854 46 František Matulík
František Orlovice Anna Kolomazníková
Jiří Orlovice 6,43
1854 46 František Hanák
Tomáš Pačlavice Anežka Matulíková
František Orlovice 83,6
1855 47 Josef Peterka
Josef Kozlany Františka Staňková
František Orlovice 77,48
1855 47 Jan Matoušek
Václav Orlovice Mariana Procházková
Jan Orlovice 42,34
1855 47 Antonín Krátký
Matouš Orlovice Anežka Krátká
František Orlovice 38,63
1855 47 Jiří Habrda vdovec Jan Orlovice Františka Staňková vdova František Orlovice 45,48
1855 48 František Nedbal vdovec Cyril Orlovice Josefa Vítková
Matouš Orlovice 77,16
1785 49 Antonín Trněný

Lhota Mariana Kolomazníková
Matouš Málkovice 9
1786 49 František Vodička

Málkovice Kateřina Hrušáková
Florián Švábenice 1
1786 49 Antonín Vraníček vdovec
Moravské Prusy Jana Vyroubalová
David Málkovice 3
1786 49 Bartoloměj Zbořil

Málkovice Lucie Babyrádová
Simon Málkovice 35
1786 49 Matouš Kolomazník

Málkovice Kateřina Zlámalová
Matouš Málkovice 33
1787 50 Matouš Kadlec
Jiří Medlovice Růžena Zbořilová
Josef Málkovice 27
1787 50 Josef Klvač vdovec
Málkovice Mariana Zlínská
Vavřinec Orlovice 23
1787 50 Jan Kužílek vdovec
Vážany Alžběta ? vdova
Málkovice 36
1788 50 Simon Kadlec

Medlovice Klára Vychodilová
Jiří Málkovice 12
1789 50 Štěpán Černý
František Moravské Prusy Viktorie Kotoučová vdova Simon Málkovice 26
1789 50 Tomáš Kužílek
Kašpar Málkovice Růžena Vlčková
Jan Málkovice 4
1789 50 Matouš Vítek (Vejtek)
František Boškůvky Kateřina Kusalová vdova František Málkovice 34
1789 50 Martin Strakota
Karel Oplocany Anna Knapíková
Václav Málkovice 16
1790 50 Matouš Adam
Jiří Vážany Kateřina Vodičková
Ignác Málkovice 29
1792 51 Antonín Kotouč vdovec
Málkovice Kateřina Dobešová
Jiří Málkovice 28
1792 51 Václav Janda
Jakub Orlovice Kateřina Klvačová
Jan Málkovice 30
1792 51 Václav Zálešák vdovec
Vážany Magdalena Obořilová vdova
Málkovice 42
1792 51 Matěj Obořil vdovec
Moravské Prusy Barbora Zapletalová

Málkovice 18
1793 51 Jan Bábek
Josef Hoštice Viktorie Zbořilová
Fabián Málkovice 2
1793 51 Tomáš Michálek
František Nosálovice Petra Kotoučová
Jan Málkovice 10
1794 51 Matouš Hrouzek

Rybníček Mariana Kužílková
Kašpar Málkovice 17
1794 51 Ignác Čičatka

Málkovice Mariana Knapová
Václav Málkovice 16
1795 52 Ondřej Kroček

Málkovice Františka Svobodová
Fabián Málkovice 13
1795 52 Martin Štěrba
Jakub Málkovice Tereza Zlámalová
Matouš Málkovice 22
1796 52 Ignác Veverka vdovec
Málkovice Anna Hanáková
Jakub Málkovice 19
1796 52 Josef Plavina

Manerov Anna Vychodilová
Jiří Málkovice 11
1797 52 Tomáš Zapletal vdovec
Málkovice Mariana Staňková
Matouš Orlovice 39
1797 52 Karel Knap

Málkovice Růžena Vychodilová
Jiří Málkovice 16
1797 52 Jan Peichel

z Čech Kateřina Chovánková
Karel Málkovice 18
1797 52 Tomáš Zapletal vdovec
Málkovice Mariana Vymazalová
Karel Topolany 39
1799 53 Antonín Jarošek
Karel Kučerov Anežka Knapová
Václav Málkovice 32
1799 53 Jan Štěrba
Matouš Málkovice Mariana Zapletalová
Tomáš Málkovice 35,39
1802 53 Jan Šín
Bartoloměj Málkovice Apolena Kotoučová
Jan Málkovice 28
1802 53 Jan Kakač
Karel Křečkovice Anežka Jarošková vdova Karel Kučerov 32,16
1803 54 Martin Hladký
Václav Málkovice Anna Klvačová
Kašpar Vážany 9,21
1804 54 Matěj Okleštěk
Matěj Nové Hvězdlice Tereza Trněná
Václav Málkovice 35,38
1804 54 Simon Turek
Jan Lhota Mariana Štěrbová
Jakub Málkovice 13,11
1804 54 Štěpán Štěrba
Jakub Málkovice Barbora Vlčková
Jan Málkovice 11,15
1805 54 František Bábek vdovec
Heroltice Magdalena Svobodová
Fabián Málkovice 24,13
1805 54 Bartoloměj Matějek
Fabián Moravské Prusy Anna Pecková
Ondřej Málkovice 20
1805 54 Štěpán Juřina
Josef Málkovice Anna Dohnalová
Josef Kojetín 18,35
1805 54 Antonín Pospíšil
Jan Staré Hvězdlice Mariana Zbořilová
Josef Málkovice 13,27
1805 54 František Vlček
Jan Málkovice Antonie Procházková
Antonín Málkovice 15,36
1806 55 Matouš Kolomazník vdovec
Málkovice Magdalena Geyerová vdova František Staré Brno 30,32
1806 55 Jan Novotný vdovec
Boškůvky Mariana Teinerová
František Málkovice 56,41
1806 55 Matěj Přibyl vdovec
Heroltice Františka Chovánková
Karel Málkovice 8,15
1806 55 Ferdinand Závodný vdovec
Nové Hvězdlice Mariana Kusalová
Jakub Vážany 72,19
1807 55 Vavřinec Vrbacký
Karel Staré Hvězdlice Barbora Svobodníková
Zachariáš Málkovice 35,28
1808 55 Ignác Reška
Josef Málkovice Eleonora Klvačová
Kašpar Vážany 19
1808 55 Václav Jedlička
Václav Zástřizly Kateřina Sečková
Fabián Málkovice 2,3
1808 56 Tomáš Michálek vdovec
Málkovice Kateřina Doupovcová
Ondřej Málkovice 10,6
1809 56 František Zapletal

Málkovice Tekla Svobodová
Fabián Málkovice 39,13
1809 56 Tomáš Vymazal vdovec
Topolany Anna Dvořáková vdova Josef Málkovice 47,42
1809 56 Matouš Zahradník

Chvalkovice Františka Klvačová
Jan Málkovice 20,21
1809 56 Josef Müller
Emanuel Cetechovice Anna Gnadigová
Jiljí Málkovice 80,18
1809 56 Jakub Pávek
Jan Heroltice Tekla Vlčková vdova Florián Málkovice 46,14
1809 56 Josef Bednář

Medlovice Barbora Vrbacká vdova Vavřinec Málkovice 42,28
1810 56 Ondřej Klvač

Orlovice Magdalena Štěrbová
Libor Málkovice 16,37
1811 57 Cyril Procházka

Málkovice Antonie Pecková
Ondřej Málkovice 3,8
1813 57 Karel Přikryl

Málkovice Růžena Rešková
Josef Málkovice 19,41
1813 57 František Klvač
Josef Málkovice Kateřina Michálková vdova Tomáš Málkovice 23,10
1813 57 Pavel Harásek
Matěj Heroltice Antonie Vlčková
Jan Málkovice 36,15
1813 57 Simon Matouš

Orlovice Mariana Štěrbová
Libor Málkovice 26,31
1813 57 František Tvrznik
František Rybníček Magdalena Klvačová vdova Ondřej Málkovice 29,31
1813 57 Antonín Doupovec
Ondřej Málkovice Antonie Štěrbová
Matouš Málkovice 6,35
1813 57 František Matulík
Jiří Orlovice Jana Vychodilová
Matěj Málkovice 6,7
1815 58 Tomáš Zbořil
Bartoloměj Málkovice Barbora Fojtíková
Matouš Málkovice 26,27
1816 58 Matouš Jaroš vdovec
Málkovice Apolena Gajdošová
Ondřej Vážany 24,6
1817 58 Václav Šimeček vdovec
Vlkoš Mariana Lahodová vdova Karel Málkovice 60,47
1817 58 Josef Konečný

Málkovice Magdalena Zlámalová
František Málkovice 22
1818 59 Filip Trněný

Málkovice Antonie Veverková
Jan Málkovice 38,17
1819 59 Tomáš Vymazal vdovec
Málkovice Kateřina Zapletalová vdova Tomáš Málkovice 42,8
1819 59 Ignác Reška vdovec
Málkovice Mariana Černá
Štěpán Málkovice 41,36
1819 59 Josef Svobodník

Málkovice Magdalena Klvačová
Jan Málkovice 51,2
1820 59 Václav Zálešák vdovec
Moravské Prusy Barbora Zbořilová
Bartoloměj Málkovice 3,25
1821 60 Matouš Kadlec vdovec
Málkovice Mariana Kusalová vdova (?) František Málkovice 27,34
1821 60 Antonín Klvač vdovec
Málkovice Jana Štěrbová
Jakub Málkovice 3,11
1821 60 František Doležal

Málkovice Anna Zlámalová
Jan Málkovice 18,22
1821 60 František Brauer

Málkovice Magdalena Křomalová
Václav Lhota 49
1823 60 Martin Kužílek
Jan Málkovice Mariana Kročková
Ondřej Málkovice 28,45
1823 60 Jiří Vychodil
Jiří Málkovice Jana Vlčková
Florián Málkovice 7,14
1824 61 Václav Trávníček
Antonín Orlovice Tereza Račanská
Isidor Orlovice 48,40
1825 61 Antonín Zlámal
Tomáš Málkovice Mariana Veverková
Jan Málkovice 25,17
1825 61 Kašpar Machálek
Matěj Bučovice Františka Fojtíková
Matěj Málkovice 27
1826 62 Václav Prachař
Jan Boškůvky Antonie Štěrbová
Jakub Málkovice 24,11
1826 62 Vincenc Hladký
Václav Málkovice Antonie Prachařová
Jan Boškůvky 52,9
1827 62 Martin Stuchlík
Mikuláš Málkovice Mariana Adámková
Matouš Málkovice 43
1828 62 Antonín Hladký
Martin Málkovice Barbora Kolomazníková
Matouš Málkovice 9,32
1828 63 Václav Matoušek
Ignác Orlovice Františka Kusalová
Kašpar Málkovice 42,34
1828 63 František Staněk
Tomáš Orlovice Anastázie Kadlecová
Simon Málkovice 48,12
1828 63 Filip Ševčík
Ondřej Orlovice Mariana Štěrbová
Jan Málkovice 21,35
1828 63 Tomáš Hlaváč
Vavřinec Ivanovice Mariana Doupovcová
Ondřej Málkovice 204,40
1829 63 Antonín Kužílek
Matěj Málkovice Mariana Kusalová
Kašpar Málkovice 15,34
1830 64 Jiří Zlámal
Jan Málkovice Karolína Vybíralová
Tomáš Málkovice 22,37
1830 64 Pavel Vychodil
Matěj Málkovice Mariana Vlčková
František Málkovice 7,15
1830 64 Benedikt Machalík
Jan Orlovice Antonie Hladká vdova Vincenc Málkovice 31,52
1831 64 Jakub Petržela
Jakub Málkovice Růžena Přikrylová vdova Karel Málkovice 49
1831 64 Matouš Procházka
Josef Moravské Prusy Jana Skoupilová
Martin Málkovice 57,53
1832 65 Mikuláš Čížek
František Lhota Barbora Vystavělová
František Málkovice 34,1
1832 65 Štěpán Němec
František Moravské Prusy Mariana Vychodilová vdova Pavel Málkovice 46,7
1834 65 Jiří Raška
Matouš Švábenice Barbora Rešková
Josef Málkovice 74,41
1835 65 Kašpar Svoboda
Simon Boškůvky Mariana Vlčková
Florián Málkovice 16,14
1835 66 Antonín Vlček
Florián Málkovice Jana Klvačová vdova Jan Málkovice 14,23
1835 66 Antonín Holub
Jiří Málkovice Františka Štěrbová
Jan Málkovice 28,35
1836 66 Josef Hladký
Filip Málkovice Anna Klvačová
Pavel Málkovice 27,23
1836 66 Martin Pospíšil
Kašpar Lhota Mariana Kadlecová
Simon Málkovice 20,12
1836 66 Michal Kusala
Jan Boškůvky Kateřina Malá
Ondřej Pornice 13,38
1836 66 František Veverka
Jan Málkovice Klára Kolomazníková vdova František Málkovice 19,16
1836 66 Simon Reška vdovec Josef Medlovice Mariana Svobodová vdova Kašpar Málkovice 10,14
1836 67 Fabián Matouš vdovec Ignác Orlovice Alžběta Kusalová
Kašpar Málkovice 76,34
1837 67 Filip Ševčík vdovec Ondřej Málkovice Mariana Štěrbová vdova Vavřinec Málkovice 21,33
1837 67 František Klvač vdovec Josef Málkovice Anežka Konorsová vdova Antonín Kučerov 21,38
1837 67 Jan Sedláček
Tomáš Rybníček Františka Tvrzníková
František Málkovice 16,31
1837 67 Vojtěch Zbořil
Bartoloměj Málkovice Mariana Navrátilová
Donát Dětkovice 26,25
1837 67 Václav Malec vdovec Rafael Obědkovice Františka Machálková vdova Kašpar Málkovice 36,58
1838 68 František Krátký
Matouš Málkovice Vincencie Zapletalová
František Málkovice 38,39
1839 68 Jakub Vymazal
Tomáš Málkovice Alžběta Hladká
Filip Málkovice 34,31
1839 68 Jan Harásek
Pavel Málkovice Tereza Štěrbová
Jan Málkovice 20,35
1839 68 Ondřej Štěrba
Jan Málkovice Anna Harásková
Pavel Málkovice 35,20
1839 68 Jan Malý
Ondřej Pornice Veronika Nováková
Jan Poličky 38,16
1839 68 Tomáš Čisl
Václav Kruh Antonie Kusalová
Kašpar Málkovice 3,34
1839 69 Antonín Kozák vdovec Florián Pačlavice Jana Svobodová
Blažej Málkovice 18,13
1840 69 Tomáš Viktorín
Martin Medlovice Viktorie Malá
Ondřej Prasklice 1,38
1840 69 Augustýn Klvač vdovec Augustýn Vážany Mariana Hladká
Martin Málkovice 53
1841 69 Pavel Kolomazník
Matouš Moravské Prusy Františka Zlámalová
Jiří Málkovice 28,56
1841 69 Antonín Kutálek
Matěj Příložany Jenovéfa Zbořilová
Tomáš Málkovice 26,11
1842 69 Matěj Tomášek
Isidor Moravské Prusy Anežka Hladká
Filip Málkovice 38,31
1843 70 František Harásek
Pavel Málkovice Mariana Štěrbová
Matěj Málkovice 20,37
1843 70 Josef Kocourek
Matěj Velešovice Kateřina Vychodilová
Jiří Moravské Prusy 52,53
1843 70 Kašpar Kusala
Kašpar Málkovice Františka Menšíková
Josef Otaslavice 34,14
1843 70 Josef Svobodník
Vincenc Boškůvky Josefa Kozáková
Josef Málkovice 10,22
1844 71 Benedikt Klvač
Matouš Medlovice Josefa Pospíšilová
Isidor Málkovice 10,38
1845 71 Filip Jahoda
Tereza Výšovice Františka Trněná
Filip Málkovice 70,50
1845 71 František Štěrba vdovec Václav Vážany Klára Hladká
Václav Málkovice 72,9
1846 71 Filip Klvač
Pavel Orlovice Mariana Kužílková vdova Antonín Málkovice 70,34
1846 71 Josef Vystavěl
František Málkovice Karolína Štěrbová
Jan Málkovice 1,35
1846 71 Jan Ptáček vdovec Jiří Pornice Františka Trněná
Václav Málkovice 14,36
1847 72 Ignác Kůrka
Bartoloměj Orlovice Tereza Kusalová
Kašpar Málkovice 24,34
1848 72 Josef Kozák
Josef Málkovice Mariana Šťastná
František Velešovice 21,47
1848 72 Vincenc Petržela
Antonín Otaslavice Barbora Menšíková
Josef Málkovice 9
1848 72 Jan Podaný
Matouš Málkovice Antonie Trněná
Václav Málkovice 59,38
1849 72 František Auda
Tomáš Nížkovice Mariana Michálková
Ondřej Málkovice 65,10
1849 72 Josef Harásek
Pavel Málkovice Mariana Procházková
František Málkovice 36
1849 73 Cyril Dvořáček
Cyril Nové Hvězdlice Karolína Zlámalová
Antonín Málkovice 25
1849 73 Josef Zábrana
Ondřej Kloboučky Tereza Trněná
Václav Málkovice 49,38
1850 73 Tomáš Veselý
Jakub Letovice Josefa Hanáčková vdova František Málkovice 58,18
1850 73 Martin Nezval
Martin Myslejovice Mariana Kročková
Antonín Orlovice 50,25
1850 73 Dominik Božák
Jan Pornice Josefa Smrčková
Simon Málkovice 59,55
1850 73 František Klvač vdovec Josef Málkovice Anna Podaná vdova Matouš Málkovice 23,49
1851 74 Jiří Toman
Pavel Blatnice Lucie Vychodilová
Matěj Málkovice 16,40
1851 74 Matěj Kužílek
Jiří Orlovice Antonie Štěrbová
Matěj Málkovice 15,37
1851 74 Karel Klvač
Jan Málkovice Marie Tupá
Matouš Zdeňkov (?) 20,29
1851 74 Jan Türk
Mikuláš Banát Anna Viktorínová
Jan Málkovice 39
1853 75 Martin Svobodník vdovec Josef Málkovice Mariana Kužílková
Martin Málkovice 51,28
1853 75 Simon Smrček vdovec Matěj Málkovice Alžběta Vymazalová vdova Jakub Málkovice 59,15
1853 75 František Krejčí
František Březina Františka Kozáková
Josef Málkovice 5
1853 75 Prokop Opluštil
František Nové Hvězdlice Mariana Štěrbová
Antonín Málkovice 43,11
1853 75 Jiří Šťastný
František Málkovice Anna Ševčíková
Filip Málkovice 47,33
1854 76 Martin Veleba
Josef Nechvalín Františka Šťastná
František Málkovice 69,47
1854 76 Martin Šmédek
Antonín Nemochovice Barbora Boleloucká
František Málkovice 69,56
1854 77 Jan Handlíř
Antonín Nové Hvězdlice Mariana Vlčková
Jan Málkovice 56,15