Vlčí Habřina 000-06545 - narození – 1867-1914 (on-line matrika)


lokalita rok str. dítě
otec matka č.p.
Vlčí Habřina 1867 4 Barbora Pokorná Josef Anna 33
Vlčí Habřina 1867 4 mrtvorozená dívka Pokorná Josef Anna 33
Vlčí Habřina 1867 4 Josef Žáček Jan Magdalena 47
Vlčí Habřina 1867 4 Kateřina Horáková Matěj Marie 38
Vlčí Habřina 1867 4 Anna Rališová Václav Anna 4
Vlčí Habřina 1867 4 František Horák Jan Barbora 16
Vlčí Habřina 1867 4 Václav Chvojka Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1867 5 Kateřina Tesařová Josef Anna 23
Vlčí Habřina 1867 5 Jan Dmejchal Jan Magdalena 32
Vlčí Habřina 1868 5 František Daška ? Marie 44
Vlčí Habřina 1868 5 František Mrštík Václav Anna 1
Vlčí Habřina 1868 5 Josef Burita František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1868 5 František Novák Josef Anna 83
Vlčí Habřina 1868 6 Anna Malá ? Kateřina 23
Vlčí Habřina 1868 6 Josef Trkal František Magdalena 19
Vlčí Habřina 1868 6 Barbora Panchartková František Magdalena 10
Vlčí Habřina 1868 6 Václav Žáček Jan Anna 26
Vlčí Habřina 1868 6 Růžena Valášková Matěj Anna 46
Vlčí Habřina 1868 6 Václav Štěpánek Josef Barbora 43
Vlčí Habřina 1868 7 Josef Pospíšil Josef Barbora 5
Vlčí Habřina 1868 7 Božena Beata Kiněvičová Konstantin Kateřina 16
Vlčí Habřina 1868 7 František Fiala ? Anna 52
Vlčí Habřina 1868 7 Josef Kasal Václav Anna 60
Vlčí Habřina 1868 7 Anna Horáková Jan Barbora 16
Vlčí Habřina 1868 7 Marie Divišová Václav Anna 53
Vlčí Habřina 1868 8 František Kasal ? Kateřina 38
Vlčí Habřina 1868 8 Anna Šimáková ? Františka 35
Vlčí Habřina 1868 8 Magdalena Bažantová Jan Anna 40
Vlčí Habřina 1868 8 František Smolík Josef Kateřina 31
Vlčí Habřina 1868 8 Josef Prášil Václav Marie 8
Vlčí Habřina 1868 8 Josef Kalina Václav Anna 48
Vlčí Habřina 1868 9 Kateřina Horinová Josef Kateřina 20
Vlčí Habřina 1868 9 Kateřina Virtová Josef Marie 36
Vlčí Habřina 1868 9 František Mach Jan Marie 2
Vlčí Habřina 1868 9 Marie Buřitová Jan Magdalena 21
Vlčí Habřina 1869 9 Kateřina Klikarová Jan Barbora 16
Vlčí Habřina 1869 9 Marie Nováková František Anna 39
Vlčí Habřina 1869 10 Josef Mrštík Josef Magdalena 37
Vlčí Habřina 1869 10 Josef Horák Jan Barbora 61
Vlčí Habřina 1869 10 Magdalena Vondráková František Aloisie 55
Vlčí Habřina 1869 10 Anna Horinová Josef Magdalena 39
Vlčí Habřina 1869 10 František Novák Josef Anna 33
Vlčí Habřina 1869 10 Václav Virt Václav Anna 42
Vlčí Habřina 1869 11 Anna Kučerová Josef Kateřina 38
Vlčí Habřina 1869 11 Františka Trkalová František Magdalena 19
Vlčí Habřina 1869 11 Kateřina Chvojková Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1869 11 František Černík František Marie 18
Vlčí Habřina 1869 11 Marie Tamchynová Václav Anna 16
Vlčí Habřina 1869 11 Magdalena Halová Václav Kateřina 7
Vlčí Habřina 1869 11 Josef Synek František Růžena 47
Vlčí Habřina 1869 12 Josef Dašek Matěj Kateřina 44
Vlčí Habřina 1869 12 Josef Mrštík Václav Anna 1
Vyšehněvice 1870 12 Jan Štěpánek Josef Barbora
Vlčí Habřina 1870 12 Anna Žáčková František Anna 32
Vlčí Habřina 1870 12 Božena Kiněvičová Konstantin Kateřina 59
Vlčí Habřina 1870 12 Marie Pospíšilová Josef Barbora 5
Vlčí Habřina 1870 13 Anna Prášilová Václav Marie 8
Vlčí Habřina 1870 13 Anna Žáčková Jan Marie 53
Vlčí Habřina 1870 13 Marie Nováková Josef Anna 33
Vlčí Habřina 1870 13 František Horský Václav Kateřina 6
Vlčí Habřina 1870 13 Marie Zámečníková František Kateřina 54
Vlčí Habřina 1870 13 Anna Buřitová František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1870 13 Josef Chvojka Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1870 14 Marie Rališová Václav Anna 4
Vlčí Habřina 1870 14 Anna Dmejchalová František Magdalena 52
Vlčí Habřina 1870 14 Anna Novotná Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1870 14 Marie Větrovská Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1870 14 Františka Zahradníková František Marie 25
Vlčí Habřina 1870 14 Anna Štěpánová ? Anna 18
Vlčí Habřina 1870 14 Marie Pokorná Josef Anna 53
Vlčí Habřina 1870 15 Josef Panchartek Václav Františka 35
Vlčí Habřina 1870 15 Václav Kmoníček Václav Františka 30
Vlčí Habřina 1870 15 Anna Virtová Josef Marie 56
Vlčí Habřina 1870 15 Jan Šenk Jan Kateřina 21
Vlčí Habřina 1870 15 Marie Sikáčková František Kateřina 3
Vlčí Habřina 1870 15 Anna Horáková Matěj Marie 38
Vlčí Habřina 1870 15 Františka Horinová František Marie 38
Vlčí Habřina 1871 16 Anna Smolíková Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1871 16 Václav Valášek Matěj Anna 26
Vlčí Habřina 1871 16 Josef Synek František Růžena 47
Vlčí Habřina 1871 16 Josef Pleskot ? Anna 11
Vlčí Habřina 1871 16 Anna Bulíčková František Magdalena 13
Vlčí Habřina 1871 16 Anna Petrušková Alois Magdalena 2
Vlčí Habřina 1871 16 František Kalina Václav Anna 48
Vlčí Habřina 1871 17 Václav Kroužil Václav Magdalena 11
Vlčí Habřina 1871 17 František Horák Jan Barbora 8
Vlčí Habřina 1871 17 Kateřina Bažantová Jan Anna 40
Vlčí Habřina 1871 17 Jan Panchartek Jan Ludmila 34
Vlčí Habřina 1871 17 Marie Adamcová František Marie 49
Vlčí Habřina 1871 17 Jan Dašek Matěj Kateřina 44
Vlčí Habřina 1871 17 František Horina Jan Marie 51
Vlčí Habřina 1871 18 Jan Černík František Marie 19
Vlčí Habřina 1871 18 Kateřina Buřitová Jan Magdalena 21
Vlčí Habřina 1871 18 Marie Horinová František Marie 58
Vlčí Habřina 1871 18 Marie Kučerová Matěj Kateřina 33
Vlčí Habřina 1871 18 Kateřina Tamfirová Václav Anna 16
Vlčí Habřina 1871 18 Marie Nováková Josef Anna 33
Vlčí Habřina 1871 18 Václav Pospíšil Josef Františka 16
Vlčí Habřina 1871 19 Leopold Václav Větrovský Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1871 19 Václav Trkal František Magdalena 19
Vlčí Habřina 1871 19 Adam Virt Josef Marie 56
Vlčí Habřina 1872 19 Františka Zámečníková František Kateřina 54
Vlčí Habřina 1872 19 Antonín Horský Václav Kateřina 21
Vlčí Habřina 1872 19 Josef Vondrák František Aloisie 55
Vlčí Habřina 1872 19 Marie Černíková Jan Anna 55
Vlčí Habřina 1872 20 František Šimák Václav Barbora 24
Vlčí Habřina 1872 20 Anna Pospíšilová Josef Barbora 5
Vlčí Habřina 1872 20 Josef Valášek Matěj Anna 26
Vlčí Habřina 1872 20 Václav Kasal Václav Anna 60
Vlčí Habřina 1872 20 Leopold Ouřecký Karel Františka 43
Vlčí Habřina 1872 20 Marie Žáčková Jan Anna 26
Vlčí Habřina 1872 20 Josef Mrštík Josef Anna 61
Vlčí Habřina 1872 21 Anna Pokorná Matěj Magdalena 12
Vlčí Habřina 1872 21 Josef Kiněvič Konstantin Barbora 59
Vlčí Habřina 1872 21 Marie Chvojková Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1872 21 František Xaver Mareš Josef Kateřina 56
Vlčí Habřina 1872 21 Anastázie Zahradníková František Anna 25
Vlčí Habřina 1872 21 Anna Buřitová František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1872 21 Marie Malá Jan Anna 26
Vlčí Habřina 1872 22 Marie Prášilová Václav Marie 8
Vlčí Habřina 1872 22 Marie Krejčí Jan Anna 31
Vlčí Habřina 1872 22 Josef Rališ Václav Anna 4
Vlčí Habřina 1872 22 Anna Tesařová Josef Anna 23
Vlčí Habřina 1872 22 Kateřina Novotná Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1872 22 Václav Klikar Jan Barbora 18
Vlčí Habřina 1872 22 Marie Horáková Jan Barbora 6
Vlčí Habřina 1872 23 Kateřina Bažantová Jan Anna 40
Vlčí Habřina 1873 23 Josef Kroužil Václav Magdalena 11
Vlčí Habřina 1873 23 Marie Panchartková Václav Františka 35
Vlčí Habřina 1873 23 Marie Kučerová Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1873 23 Františka Hálová Václav Kateřina 7
Vlčí Habřina 1873 23 Anna Smolíková Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1873 24 Barbora Žáčková Jan Marie 40
Vlčí Habřina 1873 24 Magdalena Petrušková Alois Magdalena 2
Vlčí Habřina 1873 24 František Panchartek František Magdalena 10
Vlčí Habřina 1873 24 Václav Malý Jan Magdalena 10
Vlčí Habřina 1873 24 Pavlína Zahradníková František Anna 25
Vlčí Habřina 1873 24 Václav Kalina Václav Anna 48
Vlčí Habřina 1873 24 Anna Větrovská Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1873 25 Jan Krejčí Jan Anna 31
Vlčí Habřina 1873 25 Anna Vosáhlová Josef Kateřina 29
Vlčí Habřina 1873 25 Václav Černík František Marie 19
Vlčí Habřina 1873 25 František Kmoníček Václav Františka 30
Vlčí Habřina 1873 25 Jan Synek František Růžena 47
Vlčí Habřina 1873 25 Václav Prášil Václav Marie 8
Vlčí Habřina 1873 25 František Valášek Matěj Anna 26
Vlčí Habřina 1873 25 Magdalena Dašková Jan Františka 44
Vlčí Habřina 1873 26 Kateřina Buřitová Jan Anna 36
Vlčí Habřina 1873 26 František Tesař Josef Anna 23
Vlčí Habřina 1873 26 Josef Žáček František Anna 32
Vlčí Habřina 1873 26 Kateřina Kučerová Matěj Kateřina 33
Vlčí Habřina 1873 26 Vilém Kukla Václav Anna 17
Vlčí Habřina 1874 26 František Seraf Horina Jan Marie 2
Vlčí Habřina 1874 26 Václav Kmoníček Josef Kateřina 52
Vlčí Habřina 1874 27 Antonín Horský Václav Kateřina 54
Vlčí Habřina 1874 27 Josef Černík Jan Anna 55
Vlčí Habřina 1874 27 Anna Divišová Václav Anna 31
Vlčí Habřina 1874 27 Magdalena Trkalová František Magdalena 19
Vlčí Habřina 1874 27 Václav Loukota Václav Anna 9
Vlčí Habřina 1874 27 Antonín Kiněvič Konstantin Barbora 59
Vlčí Habřina 1874 28 Eduard Horina František Anna 16
Vlčí Habřina 1874 28 Marie Magdalena Malá ? Františka 11
Vlčí Habřina 1874 28 Vincenc Dmejchal František Magdalena 52
Vlčí Habřina 1874 28 Anna Zámečníková František Kateřina 54
Vlčí Habřina 1874 28 Anna Marešová Josef Kateřina 53
Vlčí Habřina 1874 28 Marie Šimáková Václav Barbora 24
Vlčí Habřina 1874 29 Anna Chvojková Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1874 29 Václav Veselý František Anna 44
Vlčí Habřina 1874 29 František Bažant ? Barbora 40
Vlčí Habřina 1874 29 Anna Horinová Antonín Anna 62
Vlčí Habřina 1874 29 Františka Tamchynová Václav Anna 16
Vlčí Habřina 1874 30 Kateřina Kučerová Václav Marie 34
Vlčí Habřina 1874 30 Václav Mrštík Václav Anna 1
Vlčí Habřina 1874 30 Vincenc Pospíšil Josef Barbora 5
Vlčí Habřina 1874 30 Václav Zahradník František Anna 25
Vlčí Habřina 1874 30 Kateřina Nováková František Anna 39
Vlčí Habřina 1874 31 Františka Hálová Václav Kateřina 7
Vlčí Habřina 1874 31 František Seraf Horák Jan Barbora 19
Vlčí Habřina 1874 31 Josef Novotný Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1874 31 Václav Prášil Václav Marie 8
Vlčí Habřina 1874 31 Václav Smolík Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1875 32 Anna Mrštíková ? Barbora 48
Vlčí Habřina 1875 32 Kateřina Mrštíková ? Barbora 48
Vlčí Habřina 1875 32 Božena Kuklová Václav Anna 17
Vlčí Habřina 1875 32 Jan Zlatoústý Krejčí Jan Anna 35
Vlčí Habřina 1875 32 Marie Panchartková František Kateřina 10
Vlčí Habřina 1875 32 Marie Magdalena Horáková Matěj Marie 38
Vlčí Habřina 1875 32 Marie Kasalová Václav Anna 60
Vlčí Habřina 1875 32 Anna Virtová Josef Marie 56
Vlčí Habřina 1875 33 Václav Větrovský Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1875 33 František Seraf Rališ Václav Anna 4
Vlčí Habřina 1875 33 Anna Kroužilová Václav Magdalena 11
Vlčí Habřina 1875 33 Kateřina Panchartková ? Růžena 42
Vlčí Habřina 1875 33 Anna Petrušková Alois Magdalena 2
Vlčí Habřina 1875 33 Anna Malá Jan Magdalena 6
Vlčí Habřina 1875 33 Jan Křtitel Horyna Antonín Anna 62
Vlčí Habřina 1875 33 Josef Hercík Václav Kateřina 55
Vlčí Habřina 1875 34 Josef Kabele Josef Kateřina 45
Vlčí Habřina 1875 34 Ludmila Trkalová František Magdalena 31
Vlčí Habřina 1875 34 mrtvorozená dívka Marešová Václav Marie Magdalena 46
Vlčí Habřina 1875 34 Anna Panchartková Josef Anna 43
Vlčí Habřina 1875 34 František Xaver Kučera Václav Marie 50
Vlčí Habřina 1876 34 František Chvojka Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1876 34 Anna Horská Václav Kateřina 44
Vlčí Habřina 1876 35 Františka Zámečníková František Kateřina 54
Vlčí Habřina 1876 35 mrtvorozená dívka Veselá František Anna 44
Vlčí Habřina 1876 35 Emílie Zahradníková František Anna 25
Vlčí Habřina 1876 35 František Žáček František Anna 32
Vlčí Habřina 1876 35 Jan Nepomuk Kalina Václav Anna 48
Vlčí Habřina 1876 35 Anna Černíková Jan Anna 47
Vlčí Habřina 1876 35 Vojtěch Novotný Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1876 35 Anna Synková František Růžena 47
Vlčí Habřina 1876 36 Josef Mareš Josef Kateřina 35
Vlčí Habřina 1876 36 Anna Flosová Václav Barbora 51
Vlčí Habřina 1876 36 Pavlína Horynová František Anna 19
Vlčí Habřina 1876 36 Marie Pospíšilová Josef Barbora 5
Vlčí Habřina 1876 36 Anna Dašková Jan Františka 44
Vlčí Habřina 1876 36 Václav Smolík Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1876 36 Josef Panchartek ? Růžena 42
Vlčí Habřina 1876 36 František Bažant Jan Anna 40
Vlčí Habřina 1876 37 mrtvorozený chlapec Fiala ? Anna 32
Vlčí Habřina 1876 37 Anastázie Tamchynová Václav Anna 16
Vlčí Habřina 1876 37 Kateřina Žáčková Jan Marie 19
Vlčí Habřina 1876 37 Marie Panchartková Josef Anna 43
Vlčí Habřina 1876 37 Václav Fofoňka František Marie 31
Vlčí Habřina 1876 37 František Xaver Panchartek František Kateřina 10
Vlčí Habřina 1877 37 Josef Pumr Jan Anna 37
Vlčí Habřina 1877 37 Kristýna Bažantová Jan Amálie 15
Vlčí Habřina 1877 38 Josef Kramář František Barbora 43
Vlčí Habřina 1877 38 Kateřina Hošková ? Magdalena 26
Vlčí Habřina 1877 38 František Chvojka Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1877 38 Josef Horyna Antonín Anna 52
Vlčí Habřina 1877 38 Marie Černíková František Marie 18
Vlčí Habřina 1877 38 Josef Kučera Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1877 38 František Mach František Magdalena 50
Vlčí Habřina 1877 38 František Kričenský František Anna 10
Vlčí Habřina 1877 38 Josef Horák Matěj Marie 38
Vlčí Habřina 1877 39 Františka Virtová Josef Marie 56
Vlčí Habřina 1877 39 Anastázie Větrovská Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1877 39 Františka Kasalová Václav Anna 60
Vlčí Habřina 1877 39 Jan Křtitel Horák Jan Barbora 16
Vlčí Habřina 1877 39 mrtvorozená dívka Marešová Václav Marie Magdalena 46
Vlčí Habřina 1877 39 František Zahradník František Anna 25
Vlčí Habřina 1877 39 Josef Malý Jan Magdalena 42
Vlčí Habřina 1877 39 Anna Kmoníčková Josef Kateřina 52
Vlčí Habřina 1877 39 Kateřina Divišová Václav Anna 5
Vlčí Habřina 1877 40 Marie Paulasová Josef Anna 23
Vlčí Habřina 1877 40 Josef Petruška Alois Magdalena 2
Vlčí Habřina 1878 40 Marie Novotná Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1878 40 mrtvorozený chlapec Zámečník František Kateřina 54
Vlčí Habřina 1878 40 Anna Kalášková Josef Kateřina 47
Vlčí Habřina 1878 40 Marie Kučerová Václav Marie 50
Vlčí Habřina 1878 40 Václav Hercík Václav Kateřina 55
Vlčí Habřina 1878 40 Kateřina Horská Václav Kateřina 7
Vlčí Habřina 1878 40 Bedřich Větrovský Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1878 40 Bedřiška Větrovská Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1878 41 František Dašek Josef Magdalena 44
Vlčí Habřina 1878 41 Marie Bílská Václav Kateřina 18
Vlčí Habřina 1878 41 Anna Marešová Josef Kateřina 53
Vlčí Habřina 1878 41 Josef Smolík Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1878 41 Josef Žáček František Anna 32
Vlčí Habřina 1878 41 František Pumr Jan Marie 19
Vlčí Habřina 1878 41 Marie Panchartková Josef Kateřina 47
Vlčí Habřina 1878 41 Anna Vondráková Václav Anna 10
Vlčí Habřina 1878 41 Jan Křtitel Panchartek ? Růžena 35
Vlčí Habřina 1878 42 Václav Josif ? Kateřina 20
Vlčí Habřina 1878 42 Václav Rališ Václav Anna 4
Vlčí Habřina 1878 42 Václav Kalina Václav Magdalena 48
Vlčí Habřina 1878 42 Kateřina Černíková Jan Anna 60
Vlčí Habřina 1878 42 František Tichý Václav Kateřina 26
Vlčí Habřina 1878 42 Václav Mareš Václav Marie Magdalena 46
Vlčí Habřina 1878 42 Marie Prášilová Václav Marie 8
Vlčí Habřina 1878 42 Kateřina Kučerová Václav Růžena 40
Vlčí Habřina 1878 43 Anna Zahradníková František Anna 25
Vlčí Habřina 1878 43 František Chocholouš ? Anna 30
Vlčí Habřina 1879 43 Emílie Horynová Václav Anna 20
Vlčí Habřina 1879 43 Josef Kroužil Václav Magdalena 11
Vlčí Habřina 1879 43 mrtvorozená dívka Dašková Jan Františka 44
Vlčí Habřina 1879 43 Václav Mach František Magdalena 50
Vlčí Habřina 1879 43 Anna Horynová Antonín Anna 41
Vlčí Habřina 1879 44 Anna Chvojková Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1879 44 Václav Jiroutek František Marie 48
Vlčí Habřina 1879 44 Václav Pleskot ? Anna 45
Vlčí Habřina 1879 44 Marie Hošková František Anna 12
Vlčí Habřina 1879 44 Františka Virtová Josef Marie 56
Vlčí Habřina 1879 44 František Krejčí Jan Anna 37
Vlčí Habřina 1879 44 Bedřich Kramář František Barbora 28
Vlčí Habřina 1879 44 Josef Lejhanec František Magdalena 60
Vlčí Habřina 1879 44 Marie Machová Václav Františka 48
Vlčí Habřina 1879 45 František Seraf Novotný Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1879 45 Václav Kasal Václav Anna 60
Vlčí Habřina 1879 45 Anna Smolíková Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1879 45 Marie Koláčná Jan Anna 23
Vlčí Habřina 1879 46 Bohumil Josef Horák Jan Barbora 16
Vlčí Habřina 1879 46 Anna Černíková František Marie 18
Vlčí Habřina 1879 46 Václav Valášek Jan Barbora 9
Vlčí Habřina 1879 46 Josef Petruška Alois Magdalena 2
Vlčí Habřina 1879 47 Antonie Křičenská František Anna 10
Vlčí Habřina 1879 47 Kateřina Prášilová Václav Magdalena 36
Vlčí Habřina 1879 47 Václav Virt Václav Marie 6
Vlčí Habřina 1879 47 František Pospíšil Josef Barbora 5
Vlčí Habřina 1879 48 Václav Kvasnička Josef Marie 57
Vlčí Habřina 1879 48 Anna Kučerová Václav Marie 30
Vlčí Habřina 1879 48 Josef Jura František Anna 14
Vlčí Habřina 1880 48 Jan Nepomuk Malý Jan Magdalena 42
Vlčí Habřina 1880 49 Václav Bílský František Anna 12
Vlčí Habřina 1880 49 mrtvorozený chlapec Mareš Václav Magdalena 46
Vlčí Habřina 1880 49 Marie Zahradníková František Anna 25
Vlčí Habřina 1880 49 František Veselý František Anna 45
Vlčí Habřina 1880 49 Františka Kmoníčková Václav Anna 50
Vlčí Habřina 1880 50 Kateřina Bílská Václav Kateřina 18
Vlčí Habřina 1880 50 Božena (Beatrix) Mrštíková Josef Marie 17
Vlčí Habřina 1880 50 František de Paula Valášek Josef Kateřina 47
Vlčí Habřina 1880 50 Josef Mrštík Josef Marie 61
Vlčí Habřina 1880 50 mrtvorozený chlapec Kmoníček Josef Kateřina 52
Vlčí Habřina 1880 51 Jan Křtitel Dašek Josef Magdalena 45
Vlčí Habřina 1880 51 František Horyna Antonín Anna 55
Vlčí Habřina 1880 51 Anna Petrovická Václav Marie 8
Vlčí Habřina 1880 51 Václav Nier neb Hrubý Eduard Františka 28
Vlčí Habřina 1880 51 František Hercík Václav Kateřina 55
Vlčí Habřina 1880 52 Václav Žáček František Anna 32
Vlčí Habřina 1880 52 Eduard Horyna František Anna 16
Vlčí Habřina 1880 52 Václav Tichý Václav Kateřina 26
Vlčí Habřina 1880 52 Václav Hudík František Marie 44
Vlčí Habřina 1880 52 Václav Panchartek Josef Kateřina 37
Vlčí Habřina 1880 53 Emílie Horynová Václav Anna 20
Vlčí Habřina 1880 53 Aloisie Urbanová Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1880 53 František Dašek Jan Františka 45
Vlčí Habřina 1880 53 Václav Mareš Josef Kateřina 45
Vlčí Habřina 1880 53 Anna Panchartková ? Růžena 35
Vlčí Habřina 1881 54 Anna Machová František Magdalena 50
Vlčí Habřina 1881 54 Václav Smolík Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1881 54 Antonín Novotný Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1881 54 Františka Chvojková Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1881 54 Anna Mrštíková Josef Marie 17
Vlčí Habřina 1881 54 Františka Hošková František Anna 51
Vlčí Habřina 1881 55 Anežka Kramářová František Barbora 31
Vlčí Habřina 1881 55 Jan Větrovský Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1881 55 Jana Větrovská Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1881 55 František Kvasnička Josef Marie 57
Vlčí Habřina 1881 55 Františka Černíková Jan Anna 38
Vlčí Habřina 1881 55 Marie Prášilová Václav Magdalena 36
Vlčí Habřina 1881 55 Jan Křtitel Rališ Václav Anna 4
Vlčí Habřina 1881 56 František Seraf Virth Václav Marie 6
Vlčí Habřina 1881 56 Jan Pumr Jan Marie 19
Vlčí Habřina 1881 56 Václav Lejhanec František Magdalena 38
Vlčí Habřina 1881 56 František Sura František Anna 14
Vlčí Habřina 1881 56 Františka Marešová Václav Magdalena 46
Vlčí Habřina 1881 56 Václav Křičenský František Anna 10
Vlčí Habřina 1881 57 Jan Evangelista Koláčný Jan Anna 23
Vlčí Habřina 1881 57 Marie Krejčí Jan Anna 24
Vlčí Habřina 1881 57 Václav Kučera Václav Růžena 41
Vlčí Habřina 1881 57 František Bílský František Anna 33
Vlčí Habřina 1881 57 Kateřina Petrušková Alois Magdalena 2
Vlčí Habřina 1881 57 Josef Mach Václav Františka 60
Vlčí Habřina 1881 58 Václav Petrovický Václav Marie 8
Vlčí Habřina 1881 58 Marie Kmoníčková Josef Kateřina 52
Vlčí Habřina 1881 58 Josefa Radoušová ? Marie 59
Vlčí Habřina 1882 58 Marie Vondráková Václav Anna 60
Vlčí Habřina 1882 58 František Malý Jan Magdalena 37
Vlčí Habřina 1882 58 Marie Tichá Václav Kateřina 26
Vlčí Habřina 1882 59 Emílie Urbanová Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1882 59 František Klikar Jan Barbora 26
Vlčí Habřina 1882 59 Václav Kabrle Václav Anna 49
Vlčí Habřina 1882 59 Jaroslav Horák Jan Barbora 16
Vlčí Habřina 1882 59 Kateřina Kmoníčková Václav Anna 50
Vlčí Habřina 1882 59 Josef Kučera Václav Marie 57
Vlčí Habřina 1882 60 František Rokyta Jan Anna 45
Vlčí Habřina 1882 60 Josef Dašek Josef Magdalena 45
Vlčí Habřina 1882 60 Josef Šenk Jan Kateřina 25
Vlčí Habřina 1882 60 Jan Veselý František Anna 52
Vlčí Habřina 1882 60 Jindřich Zobina Josef Anna 44
Vlčí Habřina 1882 60 František Černík František Marie 21
Vlčí Habřina 1882 61 Josef Mrštík Josef Marie 17
Vlčí Habřina 1882 61 Marie Žáčková František Anna 32
Vlčí Habřina 1882 61 mrtvorozený chlapec Prášil Václav Magdalena 36
Vlčí Habřina 1882 61 Marie Kalinová Václav Magdalena 48
Vlčí Habřina 1882 61 Jan Kalina Václav Magdalena 48
Vlčí Habřina 1882 61 Alois Žáček František Anna 10
Vlčí Habřina 1882 61 Václav Horyna Václav Anna 20
Vlčí Habřina 1882 62 Anna Jiroutková František Marie 48
Vlčí Habřina 1882 62 Barbora Horynová Antonín Anna 55
Vlčí Habřina 1882 62 Aloisie Pospíšilová Josef Barbora 5
Vlčí Habřina 1883 62 Václav Chvojka Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1883 62 Anežka Svobodová Antonín Karolína 43
Vlčí Habřina 1883 62 Anna Machová Václav Františka 60
Vlčí Habřina 1883 63 Josef Dašek Jan Františka 45
Vlčí Habřina 1883 63 František Větrovský Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1883 63 mrtvorozená dívka Hudíková František Marie 3
Vlčí Habřina 1883 63 Vincenc Novotný Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1883 63 Františka Panchartková Josef Kateřina 43
Vlčí Habřina 1883 63 Františka Valášková Josef Kateřina 47
Vlčí Habřina 1883 64 Josef Kvasnička Josef Marie 57
Vlčí Habřina 1883 64 Marie Malá Jan Magdalena 49
Vlčí Habřina 1883 64 Vincenc Sura František Anna 14
Vlčí Habřina 1883 64 Anna Bílská Václav Kateřina 18
Vlčí Habřina 1883 64 Marie Virthová Václav Marie 6
Vlčí Habřina 1883 64 František Mrštík Václav Anna 1
Vlčí Habřina 1883 65 Václav Virt Jan Anna 42
Vlčí Habřina 1883 65 Vincenc Lejhanec František Magdalena 37
Vlčí Habřina 1883 65 Václav Dolanský František Františka 33
Vlčí Habřina 1883 65 Františka Zámečníková František Kateřina 54
Vlčí Habřina 1883 65 Anna Vacková Jan Josefa 34
Vlčí Habřina 1883 65 Kateřina Urbanová Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1883 66 Vincenc Rališ Václav Anna 4
Vlčí Habřina 1883 66 Marie Žáčková František Anna 18
Vlčí Habřina 1883 66 Františka Petrušková Alois Magdalena 2
Vlčí Habřina 1883 66 Františka Žáčková Jan Marie 16
Vlčí Habřina 1883 66 Josef Bílský František Anna 28
Vlčí Habřina 1884 66 Václav Smolík Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1884 67 Anna Valášková Jan Barbora 9
Vlčí Habřina 1884 67 Anežka Kabrlová Václav Anna 49
Vlčí Habřina 1884 67 Josef Prášil Václav Magdalena 36
Vlčí Habřina 1884 67 Františka Svobodová Antonín Karolína 43
Vlčí Habřina 1884 67 Václav Mrštík Josef Marie 17
Vlčí Habřina 1884 67 Marie Horynová Václav Anna 20
Vlčí Habřina 1884 68 Anna Tichá Václav Kateřina 63
Vlčí Habřina 1884 68 Barbora Růžová Josef Františka 9
Vlčí Habřina 1884 68 Františka Bečková Václav Anna 43
Vlčí Habřina 1884 68 Jan Mareš Josef Kateřina 38
Vlčí Habřina 1884 68 Ferdinand Chvojka Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1884 68 mrtvorozená dívka Dašková Jan Františka 45
Vlčí Habřina 1884 69 František Dašek Josef Magdalena 45
Vlčí Habřina 1884 69 Marie Halová František Anna 7
Vlčí Habřina 1884 69 Anna Julie Zahradníková František Anna 25
Vlčí Habřina 1884 69 Josef Krejčí Jan Anna 37
Vlčí Habřina 1884 69 Emílie Žáčková František Anna 32
Vlčí Habřina 1884 69 František Kmoníček Josef Kateřina 52
Vlčí Habřina 1884 70 Anna Machová Václav Františka 60
Vlčí Habřina 1884 70 Emílie Hudíková František Marie 48
Vlčí Habřina 1884 70 Josef Plichta Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1884 70 Marie Malá Jan Magdalena 30
Vlčí Habřina 1884 70 František Tamchyna Jan Růžena 10
Vlčí Habřina 1885 70 Kateřina Bílská František Anna 24
Vlčí Habřina 1885 71 Marie Virtová Jan Anna 42
Vlčí Habřina 1885 71 Václav Vacek Jan Josefa 34
Vlčí Habřina 1885 71 František Mrštík Václav Anna 1
Vlčí Habřina 1885 71 Josef Kmoníček Václav Anna 50
Vlčí Habřina 1885 71 Anna Urbanová Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1885 71 Anna Smolíková Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1885 72 Marie Pokorná Matěj Magdalena 12
Vlčí Habřina 1885 72 Kateřina Panchartková Josef Kateřina 60
Vlčí Habřina 1885 72 Marie Kmoníčková Josef Františka 33
Vlčí Habřina 1885 72 Františka Černíková František Marie 51
Vlčí Habřina 1885 72 Václav Horyna Antonín Anna 55
Vlčí Habřina 1885 72 František Koláčný Jan Anna 23
Vlčí Habřina 1885 73 Anna Žáčková František Anna 16
Vlčí Habřina 1885 73 mrtvorozený chlapec Kabrle Václav Anna 49
Vlčí Habřina 1885 73 Václav Kvasnička Josef Marie 57
Vlčí Habřina 1885 73 Františka Kolářská František Františka 2
Vlčí Habřina 1885 73 Marie Bartošová Václav Marie 37
Vlčí Habřina 1885 73 Václav Valášek Josef Kateřina 47
Vlčí Habřina 1885 74 Marie Dolanská František Františka 33
Vlčí Habřina 1885 74 Kateřina Dmejchalová František Marie 31
Vlčí Habřina 1885 74 Anna Kateřina Virtová Václav Marie 6
Vlčí Habřina 1885 74 Františka Černíková Jan Anna 53
Vlčí Habřina 1886 74 Františka Dašková Jan Františka 45
Vlčí Habřina 1886 74 Františka Větrovská Jan Františka 22
Vlčí Habřina 1886 75 Václav Horyna Antonín Anna 55
Vlčí Habřina 1886 75 Marie Dmejchalová Josef Barbora 52
Vlčí Habřina 1886 75 Josef Prášil Václav Magdalena 36
Vlčí Habřina 1886 75 Václav Virth Václav Marie 56
Vlčí Habřina 1886 75 Josefa Anna Plichtová Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1886 75 Marie Vondráková Václav Františka 64
Vlčí Habřina 1886 76 Václav Bečka Václav Anna 43
Vlčí Habřina 1886 76 Jan Smolík Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1886 76 Václav Virt Jan Anna 42
Vlčí Habřina 1886 76 Marie Jiroutková František Marie 48
Vlčí Habřina 1886 76 Václav Růža Josef Františka 9
Vlčí Habřina 1886 76 František Mrštík Jan Františka 31
Vlčí Habřina 1886 77 Anna Surová František Anna 14
Vlčí Habřina 1886 77 Kateřina Alžběta Zahradníková František Anna 25
Vlčí Habřina 1886 77 Josef Kapička Antonín Barbora 36
Vlčí Habřina 1886 77 Marie Rokytová Jan Anna 40
Vlčí Habřina 1886 77 Josef Vacek Jan Josefa 34
Vlčí Habřina 1887 77 Anna Kmoníčková Josef Františka 13
Vlčí Habřina 1887 78 Josef Virt Václav Marie 6
Vlčí Habřina 1887 78 Alois Žáček František Anna 32
Vlčí Habřina 1887 78 Josef Knížek František Františka 37
Vlčí Habřina 1887 78 Josef František Virt Václav Marie 56
Vlčí Habřina 1887 78 Jan Malý Jan Magdalena 34
Vlčí Habřina 1887 78 Josef Kmoníček Josef Kateřina 64
Vlčí Habřina 1887 79 Josef Urban Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1887 79 František Žáček František Anna 64
Vlčí Habřina 1887 79 Alois Petruška Alois Magdalena 2
Vlčí Habřina 1887 79 Pavlína Mrštíková Josef Marie 17
Vlčí Habřina 1887 79 Josef Plichta Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1887 79 Emílie Prášilová Václav Magdalena 36
Vlčí Habřina 1887 80 Jan Mrštík Václav Anna 1
Vlčí Habřina 1887 80 Josefa Dmejchalová František Anna 54
Vlčí Habřina 1887 80 Emílie Horynová Václav Marie 58
Vlčí Habřina 1887 80 Josef Tichý Václav Kateřina 63
Vlčí Habřina 1887 80 Václav Lejhanec František Magdalena 18
Vlčí Habřina 1888 81 Josef Valášek Josef Kateřina 47
Vlčí Habřina 1888 81 Anežka Kabrlová Václav Anna 49
Vlčí Habřina 1888 81 Josef Vondrák Václav Františka 60
Vlčí Habřina 1888 81 Františka Krejčí Jan Anna 63
Vlčí Habřina 1888 81 Josef Virt Jan Anna 42
Vlčí Habřina 1888 81 Josef Černík František Marie 51
Vlčí Habřina 1888 82 Josef Novák Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1888 82 Josef Mach Václav Františka 60
Vlčí Habřina 1888 82 Anna Josefa Kolářská František Františka 2
Vlčí Habřina 1888 82 Vincenc Chvojka Václav Marie 27
Vlčí Habřina 1888 82 Anna Halová František Anna 7
Vlčí Habřina 1888 82 Josef Hala František Anna 7
Vlčí Habřina 1888 82 Magdalena Vacková Jan Josefa 34
Vlčí Habřina 1888 83 Anna Jana Virtová Václav Marie 56
Vlčí Habřina 1888 83 Josef Panchartek Josef Kateřina 48
Vlčí Habřina 1888 83 Marie Bečková Václav Anna 43
Vlčí Habřina 1888 83 Jan Virt Václav Marie 6
Vlčí Habřina 1888 83 Božena Dmejchalová Josef Barbora 52
Vlčí Habřina 1888 83 Josef Klikar ? Kateřina 62
Vlčí Habřina 1888 84 František Dolanský František Františka 52
Vlčí Habřina 1888 84 Aloisie Rokytová Jan Anna 40
Vlčí Habřina 1888 84 Kateřina Marešová Josef Kateřina 39
Vlčí Habřina 1888 84 Antonín Klement Bartoš Václav Marie 37
Vlčí Habřina 1888 84 Anna Plichtová Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1888 84 Marie Mrštíková Josef Marie 17
Vlčí Habřina 1888 84 František Urban Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1889 85 Františka Žáčková František Anna 63
Vlčí Habřina 1889 85 Františka Kmoníčková Josef Františka 64
Vlčí Habřina 1889 85 Marie Tamchynová Jan Růžena 10
Vlčí Habřina 1889 85 Josef Smolík Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1889 85 Marie Nováková Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1889 86 Jan Hudík František Marie 43
Vlčí Habřina 1889 86 Václav Růža Josef Františka 9
Vlčí Habřina 1889 86 Anna Šetinová Václav Magdalena 20
Vlčí Habřina 1889 86 mrtvorozená dívka Pokorná Václav Kateřina 53
Vlčí Habřina 1889 86 Josefa Kučerová ? Anna 15
Vlčí Habřina 1889 87 Anna Buřitová František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1889 87 František Malý Jan Magdalena 30
Vlčí Habřina 1889 87 Anastázie Prášilová Václav Marie 36
Vlčí Habřina 1889 87 František Kučera Jan Františka 49
Vlčí Habřina 1889 87 Oldřich Dmejchal František Anna 44
Vlčí Habřina 1889 88 František Šenk ? Anna 19
Vlčí Habřina 1890 88 František Seraf Kabrle Václav Anna 33
Vlčí Habřina 1890 88 Jan Tichý Václav Kateřina 63
Vlčí Habřina 1890 88 Václav Vondrák Václav Františka 60
Vlčí Habřina 1890 89 František Virth Jan Anna 42
Vlčí Habřina 1890 89 Julie Urbanová Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1890 89 Anastázie Růžičková František Anna 4
Vlčí Habřina 1890 89 Josefa Kmoníček Josef Kateřina 64
Vlčí Habřina 1890 90 Jan Nepomuk Hála Josef Josefa 3
Vlčí Habřina 1890 90 Františka Smolíková Josef Kateřina 51
Vlčí Habřina 1890 90 Marie Virtová Václav Marie 56
Vlčí Habřina 1890 90 Josef Dmejchal Josef Barbora 52
Vlčí Habřina 1890 90 Marie Tichá Matěj Marie 33
Vlčí Habřina 1890 91 Anna Horynová Václav Marie 58
Vlčí Habřina 1890 91 František Seraf Štěpán František Anna 18
Vlčí Habřina 1890 91 Marie Virtová František Františka 43
Vlčí Habřina 1890 91 Anna Buřitová Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1890 92 Julie Zahradníková František Anna 25
Vlčí Habřina 1890 92 Josef Plichta Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1890 92 Marie Anna Mrštíková Jan Františka 21
Vlčí Habřina 1891 92 Anna Virtová Václav Marie 6
Vlčí Habřina 1891 92 Františka Panchartková Josef Kateřina 47
Vlčí Habřina 1891 92 Františka Krejčí ? Anna 47
Vlčí Habřina 1891 93 Františka Virtová Josef Anna 16
Vlčí Habřina 1891 93 Václav Kmoníček Josef Františka 2
Vlčí Habřina 1891 93 Rudolf Bartoš Václav Marie 37
Vlčí Habřina 1891 93 Anna Knížková František Františka 25
Vlčí Habřina 1891 93 Václav Sůra František Anna 14
Vlčí Habřina 1891 93 Jan Rokyta Jan Anna 40
Vlčí Habřina 1891 94 Václav Novák Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1891 94 Alois Valášek Josef Kateřina 47
Vlčí Habřina 1891 94 Josefa Kučerová Jan Františka 49
Vlčí Habřina 1891 94 Magdalena Šetinová Václav Magdalena 20
Vlčí Habřina 1891 94 Marie Kmoníčková Václav Františka 50
Vlčí Habřina 1891 94 Jan Prášil Václav Marie 36
Vlčí Habřina 1891 95 Marie Žáčková František Anna 58
Vlčí Habřina 1891 95 Jan Vacek Jan Josefa 34
Vlčí Habřina 1891 95 František Buřita František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1891 95 Marie Fabiánová Vincenc Marie 54
Vlčí Habřina 1891 96 Božena Vosáhlová Jan Anna 29
Vlčí Habřina 1891 96 Marie Růžová Josef Františka 9
Vlčí Habřina 1891 96 Blažena Dmejchalová František Anna 44
Vlčí Habřina 1891 96 Marie Horynová Václav Marie 58
Vlčí Habřina 1891 97 Anna Marie Hálová Josef Josefa 3
Vlčí Habřina 1891 97 Josefína Pokorná Václav Kateřina 53
Vlčí Habřina 1892 98 Vincenc Žáček Josef Marie 19
Vlčí Habřina 1892 98 Jan Nepomuk Virt Jan Anna 42
Vlčí Habřina 1892 98 Františka Urbanová Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1892 99 Marie Veselá František Anna 19
Vlčí Habřina 1892 99 Františka Malá Jan Magdalena 30
Vlčí Habřina 1892 99 Josefa Virtová Václav Marie 56
Vlčí Habřina 1892 100 Františka Kabrlová Václav Anna 49
Vlčí Habřina 1892 100 Václav Tichý Matěj Marie 33
Vlčí Habřina 1892 100 Marie Vondráková Václav Františka 60
Vlčí Habřina 1892 100 František Václav Virt Josef Anna 16
Vlčí Habřina 1892 101 Blažena Nováková Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1892 101 Marie Buřitová Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1892 101 Anna Dmejchalová Josef Barbora 52
Vlčí Habřina 1892 101 Marie Kmoníčková Václav Františka 50
Vlčí Habřina 1892 102 Josef Kvasnička Josef Marie 57
Vlčí Habřina 1892 102 Františka Hladíková Václav Marie 24
Vlčí Habřina 1892 102 Františka Prášilová Václav Marie 36
Vlčí Habřina 1892 102 František Tamchyna Jan Růžena 10
Vlčí Habřina 1892 103 Marie Plichtová Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1892 103 Vincenc Tichý Václav Kateřina 63
Vlčí Habřina 1893 103 Josefa Kmoníčková Josef Františka 34
Vlčí Habřina 1893 103 František Vosáhlo Jan Anna 29
Vlčí Habřina 1893 104 Josef Bartoš Václav Marie 37
Vlčí Habřina 1893 104 Josef Mrštík Josef Marie 17
Vlčí Habřina 1893 104 Anna Štěpánová František Anna 18
Vlčí Habřina 1893 104 Anna Virtová František Františka 43
Vlčí Habřina 1893 104 Marie Žáčková František Anna 20
Vlčí Habřina 1893 104 František Horyna Václav Marie 58
Vlčí Habřina 1893 105 Anna Marie Mrštíková Václav Anna 1
Vlčí Habřina 1893 105 Josefa Virtová Václav Marie 6
Vlčí Habřina 1893 105 Marie Valášková Josef Kateřina 47
Vlčí Habřina 1893 105 mrtvorozená dívka Mrštíková Jan Františka 31
Vlčí Habřina 1893 105 Anna Fabiánová Vincenc Marie 54
Vlčí Habřina 1893 105 Anna Buřitová František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1893 106 Václav František Virt Václav Marie 56
Vlčí Habřina 1893 106 Anna Žáčková Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1893 106 Marie Rokytová Jan Anna 20
Vlčí Habřina 1893 106 Františka Kmoníčková Josef Kateřina 64
Vlčí Habřina 1893 106 Josef Virt Josef Anna 16
Vlčí Habřina 1893 106 Josef Pokorný Václav Kateřina 53
Vlčí Habřina 1894 107 Oldřich Plichta Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1894 107 Anna Zámečníková Josef Marie 15
Vlčí Habřina 1894 107 Anna Valášková ? Kateřina 49
Vlčí Habřina 1894 107 Václav Sůra František Anna 14
Vlčí Habřina 1894 107 Václav Urban Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1894 107 Jan Prášil Václav Marie 36
Vlčí Habřina 1894 108 Pavlína Černíková František Marie 16
Vlčí Habřina 1894 108 Bohumil Lohnický František Anna 12
Vlčí Habřina 1894 108 Anna Mrštíková Josef Marie 17
Vlčí Habřina 1894 108 František Virt Václav Marie 56
Vlčí Habřina 1894 108 Václav Horyna Václav Marie 58
Vlčí Habřina 1894 108 František Lohnický František Anna 12
Vlčí Habřina 1894 109 Marie Tichá Matěj Marie 33
Vlčí Habřina 1894 109 Blažena Žáčková František Anna 63
Vlčí Habřina 1894 109 Anna Kmoníčková Josef Františka 30
Vlčí Habřina 1894 109 Josef Tamchyna Jan Růžena 10
Vlčí Habřina 1894 109 Vincenc Malý Jan Magdalena 30
Vlčí Habřina 1894 109 Josef Novák Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1895 110 Františka Virtová Jan Anna 42
Vlčí Habřina 1895 110 Františka Machová Václav Františka 60
Vlčí Habřina 1895 110 Antonie Jílemnická Antonín Kateřina 12
Vlčí Habřina 1895 110 Josef Virt František Františka 43
Vlčí Habřina 1895 110 František Mrštík Václav Anna 1
Vlčí Habřina 1895 111 Marie Mrštíková Václav Kateřina 61
Vlčí Habřina 1895 111 Františka Buřitová Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1895 111 Anežka Kučerová Jan Františka 49
Vlčí Habřina 1895 111 Rudolf Bartoš Václav Marie 37
Vlčí Habřina 1895 111 Marie Fabiánová Vincenc Marie 54
Vlčí Habřina 1895 112 Josef Buřita František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1895 112 mrtvorozená dívka Mrštíková Josef Marie 17
Vlčí Habřina 1895 112 Marie Štěpánová František Anna 18
Vlčí Habřina 1895 112 Václav Zámečník Josef Marie 15
Vlčí Habřina 1895 112 Václav Virt Václav Marie 56
Vlčí Habřina 1895 113 Josef Rokyta Jan Anna 48
Vlčí Habřina 1895 113 Václav Hladík Václav Marie 24
Vlčí Habřina 1895 113 Anna Kmoníčková Václav Františka 50
Vlčí Habřina 1895 113 Václav Virt Josef Anna 16
Vlčí Habřina 1895 113 Marie Šenková František Anna 66
Vlčí Habřina 1896 114 Josef František Panchartek ? Marie 63
Vlčí Habřina 1896 114 Anežka Sůrová František Anna 14
Vlčí Habřina 1896 114 Alois Virt Jan Anna 42
Vlčí Habřina 1896 114 Josef Hála František Kateřina 7
Vlčí Habřina 1896 114 Václav Pokorný Václav Kateřina 53
Vlčí Habřina 1896 115 Josef Mrštík Jan Františka 31
Vlčí Habřina 1896 115 Josef Valášek Josef Kateřina 47
Vlčí Habřina 1896 115 Josef Vosáhlo Jan Anna 29
Vlčí Habřina 1896 115 Alois Virt Václav Marie 6
Vlčí Habřina 1896 115 Marie Kmoníčková ? Anna 64
Vlčí Habřina 1896 116 Marie Magdalena Žáčková Josef Marie 20
Vlčí Habřina 1896 116 Božena Plichtová Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1896 116 František Černík Jan Anna 29
Vlčí Habřina 1896 116 Josef Zámečník Václav Anna 15
Vlčí Habřina 1896 116 Václav Štěpán František Anna 18
Vlčí Habřina 1896 117 Anna Emílie Jilemnická Antonín Kateřina 12
Vlčí Habřina 1896 117 Josef Bažant Jan Kateřina 40
Vlčí Habřina 1896 117 Anastázie Vondráková Alois Anna 8
Vlčí Habřina 1896 117 Václav Kmoníček Josef Františka 30
Vlčí Habřina 1896 117 Františka Knížková František Františka 23
Vlčí Habřina 1896 118 Josef Zámečník Josef Marie 15
Vlčí Habřina 1896 118 Josefa Tamchynová Jan Růžena 10
Vlčí Habřina 1897 118 Kateřina Buřitová Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1897 118 Anežka Horynová Václav Marie 58
Vlčí Habřina 1897 119 Vincenc Fabián Vincenc Marie 54
Vlčí Habřina 1897 119 Václav Novák Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1897 119 Josefína Vávrová ? Marie 7
Vlčí Habřina 1897 119 Aloisie Zemanová Václav Anna 17
Vlčí Habřina 1897 119 Anežka Bartošová Václav Marie 37
Vlčí Habřina 1897 120 Josef Černík ? Marie 29
Vlčí Habřina 1897 120 mrtvorozená dívka Mišková Jan Marie 44
Vlčí Habřina 1897 120 Václav Honc Josef Marie 27
Vlčí Habřina 1897 120 Žofie Hálová Václav Barbora 24
Vlčí Habřina 1897 120 Marie Buřitová František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1897 121 Josef Ráliš František Františka 38
Vlčí Habřina 1897 121 František Tichý Matěj Marie 33
Vlčí Habřina 1897 121 František Virt Jan Františka 38
Vlčí Habřina 1897 121 Marie Virtová Václav Marie 56
Vlčí Habřina 1897 121 Václav Kudrna Leopold Marie 47
Vlčí Habřina 1897 122 Václav Bílský ? Marie 23
Vlčí Habřina 1897 122 Josef Mrštík Václav Kateřina 61
Vlčí Habřina 1897 122 Jan Sůra František Anna 14
Vlčí Habřina 1897 122 Františka Virtová František Františka 43
Vlčí Habřina 1897 123 Josef Virt Václav Anna 29
Vlčí Habřina 1898 123 mrtvorozená dívka Kučerová ? Kateřina 33
Vlčí Habřina 1898 123 Anna Rokytová Jan Anna 48
Vlčí Habřina 1898 123 Marie Zámečníková Josef Marie 64
Vlčí Habřina 1898 123 Anna Hálová František Kateřina 7
Vlčí Habřina 1898 124 Marie Virtová Josef Anna 16
Vlčí Habřina 1898 124 Josef Zámečník Václav Anna 17
Vlčí Habřina 1898 124 Stanislav Mach František Marie 57
Vlčí Habřina 1898 124 Marie Magdalena Šenková František Anna 66
Vlčí Habřina 1898 124 Anežka Marešová František Marie 33
Vlčí Habřina 1898 124 Rudolf Urban Václav Anna 28
Vlčí Habřina 1898 125 Marie Štěpánová František Anna 18
Vlčí Habřina 1898 125 Božena Buřitová Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1898 125 Adolf Martin Bartoš Adolf Marie 26
Vlčí Habřina 1898 125 Bohumil Vosáhlo Jan Anna 29
Vlčí Habřina 1898 125 Josef Vondrák Alois Anna 8
Vlčí Habřina 1898 126 Františka Plichtová Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1898 126 Marie Virtová Jan Františka 38
Vlčí Habřina 1898 126 Anna Nováková Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1899 126 mrtvorozený chlapec Miška Jan Marie 45
Vlčí Habřina 1899 126 Josef Virt Václav Anna 6
Vlčí Habřina 1899 127 Václav Černík Jan Anna 67
Vlčí Habřina 1899 127 Františka Kmoníčková Josef Františka 30
Vlčí Habřina 1899 127 Marie Machačová Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1899 127 Františka Žáčková Josef Marie 64
Vlčí Habřina 1899 127 Františka Fabiánová Vincenc Marie 54
Vlčí Habřina 1899 128 Růžena Jilemnická Antonín Kateřina 12
Vlčí Habřina 1899 128 Anežka Černíková ? Marie 67
Vlčí Habřina 1899 128 František Hála Josef Josefa 3
Vlčí Habřina 1899 128 Anna Pokorná Václav Kateřina 53
Vlčí Habřina 1899 128 Anna Zámečníková Josef Marie 29
Vlčí Habřina 1899 129 Anna Virtová Josef Anna 16
Vlčí Habřina 1899 129 Václav Kuře František Anna 47
Vlčí Habřina 1899 129 Josef Honc Josef Marie 27
Vlčí Habřina 1899 129 Františka Buřitová František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1899 129 Václav Trla František Barbora 45
Vlčí Habřina 1899 130 Josef Mareš František Marie 33
Vlčí Habřina 1899 130 Josef Tichý Matěj Marie 33
Vlčí Habřina 1899 130 Kateřina Kmoníčková Josef Františka 2
Vlčí Habřina 1899 130 František Štancl Josef Marie 23
Vlčí Habřina 1900 130 František Buřita Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1900 131 Josefína Nováková Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1900 131 Marie Machačová Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1900 131 Marie Zámečníková Václav Anna 17
Vlčí Habřina 1900 131 Anežka Knížková Václav Marie 28
Vlčí Habřina 1900 131 Anna Burdová František Marie 35
Vlčí Habřina 1900 132 Václav Kudrna Leopold Anna 52
Vlčí Habřina 1900 132 Anežka Chvojková Josef Barbora 20
Vlčí Habřina 1900 132 František Virt František Františka 43
Vlčí Habřina 1900 132 Bohumila Dmejchalová Josef Barbora 52
Vlčí Habřina 1900 132 Marie Brandová Jan Anna 64
Vlčí Habřina 1900 133 Josef Smolík František Marie 51
Vlčí Habřina 1900 133 Františka Buřitová František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1900 133 Božena Štěpánová František Anna 18
Vlčí Habřina 1900 133 Anna Honcová Josef Marie 27
Vlčí Habřina 1900 134 Božena Žáčková Josef Marie 56
Vlčí Habřina 1900 134 František Horyna Václav Marie 58
Vlčí Habřina 1900 134 Jan Mrštík Václav Kateřina 61
Vlčí Habřina 1901 135 Anežka Dmejchalová František Anna 68
Vlčí Habřina 1901 135 Josef Štancl Josef Marie 23
Vlčí Habřina 1901 135 Božena Černíková Jan Anna 67
Vlčí Habřina 1901 135 František Ráliš František Františka 4
Vlčí Habřina 1901 136 Josef Zámečník Josef Marie 29
Vlčí Habřina 1901 136 Josef Kmoníček Josef Františka 30
Vlčí Habřina 1901 136 Josef Tichý Josef Marie 36
Vlčí Habřina 1901 136 Josef Šenk František Anna 66
Vlčí Habřina 1901 137 František Miška Jan Marie 44
Vlčí Habřina 1901 137 Anežka Kmoníčková Václav Františka 50
Vlčí Habřina 1901 137 Kateřina Plichtová Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1901 137 Pavlína Jílemnická Antonín Kateřina 12
Vlčí Habřina 1901 138 František Mach František Anna 45
Vlčí Habřina 1901 138 Ludmila Prokopcová Karel Anna 4
Vlčí Habřina 1901 138 Václav Mareš František Marie 33
Vlčí Habřina 1901 138 Josef Buřita Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1901 139 Josef Branda Jan Anna 64
Vlčí Habřina 1901 139 Josef Chvojka František Marie 64
Vlčí Habřina 1901 139 Františka Kalinová Josef Marie 48
Vlčí Habřina 1902 140 Marie Trlová František Barbora 45
Vlčí Habřina 1902 140 Václav Machač Josef Kateřina 50
Vlčí Habřina 1902 140 Josef Machač Josef Kateřina 50
Vlčí Habřina 1902 140 Josef Tichý Matěj Marie 33
Vlčí Habřina 1902 140 Marie Josefa Hálová Josef Josefa 3
Vlčí Habřina 1902 141 Josef Černík ? Marie 67
Vlčí Habřina 1902 141 Marie Smolíková František Marie 51
Vlčí Habřina 1902 141 František Burda František Marie 35
Vlčí Habřina 1902 141 Václav Knížek Václav Marie 70
Vlčí Habřina 1902 142 Anna Marešová ? Marie 56
Vlčí Habřina 1902 142 Bedřich Štancl Josef Marie 23
Vlčí Habřina 1902 142 Václav Novák Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1902 142 Marie Magdalena Rálišová František Františka 4
Vlčí Habřina 1902 143 Václav Kmoníček Václav Marie 64
Vlčí Habřina 1902 143 Jana Mrštíková Jan Františka 21
Vlčí Habřina 1902 143 Marie Cecílie Bartošová Adolf Marie 29
Vlčí Habřina 1902 144 Emílie Štěpánová František Anna 18
Vlčí Habřina 1902 144 Marie Svobodová ? Marie 20
Vlčí Habřina 1903 144 František Miška Jan Marie 44
Vlčí Habřina 1903 145 František Mach František Anna 45
Vlčí Habřina 1903 145 Václav Buřita František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1903 145 František Plichta Oldřich Magdalena 59
Vlčí Habřina 1903 146 František Vondrák Jan Kateřina 7
Vlčí Habřina 1903 146 František Tichý Josef Marie 63
Vlčí Habřina 1903 146 Marie Horynová Václav Marie 58
Vlčí Habřina 1903 146 Jaroslav Pokorný Václav Kateřina 53
Vlčí Habřina 1903 147 František Smolík František Marie 51
Vlčí Habřina 1903 147 Františka Pavlína Brandová Jan Anna 64
Vlčí Habřina 1903 147 Václav Vondrák Alois Anna 8
Vlčí Habřina 1903 147 Marie Honcová Josef Marie 27
Vlčí Habřina 1903 148 Anna Machačová Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1903 148 Josef Žáček Josef Marie 26
Vlčí Habřina 1903 148 Božena Anna Knížková Václav Marie 70
Vlčí Habřina 1903 148 Václav Novák Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1903 149 Bohumil Černík Jan Anna 67
Vlčí Habřina 1903 149 Josef Vendelín Bartoš ? Marie 29
Vlčí Habřina 1903 149 Marie Kmoníčková Josef Františka 30
Vlčí Habřina 1903 149 Josef Kučera Jan Františka 49
Vlčí Habřina 1903 150 Josef Trla František Barbora 45
Vlčí Habřina 1903 150 František Mareš František Marie 33
Vlčí Habřina 1904 150 Václav Burda František Marie 35
Vlčí Habřina 1904 150 Josef Kalina Josef Marie 48
Vlčí Habřina 1904 151 Marie Virtová Václav Anna 6
Vlčí Habřina 1904 151 Marie Chvojková František Marie 64
Vlčí Habřina 1904 151 Anežka Kmoníčková Václav Františka 50
Vlčí Habřina 1904 151 Anna Tichá Matěj Marie 33
Vlčí Habřina 1904 152 Emílie Jílemnická Antonín Kateřina 12
Vlčí Habřina 1904 152 Bedřich Buřita Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1904 152 Emílie Kmoníčková Josef Františka 29
Vlčí Habřina 1904 152 Marie Větrovská Václav Františka 69
Vlčí Habřina 1904 153 Jan Horyna Jan Anna 24
Vlčí Habřina 1904 153 mrtvorozený chlapec Bílský ? Anna 60
Vlčí Habřina 1904 153 Božena Kmoníčková Václav Marie 64
Vlčí Habřina 1904 153 Ludmila Zemanová František Josefa 3
Vlčí Habřina 1904 154 František Pokorný Václav Kateřina 53
Vlčí Habřina 1904 154 František Šenk František Anna 66
Vlčí Habřina 1904 154 Alois Vondrák Alois Anna 8
Vlčí Habřina 1905 154 Juliana Štěpánová František Anna 18
Vlčí Habřina 1905 155 Václav Branda Jan Anna 31
Vlčí Habřina 1905 155 Josef Knížek Václav Marie 70
Vlčí Habřina 1905 155 Josef Machač Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1905 155 Emílie Horynová Václav Marie 58
Vlčí Habřina 1905 156 Bohuslav Josef Matlák Viktor Marie 60
Vlčí Habřina 1905 156 Bohuslava Jana Matláková Viktor Marie 60
Vlčí Habřina 1905 156 Rudolf Buřita František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1905 156 Bohuslava Dmejchalová František Anna 68
Vlčí Habřina 1905 156 Anna Kučerová Josef Františka 72
Vlčí Habřina 1905 157 mrtvorozený chlapec Tichý Josef Marie 20
Vlčí Habřina 1905 157 Josef Pavel Mach František Anna 45
Vlčí Habřina 1905 157 Anna Tichá Matěj Marie 33
Vlčí Habřina 1905 157 Marie Smolíková František Marie 51
Vlčí Habřina 1905 157 Jan Vondrák Jan Kateřina 7
Vlčí Habřina 1905 158 Marie Benešová František Anna 25
Vlčí Habřina 1905 158 Bedřiška Buřitová Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1905 158 Anna Virtová Václav Anna 73
Vlčí Habřina 1906 158 Růžena Marešová Václav Marie 49
Vlčí Habřina 1906 159 Václav Mareš František Marie 33
Vlčí Habřina 1906 159 Josefa Myšková Jan Marie 44
Vlčí Habřina 1906 159 Bedřich Honc Josef Marie 24
Vlčí Habřina 1906 159 Milada Žáčková Josef Marie 26
Vlčí Habřina 1906 160 Josef Kmoníček Václav Marie 64
Vlčí Habřina 1906 160 Bedřiška Větrovská Václav Františka 69
Vlčí Habřina 1906 160 František Krejčí František Kristýna 72
Vlčí Habřina 1906 160 Jindřich Kmoníček Josef Františka 30
Vlčí Habřina 1906 161 Anna Marie Virtová Josef Anna 16
Vlčí Habřina 1906 161 Bedřich Burda František Marie 35
Vlčí Habřina 1906 161 Václav Pospíšil František Viktorie 5
Vlčí Habřina 1906 161 Anna Nováková Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1906 162 Václav Jiroutek Václav Marie 48
Vlčí Habřina 1906 162 Anna Benešová František Anna 25
Vlčí Habřina 1906 162 Anna Machačová Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1906 162 Stanislav Štěpán František Anna 18
Vlčí Habřina 1906 163 Marie Pokorná Václav Kateřina 53
Vlčí Habřina 1907 163 Oldřich Branda Jan Anna 68
Vlčí Habřina 1907 163 Marie Kalinová Josef Marie 48
Vlčí Habřina 1907 163 Antonín Jílemnický Antonín Kateřina 54
Vlčí Habřina 1907 164 Anežka Buřitová František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1907 164 Marie Beránková Václav Anna 24
Vlčí Habřina 1907 164 František Svoboda František Marie 6
Vlčí Habřina 1907 164 Františka Virtová Jan Františka 38
Vlčí Habřina 1907 165 František Xaver Novotný František Anna 20
Vlčí Habřina 1907 165 Růžena Buřitová Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1907 165 Františka Větrovská Václav Františka 69
Vlčí Habřina 1907 165 Bohumil Mach František Anna 45
Vlčí Habřina 1907 166 František Trla František Barbora 45
Vlčí Habřina 1907 166 Václav Panchartek Josef Kateřina 34
Vlčí Habřina 1907 166 Václav Mareš Václav Anna 12
Vlčí Habřina 1907 166 Václav Tichý Josef Františka 20
Vlčí Habřina 1907 167 František Žáček František Kateřina 32
Vlčí Habřina 1908 167 Marie Kmoníčková Josef Františka 30
Vlčí Habřina 1908 167 Josef Machač Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1908 167 Alžběta Prášilová Václav Anna 36
Vlčí Habřina 1908 168 Františka Smolíková František Marie 51
Vlčí Habřina 1908 168 František Josef Tichý František Marie 55
Vlčí Habřina 1908 168 Anna Zámečníková Václav Anna 1
Vlčí Habřina 1908 168 Anna Krejčí František Kristýna 73
Vlčí Habřina 1908 169 Pavlína Tichá Matěj Marie 33
Vlčí Habřina 1908 169 Pavlína Kmoníčková Václav Marie 64
Vlčí Habřina 1908 169 Josef Pavel Černík Jan Anna 67
Vlčí Habřina 1908 169 Václav Valášek ? Anna 9
Vlčí Habřina 1908 170 Anna Vtípilová František Marie 21
Vlčí Habřina 1908 170 František Pospíšil František Viktorie 5
Vlčí Habřina 1908 170 František Jiroutek Václav Marie 48
Vlčí Habřina 1908 170 Jan Buřita František Kateřina 13
Vlčí Habřina 1908 171 Josef Myška Jan Marie 44
Vlčí Habřina 1908 171 František de Paula Valášek František Emílie 47
Vlčí Habřina 1908 171 Marie Gabrielová (Kabrhelová) Jindřich Marie 43
Vlčí Habřina 1909 172 František Mareš Václav Anna 12
Vlčí Habřina 1909 172 Anna Novotná František Anna 20
Vlčí Habřina 1909 172 Růžena Buřitová Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1909 172 František Vondrák Alois Anna 8
Vlčí Habřina 1909 173 František Prášil Václav Anna 36
Vlčí Habřina 1909 173 František Tichý Václav Marie 55
Vlčí Habřina 1909 173 Jaroslav Mareš František Marie 33
Vlčí Habřina 1909 173 Františka Brandová Jan Anna 26
Vlčí Habřina 1909 174 Josef Kalina Josef Marie 48
Vlčí Habřina 1909 174 Anastázie Kučerová Jan Kateřina 49
Vlčí Habřina 1909 174 František Honc Josef Marie 27
Vlčí Habřina 1909 174 Jaroslav Beránek Václav Anna 24
Vlčí Habřina 1909 175 Jaroslav Josef Bartoš Adolf Marie 29
Vlčí Habřina 1909 175 Marie Josefa Štanclová Josef Marie 23
Vlčí Habřina 1909 175 Božena Machačová Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1909 175 František Novák Václav Anna 65
Vlčí Habřina 1909 176 František Kmoníček Václav Marie 64
Vlčí Habřina 1909 176 Václav Mach František Anna 45
Vlčí Habřina 1909 176 Anna Větrovská Václav Františka 69
Vlčí Habřina 1909 176 Josef Jiroutek Václav Marie 48
Vlčí Habřina 1909 177 František Štěpán František Anna 18
Vlčí Habřina 1910 177 Josef Vašíček Jan Marie 19
Vlčí Habřina 1910 177 Emílie Valášková František Emílie 47
Vlčí Habřina 1910 178 Anna Šenková František Anna 22
Vlčí Habřina 1910 178 František Kmoníček Josef Františka 30
Vlčí Habřina 1910 178 Marie Anna Feljová Václav Marie 17
Vlčí Habřina 1910 178 Josef Kučera Josef Františka 72
Vlčí Habřina 1910 178 Jan Nepomuk Panchartek Josef Kateřina 34
Vlčí Habřina 1910 179 Františka Burdová František Marie 35
Vlčí Habřina 1910 179 František Koch Václav Marie 50
Vlčí Habřina 1910 179 Josef Žáček František Kateřina 32
Vlčí Habřina 1910 179 Antonie Buřitová Josef Marie 22
Vlčí Habřina 1910 180 Marie Tichá Václav Marie 55
Vlčí Habřina 1910 180 František Novák ? Marie 65
Vlčí Habřina 1910 180 Marie Františka Ferinová Rudolf Anna 9
Vlčí Habřina 1910 180 Josef Novotný František Anna 35
Vlčí Habřina 1910 181 Marie Prášilová ? Emílie 36
Vlčí Habřina 1910 181 Marie Ševčíková Jan Marie 43
Vlčí Habřina 1910 181 František Vtípil František Marie 20
Vlčí Habřina 1910 181 Marie Prášilová Václav Anna 36
Vlčí Habřina 1910 181 Jaroslav Vondrák Jan Kateřina 7
Vlčí Habřina 1910 182 Marie Marešová Václav Anna 12
Vlčí Habřina 1910 182 Marie Pospíšilová František Viktorie 5
Vlčí Habřina 1910 182 Václav Krejčí František Kristýna 23
Vlčí Habřina 1910 182 Josef Kroužil Josef Marie 11
Vlčí Habřina 1910 182 mrtvorozený chlapec Myška Jan Marie 44
Vlčí Habřina 1911 183 Václav Smolík František Marie 51
Vlčí Habřina 1911 183 Josef Fejl Václav Marie 17
Vlčí Habřina 1911 183 Josef Lejhanec Josef Anastázie 71
Vlčí Habřina 1911 183 Bohuslav Mareš František Marie 76
Vlčí Habřina 1911 183 Alois Vašíček Jan Marie 19
Vlčí Habřina 1911 184 Marie Kmoníčková František Františka 20
Vlčí Habřina 1911 184 Václav Branda Jan Anna 31
Vlčí Habřina 1911 184 Václav Větrovský Václav Františka 69
Vlčí Habřina 1911 184 Václav Kalina Josef Marie 48
Vlčí Habřina 1911 184 František Václav Ševčík Jan Marie 43
Vlčí Habřina 1911 185 Václav Valášek Václav Františka 9
Vlčí Habřina 1911 185 Václav Kroužil Josef Marie 11
Vlčí Habřina 1911 185 Anna Marešová Václav Anna 12
Vlčí Habřina 1911 185 Anna Bryndová Josef Kateřina 76
Vlčí Habřina 1911 185 Václav Koch Václav Marie 74
Vlčí Habřina 1912 186 Josef Krejčí František Kristýna 77
Vlčí Habřina 1912 186 Anna Valášková František Emílie 47
Vlčí Habřina 1912 186 Josef Štěpán František Anna 18
Vlčí Habřina 1912 186 Marie Burdová František Marie 35
Vlčí Habřina 1912 186 Julie Knížková František Kateřina 78
Vlčí Habřina 1912 187 Františka Machačová Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1912 187 Marie Lejhancová Josef Anastázie 71
Vlčí Habřina 1912 187 Emílie Smolíková František Marie 51
Vlčí Habřina 1912 187 Anna Novotná František Anna 20
Vlčí Habřina 1912 187 Alois Kmoníček Josef Františka 30
Vlčí Habřina 1912 188 Anna Prášilová Václav Anna 36
Vlčí Habřina 1912 188 Růžena Žáčková Josef Marie 26
Vlčí Habřina 1912 188 Josef Ševčík Jan Marie 43
Vlčí Habřina 1912 188 Anna Beránková Václav Anna 24
Vlčí Habřina 1912 188 Oldřich Mach František Anna 45
Vlčí Habřina 1913 189 František Kalina Josef Marie 48
Vlčí Habřina 1913 189 Václav Josef Fejl Václav Marie 17
Vlčí Habřina 1913 189 Anna Marie Kochová Václav Marie 73
Vlčí Habřina 1913 189 František Petruška Alois Anna 2
Vlčí Habřina 1913 189 Josef Mareš Václav Anna 12
Vlčí Habřina 1913 190 Marie Božena Vašíčková Jan Marie 19
Vlčí Habřina 1913 190 Václav Šenk František Anna 22
Vlčí Habřina 1914 190 Rudolf Josef Loukota Rudolf Františka 76
Vlčí Habřina 1914 190 Marie Josefa Vacková Václav Kateřina 39
Vlčí Habřina 1914 191 Jaroslav Honc Josef Marie 27
Vlčí Habřina 1914 191 Oldřich Krejčí František Kristýna 77
Vlčí Habřina 1914 191 Božena Krejčí František Kristýna 77
Vlčí Habřina 1914 191 František de Paula Machač Josef Kateřina 58
Vlčí Habřina 1914 191 Josef Kmoníček Josef Anna 26
Vlčí Habřina 1914 192 Josef Brynda Josef Kateřina
Vlčí Habřina 1914 192 Anna Valášková František Emílie 47
Vlčí Habřina 1914 192 Marie Knížková Josef Magdalena 23
Vlčí Habřina 1914 192 Ladislav Kmoníček Václav Františka 64
Vlčí Habřina 1914 192 František Seraf Kmoníček František Františka 80
Vlčí Habřina 1914 193 Josef Zámečník Josef Marie 75
Vlčí Habřina 1914 193 Miroslav Václav Malý Ferdinand Julie 28
Vlčí Habřina 1914 193 Václav Lejhanec Josef Anastázie 71
Vlčí Habřina 1914 193 Josef Beran Josef Blažena 68
Vlčí Habřina 1914 193 Anna Kroužilová Josef Marie 11