Rozsochy 16152 – zemřelí - 1763-1784 (on-line matrika)
rok str. jméno příjmení rodiče/partner/povolání lokalita věk
č.p.
1763 83 Jan Sedlák
Bohuňov 73

1763 83 Apolena Adamová
Albrechtice 40

1763 83 Mariana Dvořáčková
Albrechtice 51

1763 83 Josef Matoušek František Bohuňov 8m dítě
1763 83 Václav Juráček Václav Blažejovice 3 dítě
1763 83 Václav Michna Václav Vojtěchov 1 dítě
1763 83 Vavřinec Hrubeš Jan Rovné 10m dítě
1763 83 Veronika Lukášová Antonín Kundratice 5m dítě
1763 83 Jiří Nait
Lísek 70

1763 83 Alžběta Koželuhová Václav Rovné 1,5 dítě
1763 83 Jiří Kovář Jakub Lhota 1 dítě
1763 83 Václav Homolka Pavel Lhota 1m dítě
1763 83 Jan Zich
Vojtěchov 36

1763 83 Kateřina Koníčková
Albrechtice 64

1763 83 Ludmila Pešková
Rovné 65

1763 83 Kateřina Samková František Bohuňov 1m dítě
1763 83 Karel Morávek
Blažejovice 25

1763 83 Václav Křenek
Rovné 45

1763 83 Anna Provazníková
Blažejovice 50

1763 83 Anna Nováková Josef Lhota 1 dítě
1763 83 Kristián Fiala
Divišov 67

1763 83 Kateřina Víchová Václav Vojtěchov 1m dítě
1763 83 František Veselý Jakub Skály 6 dítě
1763 83 Tereza Skuciusová Václav Bohuňov 4m dítě
1764 84 Mariana Žišková Veronika Vojtěchov 67

1764 84 Kateřina Lupoměchová Matěj Vojtěchov 1 dítě
1764 84 Žofie Čechová
Kundratice 64

1764 84 Alžběta Lahodová
Rozsochy 76

1764 84 Alžběta Válková
Lhota 72

1764 84 Anna Šejnohová Tomáš Lísek 1m dítě
1764 84 František Novotný Jan Rovné 1m dítě
1764 84 Jakub Kovář Jakub Rovné 2m dítě
1764 84 Barbora Dobiášová Vavřinec Lhota 3 dítě
1764 84 Barbora Koželuhová Václav Rovné 1m dítě
1764 84 Karel Kaša Jiří Rovné 11 dítě
1764 84 Jiří Neškrabal
Rozsochy 45

1764 84 Petr Čech
Kundratice 80

1764 84 Anna Zavadilová Dominik Rovné 2 dítě
1764 84 Mariana Dvořáková
Blažejovice 60

1764 84 Veronika Marvanová
Rozsochy 75

1764 84 Vavřinec Novák
Lhota 58

1764 84 Jiří Vícha
Vojtěchov 17 dítě
1764 84 Jiří Slezák Jan Bohuňov 3 dítě
1764 84 Jiří Karas
Vojetín 80

1764 84 Jakub Říha
Janovice 51

1764 84 Ondřej Korbička Michal Lhota 5 dítě
1764 84 František Černý Martin Rozsochy 11d dítě
1764 84 Kateřina Sedlická Václav Blažejovice 10 dítě
1764 84 František Krbůšek Václav Vojtěchov 12 dítě
1764 85 Josef Vaněk
Rozsochy 35

1764 85 Jiří Lupoměch Jan Bohuňov 3 dítě
1764 85 Josef Hlávka Václav Rozsochy 6,5 dítě
1764 85 Vavřinec Zelený
Rozsochy 84

1764 85 Josef Janeček Ondřej Rozsochy 3 dítě
1764 85 Anna Skalníková Jan Divišov 9m dítě
1764 85 František Kučera Jiří Rovné 12d dítě
1764 85 Antonín Neškrabal Václav Divišov 6m dítě
1764 85 František Šíp Matěj Lhota 11d dítě
1764 85 Václav Pazdera Jiří Rozsochy 3 dítě
1764 85 Tomáš Černý Antonín Bohuňov 1 dítě
1764 85 Martin Vítešník neb Holý Kristián Rozsochy 9m dítě
1764 85 Barbora Mašová Tomáš Rozsochy 8m dítě
1764 85 Alžběta Hlávková Václav Rozsochy 4 dítě
1764 85 Mariana Valová Jan Rozsochy 6d dítě
1764 85 Kateřina Valová
Rozsochy 80

1764 85 Antonín Budišovský Tomáš Rozsochy 4m dítě
1764 85 Tomáš Čuhel
Rovné 50

1764 85 Karel Koželuh
Rozsochy 50

1764 85 Anna Hlávková
Rozsochy 60

1764 85 Martin Černý
Rovné 30

1764 85 František Ludvík
Rozsochy 61

1764 85 Mariana Zichová Jiří Lhota 5 dítě
1764 85 Tomáš Matoušek Matěj Bohuňov 14d dítě
1764 85 Kateřina Staňková
Kundratice 32

1764 85 Markéta Karasová
Vojetín 70

1764 85 Kateřina Janečková Kateřina Rozsochy 3 dítě
1764 85 Tomáš Chalupa Václav Kundratice 15d dítě
1764 85 Dorota Josífková
Rozsochy 50

1764 85 Tomáš Bělehrad Jakub Lhota 2 dítě
1764 85 Jiří Juráček Matěj Lhota 2 dítě
1764 85 Matouš Kulík
Bohuňov 58

1764 85 Mariana Jobová
Rozsochy 56

1764 85 Josef Korbička Michal Lhota 12d dítě
1764 85 Anna Juráčková Matěj Lhota 9m dítě
1765 86 Mariana Jindrová Jakub Lísek 2d dítě
1765 86 František Lukáš Antonín Kundratice 3d dítě
1765 86 Tereza Hlávková
Albrechtice 29

1765 86 Martin Korbička Michal Lhota 6 dítě
1765 86 Jan Čech
Kundratice 48

1765 86 Kateřina Bučková Josef Divišov 4 dítě
1765 86 Dorota Lupoměchová Jan Bohuňov 2 dítě
1765 86 Jana Havlová František Lhota 1 dítě
1765 86 Vavřinec Bělík František Rozsochy 2 dítě
1765 86 Dorota Mičánková
Rozsochy 87

1765 86 Dorota Střešňáková
Albrechtice 65

1765 86 Jiří Lupoměch Matěj Vojtěchov 14d dítě
1765 86 Anna Vrtěnová
Lhota 30

1765 86 Václav Koutník Veronika Bohuňov 6m dítě
1765 86 Kateřina Vrátná
Kundratice 66

1765 86 Karel Padrtka
Albrechtice 58

1765 86 Josef Nait Jan Lísek 3 dítě
1765 86 Anna Bučková
Divišov 51

1765 86 Mariana Jindrová
Lísek 50

1765 86 Václav Kovář Jan Rovné 18

1765 86 Kristián Tauber
Rovné 69

1765 86 František Vašíček Václav Bohuňov 7d dítě
1765 86 Veronika Kadlecová
Lhota 59

1765 86 Tomáš Kalášek
Rozsochy 23

1765 86 Ondřej Hlávka
Rozsochy 51

1765 86 Anna Janečková Karel Rozsochy 2d dítě
1765 86 Barbora Benešová Benedikt Rovné 2m dítě
1765 86 Václav Kučera Jiří Rovné 13d dítě
1765 86 Jan Drápela Mariana Vojtěchov 2m dítě
1765 87 Kateřina Skuciusová Václav Bohuňov 6d dítě
1765 87 Tereza Romanová Jiří Divišov 1m dítě
1765 87 Antonín Kotínský František Kundratice 3m dítě
1765 87 Kateřina Nováková Jiří Lhota 1 dítě
1765 87 Tereza Alexandrová Jan Albrechtice 14d dítě
1765 87 František Bělík František Rozsochy 10m dítě
1765 87 Magdalena Trpalová (?)
Divišov 30

1765 87 Josef Krbůšek Josef Vojtěchov 5 dítě
1765 87 Uršula Halová
Rozsochy 36

1765 87 Řehoř Janeček Ondřej Rozsochy 9m dítě
1765 87 Anna Pešková Matěj Rovné 6m dítě
1766 87 Mariana Kalášková Tomáš Rozsochy 3m dítě
1766 87 Tomáš Coufal
Vojtěchov 64

1766 87 Mariana Matoušková Matěj Bohuňov 2d dítě
1766 87 Matěj Jílek
Lhota 60

1766 87 Kateřina Bílková František Rozsochy 2m dítě
1766 87 Kateřina Pešková Václav Divišov 1 dítě
1766 87 Tomáš Trnka Josef Lhota 2m dítě
1766 87 František Buček
Divišov 72

1766 87 Fabián Dvořáček
Albrechtice 70

1766 87 Růžena Muchová (?) Lukáš Kundratice 3m dítě
1766 87 Barbora Sedláková Václav Kundratice 1 dítě
1766 87 Kateřina Hamerníková Jiří Lísek 3m dítě
1766 87 Dorota Chmelová
Kundratice 49

1766 87 Jiří Kotínský František Kundratice 3,5 dítě
1766 87 Václav Juráček Václav Rozsochy 2 dítě
1766 87 Alžběta Valíčková
Blažejovice 54

1766 87 Josef Růžička Jan Kundratice 2m dítě
1766 87 Karel Homolka Jiří Kundratice 1 dítě
1766 87 Jiří Kučera Josef Rovné 2d dítě
1766 87 Kateřina Jobová Jan Rozsochy 1 dítě
1766 87 Jiří Gregor Antonín Divišov 9 dítě
1766 88 Anna Hloupá neb Štěpánová Josef Kundratice 4m dítě
1766 88 Alžběta Juráčková
Blažejovice 51

1766 88 Kateřina Randová (?) Jan Albrechtice 3,5 dítě
1766 88 Jan Houdek Tomáš Bohuňov 2,5 dítě
1766 88 Kateřina Maršová (?)
Lhota 45

1766 88 Josef Kadlec Veronika Lhota 13 dítě
1766 88 Pavel Šťavíček Václav Zvole/Blažkov 15d dítě
1766 88 Mariana Matoušková Tereza Bohuňov 1 dítě
1766 88 Tereza Fajnemonová Josef Bohuňov 3 dítě
1766 88 Anna Lahodová Barbora Rozsochy 3t dítě
1766 88 Pavel Punčochář
Rožná 45

1766 88 Jan Karas
Vojetín 55

1766 88 Anna Vápeníková Bernard Albrechtice 1 dítě
1766 88 Alžběta Houdková
Bohuňov 80

1766 88 Mariana Kadlecová Matěj Lhota 1 dítě
1766 88 Dominik Kučera Josef Rovné 3 dítě
1766 88 Anna Drápelová Jan Lhota 4 dítě
1766 88 Anna Kadlecová Jan Lhota 4 dítě
1766 88 Kateřina Bártová Jan Lhota 1 dítě
1766 88 Mariana Nováková Jiří Lhota 9m dítě
1766 88 Dorota Klimešová Matěj Bohuňov 1 dítě
1766 88 Jan Buchta
Divišov 65

1766 88 František Voškrda Matěj Kundratice 3 dítě
1766 89 Dorota Tesařová
Vojetín 60

1766 89 Anna Vašíčková
Bohuňov 55

1766 89 Jakub Miča
Vojtěchov 74

1766 89 Mariana Buchtová Josef Divišov 9m dítě
1766 89 Tomáš Pešek
Divišov 60

1766 89 Kateřina Josífková Jan Rozsochy 16t dítě
1766 89 Anna Hrubešová Jan Rovné 2 dítě
1767 89 Justýna Mičínová Josef Rozsochy 45

1767 89 František Staněk
Kundratice 80

1767 89 Kateřina Sedláková Matěj Bohuňov 2m dítě
1767 89 Mariana Střešňáková Josef Albrechtice 5d dítě
1767 89 Karel Mucha
Kundratice 80

1767 89 Václav Krbůšek Josef Vojtěchov 2 dítě
1767 89 Kateřina Gregorová
Divišov 70

1767 89 Růžena Kupecká (Kopecká?)
Rozsochy 45

1767 89 ? Matoušek Matěj Bohuňov 0 dítě
1767 89 Josef Kučera
Rovné 45

1767 89 Anna Říhová Matěj Janovičky 52

1767 89 Václav Kovář
Kunštát 74

1767 89 Dorota Veselá Jiří Skály 3m dítě
1767 89 Václav Gregor Jan Divišov 6m dítě
1767 89 Mariana Neškrabalová Václav Rovné 18

1767 89 Dorota Nováková Jiří Lhota 4 dítě
1767 89 Kateřina Ondráčková Josef Lhota 3t dítě
1767 89 Jiří Veselý
Skály 34

1767 89 Jan Bubeník Jan Lhota 7m dítě
1767 89 Mariana Coufalová Jiří Lhota 3m dítě
1767 89 Jan Šíp
Rovné 50

1767 89 Řehoř Vašíček
Bohuňov 60

1767 89 Jiří Ondráček Josef Kundratice 7d dítě
1767 89 Martin Vašica František Albrechtice 6m dítě
1767 89 Jiří Sedlák Václav Divišov 3m dítě
1767 89 Jiří Buček Josef Divišov 3m dítě
1767 89 Dorota Křížová
Vojetín 60

1767 89 Alžběta Vašíčková
Bohuňov 70

1767 89 Tomáš Adam Kristián Kundratice 22t dítě
1767 89 Mariana Podivínová František Kundratice 9m dítě
1767 89 Josef Bradáč Josef Rovné 6 dítě
1767 89 Mariana Pazderová
Rozsochy 45

1767 89 Josef ?
Újezd 19

1767 89 Tereza Pešková Matěj Rovné 12t dítě
1767 89 Kateřina Kotínská František Kundratice 30

1767 89 Kateřina Kalášková
Rozsochy 69

1767 89 Pavel Josífek
Rozsochy 30

1767 90 Jan Hamerník Karel Divišov 30

1767 90 František Kotínský
Kundratice 36

1767 90 Anna Kotínská František Kundratice 1 dítě
1767 90 Regina Mičínková
Rozsochy 75

1767 90 Havel Havlíček
Vojetín 40

1767 90 František Staněk
Kundratice 70

1767 90 František Zelený Jakub Lhota 29

1767 90 Jiří Hlávka
Rozsochy 75

1767 90 Josef Novák Jiří Lhota 2m dítě
1767 90 Martin Toman
Lhota 40

1767 90 Martin Gregor Antonín Divišov 2m dítě
1768 90 Alžběta Morávková
Rozsochy 60

1768 90 Kateřina Krbůšková Jiří Vojtěchov 8d dítě
1768 90 Václav Vala Pavel Vojtěchov 8 dítě
1768 90 Ludmila Vašová Pavel Rozsochy 60

1768 90 Jan Mazel
Albrechtice 51

1768 90 Vavřinec Korbička
Divišov 60

1768 90 Jan Koutník
Divišov 54

1768 90 Tomáš Štěpán
Kundratice 58

1768 90 Jan Hlávka Karel Rozsochy 1 dítě
1768 90 Kateřina Janečková Ondřej Rozsochy 1 dítě
1768 90 Tereza Růžičková Jan Kundratice 1 dítě
1768 90 Josef Šabart Ignác Rozsochy 1 dítě
1768 90 Mariana Mašová Tomáš Rozsochy 14d dítě
1768 90 Alžběta Sedlická Václav Blažejovice 8 dítě
1768 90 Tereza Střešňáková Josef Albrechtice 4 dítě
1768 90 Kateřina Naitová Jan Lhota 1 dítě
1768 90 Simon Kybal
Kundratice 51

1768 90 Jiří Bělík František Rozsochy 16t dítě
1768 90 Kateřina Kybalová Simon Kundratice 8 dítě
1768 90 Jan Zavadil
Rovné 83

1768 90 Tereza Klimešová František Bohuňov 11t dítě
1768 90 Václav Kybal František Albrechtice 18

1768 90 Kateřina Bradáčová Josef Rovné 4m dítě
1768 90 Tereza Mičínková Kristián Rozsochy 1 dítě
1768 90 Alžběta Vašíčková Jan Bohuňov 38

1768 90 Jana Pecinová Josef Vojtěchov 12t dítě
1768 90 Tereza Budišovská Tomáš Rozsochy 1 dítě
1768 91 Jan Černý
Rozsochy 46

1768 91 Eleonora Houdková Anna Albrechtice 2 dítě
1768 91 Anna Šípová Matěj Lhota 3m dítě
1769 91 Mariana Ludvíková Martin Rozsochy 51

1769 91 Tomáš Pustina
Vojtěchov 80

1769 91 Anna Benešová Antonín Kundratice 26

1769 91 Růžena Víchová Václav Vojtěchov 30

1769 91 Mariana Janečková Václav Rozsochy 25

1769 91 Kateřina Kovářová František Lhota 48

1769 91 Tereza Šabartová Jiří Lhota 5m dítě
1769 91 Tereza Lahodová Magdalena Rozsochy 3,5 dítě
1769 91 Kateřina Budišovská
Rozsochy 74

1769 91 Jiří Maša
Rozsochy 51

1769 91 Kateřina Vondráčková Jan Kundratice 68

1769 91 Jiří Vašíček Kateřina Albrechtice 8d dítě
1769 91 Barbora Bělíková František Rozsochy 38

1769 91 Tereza Vašíčková Kateřina Albrechtice 17d dítě
1769 91 Veronika Slezáková Václav Bohuňov 41

1769 91 Růžena Zichová Bedřich Kundratice 66

1769 91 Barbora Bělíková František Rozsochy 7t dítě
1769 91 Mariana Pokorná
Kundratice 61

1769 91 Alžběta Staňková
Kundratice 50

1769 91 Tomáš Roman
Divišov 46

1769 91 Anna Muchová Lukáš Kundratice 35

1769 91 Josef Vícha Jiří Vojtěchov 16 dítě
1769 91 Jana Gregorová Antonín Divišov 9d dítě
1769 91 Anna Skalníková Tomáš Divišov 1 dítě
1769 91 ? Veselý Jan Skály 2d dítě
1769 91 Jiří Michna Jan Vojtěchov 22

1769 91 Mariana Vápeníková Bernard Kundratice 2 dítě
1769 91 Anna Novotná Bartoloměj Rovné 83 vdova
1769 91 Kateřina Michnová Jan Vojtěchov 18

1769 91 Jan Nait Jakub Lhota 4 dítě
1769 91 Jan Michna
Vojtěchov 52

1769 91 František Kaša František Divišov 4 dítě
1769 91 Jakub Provazník
Blažejovice 62

1769 91 Jan Kaša Josef Divišov 6m dítě
1769 91 Jiří Zelený František Rozsochy 3 dítě
1769 92 Jiří Adam
Albrechtice 80

1769 92 Josef Pecina
Vojtěchov 34

1769 92 Karel Kaša
Divišov 70

1769 92 Václav Voškrda Jan Kundratice 9 dítě
1769 92 Kateřina Adamová Kristián Kundratice 9m dítě
1769 92 Jan Voškrda Jan Kundratice 7 dítě
1769 92 Jan Vuček (Buček?) Josef Divišov 7 dítě
1770 92 Václav Kos Václav Kundratice 1 dítě
1770 92 Mariana Koutná Tereza Divišov 5 dítě
1770 92 Veronika Kybalová Kateřina Kundratice 8 dítě
1770 92 Martin Šťavíček Jakub Kundratice 4 dítě
1770 92 Anna Naitová Jan Lhota 1,5 dítě
1770 92 Mariana Zavadilová Dominik Rovné 5 dítě
1770 92 Anna Naitová neb Vrtěnová Jakub Lhota 1 dítě
1770 92 Kateřina Adamová Václav Albrechtice 3m dítě
1770 92 Martin Marvan Matěj Kundratice 4 dítě
1770 92 Anna Kopecká František Rozsochy 4d dítě
1770 92 Tomáš Kadlec Matěj Lhota 2 dítě
1770 92 Matěj Kaša Jiří Rovné 12d dítě
1770 92 Uršula Vojtěchová
Kundratice 66

1770 92 Alžběta Šabartová Jakub Lhota 71

1770 92 Václav Vápeník Bernard Kundratice 2,5 dítě
1770 92 Tereza Pešková Jakub Divišov 2 dítě
1770 92 Štěpán Buček Jan Divišov 2m dítě
1770 92 Václav Černý Jan Bohuňov 2 dítě
1770 92 Jan Slezák
Bohuňov 54

1770 92 Mariana Bělehradová Jan Bohuňov 62

1770 92 Kateřina Čiháčková František Rovné 68

1770 92 Jan Dvořáček Štěpán Albrechtice 1 dítě
1770 92 Anna Střešňáková Jan Albrechtice 40

1770 92 Mariana Lahodová
Kundratice 87 vdova
1770 92 Kateřina Karasová Jiří Vojetín 6m dítě
1770 93 Bernard Lahoda
Kundratice 60

1770 93 Tomáš Bednář Simon Kundratice 3 dítě
1770 93 František Samek
Bohuňov 30

1770 93 Tereza Adamová Josef Albrechtice 9m dítě
1770 93 Juliana Haberská Martin Rozsochy 90 vdova
1770 93 Jiří Jílek Tereza Rozsochy 2t dítě
1770 93 Anna Kovářová František Lhota 16 dítě
1770 93 Josef Samek František Bohuňov 5 dítě
1770 93 Jakub Gregor
Divišov 70

1770 93 Jan Dvořáček Simon Bohuňov 27

1770 93 Tereza Hlávková Karel Rozsochy 1,5 dítě
1770 93 Jan Karas
Vojetín 26

1770 93 Kateřina Vítešníková Štěpán Rozsochy 3,5 dítě
1770 93 Františka Antonie Cermanová Jan Augustýn Rozsochy 1,5 dítě
1770 93 Kateřina Juráčková Václav Rozsochy 6 dítě
1770 93 Václav Kulík
Vojtěchov 70

1770 93 Karel Janeček
Rozsochy 50

1770 93 František Marvan Jan Albrechtice 2 dítě
1770 93 Jan Holý neb Vítešník Kristián Rozsochy 2 dítě
1770 93 Dorota Josífková Veronika Rozsochy 3,5 dítě
1770 93 František Pazdera Tomáš Rozsochy 1 dítě
1770 93 Magdalena Gregorová Antonín Divišov 37

1770 93 Mariana Kopecká František Rozsochy 17 dítě
1770 93 František Gregor Antonín Divišov 6t dítě
1770 93 Kateřina Randová Jan Albrechtice 22t dítě
1770 93 Antonín Mucha svobodník Blažejovice 40

1770 93 Kateřina Zavadilová Dominik Rovné 11 dítě
1770 93 Mariana Hlávková Jiří Rozsochy 70 vdova
1770 93 Karel Prosecký
Divišov 79

1770 93 Josef Vašíček Jan Bohuňov 3 dítě
1770 94 Dorota Staňková Kristián Kundratice 10t dítě
1770 94 Tereza Pustinová Antonín Vojtěchov 37

1770 94 Kateřina Pustinová Antonín Vojtěchov 2m dítě
1770 94 Jiří Fajnemon Josef Bohuňov 2 dítě
1770 94 Anna Neškrabalová Alžběta Rovné 30d dítě
1770 94 Mariana Brablecová Jiří Lhota 34

1770 94 František Samek František Bohuňov 2 dítě
1770 94 Václav Koukal
Lhota 80

1771 94 Kateřina Šípová Václav Lhota 70 vdova
1771 94 Matěj Morávek Martin Rozsochy 85

1771 94 Václav Mičínek Kristián Rozsochy 1,5 dítě
1771 94 Tereza Buchtová Josef Divišov 1 dítě
1771 94 Jan Vašíček
Bohuňov 47

1771 94 Jiří Zich
Lhota 70

1771 94 František Marvan Vavřinec Rozsochy 11d dítě
1771 94 Václav Skucius
Bohuňov 32

1771 94 Žofie Podsedníková Pavel Rozsochy 82 vdova
1771 95 Tereza Kudrnová Matěj Kundratice 29

1771 95 Jan Job
Rozsochy 49

1771 95 Jiří Mičínek Josef Rozsochy 3d dítě
1771 95 Josef Mičínek Josef Rozsochy 9d dítě
1771 95 Dorota Kudrnová Antonín Kundratice 11d dítě
1771 95 Václav Slezák
Bohuňov 41

1771 95 Jiří Zavadil
Kundratice 60

1771 95 Jan Josífek
Rozsochy 79

1771 95 Jana Coufalová Jiří Lhota 7m dítě
1771 95 Anna Naitová Jakub Lhota 59 vdova
1771 95 Judita Dosadilová
Lhota 80 vdova
1771 95 Mariana Blažková Jiří Lhota 2,5 dítě
1771 95 Mariana Zichová Martin Lhota 1,5 dítě
1771 95 František Fila Jiří Rozsochy 19

1771 95 Jiří Ferda František Rozsochy 12d dítě
1771 95 Růžena Rochová Pavel Vojtěchov 48

1771 95 Josef Koukal Jiří Lhota 6,5 dítě
1771 95 Judita Kulíková Václav Vojtěchov 44 vdova
1771 95 Jakub Marvan
Rozsochy 51

1771 95 Mariana Ondráčková Josef Lhota 6,5m dítě
1771 95 Josef Fiala Václav Lhota 4m dítě 40
1771 95 Simon Knížek
Rozsochy 46
44
1771 95 Jan Trnka Josef Lhota 4,5 dítě 17
1771 95 Josef Trnka Josef Lhota 1,5 dítě 17
1771 95 Jiří Pešek Matěj Rovné 4,5m dítě 24
1771 95 Jan Zídka
Lhota 61
28
1771 95 Martin Říha
Kundratice 52
13
1771 95 Veronika Kašová Jiří Rovné 18d dítě 11
1771 95 Karel Ludvík Řehoř Rozsochy 68
17
1771 95 Růžena Kašová Jiří Rovné 22d dítě 11
1771 95 Matěj Klimeš
Bohuňov 62
27
1771 96 Mariana Kučerová František Rovné 41
4
1771 96 Tomáš Bělehrad Jakub Lhota 8m dítě 35
1771 96 Tereza Šípová Mikuláš Rovné 5m dítě 2
1771 96 František Vašíček
Bohuňov 76
12
1771 96 Jiří Nait Jan Lísek 1 dítě 4
1771 96 Mariana Šabartová František Lhota 81 vdova 5
1771 96 Růžena Kovářová František Vojtěchov 20
1
1771 96 Dorota Vítešníková František Rozsochy 36
39
1771 96 Anna Šabartová František Lhota 41
5
1771 96 Jakub Šabart
Lhota 58
5
1771 96 František Nait
Lísek 50
4
1771 96 Jan Bednařík
Kundratice 52
3
1771 96 Anna Pecinová Antonín Vojtěchov 22
12
1771 96 Tomáš Jindra Jakub Lísek 2d dítě 1
1771 96 Josef Vícha František Vojtěchov 13 dítě 16
1771 96 Růžena Holá Jan Rozsochy 54
26
1771 96 Vít Marvan
Rovné 63
26
1771 96 Václav Drápela
Lhota 80
25
1771 96 Jiří Mičínek Jakub Rozsochy 31
18
1771 96 František Kybal
Albrechtice 49
10
1771 96 Tereza Kyprinová (?) Viktorie Rozsochy 4d dítě 24
1771 96 Dorota Vašicová Jakub Albrechtice 65 vdova 15
1771 96 Jakub Ťupa Jakub Rovné 18
8
1771 96 Karel Ťupa Jakub Rovné 16 dítě 8
1771 96 Barbora Prosecká Karel Divišov 27
23
1771 96 Václav Vícha Václav Vojtěchov 1 dítě 17
1771 96 Veronika Vondráčková Jan Kundratice 61 vdova 14
1771 96 Mariana Muchová Jakub Kundratice 3m dítě 26
1771 96 Anna Černá František Rozsochy 48
30
1771 96 Růžena Víšková Filip Lhota 50 vdova 14
1771 96 Anna Veselá Jakub Rozsochy 45
47
1771 96 Mariana Lupoměchová Matěj Vojtěchov 2 dítě 18
1771 96 Tereza Muchová Jakub Kundratice 28
26
1771 96 Jiří Břenek Gabriel Rozsochy 1,5 dítě 24
1771 96 Jan Vrtěna neb Kovář
Lhota 52
36
1771 96 Martin Černý
Rozsochy 52
30
1771 97 Růžena Černá Blažej Bohuňov 63 vdova 10
1771 97 Alžběta Šípová Jan Rovné 52 vdova 2
1771 97 Josef Čáp
Lhota 43
19
1771 97 Jiří Juráček Jakub Kundratice 32
31
1771 97 Dorota Vostrejšová Tomáš Bohuňov 28
8
1771 97 František Kadlec Jan Lhota 51
30
1771 97 Veronika Lahodová Bernard Kundratice 52 vdova 31
1771 97 Tereza Kybalová František Albrechtice 8 dítě 10
1772 97 Jiří Kaša
Divišov 80
12
1772 97 Kristián Zich
Lhota 53
31
1772 97 Růžena Zichová Kristián Lhota 53 vdova 31
1772 97 Anna Zichová Jiří Lhota 34 vdova 27
1772 97 Alžběta Kašová Jiří Divišov 80 vdova 12
1772 97 Růžena Vápeníková Bernard Albrechtice 41
9
1772 97 Pavel Padrtka mlynář Albrechtice 51
1
1772 97 Jiří Adam Tereza Kundratice 2,5 dítě 21
1772 97 Jan Musil
Albrechtice 33
14
1772 97 Magdalena Lahodová Václav Rozsochy 34
32
1772 97 František Bílek František Rozsochy 4 dítě 18
1772 97 Barbora Padrtková Řehoř Albrechtice 60
1
1772 97 Veronika Šuterová Martin Lhota 54 vdova 5
1772 97 Matěj Šutera Martin Lhota 20
5
1772 97 Jakub Kos
Divišov 32
9
1772 97 Antonín Černý
Bohuňov 37
5
1772 97 Matěj Šabart
Lhota 33
5
1772 97 Františka Ketlerová František Bohuňov 50
7
1772 97 Tereza Kadlecová Jan Lhota 10m dítě 30
1772 97 Kateřina Podivínová Tomáš Divišov 48
10
1772 97 Dorota Kadlecová Jan Lhota 36
30
1772 97 Kateřina Černá Antonín Bohuňov 5 dítě 5
1772 97 Josef Černý Antonín Bohuňov 3 dítě 5
1772 97 Matěj Černý Antonín Bohuňov 1,5 dítě 5
1772 97 Jiří Mičín neb Budišovský Tomáš Rozsochy 56
3
1772 98 Jan Kovář
Rovné 62
7
1772 98 Jan Krbůšek Josef Vojtěchov 3 dítě 8
1772 98 Veronika Lupoměchová Matěj Rovné 32 vdova 3
1772 98 Anna Vašíčková František Bohuňov 62 vdova 12
1772 98 Růžena Houdková Pavel Lhota 52
10
1772 98 Václav Šabart Matěj Lhota 1,5 dítě 5
1772 98 Jan Kadlec
Lhota 36
30
1772 98 Alžběta Zídková Jan Lhota 55 vdova 28
1772 98 Pavel Brablec
Lhota 52
33
1772 98 Anna Coufalová Tomáš Vojtěchov 51 vdova 6
1772 98 Alžběta Lupoměchová Matěj Rovné 17 dítě 3
1772 98 Alžběta Šmerdová Matěj Kundratice 50 vdova 18
1772 98 Tomáš Mičín neb Budišovský
Rozsochy 53
56
1772 98 Václav Beneš
Vojtěchov 54
3
1772 98 Veronika Bělehradová František Bohuňov 22d dítě 2
1772 98 Václav Neškrabal
Rovné 36
10
1772 98 Tereza Neškrabalová Václav Rovné 39 vdova 10
1772 98 Mariana Neškrabalová Václav Rovné 1,5 dítě 10
1772 98 Jan Šmerda Matěj Kundratice 20
18
1772 98 Mariana Černá Antonín Bohuňov 32 vdova 5
1772 98 Mariana Kalášková Kristián Rozsochy 44
54
1772 98 Martin Macháček
Lhota 82
38
1772 98 Jan Kadlec Jan Lhota 8 dítě 30
1772 98 Anna Ondráčková Tomáš Rozsochy 62 vdova 50
1772 98 Pavel Kalášek neb Pazdera
Rozsochy 63
39
1772 98 Jan Krbůšek
Divišov 58
21
1772 98 Růžena Benešová Václav Vojtěchov 43 vdova 3
1772 98 Anna Zichová Kristián Lhota 18
31
1772 98 Martin Vašíček Jan Janovice 2,5 dítě 1
1772 98 Růžena Jobová Jan Rozsochy 50 vdova 18
1772 98 Dorota Lupoměchová Jakub Vojtěchov 66 vdova 18
1772 98 ? ?
Ždánice ?
?
1772 98 Jakub Kulík
Bohuňov 51
4
1772 98 Václav Pavelec
Škrlovice 45
5
1772 98 Veronika Nováková Kristián Lhota 62 vdova 21
1772 98 Josef Šíp František Rovné 21
23
1772 98 Judita Kulíková Matěj Bohuňov 48 vdova 12
1772 98 Josef Kadlec Jan Lhota 12 dítě 30
1772 99 Anna Andrlíková Jan Rozsochy 15 dítě 33
1772 99 Martin Holý neb Mičín
Rozsochy 58
36
1772 99 Veronika Koukalová Václav Lhota 60 vdova 40
1772 99 Barbora Hlávková Karel Rozsochy 5m dítě 11
1772 99 Mariana Marková František Vojtěchov 50
4
1772 99 Alžběta Juranová Jan Kundratice 46
6
1772 99 Matěj Dvořáček
Albrechtice 56
8
1772 99 Tomáš Neškrabal
Divišov 54
8
1772 99 Růžena Mičínková Anna Rozsochy 1,5 dítě 55
1772 99 Růžena Krbůšková Josef Lhota 52
36
1772 99 Kateřina Zelená Jan Lhota 67
1
1772 99 Kateřina Holá Martin Rozsochy 51 vdova 36
1772 99 Mariana Sedláková Josef Divišov 72 vdova 14
1772 99 František Mičín Jan Rozsochy 1,5 dítě 36
1772 99 Josef Srnec
Koníkov 17 dítě 3
1772 99 Matěj Vaša
Bohuňov 35
10
1772 99 Veronika Pazderová Tomáš Rozsochy 12 dítě 39
1772 99 Veronika Mičová (mlynář) František Skály 8 dítě 30
1772 99 Josef Marvan
Rozsochy 43
50
1772 99 Mariana Bradáčová Josef Rovné 33
15
1772 99 Barbora Bradáčová Josef Rovné 2m dítě 15
1772 99 Jana Bartošová František Rozsochy 55
33
1772 99 Jan Mičín
Rozsochy 28
36
1772 99 Mariana Střešňáková Václav Blažejovice 1,5 dítě 5
1772 99 Václav Kaša Jiří Rovné 5 dítě 11
1772 99 Pavel Vala
Rozsochy 41
34
1772 99 Veronika Sedláková Tomáš Rovné 40
18
1772 99 Pavel Michek
Vojtěchov 52
5
1772 99 Tereza Mičínová Jan Rozsochy 3 dítě 36
1772 99 Anna Fajnemonová Václav Rozsochy 18
43
1772 99 Růžena Křenková Václav Rovné 42 vdova 4
1772 99 Tereza Knížková Pavel Rozsochy 15 dítě 38
1772 99 Pavel Marvan Josef Rozsochy 2,5 dítě 50
1772 99 Vavřinec Nechleba
Kundratice 59
10
1772 99 Anna Adamová Kristián Kundratice 1 dítě 41
1772 99 Jakub Mičín Matěj Blažejovice 26
7
1772 99 Barbora Mičová (mlynář) František Skály 27
30
1772 99 Dorota Černá Tomáš Bohuňov 52
23
1772 100 Anna Kašová Jiří Rovné 32
11
1772 100 Tereza Kašová Jiří Rovné 7 dítě 11
1772 100 Jiří Kaša
Rovné 30
11
1772 100 Anna Kašová Jiří Rovné 9
11
1772 100 Mariana Michková František Rozsochy 42
20
1772 100 Mariana Dvořáčková Štěpán Albrechtice 1,5 dítě 5
1772 100 Jakub Laznička
Rozsochy 63
51
1772 100 Antonín Hradešínský Antonín Blažejovice 3d dítě 9
1772 100 Veronika Hrubešová Jiří Rovné 24
3
1772 100 Josef Krbůšek
Vojtěchov 44
5
1772 100 Mariana Krbůšková Kristián Vojtěchov 57
7
1772 100 Judita Zichová Jakub Vojtěchov 39 vdova 6
1772 100 Josef Matoušek
Bohuňov 62
4
1772 100 Anna Pešková Kristián Rozsochy 52
16
1772 100 Anna Buchtová Jiří Divišov 50
21
1772 100 Matěj Černý
Rovné 49
16
1772 100 Václav Pyšný Jan Lhota 1 dítě 5
1772 100 Alžběta Valová Jan Rozsochy 50
45
1772 100 Mariana Novotná Bartoloměj Rovné 42
6
1772 100 Jan Ondráček
Kundratice 76
4
1772 100 Anna Pecinová Josef Vojtěchov 36 vdova 8
1772 100 Václav Blažek Simon Rovné 18
11
1772 100 Antonín Vala Pavel Rozsochy 1,5 dítě 34
1772 100 Mariana Romanová Jiří Divišov 56
19
1772 100 Jiří Novotný Bartoloměj Rovné 39
6
1772 100 Tereza Šípová Matěj Lhota 4m dítě 20
1772 100 Jan Horňas Václav Rovné 5 dítě 22
1772 100 ? ?
Blažejovice ?
7
1772 100 Josef Kos Jakub Divišov 1,5 dítě 9
1772 100 Petr Hradešínský
Blažejovice 47
9
1772 100 Václav Krbůšek
Vojtěchov 53
13
1772 100 František Kalášek
Rozsochy 38
4
1772 100 Václav Vala Pavel Rozsochy 3,5 dítě 34
1772 100 Anna Šípová František Rovné 53 vdova 23
1772 100 Viktorie Kyprinová (?) Václav Rozsochy 35
51
1772 100 Anna Juranová Jan Kundratice 2 dítě 6
1772 100 František Krbůšek
Rovné 43
25
1772 101 Veronika Novotná Bartoloměj Rovné 26
6
1772 101 Jiří Roman
Divišov 64
19
1772 101 Matěj Vícha František Vojtěchov 11 dítě 16
1772 101 Růžena Lahodová Pavel Rozsochy 63
9
1772 101 Tereza Mičínová Josef Rozsochy 12 dítě 29
1772 101 Mariana Juráčková Jiří Lhota 3 dítě 40
1772 101 Dorota Samková Jakub Bohuňov 63 vdova 11
1772 101 Růžena Janečková Jan Rozsochy 59 vdova 5
1772 101 Matěj Miča
Skály 63
30
1772 101 Kateřina Vostrejšová Pavel Bohuňov 62
8
1772 101 Tereza Kašová František Divišov 29
12
1772 101 Mariana Janečková Tereza Rozsochy 3 dítě 5
1772 101 Jiří Buchta
Rovné 27
2
1772 101 Helena Bubeníková Jan Lhota 81 vdova 2
1772 101 František Vostrejš Pavel Bohuňov 22
8
1772 101 Jan Kaša František Divišov 5 dítě 12
1772 101 Josefa Hrubešová Jiří Rovné 3 dítě 3
1772 101 Dorota Buchtová Jiří Divišov 22
21
1772 101 Václav Černý Matěj Bohuňov 19
11
1772 101 Tomáš Skalník
Divišov 28
22
1772 101 Anna Matoušková Matěj Bohuňov 57 vdova 10
1772 101 Tomáš Podivín
Divišov 100
2
1772 101 Václav Hlávka
Rozsochy 57
47
1772 101 Jakub Zelený
Lhota 69
1
1772 101 Ludmila Sedláková Jan Bohuňov 62 vdova 7
1772 101 Anna Matoušková Matěj Bohuňov 1 dítě 17
1772 101 Mariana Vondráčková Jan Kundratice 18
15
1772 101 Barbora Zelená Jan Lhota 58
1
1772 101 Magdalena Vašová Martin Rovné 53 vdova 20
1772 101 Anna Musilová Antonín Albrechtice 1,5 dítě 17
1772 101 Václav Zavřel
Cikánka/Rozsochy 19
38
1772 101 Veronika Zelená Jan Lhota 56
1
1772 101 Mariana Lupoměchová Jiří Rovné 10m dítě 3
1772 101 Jakub Šťavíček
Kundratice 62
32
1772 101 ? ?
Albrechtice ?
3
1772 102 Anna Klimešová Simon Rovné 50 vdova 14
1772 102 Mariana Zelená Jakub Lhota 58 vdova 1
1772 102 Antonín Nait Jan Lísek 15 dítě 4
1772 102 Tereza Černá František Rozsochy 2 dítě 30
1772 102 Anna Podivínová Tomáš Rovné 55 vdova 2
1772 102 Tereza Staňková Matěj Bohuňov 5 dítě 7
1773 102 Matěj Staněk
Bohuňov 31
7
1773 102 Jan Zídka Martin Lhota 7d dítě 26
1773 102 Valburga Kybalová Crha (Cyril) Albrechtice 63
10
1773 102 Martin Bubeník Jan Lhota 43
2
1773 102 Jan Buček Jan Divišov 1 dítě 3
1773 102 Barbora Karasová Jiří Vojetín 3m dítě 6
1773 102 Tomáš Buček Jan Divišov 7 dítě 3
1773 102 Mariana Gregorová Jan Divišov 3 dítě 2
1773 102 Václav Gregor Jan Divišov 5m dítě 2
1773 102 Matěj Čáp Josef Lhota 12 dítě 19
1773 102 Barbora Vrtěnová Jan Lhota 44 vdova 18
1773 102 Jiří Buchta
Divišov 62
21
1773 102 Mariana Marvanová Josef Rozsochy 8 dítě 50
1773 102 Mariana Kybalová František Albrechtice 49 vdova 10
1773 102 Jan Kybal František Albrechtice 7 dítě 10
1773 102 Josef Černý Martin Rozsochy 6 dítě 30
1773 102 Mariana Padrtková Josef Albrechtice 13 dítě 12
1773 102 Anna Coufalová František Vojtěchov 33
6
1773 102 Josef Vašica Jan Bohuňov 63
15
1773 102 Kristián Vítešník
Rozsochy 39
35
1773 102 Martin Jiří Ptáček Pavel Rozsochy 9m dítě 51
1773 102 Anna Hinpánová Josef Rozsochy 11m dítě 14
1773 102 Františka Hinpánová Josef Rozsochy 3,5 dítě 14
1773 102 Anna Suchá Matěj Divišov 59
4
1773 103 Mariana Knížková Simon Blažejovice 75 vdova 8
1773 103 Veronika Nechlebová Vavřinec Kundratice 18
10
1773 103 Mariana Střešňáková Václav Blažejovice 32
5
1773 103 Václav Zídka Jan Rozsochy 7d dítě 31
1773 103 Mariana Šípová Matěj Lhota 3m dítě 20
1773 103 Jan Josífek
Rozsochy 39
41
1773 103 Jan Střešňák
Albrechtice 86
7
1773 103 Kateřina Nechlebová Vavřinec Kundratice 11 dítě 10
1773 103 Anna Fajnemonová Martin Rozsochy 2 dítě 43
1773 103 Kateřina Vítešníková Václav Rozsochy 14d dítě 20
1773 103 Kateřina Zelená Josef Lhota 2,5 dítě 30
1773 103 František Štěpán Antonín Kundratice 3 dítě 22
1773 103 Jakub Ťupa Jan Rovné 1 dítě 9
1773 103 Tomáš Havel František Lhota 3 dítě 13
1773 103 Mariana Havlová Matěj Lhota 6 dítě 9
1773 103 Josef Nechleba Vavřinec Kundratice 14 dítě 10
1773 103 Tereza Pešková Jakub Divišov 3 dítě 10
1773 103 Anna Nováková Růžena Lhota 7 dítě 19
1773 103 Mariana Podsedníková Filip Rozsochy 49
12
1773 103 Matěj Šíp Matěj Lhota 8 dítě 20
1774 103 Josef Kučera Jiří Rovné 3,5 dítě 4
1774 103 Mariana Mičínová Josef Rozsochy 10d dítě 29
1774 103 Růžena Benešová Benedikt Rovné 5 dítě 14
1774 103 František Křenek Matěj Bohuňov 5 dítě 17
1774 103 František Černý Jan Bohuňov 2 dítě 10
1774 103 František Gregor Antonín Divišov 8d dítě 1
1774 103 Josefa Michnová Václav Vojtěchov 7 dítě 1
1774 103 Václav Fajnemon
Bohuňov 48
9
1774 103 Josef Zelený Josef Lhota 3m dítě 30
1774 104 Tomáš Dosadil
Bohuňov 34
11
1774 104 Růžena Muchová Karel Kundratice 84 vdova 27
1774 104 Jakub Brablec Pavel Lhota 1d dítě 33
1774 104 Filip Tomáš
Kundratice 56
7
1774 104 Tereza Hrubešová Jiří Rovné 10m dítě 3
1774 104 Tereza Adamová Václav Albrechtice 28
17
1774 104 Jan Ludvík Josef Rozsochy 7m dítě 17
1774 104 Karel Dvořáček Štěpán Albrechtice 10 dítě 5
1774 104 Josef Zavadil (mlynář) Dominik Rovné 20
27
1774 104 Jiří Sedlák Václav Divišov 6m dítě 14
1774 104 Tereza Bílková Bernard Rozsochy 6m dítě 32
1775 104 Jiří Kadlec
Lhota 46
30
1775 104 Jan Vala
Rozsochy 48
45
1775 104 Tomáš Pečínka Simon Kundratice 4m dítě 2
1775 104 Mariana Kybalová Cyril Albrechtice 30
10
1775 104 Josef Staněk Kristián Kundratice 6m dítě 7
1775 104 Tereza Adamová Kristián Kundratice 6m dítě 21
1775 104 Tereza Juráčková Jiří Lhota 3m dítě 40
1775 104 Anna Křenková Jan Vojtěchov 82 vdova 7
1775 104 František Bartoš
Rozsochy 80
33
1775 104 Jan Vondráček Josef Kundratice 8 dítě 4
1775 104 Pavel Vostrejš
Bohuňov 61
8
1775 104 Kateřina Kalášková František Albrechtice 9m dítě 6
1775 104 Tereza Buchtová František Divišov 2m dítě 20
1775 104 Kateřina Lahodová Jan Kundratice 32
32
1775 105 Veronika Černá František Rozsochy 2 dítě 30
1775 105 Kateřina Vašíčková František Rovné 46
24
1775 105 František Bílek František Rozsochy 7,5 dítě 18
1775 105 Barbora Karasová Jiří Vojetín 2 dítě 7
1775 105 Josef Nait Jan Bohuňov 3m dítě 23
1775 105 Mariana Coufalová Josef Vojtěchov ?

1776 105 Mariana Pazderová Jiří Blažejovice 14d dítě 8
1776 105 Jan Vostrejš
Blažejovice 58
7
1776 105 Tereza Ferdová František Rozsochy 2 dítě 8
1776 105 František Coufal František Vojtěchov 13d dítě 6
1776 105 Václav Karas
Vojetín 78
5
1776 105 Mariana Střešňáková František Bohuňov 1m dítě 6
1776 105 František Kaša mlynář Divišov 39
12
1776 105 František Vašica František Albrechtice 2m dítě 15
1776 105 Tomáš Pazdera Jiří Blažejovice 3m dítě 8
1776 105 Kateřina Vostrejšová Tomáš Bohuňov 8m dítě 8
1776 105 František Sedlák Václav Divišov 1m dítě 14
1776 105 Josef Slezák Martin Bohuňov 5m dítě 22
1776 105 Tereza Vrtěnová Jakub Lhota 1,5 dítě 35
1776 105 Tomáš Kaša František Divišov 5m dítě 12
1776 105 Kateřina Bučková Jan Divišov 2,5 dítě 3
1776 105 Josef Horníček Matěj Divišov 2 dítě 6
1776 105 Jana Kašová Matěj Divišov 4 dítě 15
1776 105 Antonín Buček Jan Divišov 6d dítě 3
1776 105 Mariana Naitová Jan Lísek 4m dítě 4
1776 105 Justýna Randová Josef Albrechtice 78 vdova 4
1776 105 Anna Vašicová Kateřina Albrechtice 2 dítě 15
1776 105 Václav Chalupa
Kundratice 48
23
1776 105 Jan Padrtka Karel Albrechtice 3 dítě 1
1776 105 Josef Černý Václav Bohuňov 9m dítě 10
1776 105 Jan Kalášek František Albrechtice 7m dítě 7
1776 105 Anna Štursová (svobodník) Jan Vojetín 69
1
1776 105 František Homolka Jiří Bohuňov 15 dítě 32
1776 105 Vincenc Novák Jan Rovné 9m dítě 1
1776 105 Tereza Hrubešová Jiří Rovné 6m dítě 3
1777 106 Růžena Havlová Jiří Lhota 73
13
1777 106 Anna Vítešníková Matěj Rozsochy 6m dítě 55
1777 106 Alžběta Skalníková Václav Divišov 7d dítě 22
1777 106 Veronika Homolková Pavel Lhota 37
3
1777 106 Jan Bělehrad
Bohuňov 68
2
1777 106 Alžběta Matoušová Jiří Rozsochy 72 vdova 42
1777 106 Matěj Kaša Jakub Kundratice 5d dítě 24
1777 106 Jiří Jindra Jakub Lísek 7 dítě 1
1777 106 Tomáš Dvořáček Matěj Bohuňov 3m dítě 24
1777 106 Josef Coufal
Vojtěchov 62
6
1777 106 Josef Krbůšek
Vojtěchov 59
8
1777 106 Barbora Čiháčková Jakub Rozsochy 2 dítě 46
1777 106 Tomáš Zámečník František Lhota 1 dítě 42
1777 106 Kateřina Benešová Simon Kundratice 52 vdova 30
1777 106 Ondřej Ptáčník
Braunovice 57
17
1777 106 Josef Hala Matěj Rozsochy 11d dítě 42
1777 106 Jiří Hala Matěj Rozsochy 11d dítě 42
1777 106 Anna Tauberová
Rovné 65
27
1777 106 Veronika Kučerová Jiří Lhota 59
39
1777 106 Ludmila Němcová Pavel Blažejovice 63 vdova 8
1777 106 Jiří Bělík František Rozsochy 8m dítě 25
1777 106 Kateřina Fajnemonová Josef Bohuňov 10 dítě 3
1777 106 Josef Křenek Matěj Bohuňov 6m dítě 17
1777 106 Jan Mucha Jakub Kundratice 3,5 dítě 27
1777 106 Kateřina Juráčková Jiří Lhota 6m dítě 40
1777 106 Josef Libra František Lhota 3 dítě 1
1777 106 Jan Miča (mlynář) František Bohuňov 1 dítě 30
1777 106 Kateřina Homolková Pavel Lhota 3 dítě 3
1777 106 Tereza Černá Václav Bohuňov 22d dítě 10
1777 106 Václav Sedlák Matěj Bohuňov 1,5 dítě 7
1777 106 Dorota Drápelová Jan Lhota 1 dítě 25
1777 106 Kateřina Vondráčková Josef Lhota 9m dítě 8
1777 106 Jan Kalášek Tomáš Rozsochy 1 dítě 50
1777 106 Kateřina Havlová Matěj Lhota 6m dítě 30
1777 106 Jakub Jílek Josef Rozsochy 18d dítě 3
1777 106 Tereza Bučková Jan Divišov 23d dítě 3
1777 106 Antonín Kupecký (Kopecký?) Jakub Rozsochy 3m dítě 40
1777 106 Barbora Bučková Jan Divišov 23d dítě 3
1777 106 Kateřina Juráčková Jan Kundratice 1m dítě 31
1777 106 Josef Vostrejš Matěj Rozsochy 9m dítě 4
1777 106 Tereza Muchová Lukáš Kundratice 27m dítě 26
1777 106 Jan Dvořáček Alžběta Albrechtice 10m dítě 5
1777 106 Veronika Buchtová Jan Rovné 81
2
1777 106 Anna Víchová František Rozsochy 57 vdova 38
1777 106 Alžběta Zelená Vavřinec Vojetín 67
7
1778 107 Tereza Staňková Karel Kundratice 2 dítě 7
1778 107 Václav Novák Jan Vojetín 2m dítě 3
1778 107 Tereza Koutníková Jan Divišov 56 vdova 17
1778 107 František Kučera Jiří Rovné 4m dítě 4
1778 107 Martin Ludvík
Rozsochy 82
8
1778 107 Mariana Romanová Pavel Kundratice 51
5
1778 107 Mariana Vojtová Václav Divišov 3d dítě 22
1778 107 Anna Ferdová Simon Rozsochy 13 dítě 7
1778 107 František Černý
Rozsochy 37
30
1778 107 Tomáš Karas Martin Vojetín 4m dítě 5
1778 107 Magdalena Padrtková
Albrechtice 51 vdova 3
1778 107 Ludmila Mičová Jakub Vojtěchov 65 vdova 15
1778 107 Mikuláš Zich Jiří Lhota 20
27
1778 107 Růžena Hlávková
Rozsochy 33 vdova 41
1778 107 Petr Buchta Jiří Kundratice 18
27
1778 107 Tereza Brablecová Pavel Lhota 1d dítě 33
1778 107 Matěj Veselý Jan Lhota 5 dítě 11
1778 107 Kateřina Kosová Michal Divišov 2m dítě 9
1778 107 Josef Vašica Pavel Rovné 4m dítě 13
1778 107 Josef Ferda Alžběta Rozsochy 1,5 dítě 7
1778 107 Antonín Čiháček František Rozsochy 1,5 dítě 36
1778 107 Kateřina Koutníková Jakub Rozsochy 10m dítě 1
1778 107 Jan Mičín Jiří Rozsochy 15d dítě 50
1778 107 Jiří Šťavíček Jakub Kundratice 18
31
1778 107 Kateřina Čiháčková Josef Rovné 55
22
1778 107 Jiří Kaša Jakub Kundratice 6m dítě 24
1778 107 Jakub Pastýř Matěj Blažejovice 25
8
1778 107 Františka Pazderová Jiří Rovné 43 vdova 25
1778 107 Jan Hlávka
Lhota 59
42
1778 107 Tomáš Roman František Divišov 4d dítě 21
1778 107 Jan Roman František Divišov 4d dítě 21
1778 107 Josef Kalášek František Albrechtice 8m dítě 7
1778 107 Martin Kaša (mlynář) Karel Divišov 11d dítě 12
1778 107 František Bělehrad
Bohuňov 34
5
1778 107 František Bartoš
Rovné 36
28
1778 107 Martin Nechleba
Kundratice 68
10
1778 107 Antonín Hradešínský
Rozsochy 59
2
1778 107 Kateřina Kašová Karel Divišov 89 vdova 11
1778 107 Kateřina Jarošová Mikuláš Vojetín 2 dítě 2
1779 108 Mariana Bártová Jan Lhota 39
23
1779 108 Ludmila Michková Pavel Rozsochy 58 vdova 25
1779 108 Kateřina Štursová (svobodník) Jan Vojetín 1 dítě 1
1779 108 Kateřina Jílková Ondřej Rozsochy 69
3
1779 108 Anna Karasová Martin Vojetín 36
5
1779 108 Martin Vašíček Václav Bohuňov 4 dítě 15
1779 108 Ondřej Jílek
Rozsochy 69
3
1779 108 Tereza Romanová Josef Divišov 28
4
1779 108 Anna Macková Pavel Bohuňov 57 vdova 9
1779 108 Růžena Naitová Tomáš Lísek 3m dítě 4
1779 108 Mariana Jebavá Josef Blažejovice 8 dítě 1
1779 108 František Pešek (mlynář) Pavel Rozsochy 9m dítě 16
1779 108 Barbora Romanová Josef Divišov 4m dítě 4
1779 108 Dorota Brablecová Jiří Rozsochy 61
21
1779 108 Alžběta Bílková František Rozsochy 41 vdova 17
1779 108 Jiří Karas Jiří Vojetín 13 dítě 7
1779 108 Tereza Koutníková Jiří Rovné 3 dítě 24
1779 108 Josefa Hrubešová Jiří Rovné 1m dítě 3
1779 108 Martin Dvořáček Matěj Bohuňov 9 dítě 24
1779 108 Růžena Říhová Josef Rovné 36
7
1779 108 František Prosecký Jiří Lhota 9m dítě 19
1779 108 Veronika Zídková Jan Lhota 4m dítě 41
1779 108 Jan Homolka Pavel Lhota 1 dítě 3
1779 108 Josef Jindra Jakub Lísek 13 dítě 1
1779 108 Jakub Veselý Jan Lhota 11m dítě 11
1779 108 Mariana Juráčková Matěj Lhota 3m dítě 10
1779 108 Anna Zídková Martin Lhota 10m dítě 26
1779 108 Anna Jindrová Jakub Lísek 3m dítě 8
1779 108 Kateřina Juranová Jan Kundratice 3m dítě 6
1779 108 Jiří Křenek Matěj Bohuňov 1 dítě 17
1779 108 Kateřina Víchová Jan Vojtěchov 1m dítě 16
1779 108 Kateřina Romanová Pavel Kundratice 3m dítě 15
1779 108 Kateřina Houdková Martin Bohuňov 20
14
1779 108 Jana Vašová Řehoř Bohuňov 70 vdova 1
1779 108 Anna Sedláková Matěj Bohuňov 1 dítě 7
1779 108 Josef Černý Jan Bohuňov 1 dítě 10
1779 108 Tomáš Brablec Jiří Bohuňov 1,5 dítě 20
1779 108 Josef Vícha Jan Vojtěchov 3 dítě 16
1779 108 Anna Vostrejšová Pavel Bohuňov 4m dítě 18
1779 108 Kateřina Štěrbová Ondřej Kundratice 53
6
1779 108 Kateřina Koutníková Jiří Rovné 11m dítě 24
1779 108 Anna Šabartová
Bohuňov 1 dítě 9
1779 108 Antonín Adam Karel Kundratice 1,5 dítě 7
1779 108 Jan Bubeník
Lhota 49
2
1779 108 Veronika Sedlická (svobodník) Václav Blažejovice 22
4
1779 108 Štěpán Dvořáček
Albrechtice 40
5
1779 108 Kateřina Kosová Michal Divišov 3m dítě 9
1779 108 Kateřina Fajnemonová Josef Bohuňov 2 dítě 3
1779 108 Jan Usedlý Jan Rozsochy 26
42
1779 108 Anna Padrtková (mlynář) Karel Albrechtice 2,5 dítě 1
1779 109 Dorota Ondráčková Josef Lhota 41
7
1779 109 Mariana Marvanová Vavřinec Rozsochy 43
10
1779 109 Anna Krbůšková Václav Vojtěchov 29
13
1779 109 František Fila Václav Rozsochy 5 dítě 20
1779 109 Václav Krbůšek
Vojtěchov 31
13
1780 109 Václav Zich
Vojtěchov 20
12
1780 109 Anna Ondráčková Josef Lhota 6 dítě 5
1780 109 Josef Pecina Jiří Vojtěchov 2 dítě 12
1780 109 Ludmila Pešková Tomáš Divišov 73 vdova 20
1780 109 Josef Houdek Matěj Bohuňov 11d dítě 13
1780 109 Mariana Sedláková Josef Divišov 20
14
1780 109 Matěj Dvořáček
Bohuňov 36
24
1780 109 Mariana Karasová František Vojetín 62
4
1780 109 Růžena Krbůšková Václav Vojtěchov 41
7
1780 109 Josef Juráček Antonín Albrechtice 14d dítě 18
1780 109 Kateřina Novotná Jan Rovné 56
6
1780 109 Kateřina Juráčková Josef Vojtěchov 14 dítě 7
1780 109 Anna Juranová Martin Rovné 78
21
1780 109 Jiří Střešňák Václav Blažejovice 11d dítě 5
1780 109 Václav Střešňák Václav Blažejovice 20d dítě 5
1780 109 Jiří Růžička Vavřinec Kundratice 16d dítě 13
1780 109 Jan Hroch Jan Vojtěchov 22
7
1780 109 Žofie Romanová Josef Divišov 57 vdova 4
1780 109 Josef Adam Josef Albrechtice 14d dítě 14
1780 109 Anna Vostrejšová Tomáš Bohuňov 3d dítě 8
1780 109 Jakub Ťupa
Rovné 48
9
1780 109 Anna Gregorová Jan Divišov 1 dítě 2
1780 109 Pavel Vašíček Josef Bohuňov 13 dítě 23
1780 109 Kateřina Víchová Václav Vojtěchov 8 dítě 17
1780 109 Jakub Krejčí
Lhota 61
7
1780 109 Tereza Zichová Jan Vojtěchov 48 vdova 12
1780 109 František Pazdera
Rozsochy 67
38
1780 109 Michal Korbička
Lhota 59
43
1780 109 Josef Holý Josef Kundratice 17 dítě 12
1780 109 Jan Holý Jiří Rozsochy 2m dítě 2
1780 109 Anna Juranová Jan Kundratice 4d dítě 6
1780 109 Dorota Ferdová František Rozsochy 44
8
1780 110 Václav Vícha Jan Vojtěchov 5d dítě 16
1780 110 Jana Hrubešová Jiří Rovné 19d dítě 3
1780 110 Václav Ludvík Josef Rozsochy 7d dítě 17
1780 110 Anna Padrtková (mlynář) Pavel Albrechtice 60 vdova 1
1780 110 Martin Fajnemon
Bohuňov 53
31
1780 110 Kateřina Nečesánková Karel Rozsochy 48
6
1780 110 Jan Vrátný Jakub Kundratice 1 dítě 10
1780 110 Jan Buchta Mikuláš Rovné 16d dítě 2
1780 110 Jan Černý František Rozsochy 4,5 dítě 30
1780 110 Růžena Sedláková Jakub Divišov 60
14
1780 110 Jana Krbůšková Jan Divišov 10d dítě 5
1781 110 Vavřinec Šejnoha
Lísek 78
3
1781 110 František Černý
Rozsochy 61
13
1781 110 Václav Pecina Jiří Vojtěchov 1m dítě 12
1781 110 Mariana Vítešníková Václav Rozsochy 1m dítě 20
1781 110 Jiří Roman Jiří Divišov 17d dítě 19
1781 110 František Adam Jiří Albrechtice 4m dítě 3
1781 110 Anna Hlávková Jan Lhota 61 vdova 42
1781 110 Matěj Kos Michal Divišov 15d dítě 9
1781 110 Václav Michna rychtář Vojtěchov 55
1
1781 110 Antonín Alexandr Jan Albrechtice 9m dítě 4
1781 110 Dorota Adamová Ondřej Rozsochy 79 vdova 11
1781 110 Antonín Čiháček
Rozsochy 76
46
1781 110 Jiří Ondráček Josef Lhota 15d dítě 7
1781 110 Pavel Ondráček
Kundratice 73
25
1781 110 Anna Adamová Jiří Albrechtice 3d dítě 3
1781 110 Josef Černý Václav Bohuňov 2m dítě 12
1781 110 Václav Sedlický (svobodník)
Blažejovice 73
4
1781 110 Tereza Juráčková Jan Kundratice 1d dítě 31
1781 110 Tomáš Šejnoha
Vojtěchov 49
7
1781 110 Anna Krejčí Jakub Lhota 78 vdova 7
1781 110 Dorota Juráčková Jiří Lhota 2 dítě 40
1781 110 Jakub Skalník Václav Divišov 3m dítě 22
1781 111 Josef Beneš Antonín Kundratice 11m dítě 29
1781 111 Barbora Čiháčková František Rozsochy 2d dítě 36
1781 111 Jiří Křenek Matěj Bohuňov 7m dítě 17
1781 111 Kateřina Romanová Josef Divišov 1m dítě 4
1781 111 Kateřina Vostrejšová Pavel Bohuňov 9m dítě 18
1781 111 Mariana Dvořáčková Matěj Albrechtice 70 vdova 8
1782 111 Václav Adam
Albrechtice 50
20
1782 111 Magdalena Pustinová Tomáš Vojtěchov 52 vdova 7
1782 111 Tereza Černá Matěj Bohuňov 50
11
1782 111 Dorota Staňková Matěj Bohuňov 49 vdova 4
1782 111 Alžběta Střešňáková František Bohuňov 36
6
1782 111 Václav Padrtka (mlynář) Karel Albrechtice 2,5
1
1782 111 Josef Michna Jiří Kundratice 10 dítě 19
1782 111 František Kos Václav Kundratice 3m dítě 3
1782 111 Kateřina Polnická Matěj Kundratice 3 dítě 12
1782 111 Jiří Roman Jiří Divišov 6d dítě 19
1782 111 Barbora Benešová Jakub Divišov 2 dítě 21
1782 111 Mariana Ondráčková Josef Kundratice 5 dítě 4
1782 111 Anna Sedláková Václav Divišov 5 dítě 14
1782 111 Jiří Skůla Karel Skály 23d dítě 31
1782 111 Kateřina Černá Václav Bohuňov 1m dítě 10
1782 111 František Vrtěna
Lhota 64
8
1782 111 Anna Holá Václav Rozsochy 1d dítě 20
1782 111 Anna Holá Václav Rozsochy 33
20
1782 111 Tomáš Vrátný Václav Kundratice 28
28
1782 111 Alžběta Coufalová František Vojtěchov 6m dítě 6
1782 111 Kateřina Karasová Václav Vojetín 86 vdova 4
1782 111 Alžběta Kučerová Jan Rovné 7 dítě 4
1782 111 Mariana Krbůšková František Vojtěchov 89
3
1782 111 Václav Vrátný
Kundratice 65
28
1782 111 František Miča
Vojtěchov 55
15
1782 111 Tereza Kučerová Josef Rovné 62 vdova 4
1782 111 Jana Romanová Pavel Kundratice 28
15
1782 111 Jakub Roman Pavel Kundratice 8d dítě 15
1782 111 Dorota Padrtková Karel Rozsochy 20
22
1782 111 Anna Jindrová Jakub Lísek 43
1
1782 111 Růžena Vašíčková Václav Bohuňov 60 vdova 15
1782 111 Václav Koutník Jakub Rozsochy 3 dítě 1
1782 111 Anna Coufalová Martin Rozsochy 3 dítě 44
1782 111 Jan Hlávka Karel Rozsochy 2,5 dítě 11
1782 111 Anna Ludvíková František Rozsochy 70 vdova 17
1782 111 Mariana Lahodová Pavel Rozsochy 3,5 dítě 9
1782 111 Václav Marvan Václav Rozsochy 1 dítě 47
1782 111 Anna Strnišťová Jan Rozsochy 3 dítě 15
1782 112 Václav Černý Tomáš Rozsochy 2 dítě 39
1782 112 Veronika Bělíková František Rozsochy 9m dítě 25
1782 112 Tereza Budišovská Filip Rozsochy 4 dítě 12
1782 112 Anna Juráčková Jan Blažejovice 12 dítě 3
1782 112 Jan Ondráček Josef Kundratice 3 dítě 4
1782 112 Josef Pešek (mlynář) Pavel Rozsochy 9 dítě 16
1782 112 František Karas Jiří Vojetín 4 dítě 7
1782 112 Jan Pešek (mlynář) Pavel Rozsochy 7 dítě 16
1782 112 Veronika Juráčková Jan Kundratice 4 dítě 31
1782 112 Kateřina Juráčková Jan Kundratice 18d dítě 31
1782 112 Kateřina Ferdová František Rozsochy 1 dítě 8
1782 112 Anna Kašová Jakub Kundratice 6m dítě 22
1782 112 Anna Juráčková Matěj Lhota 6 dítě 10
1782 112 Josef Novák Mariana Lhota 19d dítě 21
1782 112 Anna Pešková (mlynář) Pavel Rozsochy 8m dítě 16
1782 112 František Hradešínský Antonín Blažejovice 2 dítě 9
1783 112 Tereza Hrubešová Jiří Rovné 1 dítě 3
1783 112 Kateřina Vítešníková Josef Rozsochy 1m dítě 35
1783 112 Tereza Ťupová František Rovné 5m dítě 8
1783 112 Tereza Mičínová Josef Rozsochy 3 dítě 29
1783 112 Mariana Buchtová Mikuláš Rovné 7 dítě 2
1783 112 Josef Juran Josef Rovné 1,5 dítě 19
1783 112 Ignác Veselý František Skály 18d dítě 31
1783 112 František Vostrejš Pavel Bohuňov 13d dítě 18
1783 112 ? Prosecká Jan Rovné 30min dítě 9
1783 112 Anna Korbičková Tomáš Lhota 1 dítě 43
1783 112 Jiří Kresta farář Rozsochy 66
22
1783 112 Josefa Kosová Václav Kundratice 3 dítě 3
1783 112 Tereza Michnová Václav Vojtěchov 5 dítě 1
1783 112 Jan Svoboda
Albrechtice 55
2
1783 112 František Ondráček Josef Kundratice 3m dítě 4
1783 112 Anna Schollerová Antonín Rozsochy 58
6
1783 112 Mariana Neškrabalová Matěj Divišov 25d dítě 9
1783 112 Jiří Vondráček Josef Lhota 11m dítě 7
1783 112 Josef Zavadil (mlynář) František Rovné 1 dítě 27
1783 112 Josef Janeček Tereza Blažejovice 14d dítě 8
1783 112 František Koutník Jiří Rovné 2,5 dítě 24
1783 112 Veronika Marvanová Václav Rozsochy 8d dítě 47
1783 112 Jana Coufalová Václav Vojtěchov 4 dítě 10
1783 112 Ondřej Kudrna
Kundratice 68
16
1783 112 Kateřina Hamerníková Jan Rovné 56 vdova 15
1783 112 Barbora Vrtěnová Matěj Rovné 6m dítě 4
1783 112 Tereza Vrátná Václav Kundratice 60 vdova 29
1783 112 Jan Havel neb Hamerník Jiří Lísek 2,5 dítě 2
1783 113 Anna Zavadilová Karel Rovné 21d dítě 16
1783 113 František Kovář František Rovné 2,5 dítě 7
1783 113 Benedikt Beneš
Rovné 50
14
1783 113 Kateřina Krbůšková František Vojtěchov 68 vdova 13
1783 113 František Krbůšek Václav Vojtěchov 4 dítě 13
1783 113 Martin Zídka Jiří Lhota 6m dítě 29
1783 113 Anna Blažejová Simon Domanín/Rovné 80 vdova 5
1783 113 Tomáš Havel Jiří Lísek 7 dítě 2
1783 113 Kateřina Krbůšková Josef Bohuňov 45 vdova 3
1783 113 František Kovář František Rovné 2m dítě 7
1783 113 Tomáš Pecina Jiří Vojtěchov 7 dítě 3
1783 113 Jakub Sedlák
Rovné 88
5
1783 113 Anna Čiháčková Jakub Rozsochy 4m dítě 46
1783 113 Anna Marvanová Josef Rozsochy 64 vdova 50
1783 113 Karel Adam
Kundratice 45
7
1783 113 Tereza Sedláková Martin Vojtěchov 2 dítě 19
1783 113 Jana Sedláková Martin Vojtěchov 6,5 dítě 19
1783 113 Jiří Marvan Vavřinec Rozsochy 3m dítě 10
1783 113 Růžena Brablecová Pavel Lhota 62 vdova 33
1783 113 Tereza Prosecká Jan Rovné 24
9
1783 113 Jan Zavadil (mlynář) Dominik Rovné 17 dítě 27
1783 113 Václav Beneš Antonín Kundratice 1hod dítě 30
1783 113 Veronika Benešová Antonín Kundratice 27
30
1783 113 Mariana Víchová František Vojtěchov 7m dítě 17
1783 113 Tereza Juklová František Lhota 33
32
1783 113 Ondřej Janeček
Rozsochy 58
48
1783 113 Matěj Musil Anna Albrechtice 13d dítě 14
1783 113 Tomáš Sedlák
Rovné 73
25
1783 113 Jan Nait Josef Vojtěchov 3m dítě 3
1783 113 Martin Karas svobodník Vojetín 55
5
1783 113 Josef Střešňák
Albrechtice 54
16
1783 113 Václav Dobiáš Jan Lhota 16d dítě 37
1783 113 Václav Lahoda
Rozsochy 58
52
1783 113 František Musil Veronika Albrechtice 8d dítě 18
1783 113 Anna Zichová Jiří Lhota 60 vdova 27
1783 113 Jana Pyšná Jan Lhota 6m dítě 5
1783 113 Matěj Křenek
Bohuňov 50
17
1783 113 Kateřina Hrubešová Jiří Rovné 1d dítě 3
1783 113 Františka Čiháčková Jakub Lhota 70
9
1783 114 Václav Valíček Josef Blažejovice 1m dítě 10
1783 114 Veronika Černá Tomáš Rozsochy 41
39
1783 114 František Drápela Jan Lhota 3 dítě 25
1783 114 Jana Bubeníková Jan Lhota 16 dítě 2
1783 114 Jan Kučera Jiří Rovné 17 dítě 4
1783 114 Tereza Pyšná František Lhota 2 dítě 14
1784 114 Josefa Juráčková Matěj Lhota 4 dítě 10
1784 114 Jan Bárta
Lhota 70
15
1784 114 Kateřina Fajnemonová Matěj Kundratice 30
9
1784 114 Václav Střešňák
Blažejovice 52
5
1784 114 Tereza Zavadilová (mlynář) František Rovné 1m dítě 27
1784 114 Josef Buček
Divišov 73
3
1784 114 Veronika Šípová Matěj Lhota 2 dítě 20
1784 114 František Pecina František Rovné 6d dítě 18
1784 114 Anna Prosecká Jiří Lhota 3 dítě 19
1784 114 Jan Čiháček František Rozsochy 7m dítě 36
1784 114 Veronika Pazderová František Blažejovice 68 vdova 8
1784 114 Jan Skalník
Divišov 84
28