C.k. trestnice Špilberk, Brno 17442 – zemřelí – 1822-1854 (on-line matrika)
rok str. jméno příjmení rodiče/partner/povolání lokalita věk
č.p.
1847 2 Ferdinand Zámečník Martin Špilberk, Brno 3

1849 2 Jan Šarnecki
Ronov, Wadowitz, Halič 31

1849 2 Antonín Vacula
Topolná, Napajedla 40

1849 2 Rosa Abramovich von Adelburg, roz. Podstatsky – Tonsern von Prussinowitz Josef Abramovich von Adelburg Špilberk, Brno 44

1850 2 Martin Zámečník
Buchlovice ?

1854 2 Josef Steiniger
Špilberk, Brno 67

1854 2 František Hinkelmann
Špilberk, Brno 60