Bystřice nad Pernštejnem 15412 - narození – 1683-1699 (on-line matrika)
lokalita rok str. dítě
otec matka
Pivonice 1683 2 Pavel Holeňa ? Růžena
Bystřice 1683 2 Matěj Krčil Tomáš Anna
Věchnov 1683 2 Veronika Filová Vít Ludmila
? 1683 2 Jan Tomáš Mikuláš Kateřina
? 1683 2 (?)stián ? Martin ?
? 1683 3 Matěj Kučera Matěj Dorota
Chudobín 1683 3 Mariana Hledíková Matěj Kateřina
Bystřice 1683 3 Mariana Růžičková Sebastián Žofie
Bystřice 1683 3 Alžběta Chrástová Jiří Anna
? 1683 3 Matěj ? ? ?
Bystřice 1683 4 František Horátius(?) ? Alžběta
Rodkov 1683 4 Josef ? ? ?
Domanín 1683 4 Kristýna ? ? ?
Bystřice 1683 4 Stanislav Jeřábek Melichar Magdalena
Bystřice 1683 4 Anna Marie Jelínková Kristián Markéta
Bystřice 1683 4 Alžběta Zajíčková Jakub Sibyla
Janovičky 1683 4 Jana Toušová Jan Magdalena
Hluboké 1683 4 Jan Valentů Jakub Alžběta
Bystřice 1683 4 Vít ? ? ?
? 1683 4 Jan ? ? ?
Rozsochy 1683 5 Vít Hlávka Jiří Mariana
Hrdá Ves 1683 5 Magdalena Saláková Martin Kateřina
Divišov 1683 5 Vít Buchta Jiří Judita
Lesoňovice 1683 5 Justýna Holišková Vít Anna
Bystřice 1683 5 Magdalena Kuštofírová Filip Mariana
Bystřice 1683 5 Alžběta (?)nerská ? ?
Bystřice 1683 5 Alžběta Bočků Jiří Mariana
Bystřice 1683 5 Jiří Salák Stanislav Kateřina
Bystřice 1683 5 Rudolf Domanský Havel Mariana
Bystřice 1683 5 Jiří Štěpánů Kryštof Justýna
Zlatkov 1683 5 Jiří Špačků Jakub Veronika
Bystřice 1683 5 Adam Tomšů Vít Alžběta
Bystřice 1683 5 Eva Tomšů Vít Alžběta
Bystřice 1683 5 Jiří Kovář ? Alžběta
Pivonice 1683 5 Jiří Uchytil Jiří ?
Zlatkov 1683 6 Jiří Sošek Jiří Anna
Bohuňov 1683 6 Jiří ? Vavřinec Mariana
Domanín 1683 6 Anna Zabilová Martin Veronika
Bystřice 1683 6 Kristián Boček Martin Mariana
Divišov 1683 6 Jana Bučková Jan Mariana
Rozsochy 1683 6 Anna Čechová (??) Sebastián (??) Magdalena
Domanín 1683 6 Anna Blažková Václav Magdalena
Věchnov 1683 6 Markéta Brabencová (??) Jakub (??) Markéta (??)
Bystřice 1683 6 Pavel Kos Pavel Mariana
Bystřice 1683 6 Anna ? ? Mariana
Dvořiště 1683 6 Petr Hrstka Jakub Mariana
Bystřice 1683 6 Jakub Křižanovský Martin Ludmila
Písečné 1683 6 Jakub Blažíček ? Anna
Lhota 1683 6 Anna Juráčková Vít Sibyla
? 1683 6 Anna Rychnovská Jiří Magdalena
z Čech 1683 7 Vavřinec Suchý Jakub Zuzana
Bystřice 1683 7 Zuzana Loukovská Tobiáš Anna
Věchnov 1683 7 Kristián Tomášek Matouš Ester
Bratrušín 1683 7 Kateřina Kychlerová František Kateřina
Bystřice 1683 7 Zuzana Fridrichová Jan Mariana
Nový Hamr pod Chudobínem 1683 7 Mariana Krátká František Růžena
Bohuňov 1683 7 Zuzana Kosová (??) ? ?
Bohuňov 1683 7 Václav Zbytovský Samuel Alžběta
Písečné 1683 7 Václav Dvořák Vít Dvořák Judita Pečínková
Rozsochy 1683 7 Mariana Vetešníková Sebastián Alžběta
Bratrušín 1683 7 Kateřina Machová Vít Dorota
Bystřice 1683 7 Matouš Matějovský Jáchym Anna
Bystřice 1683 7 Daniel Honzík Simon Alžběta
Bystřice 1683 7 Daniel Suchý Matěj Alžběta
? 1683 7 Alžběta Havlíková Vít ?
Bystřice 1683 8 František Chodnicius Karel Alžběta
Bystřice 1683 8 Anna Tišnovská Simon Zuzana
Domanín 1683 8 Matouš Pešina Pavel Anna
Bystřice 1683 8 Růžena Brzobohatá Kryštof Eva
Rovné 1683 8 František Juran Václav Zuzana
Pivonice 1683 8 Lukáš Ťupal Mikuláš Mariana
Rozsochy 1683 8 Jan ? Vavřinec ?
Albrechtice 1683 8 Judita Marvanová Samuel Žofie
Lesoňovice 1683 8 Martin Skůlů Jan Mariana
Ždánice 1683 8 Zuzana Juráčková Matouš Dorota
Lhota 1683 8 Martin Zídků Václav Zuzana
Rozsochy 1683 8 Martin Hlávka Matěj Mariana
Bystřice 1683 8 Martin Vítochovský Jakub Mariana
Bystřice 1683 8 Alžběta Čechů Vavřinec Alžběta
? 1683 8 Kateřina Uchytilová Vít Anna (??)
Bystřice 1683 9 Kateřina Severová Ondřej Mariana
Vojtěchov 1683 9 Kateřina Hrochová Vít ?
Vítochov 1683 9 Kateřina Josefů Urban Mariana
Bystřice 1683 9 Mariana Hejlová Matouš Judita
Domanín 1683 9 Mikuláš Maděra Jan Markéta
Karasín 1683 9 Judita Škrlíková Ondřej Mariana
Ždánice 1683 9 Mikuláš Novotný Martin Mariana
Karasín 1683 9 Judita Špičků Jiří ?
Bystřice 1683 9 Mikuláš Orel Jan Helena
Divišov 1683 9 Růžena Sedláků Bartoloměj Anna
Lhota 1683 9 Růžena Bartoňů Pavel Magdalena
Bohuňov 1683 9 Růžena Bělehradová Bartoloměj Mariana
Albrechtice 1683 9 Štěpán Adamů Urban Kateřina
Bystřice 1683 9 Anežka Šabartová Mikuláš Justýna
Věchnov 1684 9 Řehoř Krejčí ? Mariana
Veselí 1684 9 Dorota Jiříků Jiří Judita
Hluboké 1684 9 Pavel Kolář Jiří Alžběta
Zlatkov 1684 10 Kašpar Bryša Václav Zuzana
Věchnov 1684 10 Veronika Jurků (Jurchů ?) Jakub Ludmila
Domanín 1684 10 Dorota Jobů Jiří Anna
Domanín 1684 10 Dorota Paronová Jiří Kateřina
Divišov 1684 10 Matěj Peška Jiří Dorota
Věchnov 1684 10 Veronika Valová Václav Mariana
Hrdá Ves 1684 10 Dorota Uhlířová Martin Růžena
Domanín 1684 10 Dorota Prášilů Matěj Magdalena
Karasín 1684 10 Dorota Menšíková Simon Dorota (??)
Bohuňov 1684 10 Růžena Sedláků Řehoř Alžběta
Domanínek 1684 10 Matěj Krejčí Blažej Alžběta
Vojetín 1684 10 Matěj Halouska Jan Mariana
Hluboké 1684 10 Matěj Matoušů Martin Dorota
Hluboké 1684 10 Jiří Vránů Ondřej Markéta
Ždánice 1684 10 Josef Kolář Ondřej Kateřina
Rodkov 1684 10 Jana Svobodová Simon Anna
Rovné 1684 10 Řehoř Kučera Jan Markéta
Domanín 1684 10 Mariana Prášilů Pavel Mariana
Bystřice 1684 10 Mariana Bednářová Tomáš Zuzana
Domanínek 1684 10 Růžena Lukášků Martin Anna
Fronglant von Khenigsberk 1684 11 Václav Gruber Jan Alžběta (?)
Lesoňovice 1684 11 Mariana Špačková Jiří Kateřina
Veselí 1684 11 Judita Skřípská Ondřej Růžena
Věchnov 1684 11 Mariana Vašicová Jan Dorota
Kundratice 1684 11 Zachariáš Podsedník neb Chalupa Jakub Alžběta
Hrdá Ves 1684 11 Mariana Uhlířů Matouš Magdalena
Domanínek 1684 11 Mariana Budišů Jan Markéta
Rozsochy 1684 11 František Šimků Václav Alžběta
Bystřice 1684 11 Anna Timeniusová Václav Kateřina
Ždánice 1684 11 Jiří Korbička Jáchym Anna
Bystřice 1684 11 Jiří Kaša Václav Dorota
Chudobín 1684 11 Rudolf Vávrů Vít Judita
Kundratice 1684 11 Jiří Adamů Pavel Magdalena
Bystřice 1684 11 Jakub Filip Ruda Jan Zuzana
Domanín 1684 11 Markéta Zabilová ? Justýna
Hrdá Ves 1684 11 Filip Jakub Krejčí Petr Kateřina
Veselí 1684 11 Jakub Sklenář Pavel (??) Markéta (??)
Domanínek 1684 11 Jan Šmerda Václav ?
Veselí 1684 11 Anna ? ? ?
Bystřice 1684 11 Jan Synků Vít Anna
Bystřice 1684 11 Anna Kolářová Matěj Alžběta
Bystřice 1684 11 Anna Krásenská Jan Mariana
Písečné 1684 11 Justýna Dragounová Jiří Mariana
Bystřice 1684 11 Žofie Tomšů Vít Alžběta
Rovné 1684 11 Magdalena ?, rovenská šafářka ? Judita
Bystřice 1684 11 Jan Syrovátka Jiří Ludmila
Domanín 1684 11 Dorota Karkulínová Simon Alžběta
Lhota 1684 11 Jan Krejčí Václav Dorota
Bystřice 1684 11 Mariana Lehká Jan Růžena
Dvořiště 1684 11 Anna Pičínová Jiří Kristýna
Horní Rožínka 1684 11 Jan Škorpík Jan Kateřina
Písečné 1684 11 Anna Korbičková Martin Kateřina
Bystřice 1684 11 Jan Hauser Jakub Zuzana
Věchnov 1684 11 Jakub Filip Janáček Kryštof Dorota
Rozsochy 1684 12 Markéta Kalášková Vít Mariana
Rozsochy 1684 12 Magdalena Kalášková Vít Mariana
Bystřice 1684 12 Anna Štěpánů Kašpar Alžběta
Písečné 1684 12 Anna Válková Tomáš Sibyla
Bohuňov 1684 12 Anna Černá ? Ludmila
Věchnov 1684 12 Jakub Brabenec Jiří Alžběta
Rovné 1684 12 Anna Pavelků, šafář Řehoř Ludmila
Dvořiště 1684 12 Vavřinec Marků Matěj Anna
Domanín 1684 12 Matouš Blažek Václav Magdalena
Vítochov 1684 12 Zuzana Krejčí Matěj Anna (?)
Bystřice 1684 12 Zuzana Šmídková (??) ? Zuzana
Nedvědice 1684 12 Mariana Kučerová ? Anna
Lhota 1684 12 Bartoloměj Skalník Matěj Dorota
Bystřice 1684 12 Václav Kuželka, posel právní Václav Magdalena
Bystřice 1684 12 Daniel Jelínek Kristián Markéta
Domanínek 1684 12 Růžena Čápů Bartoloměj Kateřina
Bystřice 1684 12 Mariana Sklinková Jakub Anežka
Pivonice 1684 12 Mariana Ťupalová Mikuláš Mariana
Kundratice 1684 12 Mariana Lahodová Bartoloměj Dorota
Bratrušín 1684 12 Tobiáš Vašica ? Markéta
Dvořiště 1684 12 Judita Kosová Matouš Anna
Písečné 1684 12 Matouš Střemcha Vít Alžběta
Vojtěchov 1684 13 Judita Buchtová Marek Kateřina
Bystřice 1684 13 Matouš Matýsek Jan Magdalena
Bystřice 1684 13 Václav Vojáček Jan Kateřina
Věchnov 1684 13 Uršula Horníčková Řehoř Dorota
Věchnov 1684 13 Uršula Kadleců Pavel Dorota
Bystřice 1684 13 Anna Marie Magdalena Plačková, kantor Tobiáš Anna
Bystřice 1684 13 František Zajíček Jakub Sibyla
Bystřice 1684 13 Alžběta Bočková Kašpar Dorota
Rozsochy 1684 13 Judita Bartošová Sebastián Žofie
Lhota 1684 13 Kateřina ? Jakub ?
Veselí 1684 13 Martin Václavík Jiří Dorota
Zlatkov 1684 13 Simon Kobza Pavel Mariana
Domanín 1684 13 Mariana Nedvědová Václav Alžběta
Ždánice 1684 13 Martin Kos Pavel Alžběta
Bystřice 1684 13 Kateřina Kožešníková Matěj Růžena
Domanínek 1684 13 Alžběta Hamerská Jan Anna
Bystřice 1684 13 Kateřina Šafránková Kryštof Eva
Lhota 1684 13 Tomáš Militkej Mikuláš Dorota
Karasín 1684 13 Ondřej Janků Jiří Mariana
Věchnov 1684 13 Tomáš Plíhal Havel Mariana
Bystřice 1684 14 Dorota Kunická Bedřich Kateřina
Písečné 1684 14 Růžena Koutníková Jiří Mariana
Trhonice 1684 14 Jan Vaněk Jan (??) Anna
Veselí 1685 14 Pavel Křípský Martin Magdalena
Hluboké 1685 14 Dorota Němců Jakub Alžběta
Hluboké 1685 14 Dorota Kolářů Jiří Alžběta
Bystřice 1685 14 Dorota Dolníčková Mikuláš Dorota
Věchnov 1685 14 Pavel Kubíček Matouš Růžena
Divišov 1685 14 Veronika Buchtová Jiří (??) ?
Skalský dvůr 1685 14 Pavel Paleček, ovčák František Růžena
Bystřice 1685 14 Veronika Bednářů Vavřinec Alžběta
Lhota 1685 14 Dorota Zídková Matouš ?
Veselí 1685 14 Dorota Andriášová Matěj Mariana
Bystřice 1685 14 Jan Knotek Jakub Zuzana
Bystřice 1685 14 Matěj Bohuňovský Štěpán Helena
Vojtěchov 1685 14 Matěj Vozanka Karel Magdalena
Ždánice 1685 14 Blažej Novotný Martin Mariana
Věchnov 1685 14 Dorota Benešová Tomáš Veronika
Bystřice 1685 14 Apolena Čechová Matěj Mariana
Sněžné 1685 15 Matěj Boruhradský Jakub Zuzana
Bystřice 1685 15 Dorota Štěpánků Vavřinec Mariana
Bystřice 1685 15 Alžběta Dědková Matěj Alžběta
Rovné 1685 15 ? Lupoměchová, nevěděl otec jména Urban Markéta
Bystřice 1685 15 Matěj Bělehrad Štěpán Mariana
Bystřice 1685 15 Uršula Javůrková Havel František Dorota
Písečné 1685 15 Markéta Vařejková Matouš Zuzana
Domanín 1685 15 Mariana Kadleců Jiří Markéta
Bystřice 1685 15 Mariana Horátiusová Jan Alžběta
Blažejovice 1685 15 Mariana Juráčková Sebastián Mariana
Herálec 1685 15 Vavřinec Hubka Michal Alžběta
Pivonice 1685 15 Josef Matějčků Jiří Kristýna
Lesoňovice 1685 15 Josef Nečesánek Pavel Růžena
Bystřice 1685 15 Mariana Petrů Martin Kateřina
Bohuňov 1685 15 Jiří Kulíků Ondřej Mariana
Divišov 1685 15 Jiří Buček Jan Mariana
Hluboké 1685 15 Mariana Vašků Petr Mariana
Věchnov 1685 15 Jiří Koubek Jáchym Magdalena
Věchnov 1685 16 Helena Bednářová Jakub Mariana
Vítochov 1685 16 Mariana Dvořáků Jan Alžběta
Bystřice 1685 16 Jakub Toman, kuchařka hraběnky z Vrbna (?) Jan (??) Marie
Bystřice 1685 16 Jiří Rak Bartoloměj Růžena
Domanín 1685 16 Jiří Černý Matouš Anna
Bystřice 1685 16 Anna Honzíková Simon Alžběta
Kundratice 1685 16 Žofie Kovářová Jakub Kateřina
Vojtěchov 1685 16 Jana Vašková Vít Kristýna
Chudobín 1685 16 Jiří Mlynář Vít Judita
Chudobín 1685 16 Jan Mlynář Vít Judita
Divišov 1685 16 Jana Říhů Jiří Kateřina
Domanín 1685 16 Jiří Kuchař Jiří Mariana
Bystřice 1685 16 Jiří Chrást Jiří Anna
Divišov 1685 16 Alžběta Sedláková Matěj Kateřina
Rodkov 1685 16 Žofie Vávrů Sebastián Dorota
Lhota 1685 16 Jakub Rychtář Jakub Markéta
Bystřice 1685 16 Jana Hanáková Jan Alžběta
Hluboké 1685 16 Jan Mašků Jiří Mariana
Albrechtice 1685 16 Žofie Musilová Vavřinec Kateřina
Veselí 1685 16 Mariana Krčínská Eliáš Anna
Rozsochy 1685 17 Jana Vetešníková Sebastián Alžběta
Rozsochy 1685 17 Jana Voškrdová František Justýna
Šumperk 1685 17 Salomena Folgertová Pavel Anna Marie
Janovičky 1685 17 Anna Popelářová Jan Alžběta
Věchnov 1685 17 Jan Fila Vít Ludmila
Věchnov 1685 17 Jan Stojánek Martin Žofie
Pivonice 1685 17 Alžběta Zídková Jiří Kristýna
Kundratice 1685 17 Anna Rychtářová Benedikt ?
Písečné 1685 17 Vavřinec Havlíček Jan Magdalena
Zlatkov 1685 17 Markéta Kobzová Havel (??) Mariana (??)
Bystřice 1685 17 Magdalena Bočková Jiří Mariana
Rozsochy 1685 17 Polyxena Kofroňová Řehoř Uršula
Rovné 1685 17 Jakub Juran Jiří Alžběta
Janovičky 1685 17 Anna Matoušků Matěj Anna
Bystřice 1685 17 Vavřinec Vichta Viktorín Mariana
Bystřice 1685 17 Vavřinec Šabart Mikuláš Justýna
Krakov 1685 17 Antonín Sametanský (?) Stanislav Žofie
Ždánice 1685 17 Mariana Růžičková Jan Ludmila
Rovné 1685 17 Mariana Zavadilová Václav Barbora
Domanín 1685 17 Mariana Šilhanů Mikuláš Alžběta
Albrechtice 1685 18 Bartoloměj Pastýř Ondřej Zuzana
Cikháj 1685 18 Václav ? Jan Mariana Tesařová (Matěj)
Bohuňov 1685 18 Bartoloměj Maša Vavřinec Dorota
Skalský dvůr 1685 18 Ludmila Kotoučková, šafář Jan Alžběta
Domanín 1685 18 František Vávrů Ondřej Markéta
Rozsochy 1685 18 Václav Kovář Jiří Zuzana
Kundratice 1685 18 Václav Maštalíř Jakub Zuzana
Písečné 1685 18 Václav Pyšný Jan Kateřina
Bystřice 1685 18 Růžena Loukovská Tobiáš Anna
Dvořiště 1685 18 Václav Marek Matěj Anna
Karasín 1685 18 Václav Šejnoha Václav Zuzana
Písečné 1685 18 Ludmila Nečasová Řehoř Kateřina
Bystřice 1685 18 Alžběta Čermáková, valchař Jakub Kateřina
Bohuňov 1685 18 Judita Machová Samuel Alžběta
Zlatkov 1685 18 Justýna Havlišová Tomáš Judita
Lhota 1685 18 Alžběta Zídků Václav Zuzana
Bystřice 1685 18 Uršula Lahodová Urban Anežka
Karasín 1685 18 Václav Škrlík Ondřej Mariana
Karasín 1685 18 Alžběta Lahodová Matěj Alžběta
Písečné 1685 19 Judita Havlíčková Řehoř Mariana
Veselí 1685 19 Jan Krčil Tomáš Anna
Lesoňovice 1685 19 Judita Štouračová Jan Mariana
Pivonice 1685 19 Uršula Ťupalová Mikuláš Mariana
Bystřice 1685 19 Alžběta Vodová Matěj Mariana
Bystřice 1685 19 Havel Duchoslav Jiří Alžběta
Věchnov 1685 19 Judita Lahodová Tomáš Kateřina
Bystřice 1685 19 Simon Kebr (?) František Magdalena
Bystřice 1685 19 Marie Alžběta Punčochářová Simon Uršula
Bystřice 1685 19 Simon Domanský Havel Mariana
Bystřice 1685 19 Anna Marie ?, písař radní Vilém Barbora
Domanín 1685 19 Simon Šmerda Petr Zuzana
Bystřice 1685 19 Alžběta Suchá Matěj Alžběta
Bystřice 1685 19 Kateřina Zourková Jan Uršula
Ždánice 1685 19 Alžběta Pechová ? Zuzana, vdova
Bystřice 1685 19 Martin Lankaš Matěj Anna
Bystřice 1685 19 Kateřina Bočková Jakub Kateřina
Bystřice 1685 19 Martin Tišnovský Simon Zuzana
Bystřice 1685 19 Alžběta Straková Jakub Dorota
Bystřice 1685 19 Alžběta Sklinková Jakub Anežka
Lesoňovice 1685 20 Kateřina Karásková Matěj Alžběta
Veselí 1685 20 Kateřina Jiříků Jiří Judita
Bystřice 1685 20 Klement Jelínek Jindřich Zuzana
Ždánice 1685 20 Mikuláš Juráček Matouš Dorota
Bystřice 1685 20 Mariana Fridrichová Jan Mariana
Bystřice 1685 20 Ondřej Dvořáček Jiří Veronika
Písečné 1685 20 Mikuláš Pyšný Jakub Zuzana
Bratrušín 1685 20 Mariana Kašová Matouš Dorota
Bohuňov 1685 20 Tomáš Gregorů Matěj Ludmila
Divišov 1685 20 Ondřej ? ? ?
Karasín 1685 20 Tomáš Janů Pavel Dorota
Lesoňovice 1685 20 Tomáš Trdlička Jakub Veronika
Chudobín 1685 20 Jana Kopecká Martin Mariana
Bystřice 1685 20 Tomáš Hamerský Kryštof Ludmila
Bohuňov 1685 20 Tomáš Matoušků Ondřej Judita
Ždánice 1685 20 Jan Lukešů Jiří Mariana
Bystřice 1685 20 Jan Just Martin Anna
Divišov 1685 20 Anežka Koutníková Řehoř Růžena
Chudobín 1686 20 Pavel Herníček Václav Ludmila
Rozsochy 1686 20 Anna Štěrbová ? Mariana, vdova
Rozsochy 1686 21 Matěj Mičín Tomáš Anna
Bystřice 1686 21 Dorota Budišová Ondřej Mariana
Albrechtice 1686 21 Anna Marvanová ? Alžběta
Divišov 1686 21 Mikuláš Šmerda František Růžena
Bystřice 1686 21 Dorota Matějovská Jáchym Anna
Rodkov 1686 21 Mariana Tomešová Jakub Kateřina
Bystřice 1686 21 Dorota Kolářová Pavel Anna
Věchnov 1686 21 Pavel Bednářů Jakub Mariana
Vojetín 1686 21 Blažej Halouska, ovčák Jan Mariana
Rozsochy 1686 21 Veronika Petržalková Jan Anna
Hluboké 1686 21 Matěj Němec Jakub Alžběta
Pivonice 1686 21 Matěj Uchytil Vít Anna
Písečné 1686 21 Matěj Pastýř Martin Zuzana
Albrechtice 1686 21 Justýna Adamů Urban Kateřina
Voldřiště 1686 21 Matěj Ernberger (?) Bernard Dorota
Rozsochy 1686 21 Matěj Augusta, pastýř Vít Alžběta
Bystřice 1686 21 Juliana Javůrková Havel František Dorota
Domanín 1686 21 Mariana Valů Jakub Markéta
Veselí 1686 21 Jan Břenek Jan Alžběta
Bohuňov 1686 21 Matěj Bělehrad Bartoloměj Kateřina
Bohuňov 1686 22 Matěj Audek Jiří ?
Bystřice 1686 22 Růžena Vítochovská Jakub Mariana
Hluboké 1686 22 Mariana Kolářů Jakub Mariana
Albrechtice 1686 22 Kristýna Marvanová Samuel Žofie
Dvořiště 1686 22 Jiří Hrstka Jakub Mariana
Bratrušín 1686 22 Josef Pečenka Vavřinec Justýna
Věchnov 1686 22 Řehoř Koubek Jáchym Magdalena
Písečné 1686 22 Mariana ? ? Magdalena
Karasín 1686 22 Jan Špičků Jiří Dorota
Hrdá Ves 1686 22 Mariana Karásková Bartoloměj Magdalena
Bystřice 1686 22 František Chrást František Justýna
Bystřice 1686 22 František Orel Jan Helena
Rozsochy 1686 22 Jiří Adamů Jakub Ludmila
Bystřice 1686 22 Jiří Hejl Matouš Judita
Bystřice 1686 22 Helena Štefanová Kryštof Justýna
Bystřice 1686 22 Jana Štefanová Kryštof Justýna
Ždánice 1686 22 Mariana Pechová Matěj Magdalena
Domanínek 1686 22 Filip Čáp Bartoloměj Kateřina
Albrechtice 1686 22 Jana Střešňáková Ondřej Kateřina
Bystřice 1686 22 Jiří Straka Jiří Dorota
Rodkov 1686 23 Žofie Svobodová Simon Anna
Domanín 1686 23 Růžena Pičínová Jiří Anna
Vítochov 1686 23 Žofie Josefů Urban Mariana
Bystřice 1686 23 Jakub Filip Timenius Václav Kateřina
Písečné 1686 23 Kateřina Dragounová Jiří Mariana
Hrdá Ves 1686 23 Jakub Toman Jakub Kateřina
Bystřice 1686 23 Jakub Bednářů Vavřinec Alžběta
Lhota 1686 23 Jan Havlů Jakub Zuzana
Bystřice 1686 23 Kateřina Jeřábková Melichar Magdalena
Bystřice 1686 23 Jakub Štěpánů Kašpar Alžběta
z Čech 1686 23 Jakub ? ? Kateřina
Lhota 1686 23 Anna Zichová Blažej Magdalena
Lhota 1686 23 Jan Havlů Pavel Magdalena
Vítochov 1686 23 Anna Dvořáků Jan Alžběta
Chudobín 1686 23 Anna Mašků Štěpán Kateřina
Lesoňovice 1686 23 Magdalena Holišková Vít Anna
Věchnov 1686 23 Jan Plíhal Havel Mariana
Rozsochy 1686 23 Jan Hlávků Jiří Mariana
Lhota 1686 23 Jakub Krejčí Václav Dorota
Vojetín 1686 23 Magdalena Mikolášků Matěj Kateřina
Divišov 1686 24 Jan Peška Jiří Dorota
Domanínek 1686 24 Jan Lukášek Martin Anna
Bratrušín 1686 24 Anna Javůrková Matěj Anna
Domanín 1686 24 Jan Paron Jiří Kateřina
Rozsochy 1686 24 Anna Šimků Václav Alžběta
Bystřice 1686 24 František Kos Pavel Mariana
Bratrušín 1686 24 Anna Machová Vít Dorota
Hrdá Ves 1686 24 Jakub Khumler Ondřej Zuzana
Rozsochy 1686 24 Alžběta Haberská Filip Sibyla
Hrdá Ves 1686 24 Anna Matějků Petr Kateřina
Nový Hamr před Hrdou Vsí 1686 24 Anna Krátká František Růžena
Domanín 1686 24 Jakub Slezák, na Rožínce rozený Vavřinec Růžena
Bystřice 1686 24 Anna Matoušů Daniel Dorota
Domanín 1686 24 Jakub Maděra Jan Markéta
Zlatkov 1686 24 Jakub Korec František Zuzana
Vír 1686 24 Jakub Kozák Mikuláš ?
Bystřice 1686 24 Vavřinec Polnický Tomáš Zuzana
Zlatkov 1686 25 Mariana Špačková Jan Mariana
Ždánice 1686 25 Ludmila Růžičková Jan Ludmila
Blažejovice 1686 25 Mariana Vostrejšová Jan Kristýna
Věchnov 1686 25 František Valů Václav Mariana
Vojtěchov 1686 25 Matouš Krbůšek Simon Markéta
Bystřice 1686 25 Růžena Trucálková, mistr právní Tomáš Dorota
Bystřice 1686 25 Honz Jirk Matýsek Jan Magdalena
Bystřice 1686 25 Václav Kaša Václav Dorota
Lhota 1686 25 Ludmila Bubeníková Martin Dorota
Karasín 1686 25 Martin Šejnoha Václav Zuzana
Rovné 1686 25 Martin Kučera Matěj Dorota
Hrdá Ves 1686 25 Judita Uhlířů Matouš Magdalena
Hluboké 1686 25 Martin Václavík Pavel Dorota
Vítochov 1686 25 Judita Havlíková Vít Mariana
Písečné 1686 25 Martin Homolka František Dorota
Lhota 1686 25 Kateřina Sklenářová Pavel Alžběta
Bystřice 1686 25 Alžběta Pokušínová František Dorota
Dvořiště 1686 26 Kateřina Kosová Matouš Anna
Věchnov 1686 26 Simon Pop (?), pastýř Jan Magdalena
Bystřice 1686 26 Alžběta Čechů Sebastián Magdalena
Bratrušín 1686 26 Martin Kychler František Kateřina
Věchnov 1686 26 Martin Jurka Matouš Justýna
Bystřice 1686 26 Martin Salák Stanislav Kateřina
Bystřice 1686 26 Alžběta Lehká Jan Růžena
Lhota 1686 26 Zuzana Juráčková Vít Justýna
Hluboké 1686 26 Alžběta Lžičařová Jiří Kristýna
Bystřice 1686 26 Tomáš Hamerský Kryštof Ludmila
Věchnov 1686 26 Kateřina Jurková Jakub Ludmila
Lesoňovice 1686 26 Ondřej Štourač Jan Mariana
Bystřice 1686 26 Mikuláš Rak Bartoloměj Růžena
Věchnov 1686 26 Tomáš Horníček Řehoř Dorota
Písečné 1686 26 Tomáš Koutník Jiří Mariana
Bystřice 1686 26 Anna Marie Duchková Jiří Alžběta
Rovné 1686 26 Růžena Kučerová Jan Markéta
Písečné 1686 26 Tomáš Korbička Pavel Kateřina
Hrdá Ves 1686 27 Pavel Špaček Jiří Anna
Bystřice 1687 27 Pavel Čech Vavřinec Alžběta
Vojtěchov 1687 27 Veronika Pešková Vít Kristýna
Bystřice 1687 27 Veronika Hamerská Jan Anna
Bystřice 1687 27 Josef František Plaček, kantor Tobiáš Mojses Anna
Bystřice 1687 27 Mariana Šmídková Jan Kateřina
Bystřice 1687 27 Ferdinand Šmídek Jan Kateřina
Veselí 1687 27 Pavel Andriáš Martin Mariana
Domanínek 1687 27 Dorota Tlaskalová Jakub Veronika
Bystřice 1687 27 Dorota Růžičková Sebastián Žofie
Bystřice 1687 27 Matěj Suchý Řehoř Alžběta
Bystřice 1687 27 Pavel Kubíčků Václav Mariana
Bystřice 1687 27 Pavel Gobr František Magdalena
Zlatkov 1687 27 Fabián Sebastián Kedruta Tomáš Růžena
Bratrušín 1687 27 Veronika Pšikalová Matouš Kateřina
Domanín 1687 27 Veronika Karkulínová Simon Alžběta
Ždánice 1687 27 Dorota Kosová Pavel Alžběta
Domanín 1687 28 Dorota Prášilová Matěj Magdalena
Divišov 1687 28 Dorota Sedláková Matěj Kateřina
Bystřice 1687 28 Josef Jelínek Kristián Markéta
Bystřice 1687 28 Matěj Jelínek Kristián Markéta
Chudobín 1687 28 Dorota Mlynářová, z horního mlýna Vít Judita
Rovné 1687 28 Mariana Novotná Jiří Alžběta
Lesoňovice 1687 28 Matěj Karásek Matěj Alžběta
Pivonice 1687 28 Mariana Ťupalová Mikuláš Mariana
Bystřice 1687 28 Mariana Svitavská Řehoř Alžběta
Rozsochy 1687 28 František Kybal Matěj Markéta
Domanín 1687 28 Matěj Pyšný Pavel Mariana
Moravská Třebová 1687 28 Řehoř Punčochář Jan František Mariana, vdova
Bystřice 1687 28 Řehoř Chrást Jiří Anna
Bystřice 1687 28 Alexandr Tomšů Vít Alžběta
Bystřice 1687 28 Václav Nahodil Petr Dorota
z Uher 1687 28 Jiří Uher (?) Janoš Judita
Domanín 1687 28 Jiří Blažek Václav Magdalena
Věchnov 1687 28 Alžběta Bednářů Sebastián Judita
Veselí 1687 29 Zuzana Skřípská Ondřej Růžena
Skalský dvůr 1687 29 František Kotouček, šafář Jan Alžběta
Bystřice 1687 29 Anna Marie Rudová Jan Judita
Bystřice 1687 29 Salomena Bočková Kašpar Dorota
Divišov 1687 29 Mariana Buchtová Jiří Judita
Hrdá Ves 1687 29 Mariana ? ? Mariana
Kundratice 1687 29 František Lahoda Bartoloměj Dorota
Domanínek 1687 29 Anna Čápová Jiří Kateřina
Bystřice 1687 29 Maxmilián Soukup Matěj Anežka
Karasín 1687 29 Anna Menšíková Simon Dorota
Bystřice 1687 29 Jana Sklinková Jakub Anežka
Bystřice 1687 29 Mariana Bohuňovská Štěpán Helena
Bystřice 1687 29 Kateřina Čechová Matěj Mariana
Zlatkov 1687 29 Vít Kobza Pavel Mariana
Bystřice 1687 29 Jan Vomoklý Jakub Justýna
Divišov 1687 29 Stanislav Pešek František Růžena
Rozsochy 1687 29 Justýna Veselá, ovčák Jakub Dorota
Věchnov 1687 29 Markéta Brabencová Bartoloměj Markéta
Bystřice 1687 30 František Rak neb Punčochář Simon Uršula
Lesoňovice 1687 30 Vít Papica Simon Ludmila
Bystřice 1687 30 Dorota Zourková Jan Ignác Uršula
Bystřice 1687 30 Jan Honzík Simon Alžběta
Pivonice 1687 30 Mariana Uchytilová Vít Anna
Lhota 1687 30 Jan Drápela Matouš Markéta
Bystřice 1687 30 Karel Šmahel Jan Justýna
Hluboké 1687 30 Anna Kolářů Jiří ?
Rozsochy 1687 30 Anna Jobů Ondřej Alžběta
Kundratice 1687 30 Anna Kovářová Jakub Kateřina
Litomyšl 1687 30 Markéta Mauranová ? Ludmila
Bystřice 1687 30 Anna Marie Káňová Vít Alžběta
Ždánice 1687 30 Anna Zedníková, pastýř Matěj Dorota
Bystřice 1687 30 Anna Marie Horátiusová Jan Alžběta
Hrdá Ves 1687 30 Markéta Holeňů Jiří Anna
Kundratice 1687 30 Vít Chalupa Jakub Alžběta
Bystřice 1687 30 Karel Davidů Matěj Dorota
Košumberské panství 1687 30 Jan Dostál ? Mariana
Rovné 1687 30 Anna Juranová Jiří Alžběta
Bystřice 1687 31 Magdalena Javůrková Havel František Dorota
Chudobín 1687 31 Pavel Knihař, luterán Matěj Anna
Rozsochy 1687 31 Pavel Hlávka Matěj Mariana
Divišov 1687 31 Anna Bučková Jan Mariana
Rozsochy 1687 31 Anna Zedníková Jan Mariana
Písečné 1687 31 Jakub Dragoun Jiří Mariana
Lhota 1687 31 Magdalena Kočíková Jan Justýna
Rodkov 1687 31 Jakub Vávrů Sebastián Dorota
Písečné 1687 31 Judita Nečasová Řehoř Kateřina
Albrechtice 1687 31 Anna Musilová Vavřinec Kateřina
Hluboké 1687 31 Kristián Vašků Petr Mariana
Bystřice 1687 31 Zuzana Timeniusová Karel Kateřina
Bystřice 1687 31 Donát Koukal, písař radní Václav Juliana
Písečné 1687 31 Ludmila Smutná František Mariana
Písečné 1687 31 Kristián Havlíček Jan Magdalena
Domanín 1687 31 Vavřinec Zabil Martin Veronika
Rozsochy 1687 31 Vavřinec Galas Vít Mariana
Hluboké 1687 31 Václav Martínků Martin Dorota
Ždánice 1687 31 Mariana Kolářová Ondřej Kateřina
Bystřice 1687 32 František Tišnovský Simon Zuzana
Karasín 1687 32 Jana Lahodová Matěj Kateřina
Věchnov 1687 32 Anna Marie Bednářů Jakub Mariana
Písečné 1687 32 Simon Pavlata Jan Kateřina
Domanínek 1687 32 Václav Šídlo Jan Ludmila
Věchnov 1687 32 Václav Janáček Kryštof Dorota
Divišov 1687 32 Václav Sedlák Jiří Kateřina
Hluboké 1687 32 Václav Kulka Urban Mariana
Vojtěchov 1687 32 Judita Pustinová Jan Růžena
Rovné 1687 32 Ludmila Lupoměchová Urban Markéta
Bystřice 1687 32 Ludmila Štěpánků neb Zezulová Vavřinec Mariana
Bystřice 1687 32 Matouš Krásenský Jan Mariana
Bystřice 1687 32 Judita Kosová Jiří Anna
Ždánice 1687 32 Václav Šimků Martin Mariana
Domanín 1687 32 Václav Dostál Mikuláš Dorota
Pivonice 1687 32 Kateřina Makovcová Ondřej Růžena
Vítochov 1687 32 Martin Novotný Jiří Růžena
Věchnov 1687 32 Judita Tkadleců Pavel Dorota
Bystřice 1687 33 Havel Čechů Mikuláš Dorota
Kundratice 1687 33 Kristýna Voškrdová František Judita
Bystřice 1687 33 Anna Chrástová František Justýna
Bystřice 1687 33 Kateřina Procházková Blažej Alžběta
Lhota 1687 33 Martin Zelený Jakub Markéta
Bystřice 1687 33 Karel Kožíšek Matěj Anna
Divišov 1687 33 Martin Kaša Jiří Kristýna
Karasín 1687 33 Martin Janků Jiří Mariana
Domanínek 1687 33 Růžena Pokorná Mikuláš Kateřina
Rodkov 1687 33 Ludmila Vávrů Martin Žofie
Bystřice 1687 33 Kateřina Justová Martin Anna
Veselí 1687 33 Mariana Václavíková Jiří Dorota
Bohuňov 1687 33 Martin Kulík Ondřej Mariana
Vítochov 1687 33 Alžběta Gregorů Matěj Ludmila
Ždánice 1687 33 Kateřina Pechová Matěj Magdalena
Karasín 1687 33 Martin Havlík Vít Mariana
Vítochov 1687 33 Martin Herníček Václav Ludmila
Věchnov 1687 33 Kateřina Benešů Tomáš Veronika
Ždánice 1687 33 Ondřej Kolář Jáchym Anna
Bystřice 1687 33 Alžběta Kosová Pavel Mariana
Veselí 1687 34 Růžena Břenková Jan Alžběta
Bystřice 1687 34 Kateřina Bočková František Mariana
Domanín 1687 34 Klement Černý Matouš Anna
Vlachovice 1687 34 Kateřina Kubíková ? Anna
Písečné 1687 34 Polyxena Havliců Řehoř Mariana
Lhota 1687 34 Tomáš Bartoňů Pavel Magdalena
Rozsochy 1687 34 František Xaver Haberský Filip Sibyla
Čáslav 1687 34 Růžena ? ? Dorota
Bystřice 1687 34 Viktorie Plačková, kantor Tobiáš Mojses Anna
Bystřice 1687 34 Jan Tomáš Valin, felčar Vít Alžběta
Bystřice 1687 34 Tomáš Zlatkovský Jakub Anna
Pivonice 1687 34 Růžena Zídková Jiří Sibyla
Bystřice 1687 34 Jan Jindříček Kryštof Ludmila
Bystřice 1687 34 Kašpar Melichar Baltazar Čech Vavřinec Alžběta
Písečné 1687 34 Pavel Blažíček Tomáš Anna
Bratrušín 1687 34 Pavel Kaša Matouš Dorota
Bystřice 1688 34 Karel Kašpar Loukovský Tobiáš Anna
Bystřice 1688 34 Dorota Šafránková Kryštof Eva
Ždánice 1688 35 Dorota Růžová Jan Ludmila
Věchnov 1688 35 Dorota Jurková Jiří Alžběta
Vojtěchov 1688 35 Karel Zich Jiří Anna
Bystřice 1688 35 Karel Straka Jiří Dorota
Domanín 1688 35 Matěj Prášil Matěj Magdalena
Veselí 1688 35 Růžena Hájková Jiří Judita
Ždánice 1688 35 Pavel Lukšů Jiří Mariana
Zlatkov 1688 35 Veronika Kedrutová Tomáš Růžena
Divišov 1688 35 Matěj Roman Bartoloměj Anna
Bystřice 1688 35 Mariana Uhlířová Václav Veronika
Karasín 1688 35 Matěj Škrlík Ondřej Mariana
Vítochov 1688 35 Matěj Dvořáků Jan Alžběta
Lhota 1688 35 Mariana Zichová Blažej Magdalena
Věchnov 1688 35 Mariana Koubková Jáchym Magdalena
Bystřice 1688 35 Alexandr Kaša Václav Dorota
Bystřice 1688 35 Mariana Pokušínová František Dorota
Domanínek 1688 35 Jiří Šindelář Jakub Veronika
Bratrušín 1688 35 Mariana Víchová (Fousková ?) Jiří Víchů Judita vdova Fousková
Skalský mlýn 1688 35 Mariana Ernwergová, voják Bernard Dorota
Zlatkov 1688 35 Markéta Špačková Jan Mariana
Bystřice 1688 36 Dorota Suchá Karel Judita
Bystřice 1688 36 Cyril Budiš Ondřej Mariana
Bystřice 1688 36 Kristýna Domanská Havel Mariana
Věchnov 1688 36 Kateřina Vašicová Jan Dorota
Bystřice 1688 36 Josef Pexa Matěj Alžběta
Karasín 1688 36 Josef Janů Pavel Dorota
Bystřice 1688 36 Josef Hanák Jan Alžběta
Bystřice 1688 36 Josef Daniel Matoušů Daniel Dorota
Bystřice 1688 36 Mariana Herynková Jan Kateřina
Janovičky 1688 36 Jiří Popelář Jan Alžběta
Karasín 1688 36 Jiří Pyšný Jakub Zuzana
Dvořiště 1688 36 Jiří Marek Matěj Anna
Bratrušín 1688 36 Jiří Pečínka Vavřinec Justýna
Divišov 1688 36 Jiří Koutník Řehoř Růžena
Rozsochy 1688 36 Žofie Halová Jakub Kateřina
Bystřice 1688 36 Veronika Trucálková, mistr právní Tomáš Dorota
Domanín 1688 36 Justýna Kuchařová Jiří Mariana
Albrechtice 1688 36 Jana Marvanů Samuel Žofie
Věchnov 1688 36 Markéta Bednářová Jakub Mariana
Bystřice 1688 37 Filip Jakub Jelínek Kristián Markéta
Divišov 1688 37 Stanislav Buchta Jiří Alžběta
Dalečín 1688 37 Jan ? ? Judita
Zlatkov 1688 37 Jan Kobza Simon Dorota, vdova
Bystřice 1688 37 Jan Rak Bartoloměj Růžena
Bystřice 1688 37 Anna Bednářů Jiří Zuzana
Blažejovice 1688 37 Anna Juráčková Sebastián Mariana
Písečné 1688 37 Anna Pyšná Vít Barbora
Hrdá Ves 1688 37 Mariana Tomanová Jakub Kateřina
Písečné 1688 37 Vít Blažků Jiří Mariana
Zlatkov 1688 37 Jan Kobza Havel Zuzana
Rozsochy 1688 37 Petr Pavel Hlaváček, rektor Maxmilián Judita
Bystřice 1688 37 Marie Magdalena ?, Suchého pacholek Jakub Zuzana
Bystřice 1688 37 Jakub Nebola Václav Dorota
Vítochov 1688 37 Jakub Josefů Urban Mariana
Bystřice 1688 37 Magdalena Kalinová Pavel Dorota
Lesoňovice 1688 37 Jakub Vystrašil Jan Mariana
Domanín 1688 37 Anna Skalníková Mikuláš Alžběta
Bystřice 1688 38 Anna Bočková Jiří Mariana
Bohuňov 1688 38 Vavřinec Mach Samuel Alžběta
Bohuňov 1688 38 Bartoloměj Mach Samuel Alžběta
Bystřice 1688 38 Zuzana Dědková Matěj Alžběta
Pivonice 1688 38 Zuzana Matějčků Jiří Kristýna
Rovné 1688 38 Vavřinec Zavadil, mlynář Václav Barbora
Vojtěchov 1688 38 František Peška Vít Kristýna
Bystřice 1688 38 Anna Březková Jáchym Anna
Janovičky 1688 38 Ludmila Matoušků Matěj Anna
Rozsochy 1688 38 Ludmila Šimků Václav Alžběta
Zlatkov 1688 38 Bartoloměj Bryša Václav Zuzana
Bystřice 1688 38 Anna Marie Dostálová Jakub Sibyla
Lesoňovice 1688 38 Mariana Tesařová Václav Veronika
Pivonice 1688 38 Matouš Šup Jan Judita
Zlatkov 1688 38 Kateřina Klimšů Jiří Alžběta
Lesoňovice 1688 38 Václav Matějčků Vít Judita
Bystřice 1688 38 Alžběta Chrástová František Justýna
Bystřice 1688 39 Judita Procházková Blažej Kateřina
Bystřice 1688 39 Michal Kolář Matěj Alžběta
Hluboké 1688 39 Václav Mašků Jiří Mariana
Bystřice 1688 39 František Synků Vít Anna
Bystřice 1688 39 František Rychnovský Martin Kateřina
Bohuňov 1688 39 Judita Matoušků Ondřej Judita
Ždánice 1688 39 Uršula Skalníková Matěj Dorota
Rozsochy 1688 39 Mariana Vrátná Tomáš Judita
Karasín 1688 39 Martin Pastýřů neb Bělehrad Pavel Anna
Vojetín 1688 39 Kateřina Karasová Ondřej Kateřina
Bystřice 1688 39 Brigita Rudová Jan Judita
Věchnov 1688 39 Martin Bednářů Sebastián Judita
Lesoňovice 1688 39 Kateřina Nečesánková Pavel Růžena
Bystřice 1688 39 Uršula Orlová Jan Helena
Bystřice 1688 39 Dorota Timeniusová Václav Kateřina
Bystřice 1688 39 Alžběta Šmahelová Jan Justýna
Hluboké 1688 39 Martin Kolářů Jakub Mariana
Rodkov 1688 39 Kateřina Slezáková Vavřinec Růžena
Bystřice 1688 39 Martin Krásenský Jan Mariana
Lhota 1688 39 Alžběta Juráčková Vít Justýna
Domanín 1688 40 Kateřina Karkulínová Martin Anna
Rozsochy 1688 40 Martin Střešňák Bedřich Kateřina
Písečné 1688 40 Ondřej Dragoun Jiří Mariana
Rozsochy 1688 40 Kateřina Muchová František Růžena
Karasín 1688 40 Kateřina Novotná Pavel Mariana
Domanínek 1688 40 František Xaver Hájek, mlynář Blažej Alžběta
Věchnov 1688 40 Alžběta Plíhalová Havel Mariana
Lhota 1688 40 Tomáš Krejčí Václav Dorota
Bystřice 1688 40 Barbora Bednářů Vavřinec Alžběta
Bystřice 1688 40 František Xaver Kuštofír Tomáš Zuzana
Bystřice 1688 40 Barbora Vomoklá Jakub Justýna
Albrechtice 1688 40 Tomáš Adamů Urban Kateřina
Unčín 1688 40 Jan ? ? Rebeka
Bystřice 1688 40 Tomáš ? Jan Mariana
Bratrušín 1688 40 Růžena Javůrků Ondřej Veronika
Divišov 1688 40 Růžena Sedláková Matěj Kateřina
Karasín 1689 40 Pavel Juráček Pavel Veronika
Bystřice 1689 40 Sebastián Boček František Mariana
Bystřice 1689 40 Dorota Šabartová Mikuláš Justýna
Zlatkov 1689 41 Sebastián Vystrašil Jan Mariana
Bystřice 1689 41 Karel Šabart Zachariáš Alžběta
Bystřice 1689 41 Dorota Hájková Kristián Zuzana
Bohuňov 1689 41 Dorota Vašů Vavřinec Mariana
Bystřice 1689 41 Dorota Šmídková Jan Kateřina
Písečné 1689 41 Matěj Homolka František Dorota
Věchnov 1689 41 Dorota Horníčková Řehoř Dorota
Bystřice 1689 41 Michal Karel Plaček, kantor Tobiáš Mojses Anna
Bystřice 1689 41 Dorota Říhů Jan Salomena
Pivonice 1689 41 Blažej Uchytil Vít Anna
Písečné 1689 41 Karel Dvořák Vít Žofie
Bystřice 1689 41 Dorota Timeniusová Karel Kateřina
Bystřice 1689 41 Matěj Sýkora ? Alžběta
Divišov 1689 41 Mariana Sedláků Lukáš Kateřina
Bystřice 1689 41 Mariana Suchá Matěj Alžběta
Bystřice 1689 41 Řehoř Bělehrad Štěpán Mariana
Bystřice 1689 41 Alžběta Javůrková Havel František Dorota
Albrechtice 1689 41 Mariana Marvanová ? Alžběta
Rozsochy 1689 41 Regina Veselá, ovčák Jakub Dorota
Věchnov 1689 41 Řehoř Jurků Jakub Ludmila
Pivonice 1689 42 Alžběta Ťupalová Mikuláš Mariana
Bystřice 1689 42 Tomáš Nahodil Petr Dorota
Lesoňovice 1689 42 Eva Papicová Simon Ludmila
Bystřice 1689 42 Anna Marie Honzíková Simon Alžběta
Bystřice 1689 42 Mariana Bočková Václav Dorota
Rozsochy 1689 42 Kateřina Bartošová Sebastián Žofie
Domanín 1689 42 Mariana Ovečková Jan Veronika
Rodkov 1689 42 Mariana Kynclová, šenkýř Kristián Růžena
Kundratice 1689 42 Mariana Kofroňová Řehoř Uršula
Vojetín 1689 42 Jan Šutera Bartoloměj Judita
Bystřice 1689 42 Mariana Procházková Blažej Alžběta
Domanín 1689 42 Mariana Jobů Jiří Anna
Domanín 1689 42 Jakub Blažků Václav Magdalena
Ždánice 1689 42 Magdalena Juráčková Matouš Dorota
Bystřice 1689 42 František Dvořáček Jiří Veronika
Hluboké 1689 42 Jiří Vašků Petr Mariana
Hrdá Ves 1689 42 Jakub Špaček Jiří Anna
Bystřice 1689 42 Jiří Uhlíř Václav Veronika
Věchnov 1689 42 Magdalena Cimrmanová Jakub Kateřina
Bystřice 1689 42 Jana Jeřábková Melichar Magdalena
Hrdá Ves 1689 42 Anna Uhlířová Matouš Magdalena
Karasín 1689 42 Jakub Šejnoha Václav Zuzana
Lhota 1689 42 Jiří Jakub Bubeník Martin Dorota
Rozsochy 1689 43 Jana Mičínová Tomáš Anna
Lhota 1689 43 Judita Volejníková Matěj Judita
Písečné 1689 43 Justýna Blažíčků Tomáš Anna
Rovné 1689 43 Anna Kučerová Matěj Dorota
Skály 1689 43 Petr Kotouček, šafář Jan Alžběta
Rovné 1689 43 Magdalena Kučerová Jan Markéta
Bystřice 1689 43 Magdalena Svitavská Řehoř Alžběta
Dvořiště 1689 43 Magdalena Hrstková Jakub Mariana
Lesoňovice 1689 43 Markéta Štouračová Jan Mariana
Bystřice 1689 43 Magdalena Lehká Jan Růžena
Bohuňov 1689 43 Jan Vašů Jan Mariana
Ždánice 1689 43 Jakub Lukšů Jiří Mariana
Divišov 1689 43 Markéta Muchalová Pavel Kateřina
Bystřice 1689 43 Markéta Kolářová Pavel Anna
Bystřice 1689 43 Anna Marie Kosová Pavel Mariana
Domanín 1689 43 Jakub Paron Jiří Kateřina
Bystřice 1689 43 Anna Gobrová František Magdalena
Bystřice 1689 43 Magdalena Gobrová František Magdalena
Bystřice 1689 43 Alžběta Pokušínová František Dorota
Domanínek 1689 43 Anna Lukášková Martin Anna
Bystřice 1689 43 Anna Duchková Jiří Alžběta
Bystřice 1689 44 Anna Knotková Jakub Zuzana
Kundratice 1689 44 Jakub Novotný Jiří Alžběta
Vojtěchov 1689 44 Kristián Krbůšek Simon Markéta
Hrdá Ves 1689 44 Zuzana Šulcová, šafář Mikuláš Barbora
Písečné 1689 44 Mariana Korbičková Pavel Kateřina
Bystřice 1689 44 Kristýna Chrástová Jiří Anna
Rozsochy 1689 44 Bartoloměj Buček neb Fila Jakub Růžena
Bystřice 1689 44 Bartoloměj Čechů Mikuláš Dorota
Pivonice 1689 44 Bartoloměj Uchytil Tomáš Kateřina
Veselí 1689 44 Bartoloměj Vondriáš Martin Mariana
Janovičky 1689 44 Mariana Vrtěnová Jiří Anna
Divišov 1689 44 Mariana Romanová Bartoloměj Anna
Zlatkov 1689 44 Václav Hořava Matěj Mariana
Hluboké 1689 44 Ludmila Lžičařů Jiří Kristýna
Věchnov 1689 44 Mariana Lahodová Tomáš Kateřina
Bystřice 1689 44 Václav Kovář Štěpán Helena
Bystřice 1689 44 Václav Bednářů Jiří Zuzana
Bystřice 1689 44 Judita Bočků Kašpar Dorota
Kundratice 1689 44 Mariana Fišmajstrů, podruh Jakub Zuzana
Bystřice 1689 44 Václav Matýsek Jan Dorota
Blažejovice 1689 44 Žofie Vostrejšová Jan Kristýna
Bystřice 1689 44 Václav Ruda Jan Judita
Věchnov 1689 45 Václav Benešů Tomáš Veronika
Karasín 1689 45 Václav Kopecký Matěj Mariana
Věchnov 1689 45 Kateřina Vaňků Jan Anna
Blažejovice 1689 45 František Růžička Sebastián Mariana
Rozsochy 1689 45 Judita Halová ? Mariana
Karasín 1689 45 Martin Lahoda Matěj Kateřina
Kundratice 1689 45 Simon Rychtář Benedikt Sibyla
Zlatkov 1689 45 Judita Kedrutová Tomáš Růžena
Divišov 1689 45 Alžběta Šmerdová František Růžena
Bystřice 1689 45 Uršula Horátiusová Jan Alžběta
Věchnov 1689 45 Kateřina Jurková Matouš Justýna
Bystřice 1689 45 Martin Punčochář neb Rak Simon Uršula
Bystřice 1689 45 Simon Valchář Jakub Kateřina
Domanín 1689 45 Martin Šmerda Petr Zuzana
Písečné 1689 45 Martin Havlíček Jan Magdalena
Bystřice 1689 45 Alžběta Jelínková Jindřich Mariana
Kundratice 1689 45 Alžběta Voškrdová František Kristýna
Bystřice 1689 45 Jan Pelikán Jan Magdalena
Bystřice 1689 45 Karel Soukupů František Alžběta
Věchnov 1689 45 Barbora Pavlíková Pavel Dorota
Hrdá Ves 1689 45 Ondřej Holeňa, podruh Jiří Anna
Věchnov 1689 45 Kateřina Vašicová Jan Dorota
Bratrušín 1689 46 František Xaver Kychler František Kateřina
Bystřice 1689 46 Barbora Domanská Jan Kateřina
Věchnov 1689 46 Tomáš Kubíčků Matouš Růžena
Bystřice 1689 46 Štěpán Voda Matěj Mariana
Karasín 1689 46 Jan Havlík Vít Kateřina
Věchnov 1689 46 Anežka Koubková Jáchym Magdalena
Věchnov 1689 46 Veronika Koubková Jáchym Magdalena
Bystřice 1689 46 Eva Krlická, šenkýř Matěj Ferdinand Anna
Zlatkov 1689 46 Anežka Jamborová Matěj Kateřina
Albrechtice 1689 46 Jan Maděra, podruh Jan Mariana
Písečné 1690 46 Dorota Dvořáková (Dvořáčková ?), podruh Řehoř Mariana
Věchnov 1690 46 Kašpar Melichar Baltazar Bednářů Jakub Mariana
Bystřice 1690 46 Pavel Šmelcířů Karel Judita
Kundratice 1690 46 Sebastián Marvan Samuel Žofie
Rozsochy 1690 46 Pavel Šimků Václav Alžběta
Bystřice 1690 46 Pavel Štěpánů Kašpar Alžběta
Divišov 1690 46 Pavel Buchta Jiří Alžběta
Bystřice 1690 46 Dorota Veronika Valin, felčar Vít Alžběta
Ždánice 1690 46 Josef Kos Pavel Alžběta
Rovné 1690 46 Blažej Lupoměchů Vít Růžena
Písečné 1690 46 Dorota Dvořáková (Dvořáčková ?) Řehoř Mariana
Zlatkov 1690 47 Matěj Špaček Jan Mariana
Domanínek 1690 47 Matěj Homolka Martin Zuzana
Písečné 1690 47 Anna Štěpánková Martin Alžběta
Pivonice 1690 47 Mariana Zídková Jiří Sibyla
Bratrušín 1690 47 Matěj Holba Martin Mariana
Rozsochy 1690 47 Juliana Halů Jakub Kateřina
Divišov 1690 47 Juliana Pešková Vít Kristýna
Lhota 1690 47 Matěj Drápelů Matouš Markéta
Dvořiště 1690 47 Anna Kosová Matouš Anna
Bystřice 1690 47 Matěj Just Martin Anna
Písečné 1690 47 Matěj Nečas Řehoř Kateřina
Divišov 1690 47 Kristýna Bučková Jan Mariana
Rodkov 1690 47 Matěj Vávrů Martin Žofie
Veselí 1690 47 Kristián Břenek Jan Alžběta
Domanínek 1690 47 Anna Marie Šmerdová Václav Ludmila
Kundratice 1690 47 Václav Lahoda Bartoloměj Dorota
Bystřice 1690 47 Josef Trucálek, mistr právní Tomáš Dorota
Domanín 1690 47 Josef Prášil Matěj Magdalena
Bystřice 1690 47 Josef Šafář, z panského domu Simon Alžběta
Rovné 1690 47 Josef Juran Jiří Alžběta
Bystřice 1690 47 Mariana Nebesáčková Jakub Anna
Písečné 1690 47 Josef Dvořák Vít Žofie
Věchnov 1690 47 Josef Valů Václav Justýna
Bystřice 1690 47 Anna Marie Suchá Ondřej Anna
Veselí 1690 47 Pavel Skřípský Ondřej Růžena
Bystřice 1690 47 Kateřina Loukovská Tobiáš Anna
Rodkov 1690 48 Anna Marie Vališová Jiří Apolena
Bystřice 1690 48 František Sklinka Simon Mariana
Věchnov 1690 48 Rudolf Brabenec Bartoloměj Markéta
Domanínek 1690 48 Jana Pokorná Mikuláš Kateřina
Rodkov 1690 48 Jiří Hůlků, pastýř Blažej Kateřina
Písečné 1690 48 Anna Smutná František Mariana
Domanínek 1690 48 Salomena Krejčí Blažej Alžběta
Bystřice 1690 48 Anna Uršula Kropáčková Vavřinec Anna
Bratrušín 1690 48 Anna Marie Pečínková Vavřinec Justýna
Bratrušín 1690 48 Jiří Procházka Jan Mariana
Rodkov 1690 48 Markéta Svobodová Simon Anna
Hluboké 1690 48 Anna Kolářů Jakub Mariana
Karasín 1690 48 Mariana Menšíková Simon Dorota
Hluboké 1690 48 Anna Čechová Jiří Dorota
Bystřice 1690 48 Jana Čechová Matěj Mariana
Rozsochy 1690 48 Kateřina Matoušů, ovčák Václav Mariana
Bystřice 1690 48 Kateřina Šmahelová Jan Justýna
Veselí 1690 48 Justýna Smrčková Václav Zuzana
Bystřice 1690 48 Anna Bočková František Mariana
Domanínek 1690 48 Magdalena Čápová Jiří Kateřina
Domanín 1690 48 Markéta Černá Matouš Anna
Bystřice 1690 48 Magdalena Javůrková Havel František Dorota
Pivonice 1690 49 Jan Ťupal Mikuláš Mariana
Lesoňovice 1690 49 Anna Mrkvičková Matěj Magdalena
Bystřice 1690 49 Jakub Hříbek Jiří Alžběta
od Čáslavi 1690 49 Jan ? ? Dorota
Vítochov 1690 49 Jan Dvořáků Jan Alžběta
Bystřice 1690 49 Anna Pokušínová Vavřinec Alžběta
Divišov 1690 49 Anna Sedláková Matěj Kateřina
Ždánice 1690 49 Anna Metýsková Martin Mariana
Domanín 1690 49 Anna Valů Jan Kateřina
Bystřice 1690 49 Jan Karel Koktavý Karel Anna
Bratrušín 1690 49 Mariana Pšikalová, tesař Matouš Kateřina
Pivonice 1690 49 Mariana Makovcová Ondřej Růžena
Domanínek 1690 49 Anna Magdalena Budišová Ondřej Mariana
Hrdá Ves 1690 49 Anna Adamů Matouš Magdalena
Kundratice 1690 49 Petr Štěpánů Tobiáš Anna
Bohuňov 1690 49 Pavel Kulík Ondřej Mariana
Domanín 1690 49 Vavřinec Maděra Jan Markéta
Austup 1690 49 Kateřina Pokorná, rybníkář Matěj Dorota
Bystřice 1690 49 Anna Kašová Václav Dorota
Rozsochy 1690 49 Anna Bučková Jakub Růžena
Bystřice 1690 49 Vavřinec Honzík Simon Alžběta
Rozsochy 1690 49 Anna Hlaváčková, rektor Maxmilián Judita
Bystřice 1690 50 Vavřinec Suchý Řehoř Zuzana
Janovičky 1690 50 Bartoloměj Šafář Jan Dorota
Dvořiště 1690 50 Zuzana Marků Matěj Anna
Lesoňovice 1690 50 Vavřinec Novotný Kryštof Dorota
Veselí 1690 50 Ludmila Juříků Jiří Judita
Bystřice 1690 50 Bartoloměj Matějovský Jáchym Anna
Karasín 1690 50 Václav Janů Pavel Dorota
Domanín 1690 50 Mariana Vávrů Ondřej Mariana
Bystřice 1690 50 Jan Vlček, z Kundštátství Simon Dorota
Vítochov 1690 50 Judita Novotná Jiří Růžena
Lhota 1690 50 Václav Zichů Blažej Magdalena
Bystřice 1690 50 Kateřina Lankašová Matěj Dorota
Domanín 1690 50 Václav Vovečka Jan Veronika
Divišov 1690 50 Justýna Zavadilová Jakub Mariana
Písečné 1690 50 Alžběta Pyšná Vít Barbora
Věchnov 1690 50 Matouš Horníček Řehoř Dorota
Domanín 1690 50 Judita Kolbábků Simon Kateřina
Domanín 1690 50 Judita Karkulínová Simon Alžběta
Bystřice 1690 50 František Hájek Kristián Zuzana
Karasín 1690 50 Lukáš Bělehradů Pavel Anna
Domanín 1690 50 Simon Valů Jakub Markéta
Věchnov 1690 51 Zuzana Kalášková Sebastián Judita
Chudobín 1690 51 Kateřina Knihařová Matěj Anna
Horní Hamr pod Chudobínem 1690 51 Kateřina Špičková, šafář Jiří Dorota
Bystřice 1690 51 Uršula Matoušů Daniel Dorota
Lesoňovice 1690 51 Judita Tesařová Václav Veronika
Bystřice 1690 51 Simon Hejl Matouš Judita
Věchnov 1690 51 Alžběta Padrlů Matouš Uršula
Bystřice 1690 51 Polyxena Čechová Sebastián Magdalena
Domanín 1690 51 Simon Dostál Mikuláš Dorota
Hluboké 1690 51 Martin Vondrů Václav Růžena
Bystřice 1690 51 Martin Domanský Havel Mariana
Lhota 1690 51 Kateřina Goliášů Jan Alžběta
Janovičky 1690 51 Martin Popelář Jan Alžběta
Lesoňovice 1690 51 Martin Karásek Matěj Alžběta
Rodkov 1690 51 Alžběta Punčochářů Havel Dorota
Hrdá Ves 1690 51 Ondřej Matějků Samuel Alžběta
Vojetín 1690 51 Alžběta Hoffmanová neb Sitařová Jan Salomena
Hluboké 1690 51 Ondřej Matoušů Martin Dorota
Věchnov 1690 51 Mariana Čechová, pastýř Matěj Magdalena
Karasín 1690 52 Mariana Škrlíková Ondřej Mariana
Bystřice 1690 52 Mikuláš Tišnovský Simon Zuzana
Bystřice 1690 52 Barbora Jelínková Kristián Markéta
Bystřice 1690 52 Tomáš Boček Jakub Kateřina
Albrechtice 1690 52 Růžena Musilová Vavřinec Kateřina
Lesoňovice 1690 52 Tomáš Štourač Jan Mariana
Divišov 1691 52 Jana Buchtová Jiří Alžběta
Lhota 1691 52 Veronika Sklenářová Jan Anna
Bystřice 1691 52 Jan Žádný Matěj Anna
Bystřice 1691 52 Pavel Dobiáš, Havla Dobiáše Jiří Růžena
Albrechtice 1691 52 Dorota Střešňáková Tomáš Magdalena
Hrdá Ves 1691 52 Pavel Karásek Bartoloměj Magdalena
Domanín 1691 52 Dorota Zabilová Martin Veronika
Rožná 1691 52 Dorota Švestková Jiří Alžběta
Bystřice 1691 52 Karel Šmídek Jan Kateřina
Bystřice 1691 52 Dorota Plačková, kantor Tobiáš Mojses Anna
Bukov 1691 52 Dorota Prokopů, z nové hospody bukovské Bartoloměj Magdalena
Blažejovice 1691 52 Mariana Juráčková Sebastián Mariana
Kundratice 1691 52 Dorota Chalupová Jakub Alžběta
Ždánice 1691 52 Dorota Matějčková Štěpán Anna
Věchnov 1691 53 Veronika Jurků Jiří Alžběta
Bohuňov 1691 53 Veronika Vašů Vavřinec Mariana
Bystřice 1691 53 Matěj Suchého pacholek Jakub Zuzana
Ždánice 1691 53 Řehoř Kolář, rychtář Jáchym Anna
Divišov 1691 53 Matěj Koutník Řehoř Růžena
Bystřice 1691 53 Matěj Kubíčků Václav Mariana
Zlatkov 1691 53 Mariana Klimšů Jiří Mariana
Bystřice 1691 53 Matěj Rak Simon Uršula
Domanín 1691 53 Mariana Blažejová Václav Magdalena
Bystřice 1691 53 Mariana Vomoklá Jakub Justýna
Věchnov 1691 53 Matěj Tkadleců Jan Zuzana
Domanínek 1691 53 Anna Budišová Jan Markéta
Rozsochy 1691 53 Josef Šmerda Jiří Mariana
Písečné 1691 53 Anna Dragounová Jiří Mariana
Rozsochy 1691 53 Jana Veselá, ovčák Jakub Dorota
Zlatkov 1691 53 Josef Hořava Matěj Mariana
Písečné 1691 53 Mariana Skalníková Martin Alžběta
Zlatkov 1691 53 Jiří Štěrba Jan Anna
Bystřice 1691 53 František Šabart Zachariáš Alžběta
Lhota 1691 53 Jiří Holota Matěj Judita
Bohuňov 1691 53 Jiří Matoušků Ondřej Judita
Písečné 1691 54 Helena Koutníková Jiří Mariana
Bystřice 1691 54 Anna Copová Jan Mariana
Hluboké 1691 54 Anna Flosová Matěj Dorota
Bystřice 1691 54 Dorota Chrástová Jan Alžběta
Rozsochy 1691 54 Anna Vrátná Tomáš Judita
Rozsochy 1691 54 Anna Muchová František Růžena
Blažejovice 1691 54 Jiří Alexandrů neb Janáčků Ondřej Magdalena
Domanín 1691 54 Anna Paronová Jiří Kateřina
Domanínek 1691 54 Jan Šindelář Jakub Veronika
Bystřice 1691 54 Anna Šabartová Mikuláš Justýna
Domanín 1691 54 Jan Karkulín Martin Alžběta
Bratrušín 1691 54 Kateřina Procházková Jan Mariana
Věchnov 1691 54 Kristián Cimrman Jakub Kateřina
Bystřice 1691 54 Leo Chrást Jiří Anna
Bystřice 1691 54 Dorota Chrástová František Justýna
Bystřice 1691 54 Jan Filip Jakub Suchý Matěj Alžběta
Lesoňovice 1691 54 Filip Papica Simon Ludmila
Albrechtice 1691 54 Anna Šautýšková Jiří Anežka
Rozsochy 1691 54 Karel Gambista Jan Kateřina
Domanín 1691 54 Jana Vávrů Mikuláš Alžběta
Písečné 1691 54 Jan Šoupal Mikuláš Dorota
Ždánice 1691 54 Mariana Jančíková Simon Magdalena
Bystřice 1691 54 Alžběta Polnická Tomáš Zuzana
Bystřice 1691 54 Alžběta Herynková Jan Kateřina
Bohuňov 1691 55 Markéta Skalníková ? Kateřina
Domanín 1691 55 Jan Pyšného zeť Pavel Mariana
Bystřice 1691 55 Jan Suchý Pavel Zuzana
Dvořiště 1691 55 Anna Magdalena Kosová Matouš Anna
Rovné 1691 55 Mariana Šafářová Řehoř Mariana
Bratrušín 1691 55 Jan Holba Martin Mariana
Bystřice 1691 55 Jan Lahoda, podruh Urban Anežka
Vojtěchov 1691 55 Anna Krbůšková Simon Markéta
Hluboké 1691 55 Jan Kulků Bartoloměj Dorota
Lhota 1691 55 Jan Vrtěna Pavel Kateřina
Lhota 1691 55 Jan Kočík Lukáš Kateřina
Divišov 1691 55 Anna Kašová Jiří Kristýna
Rozsochy 1691 55 Jan Haberský Filip Sibyla
Lhota 1691 55 Markéta Skalníková Pavel Alžběta
Bystřice 1691 55 Magdalena Dvořáčková Jiří Veronika
Věchnov 1691 55 Petr Plíhal Havel Mariana
Lhota 1691 55 Mariana Zídků Simon Kateřina
Lhota 1691 55 Anna Zídků Simon Kateřina
Vír 1691 55 František Jakub ? ? ?
Lhota 1691 55 Anna Houdků Ondřej Kateřina
Bystřice 1691 55 Jakub Kříž neb Žáček Vít Růžena
Hluboké 1691 55 Anna Mašků Ondřej Judita
Domanín 1691 55 Jakub Prášil Jiří Kateřina
Zlatkov 1691 55 Jakub Paškulín František Růžena
Lhota 1691 55 Ludmila Zelená Jakub Markéta
Karasín 1691 55 Vavřinec Pyšný Jakub Zuzana
Bystřice 1691 55 Jakub Javůrek Havel František Dorota
Bystřice 1691 56 Vavřinec Krásenský Jan Mariana
Veselí 1691 56 Judita Smrčková Václav Zuzana
Zlatkov 1691 56 Vavřinec Kobza Havel Zuzana
Bystřice 1691 56 Zuzana Suchá Ondřej Anna
Vítochov 1691 56 Bartoloměj Hadrlák Václav Kateřina
Albrechtice 1691 56 Kristián Adamů Urban Kateřina
Bystřice 1691 56 Vavřinec Kropáček Vavřinec Anna
Lesoňovice 1691 56 Mariana Vystrašilová Jan Mariana
Bystřice 1691 56 Mariana Říhů Jan Salomena
Písečné 1691 56 Zuzana Blažíčková Tomáš Anna
Karasín 1691 56 Václav Juráček Pavel Veronika
Písečné 1691 56 Ludmila Vašů Jan Mariana
Lesoňovice 1691 56 Mariana Matějčků Vít Judita
Bystřice 1691 56 Mariana Horátiusová Jan Alžběta
Bystřice 1691 56 Václav Bednářů Vavřinec Alžběta
Karasín 1691 56 Ludmila Vondrů Pavel Dorota
Lhota 1691 56 Ludmila Drápelová Matouš Markéta
Věchnov 1691 56 Ludmila Jurková Jakub Ludmila
Bystřice 1691 56 Dorota Domanská Jan Kateřina
Bratrušín 1691 56 Kateřina Javůrků Ondřej Veronika
Bohuňov 1691 56 Václav Pardousek Matěj Markéta
Bystřice 1691 56 Alžběta Pokušínová Vavřinec Alžběta
Písečné 1691 56 František Havlíček Jan Magdalena
Hrdá Ves 1691 56 Václav Holeňa Jiří Anna
Lesoňovice 1691 57 Václav Bajer Vít Anna
Pivonice 1691 57 Alžběta Uchytilová Jiří Justýna
Zlatkov 1691 57 Václav Jamborů Matěj Kateřina
Věchnov 1691 57 Uršula Koubková Jáchym Magdalena
Domanínek 1691 57 Kateřina Čápová Jiří Kateřina
Bystřice 1691 57 Maxmilián Orel Jan Helena
Vítochov 1691 57 Simon Dvořáků Simon Mariana
Písečné 1691 57 Růžena Štěpánková Martin Alžběta
Hrdá Ves 1691 57 Ondřej Khamler Ondřej Zuzana
Ždánice 1691 57 Martin Juráček Matouš Dorota
Vítochov 1691 57 Jan Vávrů neb Bouřil, po gruntě Bouřil Pavel ?
Dvořiště 1691 57 Uršula Hrstková Matěj Mariana
Lesoňovice 1691 57 Uršula Mrkvičková Matěj Magdalena
Karasín 1691 57 Růžena Havlíková Vít Kateřina
Lhota 1691 57 Martin Krejčí Václav Eva
Skalský dvůr 1691 57 Karel Boromeus Kotouček Jan Alžběta
Bystřice 1691 57 Martin Činora, voják Kašpar Zuzana
Rozsochy 1691 57 Kateřina Mičínů Tomáš Anna
Lhota 1691 57 Kateřina Bartoňů Pavel Magdalena
Bystřice 1691 57 Tomáš Bednářů Jiří Zuzana
Bystřice 1691 57 Alžběta Petrů, starý rychnovský zeť Martin Kateřina
Kundratice 1691 58 Kateřina Mičková Vavřinec Regina
Bystřice 1691 58 Marie Alžběta Valin Vít Alžběta
Hluboké 1691 58 Mikuláš Mašků Jiří Kateřina
Rozsochy 1691 58 Tomáš Šimků Václav Alžběta
Bystřice 1691 58 Barbora Svitavská Řehoř Alžběta
Zlatkov 1691 58 Mikuláš Kedruta Tomáš Růžena
Věchnov 1691 58 Tomáš Valů Václav Justýna
Bystřice 1691 58 Dorota Pexová Matěj Alžběta
Ždánice 1691 58 Růžena Lukešů Jiří Mariana
Písečné 1691 58 Jan Korbička Pavel Kateřina
Bohuňov 1691 58 Tomáš Vostrejšů Matouš Kateřina
Bystřice 1691 58 Anežka Belatková, mlynář obecní Ondřej Růžena
Bystřice 1691 58 Jan Boček František Mariana
Věchnov 1691 58 Jan Karel Bednář Václav Alžběta
Bystřice 1691 58 Kašpar Formánek Václav Mariana
Bystřice 1692 58 Dorota Honzíková Simon Alžběta
Ždánice 1692 58 Dorota Dolníčková Matěj Dorota
Bystřice 1692 58 Dorota Uhlířová Václav Veronika
Rozsochy 1692 59 Pavel Buček Ondřej Dorota
Hrdá Ves 1692 59 Anna Ondriášů Martin Mariana
Bystřice 1692 59 Fabián Sebastián Hejl Matouš Dorota
Bystřice 1692 59 Veronika Kožíšková Matěj Anna
Hluboké 1692 59 Matěj Vašků Petr Mariana
Bystřice 1692 59 Dorota Vítochovská Jakub Mariana
Kundratice 1692 59 Dorota Štěpánů Tobiáš Anna
Lhota 1692 59 Dorota Paděrová, pastýř Pavel Kateřina
Horní Rožínka 1692 59 Matěj Šubák (Šudák ?) Pavel Alžběta
Bystřice 1692 59 Matěj Rudů Prokop Judita
Bystřice 1692 59 Veronika Hájková Kristián Zuzana
Dvořiště 1692 59 Matěj Hrstka Jakub Mariana
Janovice 1692 59 Jakub Veselý ? Kateřina
Karasín 1692 59 Dorota Šejnohová Václav Zuzana
Vrtěžíř 1692 59 Matěj Marků Jakub Mariana
Zlatkov 1692 59 Markéta Kobzová Pavel Mariana
Divišov 1692 59 Matěj Krejčí František Růžena
Bratrušín 1692 59 Kristýna Kychlerová František Kateřina
Bystřice 1692 59 Matěj Starý neb Hrdlička Vít Mariana
Bohuňov 1692 59 Matěj Matoušek Ondřej Judita
Ždánice 1692 59 Kristýna Růžová Jan Ludmila
Vítochov 1692 60 Matěj Josefů Urban Mariana
Věchnov 1692 60 Anna Padrlů Matouš Uršula
Domanínek 1692 60 Josef Blažků, ze dvora p. Kamenského Martin Alžběta
Karasín 1692 60 Josef Štěpánků Jiří Magdalena
Rovné 1692 60 Kristýna Novotná Jiří Alžběta
Bystřice 1692 60 Anna Timeniusová Václav Mariana
Písečné 1692 60 Mariana Homolková František Dorota
Pivonice 1692 60 Řehoř Makovec Ondřej Růžena
Chudobín 1692 60 Josef Herynk Václav Ludmila
Bystřice 1692 60 Josef Nahodil Petr Dorota
Rožná 1692 60 Mariana Hanáčková Simon Magdalena
Bystřice 1692 60 Anna Jelínková Jindřich Mariana
Bystřice 1692 60 Mariana Pokušínová František Dorota
Lhota 1692 60 Jiří Zídka Václav Zuzana
Písečné 1692 60 Mariana Pašincová, dvořák Vít Žofie
Vysoké Mýto 1692 60 Mariana Kozlovská (?), nemanželská, pekařský tovaryš Jan vdova Alžběta Izmahelka
Bohuňov 1692 60 Mariana Kulíková Ondřej Mariana
Kundratice 1692 60 František Šindelář Martin Uršula
Bystřice 1692 60 František Boček Vít Anna
Bystřice 1692 60 Jiří Ruda Jan Judita
Bratrušín 1692 60 Jiří Uhlíř Jiří Dorota
Bystřice 1692 61 Anna Marie Knefeli František Ignác Alžběta
Bystřice 1692 61 Anna Hříbková Jiří Alžběta
Pivonice 1692 61 Jiří Šup Jan Judita
Bystřice 1692 61 Jiří Chrást František Justýna
Vojtěchov 1692 61 Jiří Hroch Vít Kristýna
Karasín 1692 61 Jiří Dosadil Pavel Anna
Bystřice 1692 61 Mariana Bohuňovská Štěpán Helena
Bystřice 1692 61 Anna Marie Koktavá Karel Anna
Bratrušín 1692 61 Kateřina Pečínková Vavřinec Justýna
Divišov 1692 61 Jakub Sedlák Matěj Kateřina
Kundratice 1692 61 Jan Bednář Sebastián Judita
Věchnov 1692 61 Vít Bednář Jakub Mariana
Bystřice 1692 61 Jan Čech Mikuláš Dorota
Bystřice 1692 61 Anna Čechová Mikuláš Dorota
Bystřice 1692 61 Helena Kosíková neb Kosová Jiří Anna
Bystřice 1692 61 Anna Sklinková Simon Mariana
Bystřice 1692 61 Anna Šmelcířová Karel Judita
Lhota 1692 61 Anna Volejníková Matěj Judita
Ždánice 1692 61 Jan Dvořáček Řehoř Mariana
Ždánice 1692 61 Anna Dvořáčková Řehoř Mariana
Albrechtice 1692 62 Jan ? Samuel Žofie
Bystřice 1692 62 Anna Dědková Matěj Alžběta
Bystřice 1692 62 Jakub Boček Kašpar Dorota
Bystřice 1692 62 Marie Magdalena Budišová Ondřej Mariana
Domanín 1692 62 Anna Jobů Jiří Anna
Domanín 1692 62 Karel Holub Jan Markéta
Vír 1692 62 Jakub Uhlíř Vavřinec Eva
Karasín 1692 62 Zuzana Straková Václav Kateřina
Domanín 1692 62 Anna Kolbábková Simon Kateřina
Rozsochy 1692 62 Jakub Fila Jakub Růžena
Rovné 1692 62 Mariana Kučerová Jan Markéta
Veselí 1692 62 Justýna Skřípská Ondřej Růžena
Bystřice 1692 62 Vavřinec Tišnovský Simon Anna
Ždánice 1692 62 Kristián Lahoda Matěj Kateřina
Bystřice 1692 62 Vavřinec Břenek Jiří Alžběta
Albrechtice 1692 62 Mariana Střešňáková Tomáš Magdalena
Bystřice 1692 62 Zuzana Dědků neb Hrdličková Jan Kateřina
Bystřice 1692 62 Václav Hanák Jan Alžběta
Bratrušín 1692 62 Václav Javůrek Jiří Dorota
Zásmuky v Č. 1692 63 Antonín ? ? Kateřina
Věchnov 1692 63 Alžběta Krejčího zeť Pavel Mariana
Rodkov 1692 63 Bartoloměj Punčochářů Havel Dorota
Bystřice 1692 63 Karel Just Martin Anna
Divišov 1692 63 Václav Buček Jan Mariana
Divišov 1692 63 František Buček Jan Mariana
Domanín 1692 63 Mariana Homolková Martin Zuzana
Bystřice 1692 63 Jan Boček Jiří Mariana
Kundratice 1692 63 Bartoloměj Voškrda František Kristýna
Albrechtice 1692 63 Bartoloměj Podruh Jan Mariana
Kundratice 1692 63 Matouš Vrátný Tomáš Judita
Rozsochy 1692 63 Václav Janáček Matouš Anežka
Domanín 1692 63 Ludmila Blažková Václav Magdalena
Divišov 1692 63 Ludmila Buchtová Jiří Alžběta
Ždánice 1692 63 Judita Skalníková Martin Alžběta
Hluboké 1692 63 Václav Hnilička, pastýř Jan Mariana
Janovičky 1692 63 Václav Touš Filip Kateřina
Rozsochy 1692 63 Judita Lahodová Jakub Kateřina
Albrechtice 1692 63 Václav Ludvíků Řehoř Anežka
Domanínek 1692 63 Anna Tereza Mičátková, ze dvora p. Kamenského Jan Anna
Bystřice 1692 63 Justýna Javůrková Havel František Dorota
Věchnov 1692 63 František Čech, pastýř Matěj Magdalena
Bystřice 1692 63 Martin Prokopů František Alžběta
Bystřice 1692 63 Barbora Jelínková Kristián Markéta
Bystřice 1692 64 Karel Kos Pavel Mariana
Veselí 1692 64 Kateřina Dvořáků Matěj Dorota
Bystřice 1692 64 Kateřina Komárková, posel právní Jiří Alžběta
Rozsochy 1692 64 Martin Pazdera Vít Mariana
Písečné 1692 64 Martin Nečas Řehoř Kateřina
Ždánice 1692 64 Růžena Machů Jakub Dorota
Rodkov 1692 64 Uršula Kubíková Tomáš Mariana
Bystřice 1692 64 Judita Fišová Jan Anežka
Bystřice 1692 64 Judita Štěpánů Vavřinec Mariana
Písečné 1692 64 Simon Pyšný Vít Barbora
Bystřice 1692 64 Kateřina Trucálková, mistr právní Tomáš Dorota
Dvořiště 1692 64 Simon Hrstka Matěj Mariana
Věchnov 1692 64 Martin Krejčí Řehoř Anna
Věchnov 1692 64 Martin Bednářů Jakub Mariana
Věchnov 1692 64 Judita Bednářů Stanislav Růžena
Vír 1692 64 Jan Karel Hamerský, mlynář Pavel Justýna
Chudobín 1692 64 Kateřina Pešků Martin Anna
Rozsochy 1692 64 Kateřina Ráčková Jan Anežka
Domanínek 1692 64 Martin Budiš Jan Markéta
Bohuňov 1692 64 Martin Bělehradů Jakub Mariana
Domanín 1692 64 Martin Pyšný Mikuláš Dorota
Bystřice 1692 64 Martin Matoušů Daniel Dorota
Bystřice 1692 64 Alžběta Duchková Jiří Alžběta
Hrdá Ves 1692 64 Ondřej Karas Bartoloměj Magdalena
Bystřice 1692 64 František Chrást Jan Alžběta
Písečné 1692 65 Jan Smutný František Mariana
Bystřice 1692 65 Lucie Barbora Smichensová, postřihač Pavel Mariana
Bystřice 1692 65 Dorota Skůlová Blažej Alžběta
Vojetín 1692 65 Tomáš Hoffman, sytař Jan Salomena
Lesoňovice 1692 65 Tomáš Tesař Václav Veronika
Bystřice 1692 65 Dorota Rudů Václav Anna
Karasín 1692 65 Růžena Lehká Matěj Mariana
Vítochov 1692 65 Pavel Gregorů Matěj Ludmila
Pivonice 1692 65 Štěpán Uchytil Vít Anna
Bystřice 1692 65 Maxmilián Koudelka, nemanželský, pekař Maxmilián Exel Apolena Koudelková
Bystřice 1692 65 Jan Evangelista Kolář Matěj Alžběta
Bystřice 1692 65 Anežka Navrátilová Matouš Alžběta
Bystřice 1693 65 Jan Kolář Pavel Anna
Bystřice 1693 65 Kašpar Melichar Baltazar Plaček, kantor Tobiáš Mojses Anna
Rovné 1693 65 Václav Pavelků, šafář Řehoř Ludmila
Rodkov 1693 65 Karel Duchek Václav Uršula
Věchnov 1693 65 Matěj Vaňků Jan Anna
Věchnov 1693 65 Dorota Tkadleců Matěj Mariana
Lhota 1693 66 Matěj Goliáš Jan Alžběta
Bystřice 1693 66 Pavel Fridrichů Jan Mariana
Rozsochy 1693 66 Dorota Halová Josef Mariana
Albrechtice 1693 66 Matěj Knedlů Kryštof Zuzana
Bystřice 1693 66 Veronika Lankašová Matěj Dorota
Lesoňovice 1693 66 Mariana Novotná Kryštof Dorota
Bystřice 1693 66 Karel František Holičů Jiří Růžena
Věchnov 1693 66 Veronika Horníčková Řehoř Dorota
Domanín 1693 66 Matěj Zabil Martin Veronika
Bystřice 1693 66 Jan Loukovský Tobiáš Anna
Bukovská hospoda 1693 66 Karel Šutera, nemanželský Petr Sedlář Anežka Šuterová
Karasín 1693 66 Josef Škrlík Ondřej Mariana
Hluboké 1693 66 Dorota Mašková Jiří Kateřina
Lhota 1693 66 Matěj Mach neb Vrtěna Pavel Kateřina
Veselí 1693 66 Matěj Juříků Jiří Judita
Domanín 1693 66 Matěj Dostál Mikuláš Dorota
Rozsochy 1693 66 Anna Muchová František Růžena
Drnholec 1693 66 Pavel Charvát, cikán Baltazar Markéta
Bystřice 1693 66 Zuzana Honzíková Simon Alžběta
Rozsochy 1693 66 Jakub Veselý, ovčák Jakub Dorota
Vítochov 1693 67 Alžběta Tomášků Jan Kateřina
Hluboké 1693 67 Žofie Čechová Jiří Dorota
Divišov 1693 67 Alžběta Prášilová, podruh Matěj Kateřina
Bystřice 1693 67 Mariana Hrnčířů Pavel Alžběta
Vítochov 1693 67 Růžena Dvořáková Simon Mariana
Věchnov 1693 67 Mariana Jurková Matouš Justýna
Hluboké 1693 67 Mariana Mašků Ondřej Judita
Bystřice 1693 67 Kateřina Vodová Matěj Mariana
Divišov 1693 67 Josef Roman Bartoloměj Anna
Bystřice 1693 67 Josef Formánek Václav Mariana
Domanín 1693 67 Alžběta Černá Matouš Anna
Rovné 1693 67 Mariana Lupoměchová Urban Markéta
Bystřice 1693 67 Jan Sýkora, nemanželský Kryštof Sklenář ze Skutče Alžběta
Lesoňovice 1693 67 Mariana Štouračová Jan Mariana
Blažejovice 1693 67 Josef Vostrejš Jan Kristýna
Ždánice 1693 67 Jiří Šmerda Simon Magdalena
Věchnov 1693 67 Kristýna Benešů Tomáš Veronika
Vítochov 1693 67 Jakub Bouřil Pavel Dorota
Bystřice 1693 67 Anna Marie Štěpánů, košíkář Jakub Mariana
Pivonice 1693 67 Alžběta Ťupalová Mikuláš Mariana
Bystřice 1693 67 Kateřina Raková Simon Uršula
Vítochov 1693 67 Jiří Dvořáků Jan Alžběta
Domanínek 1693 67 Alžběta Tesařová Mikuláš Kateřina
Věchnov 1693 67 Jiří Vala Václav Justýna
Lhota 1693 67 Jan Sklenář Jan Anna
Lhota 1693 67 Anna Pastýřová Pavel Kateřina
Blažejovice 1693 68 Alžběta Juráčková Sebastián Mariana
Lesoňovice 1693 68 Jiří Karásek Matěj Alžběta
Domanín 1693 68 Jakub Karkulín Martin Alžběta
Kundratice 1693 68 Markéta Vašíčková Vavřinec Regina
Rozsochy 1693 68 Monika Křížová Jakub Anna
Veselí 1693 68 Jan Sedláček Matouš Judita
Domanín 1693 68 Anna Pyšná Jakub Dorota
Lhota 1693 68 Jakub Havlů Jakub Anna
Bystřice 1693 68 Kristýna Chrástová Jiří Anna
Ždánice 1693 68 Jan Metýsek Martin Mariana
Lesoňovice 1693 68 Anna Nečesánková Pavel Růžena
Bystřice 1693 68 Jan Čech Matěj Mariana
Bratrušín 1693 68 Anna Vašicová Jan Mariana
Vítochov 1693 68 Václav Novotný Jiří Růžena
Písečné 1693 68 Markéta Koutníková Jiří Mariana
Blažejovice 1693 68 Jan Alexandrů neb Janáček, svobodník Ondřej Magdalena
Věchnov 1693 68 Jan Jurka Jakub Ludmila
Bystřice 1693 68 Jan Žádný Matěj Anna
Bystřice 1693 68 Pavel Herynk Jan Kateřina
Blažejovice 1693 68 Pavel Dvořáků Tomáš Dorota
Věchnov 1693 68 Anna Tkadlecová Jan Zuzana
Bystřice 1693 68 Anna Šmahelová Jan Justýna
Bystřice 1693 68 Anna Marie Zourková Karel Anna
Lhota 1693 68 Markéta Bartoňů Václav Eva
Bystřice 1693 68 Jan Boček Jakub Kateřina
Kundratice 1693 68 Petr Čech Martin Uršula
Rovné 1693 68 Pavel Zavadil Václav Barbora
Písečné 1693 69 Petr Dragoun Jiří Mariana
Bystřice 1693 69 Jakub Černý Martin Dorota
Bystřice 1693 69 Magdalena Belatková, mlynář obecní Ondřej Růžena
Bratrušín 1693 69 Markéta Pečínková Vavřinec Justýna
Lhota 1693 69 Jakub Kočík Lukáš Kateřina
Hrdá Ves 1693 69 Jakub Uhlířů Matouš Magdalena
Rovné 1693 69 Jakub Zavadil Jakub Mariana
Bystřice 1693 69 Mariana Rychnovská Jiří Magdalena
Veselí 1693 69 Jakub Břenek Jan Alžběta
Bystřice 1693 69 Zuzana Rudová Prokop Judita
Domanín 1693 69 Vavřinec Podsedník Ondřej Markéta
Domanín 1693 69 Vavřinec Prášil Matěj Magdalena
Lhota 1693 69 Mariana Zídková Simon Kateřina
Rodkov 1693 69 Vavřinec Kyncl Kristián Růžena
Dvořiště 1693 69 Bernard Marek Matěj Anna
Bystřice 1693 69 Václav Bělehrad Štěpán Mariana
Rodkov 1693 69 Dorota Šuterová Bartoloměj Judita
Bohuňov 1693 69 Regina Pardousková Matěj Markéta
Zlatkov 1693 69 Alžběta Vašků Jan Mariana
Rozsochy 1693 69 Ludmila Šimků Václav Alžběta
Kundratice 1693 69 Ludmila Štěpánů Tobiáš Anna
Bystřice 1693 69 Alžběta Nečesánková Blažej Kateřina
Zlatkov 1693 69 Justýna Kavalcová Jiří Mariana
Horní Rožínka 1693 70 Kateřina Škorpíková Jan Kateřina
Zlatkov 1693 70 Václav Nepejchal Lukáš Růžena
Ždánice 1693 70 Václav Lukešů Jiří Mariana
Bystřice 1693 70 Mariana Němcová, nemanželská Mikuláš Žáček Mariana Němcová
Veselí 1693 70 Martin Matuška Tomáš Anna
Rozsochy 1693 70 František Filů neb Truhlář Ondřej Dorota
Bystřice 1693 70 Uršula Suchá Ondřej Anna
Ždánice 1693 70 Judita Juráčková Matouš Dorota
Domanínek 1693 70 Martin Lukášek Martin Anna
Bohuňov 1693 70 Martin Skalník Jakub Mariana
Bystřice 1693 70 Jan Dědků Jan Kateřina
Skály 1693 70 Martin Zámečník Matěj Markéta
Věchnov 1693 70 Alžběta Bednářů Václav Alžběta
Karasín 1693 70 Kateřina Slavíčková Fabián Kristýna
Rodkov 1693 70 Kateřina Sedláčků Havel Alžběta
Lhota 1693 70 Alžběta Havlů Tomáš Judita
Bystřice 1693 70 Kateřina Dostálová Michal Magdalena
Bystřice 1693 70 Kateřina Belatková Matouš Alžběta
Kundratice 1693 70 Ondřej Voškrda František Kristýna
Věchnov 1693 70 Mikuláš Pavlík Pavel Dorota
Bystřice 1693 70 Barbora Suchá Pavel Zuzana
Lhota 1693 71 Ondřej Holota Václav Ludmila
Bystřice 1693 71 Mikuláš Urbánků Vít Mariana
Bystřice 1693 71 Dorota Horátiusová Jan Alžběta
Domanín 1693 71 Jan Vávrů Matěj Alžběta
Zlatkov 1693 71 Lucie Kedrutová Tomáš Růžena
Písečné 1693 71 Tomáš Blažíček Tomáš Anna
Bystřice 1693 71 Jan Tišnovský Simon Anna
Karasín 1693 71 Růžena Straková Václav Kateřina
Zlatkov 1693 71 Barbora Hořavová Matěj Mariana
Zlatkov 1693 71 Tomáš Štěrba Jan Anna
Karasín 1693 71 Dorota Šejnohová Václav Zuzana
Vojtěchov v Č. u Skutče 1693 71 František Buršů Jan Dorota
Písečné 1694 71 Dorota Popelářová Jan Alžběta
Pivonice 1694 71 Dorota Uchytilová Vít Mariana
Zlatkov 1694 71 Dorota Jamborová Matěj Kateřina
Kundratice 1694 71 Dorota Ondráčková Ferdinand Kateřina
Bystřice 1694 71 Dorota Anežka Lužická, písař Vilém Barbora
Bystřice 1694 71 Dorota Bednářů Jiří Zuzana
Bystřice 1694 71 Barbora Domanská Jan Kateřina
Domanín 1694 71 Veronika Pyšná Mikuláš Dorota
Hluboké 1694 71 Dorota Kulků Vilém Ludmila
Rodkov 1694 71 Dorota Svobodová Simon Anna
Karasín 1694 71 Dorota Pyšná Jakub Zuzana
Nový Hamr Vírský 1694 72 Kristián Špička Jiří Dorota
Veselí 1694 72 Mariana Dvořáková Matěj Dorota
Ždánice 1694 72 Matěj Petrů Štěpán Anna
Bystřice 1694 72 Blažej Matěj Přerovský Adam Magdalena
Bystřice 1694 72 Blažej Čechů Mikuláš Dorota
Bystřice 1694 72 Dorota Mřenků Jiří Alžběta
Hrdá Ves 1694 72 Matěj Khamler Ondřej Zuzana
Pivonice 1694 72 Dorota Bajerová Vít Anna
Věchnov 1694 72 Dorota Cimrmanová Jakub Kateřina
Veselí 1694 72 Zuzana Chalupníková Pavel Kateřina
Lhota 1694 72 Alžběta Drápelová Matouš Markéta
Lhota 1694 72 Mariana Drápelová Matouš Markéta
Karasín 1694 72 Mariana Straková Matouš Dorota
Bystřice 1694 72 Matěj Trucálek, mistr právní Tomáš Dorota
Věchnov 1694 72 Matěj Plíhal Havel Mariana
Ždánice 1694 72 Růžena Kubů Martin Alžběta
Věchnov 1694 72 Tobiáš Krejčí Pavel Mariana
Bystřice 1694 72 Růžena Suchá Matěj Alžběta
Bystřice 1694 72 Václav Krásenský Jan Mariana
Rovné 1694 72 Josef Kučerů Matěj Dorota
Pivonice 1694 72 Josef Zídka Jiří Sibyla
Albrechtice 1694 72 Kateřina Maděrová, podruh Jan Mariana
Pivonice 1694 72 Kateřina Makovcová Ondřej Růžena
Bystřice 1694 72 Kateřina Valin, felčar Vít Alžběta
Vítochov 1694 72 Kateřina Dvořáková Simon Mariana
Bystřice 1694 73 Anna Davidů Matěj Dorota
Janovice 1694 73 Josef ?, dcera Jana ovčáka ? Mariana
Lhota 1694 73 Josef Kos Martin Zuzana
Karasín 1694 73 Eva Janů Pavel Dorota
Karasín 1694 73 Mariana Janů Pavel Dorota
Domanín 1694 73 Jiří Urbanec Jiří Kateřina
Chudobín 1694 73 Jiří Houdků, podruh, uhlíř Vavřinec Eva
Vír 1694 73 Anna Marie Holbů Pavel Judita
Bratrušín 1694 73 Jiří Javůrek Jiří Dorota
Věchnov 1694 73 Jiří Tkadleců Matěj Mariana
Domanín 1694 73 Jiří Skůla neb Prášil Řehoř Anna
Rozsochy 1694 73 František Hala Urban Žofie
Karasín 1694 73 Jiří Juráček Pavel Veronika
Bystřice 1694 73 Filip Uhlíř Václav Veronika
Domanín 1694 73 Jiří Hájek Václav Mariana
Bystřice 1694 73 Jiří Boček František Mariana
Domanín 1694 73 Jakub Paron Jiří Kateřina
Veselí 1694 73 Jan Smrček, nemanželský Václav Krčilů Anna Smrčková
Veselí 1694 73 Mariana Andriášová, pastýř Martin Mariana
Bohuňov 1694 73 Helena Sedláková Matěj Kateřina
Bystřice 1694 73 Anna Magdalena Zourková František Zuzana
Ždánice 1694 73 Jan Kolář Jáchym Anna
Vojtěchov 1694 73 Jan Hroch Vít Kristýna
Bohuňov 1694 73 Markéta Klimešová Blažej Kateřina
Domanín 1694 74 Justýna Pyšná Jakub Dorota
Zlatkov 1694 74 Markéta Klimešová Jiří Alžběta
Rozsochy 1694 74 Anna Halů Josef Mariana
Bystřice 1694 74 Karel Kos Pavel Mariana
Domanínek 1694 74 Jakub Tkadlec Jakub Veronika
Bystřice 1694 74 František Honzík Simon Alžběta
Divišov 1694 74 Anna Buchtová Jiří Alžběta
Bystřice 1694 74 Vavřinec Šabart Zachariáš Alžběta
Zlatkov 1694 74 Mariana Vystrašilová Matěj Mariana
Bystřice 1694 74 Zuzana Šabartová Mikuláš Justýna
Veselí 1694 74 Ludmila Holotová Jiří Markéta
Albrechtice 1694 74 Bartoloměj Musil Vavřinec Kateřina
Divišov 1694 74 Ludmila Sedláková Matěj Kateřina
Ždánice 1694 74 Václav Krejčí František Růžena
Albrechtice 1694 74 Václav Střešňák Tomáš Magdalena
Lhota 1694 74 Michal Houdek Ondřej Kateřina
Bystřice 1694 74 František Říhů Jan Salomena
Domanín 1694 74 Kateřina Vávrů Mikuláš Alžběta
Lesoňovice 1694 74 Kateřina Tesařová Václav Veronika
Bystřice 1694 74 Uršula Tonoušová Rudolf Anna
Dvořiště 1694 74 Uršula Hrstková Matěj Mariana
Lesoňovice 1694 74 Judita Vystrašilová Jan Mariana
Bystřice 1694 74 Mariana Bočková Martin Mariana
Domanínek 1694 74 Judita Mičátková Jan Anna
Bystřice 1694 75 Simon Lehký Jan Růžena
Bystřice 1694 75 Karel Koktavý Karel Anna
Bystřice 1694 75 Simon Šmahel Jan Justýna
Bystřice 1694 75 Martin Hájek Vavřinec Mariana
Albrechtice 1694 75 Martin Marvan Samuel Žofie
Ždánice 1694 75 Kateřina Kosová Matěj Kateřina
Rozsochy 1694 75 Martin Alexandrů Matouš Anežka
Rozsochy 1694 75 Mariana Mičínová Tomáš Anna
Písečné 1694 75 Kateřina Novotná Jan Mariana
Rodkov 1694 75 Alžběta Punčochářová Havel Dorota
Bystřice 1694 75 Tomáš Orel Jan Helena
Písečné 1694 75 Kristián Skřivánek, voják Jan Ludmila
Bystřice 1694 75 Ondřej Chrást František Mariana
Kundratice 1694 75 Kateřina Bednářová Sebastián Judita
Rovné 1694 75 Veronika Zavadilová Jakub Mariana
Písečné 1694 75 Růžena Vrbasová Matouš Kristýna
Bystřice 1694 75 Ondřej Bohuňovský Štěpán Helena
Rozsochy 1694 75 Mikuláš Lahoda Jakub Kateřina
Vítochov 1694 75 Jan Tomášek Vavřinec Judita
Bystřice 1694 75 Veronika Sýkorová Ondřej Anna
Bystřice 1694 75 Dorota Rudová Václav Anna
Bystřice 1694 75 Růžena Navrátilová Matouš Alžběta
Bystřice 1694 75 Jan Evangelista Šmelcířů Karel Judita
Bystřice 1694 75 Jan Vítochovský Jakub Mariana
Veselí 1694 75 Jan Matuška Tomáš Anna
Dvořiště 1695 76 Dorota Hrstková Jakub Mariana
Lhota 1695 76 Dorota Pavlů Václav Ludmila
Bystřice 1695 76 Josef Žádný Jáchym Alžběta
Domanín 1695 76 Dorota Karkulínová Martin Alžběta
Bystřice 1695 76 Dorota Fridrichů Karel Marie
Bystřice 1695 76 Pavel Kunický Jan Anna
Písečné 1695 76 Pavel Korbička Pavel Kateřina
Zvole 1695 76 Fabián Dvořák Vavřinec Mariana
Branišov 1695 76 Anežka Vorlíčková Jan Anna
Domanín 1695 76 Dorota Pastýřová Martin Anna
Albrechtice 1695 76 Anežka Alexandrů Matěj Růžena
Karasín 1695 76 Veronika Havlíková Vít Růžena
Písečné 1695 76 Veronika Pašincová, dvořák Vít Žofie
Bystřice 1695 76 Jan Komárek, posel právní Jiří Alžběta
Hrdá Ves 1695 76 Matěj Uhlířů Matouš Magdalena
Bystřice 1695 76 Karel Pokušínů neb Rabštejnský Vavřinec Alžběta
Bohuňov 1695 76 Josef Skalník Jakub Mariana
Rozsochy 1695 76 Kateřina Veselá, ovčák Jakub Dorota
Bystřice 1695 76 Mariana Čechová Vavřinec Alžběta
Věchnov 1695 77 Josef Koubek Jáchym Magdalena
Domanínek 1695 77 Václav Svoboda, mlynář Jiří Kristýna
Kundratice 1695 77 Josef Knížek Bedřich Ester
Rozsochy 1695 77 Mariana Šimků Václav Alžběta
Domanín 1695 77 Jakub Valů Václav Anna
Pivonice 1695 77 Josef Lukášů Vít Mariana
Bystřice 1695 77 Josef Štěpánů, bednář panský Jakub Mariana
Rovné 1695 77 Zuzana Pavelků, šafář Řehoř Ludmila
Skály 1695 77 Jiří Bělehrad, šafář Bartoloměj Kateřina
Bystřice 1695 77 Mariana Loukovská Tobiáš Anna
Bystřice 1695 77 Jana Prášilová Blažej Alžběta
Bratrušín 1695 77 Jiří Javůrek Ondřej Veronika
Bystřice 1695 77 Zuzana Cardová Simon Mariana
Blažejovice 1695 77 Salomena Juráčková Jiří Justýna
Bystřice 1695 77 Jiří Cop Jan Mariana
Hluboké 1695 77 Mariana Tkadleců Jan Dorota
Rodkov 1695 77 Jiří Musil, šafář Martin Mariana
Kundratice 1695 77 Magdalena Růžičková Vavřinec Regina
Věchnov 1695 77 Anna Horníčková Řehoř Dorota
Bystřice 1695 77 Kateřina Belatková, mlynář obecní Ondřej Růžena
Rovné 1695 78 Jiří Novotný Jiří Alžběta
Bystřice 1695 78 Jan Timenius Václav Mariana
Vítochov 1695 78 Jan Dvořák Simon Mariana
Pivonice 1695 78 Mariana Dvořáková Vavřinec Anežka
Bohuňov 1695 78 Vilém Vaša Pavel Dorota
Hrdá Ves 1695 78 Růžena Jonášová Tomáš Mariana
Bystřice 1695 78 Vilém Fridrichů Jan Mariana
Lesoňovice 1695 78 Justýna Štouračová Jan Mariana
Domanín 1695 78 Jan Zídka, podruh Vavřinec Justýna
Veselí 1695 78 Jan Skřípský neb Dvořáků Matěj Dorota
Věchnov 1695 78 Anna Tomášků Havel Alžběta
Domanín 1695 78 Jakub Kolbábek Simon Kateřina
Lhota 1695 78 Alžběta Zídková Simon Kateřina
Veselí 1695 78 Anna Václavíková Matěj Kateřina
Rozsochy 1695 78 Josef Buček Jakub Růžena
Bohuňov 1695 78 Magdalena Samková Martin Alžběta
Bohuňov 1695 78 Magdalena Houdků Pavel Kateřina
Rovné 1695 78 Jakub Kučera Jan Markéta
Domanín 1695 78 Anna Pyšná Mikuláš Dorota
Bystřice 1695 78 Anna Kožíšková Matěj Anna
Bystřice 1695 79 Magdalena Anna Holičová, mladý Jiří Růžena
Bystřice 1695 79 Bernard Václav Kropáček Vavřinec Anna
Bystřice 1695 79 Mariana Fišová Tomáš Anna
Hluboké 1695 79 Mariana Jakubů Bartoloměj Anna
Veselí 1695 79 Václav Zámečník Jan Anna
Zlatkov 1695 79 Mariana Kosmáčková Jan Zuzana
Veselí 1695 79 Václav Skřípský Jan Anna
Ždánice 1695 79 Ludmila Šoupalová Mikuláš Dorota
Bystřice 1695 79 Daniel Bernard Lankaš Matěj Dorota
Hluboké 1695 79 Ludmila Matoušků Martin Dorota
Vojetín 1695 79 Václav Ráček, dvořák Jan Mariana
Vítochov 1695 79 Jan Tomášků Jan Kateřina
Hluboké 1695 79 Ludmila Mašků Jiří Kateřina
Kundratice 1695 79 František Vrátný Tomáš Judita
Lesoňovice 1695 79 Václav Zídka Václav Veronika
Kundratice 1695 79 Judita Štěpánů Tobiáš Anna
Bratrušín 1695 79 Alžběta Sklenářová ? Mariana
Věchnov 1695 79 Matouš Honzů Jan Zuzana
Věchnov 1695 79 Kateřina Šumárková Pavel Anna
Hluboké 1695 79 Kateřina Břenků Václav Alžběta
Lesoňovice 1695 79 Martin Trdlička Matěj Mariana
Bystřice 1695 79 Kateřina Bočková Kašpar Dorota
Domanín 1695 80 Dorota Blažková Václav Magdalena
Hluboké 1695 80 Judita Vondráčků Jan Růžena
Karasín 1695 80 Simon Kos Pavel Mariana
Písečné 1695 80 Jan Pecina Jan Anna
Veselí 1695 80 Zuzana Mřenková Matěj Zuzana
Bystřice 1695 80 Kateřina Vomoklá Jakub Justýna
Karasín 1695 80 Kateřina Slavíčková Vavřinec Alžběta
Bystřice 1695 80 Kateřina Hrdličková Jan Kateřina
Domanínek 1695 80 Kateřina Straková Jiří Dorota
Bystřice 1695 80 Karel Kožešníků Jan Veronika
Lesoňovice 1695 80 Kateřina Mrkvičková Matěj Magdalena
Bystřice 1695 80 Martin Budiš, podruh Ondřej Mariana
Věchnov 1695 80 Kateřina Bednářů Václav Alžběta
Rozsochy 1695 80 Martin Janeček Pavel Anežka
Karasín 1695 80 Martin Škrlík Ondřej Mariana
Bystřice 1695 80 František Matoušů Daniel Dorota
Bystřice 1695 80 Maxmilián Boček Vít Anna
Karasín 1695 80 Kateřina Menšíková Simon Dorota
Bystřice 1695 80 Alžběta Duchková Jiří Alžběta
Bratrušín 1695 80 Jan Kychler František Kateřina
Rozsochy 1695 80 Ondřej Štěrbů Jiří Mariana
Chudobín 1695 80 Tomáš Houdků, podruh Vavřinec Eva
Lhota 1695 80 Barbora Machová Pavel Kateřina
Ždánice 1695 80 Jan Machů neb Trávníček Jakub Dorota
Lhota 1695 81 Růžena Šabartová František Dorota
Lhota 1695 81 Alžběta Šabartová František Dorota
Lhota 1695 81 Alžběta Havlů Jakub Anna
Domanín 1695 81 Jan Veselý, pastýř z ovčína Blažej Veronika
Bystřice 1696 81 Karel Kunický Jan Anna
Bystřice 1696 81 Dorota Helena Zourková František Zuzana
Bratrušín 1696 81 Pavel Uhlíř Jiří Dorota
Bystřice 1696 81 Růžena Marie Lucie Lužická, písař Vilém Barbora
Janovičky 1696 81 Matěj Chmel Jan Alžběta
Zlatkov 1696 81 Dorota Špačková Jan Mariana
Domanín 1696 81 Matěj Pyšný Jakub Dorota
Bystřice 1696 81 Dorota Hájková Vavřinec Mariana
Bystřice 1696 81 Veronika Prokopů František Alžběta
Domanín 1696 81 Veronika Chmelařová Jiří Anna
Janovičky 1696 81 Dorota Toušů Filip Kateřina
Věchnov 1696 81 Josef Jurka Jakub Ludmila
Vojetín 1696 81 Jan Ráček Václav Dorota
Domanín 1696 81 Karel Rychtářů Jan Anna
Bystřice 1696 81 Matěj Belatka Matouš Alžběta
Ždánice 1696 81 Matěj Růže Jan Ludmila
Pivonice 1696 81 Dorota Ťupalová Mikuláš Mariana
Bystřice 1696 82 Matěj Honzík Simon Alžběta, vdova
Vítochov 1696 82 Mariana Josefů Urban Mariana
Ždánice 1696 82 Matěj Šmerda Simon Magdalena
Vítochov 1696 82 Matěj Tomášek Vavřinec Judita
Domanín 1696 82 Jiří Zabil Martin Veronika
Bystřice 1696 82 Kristýna Bednářů neb Kárníková Jiří Zuzana
Věchnov 1696 82 Josef Krejčí Řehoř Anna
Ždánice 1696 82 Mariana Lukešová Jiří Mariana
Dvořiště 1696 82 Josef Pičínů Jiří Anna
Vítochov 1696 82 Jiří Novotný Jiří Růžena
Bohuňov 1696 82 Řehoř Kulík Ondřej Mariana
Rodkov 1696 82 Josef Musil Jiří Magdalena
Domanín 1696 82 Josef Dostálů, podruh Josef Kateřina
Písečné 1696 82 Mariana Macourková Jan Růžena
Rodkov 1696 82 Mariana Kotlanová Tomáš Apolena
Domanín 1696 82 Jiří Prášil Matěj Magdalena
Bystřice 1696 82 Josef Kos Jiří Anna
Bystřice 1696 82 Josef Zezula neb Štěpánků Vavřinec Mariana
Blažkov 1696 82 Salomena Krejčí Matouš Markéta
Vítochov 1696 82 Filip Dvořáků Jan Alžběta
Vítochov 1696 82 Jakub Dvořáků Jan Alžběta
Věchnov 1696 83 Mariana Bednářová Jakub Mariana
Janovičky 1696 83 Mariana Jílková Jakub Mariana
Blažejovice 1696 83 Kateřina Juráčková Jiří Justýna
Divišov 1696 83 Kateřina Bučková Jan Mariana
Rozsochy 1696 83 Mariana Muchová František Růžena
Pivonice 1696 83 Jiří Uchytil Vít Anna
Písečné 1696 83 Justýna Skřípská, svobodník Jiří Žofie
Karasín 1696 83 Anna Dosadilová Pavel Anna
Věchnov 1696 83 Kateřina Kubíčková Matouš Růžena
Věchnov 1696 83 Anna Kubíčková Matouš Růžena
Bystřice 1696 83 Kateřina Suchá Ondřej Judita
Vojetín 1696 83 Jiří Charvátek, ovčák Vít Eva
Písečné 1696 83 Jan Koutník Jiří Mariana
Písečné 1696 83 Kateřina Topků, šenkýř Jakub Justýna
Písečné 1696 83 Kateřina Vrbasová Matouš Kristýna
Domanínek 1696 83 Zuzana Mičátková Jan Anna
Vítochov 1696 83 Anna Bouřilová Pavel Dorota
Albrechtice 1696 83 Magdalena Musilová Jiří Kateřina
Rodkov 1696 83 Jana Sedláčková Havel Alžběta
Veselí 1696 83 Veronika Skřípská Ondřej Růžena
Bystřice 1696 83 František Valin Vít Alžběta
Bystřice 1696 83 Anna Žádná Jáchym Alžběta
Albrechtice 1696 83 Jan Střešňák Tomáš Magdalena
Lhota 1696 83 Magdalena Bartoňů Václav Eva
Skály 1696 83 Jakub Zámečník Matěj Markéta
Divišov 1696 84 Vavřinec Sklenář Jan Anna
Bystřice 1696 84 Mariana Raková Simon Uršula
Hluboké 1696 84 Jan Vondrů Václav Růžena
Zlatkov 1696 84 Jan Kavalec Jiří Mariana
Bohuňov 1696 84 Jan Sedlák Matěj Kateřina
Ždánice 1696 84 Anna Skalníková Martin Alžběta
Blažejovice 1696 84 Markéta Alexandrů Ondřej Magdalena
Pivonice 1696 84 Anna Dvořáková Vavřinec Anežka
Rodkov 1696 84 Vavřinec Šutera Bartoloměj Judita
Věchnov 1696 84 Jakub Koubek Jáchym Magdalena
Věchnov 1696 84 Jakub Tkadleců Matěj Mariana
Vítochov 1696 84 Václav Jírů Ondřej Kateřina
Bystřice 1696 84 Václav Bernard Kratochvíl, sládek Matěj Dorota
Bystřice 1696 84 Jakub Suchý Jiří Mariana
Lesoňovice 1696 84 Vavřinec Papica Simon Anna
Vojetín 1696 84 ? ?, Víta ovčáka dcera ? Markéta
Rozsochy 1696 84 Václav Kříž Jakub Anna
Veselí 1696 84 Zuzana Skřípská Jan Anna
Bystřice 1696 84 Mariana Timeniusová Václav Mariana
Bohuňov 1696 84 Vavřinec Klimeš Blažej Kateřina
Bohuňov 1696 84 Mariana Pardousková Matěj Markéta
Chudobín 1696 84 Mariana Pešková Jakub Eva
Věchnov 1696 84 Mariana Plíhalová Havel Mariana
Bystřice 1696 84 Růžena Plačková, kantor Tobiáš Mojses Anna
Lesoňovice 1696 84 Václav Uchytil Vít Mariana
Bystřice 1696 85 František Karel Fridrichů Karel Marie
Bystřice 1696 85 Václav Ruda Václav Anna
Vítochov 1696 85 Kateřina Blažková Matěj Kateřina
Písečné 1696 85 Růžena Střemchová Matěj Anna
Bystřice 1696 85 Ludmila Domanská Jan Kateřina
Věchnov 1696 85 Matouš Jurků Jiří Alžběta
Domanín 1696 85 Alžběta Skůlová Řehoř Anna
Blažejovice 1696 85 Kateřina Dvořáků Tomáš Dorota
Věchnov 1696 85 Michal Vala Václav Justýna
Domanínek 1696 85 František ?, schovanka Hluché Zuzany z bystřického špitálu ? Kateřina
Bystřice 1696 85 Alžběta Hejlová Matouš Dorota
Zlatkov 1696 85 František Kedruta Tomáš Růžena
Karasín 1696 85 Kateřina Janů Jiří Dorota
Karasín 1696 85 Kateřina Kosová Pavel Mariana
Rozsochy 1696 85 Martin Ludvíků Řehoř Anežka
Karasín 1696 85 Kateřina Pyšná Jakub Zuzana
Karasín 1696 85 Alžběta Šejnohová Václav Zuzana
Rozsochy 1696 85 Martin Hala Josef Mariana
Domanín 1696 85 Kateřina Vovečková Jan Veronika
Lhota 1696 85 Martin Zídka Simon Kateřina
Věchnov 1696 85 Kateřina Tomášková Havel Alžběta
Kundratice 1696 85 Simon Bednář Sebastián Judita
Písečné 1696 85 František Pyšný Vít Barbora
Chudobín 1696 85 Kateřina Pešková Mikuláš Alžběta
Bystřice 1696 85 Anna Hrdličková Václav Anna
Hluboké 1696 85 Martin Vašků Petr Mariana
Bystřice 1696 85 Alžběta Uhlířů Václav Veronika
Věchnov 1696 86 Martin Pavlík Pavel Dorota
Rozsochy 1696 86 Martin Maša Jiří Mariana
Ždánice 1696 86 Martin Metýsek Martin Mariana
Bystřice 1696 86 Alžběta Štěpánů Kašpar Judita
Věchnov 1696 86 Alžběta Vaňků Jan Anna
Vojetín 1696 86 Alžběta Sitařová Jan Salomena
Ždánice 1696 86 Růžena Podsedníková Štěpán Anna
Vítochov 1696 86 Mikuláš Tomšů Pavel Dorota
Zlatkov 1696 86 Mikuláš Vystrašil Matěj Judita
Lhota 1696 86 Tomáš Kočík Lukáš Kateřina
Albrechtice 1696 86 Mariana Maděrová Jan Mariana
Domanín 1696 86 Tomáš Bervíd Jiří Kateřina
Lesoňovice 1696 86 Tomáš Karásek Matěj Alžběta
Dvořiště 1696 86 Lucie Hrstková Matěj Mariana
Bystřice 1696 86 Dorota Černá Martin Dorota
Rozsochy 1696 86 Tomáš Kosina Pavel Mariana
Rozsochy 1696 86 Jan Kosina Pavel Mariana
Bratrušín 1696 86 Tomáš Pečínka Vavřinec Justýna
Vojtěchov 1696 86 Veronika Krbůšková Václav Kateřina
Bohuňov 1696 86 Tomáš Sedlák Řehoř Mariana
Rovné 1696 86 Tomáš Zavadil Jakub Mariana
Hrdá Ves 1696 86 Eva Pavlíků Pavel Uršula
Bystřice 1696 86 Dorota Krásenská Jan Mariana
Bystřice 1696 86 Dorota Moravcová Václav Kateřina
Karasín 1697 86 Veronika Straková Václav Kateřina
Divišov 1697 86 Dorota Pešková Řehoř Mariana
Horní Rožínka 1697 87 Matěj Václavů Blažej Salomena
Rodkov 1697 87 Pavel Hašek Jan Růžena
Chudobín 1697 87 Kristián Kraus Vavřinec Dorota
Pivonice 1697 87 Jiří Makovec Ondřej Růžena
Věchnov 1697 87 Matěj Cimrman Jakub Kateřina
Rozsochy 1697 87 Veronika Bučková Ondřej Dorota
Hluboké 1697 87 Dorota Lžičařová Jiří Kristýna
Bystřice 1697 87 Dorota Kuklů Kristián Dorota
Domanín 1697 87 Dorota Vávrů Matěj Alžběta
Rozsochy 1697 87 Matěj Lahodů Josef Mariana
Albrechtice 1697 87 Mariana Janáčková Alexandr Kateřina
Trutnov 1697 87 Marie Josefa Davidová, malíř Kristián Anna Marie
Divišov 1697 87 Růžena Buchtová Jiří Alžběta
Zlatkov 1697 87 Matěj Nepejchal Lukáš Růžena
Domanín 1697 87 Josef Karkulín Martin Anna
Bystřice 1697 87 Josef Klempíř Jan Justýna
Skály 1697 87 Josef Bělehrad, šafář Bartoloměj Kateřina
Bystřice 1697 87 Mariana Krejčí, pacholek Kamenského Matouš Markéta
Bohuňov 1697 87 Řehoř Soukup Ondřej Alžběta
Bohuňov 1697 87 Mariana Bělehradová Jakub Mariana
Zlatkov 1697 87 Justýna Hřebíčková Jiří Anna
Bystřice 1697 87 Karel Carda Simon Mariana
Rozsochy 1697 87 Kateřina Pazderová Vít Mariana
Bystřice 1697 87 Jiří Tišnovský Simon Anna
Hluboké 1697 87 Jakub Kulků Vilém Ludmila
Bystřice 1697 88 Jiří Kunický Jan Anna
Lesoňovice 1697 88 Anna Barbora Štouračová Jan Mariana
Rodkov 1697 88 Jiří Kotlan Tomáš Apolena
Veselí 1697 88 Anna Mřenková Matěj Zuzana
Bystřice 1697 88 Jiří Just Martin Anna
Bystřice 1697 88 Kateřina Belatková, mlynář obecní Ondřej Růžena
Karasín 1697 88 Kateřina Dosadilová Pavel Anna
Domanín 1697 88 Anna Valová Martin Alžběta
Kundratice 1697 88 Jakub Ondráček Tobiáš Ludmila
Karasín 1697 88 Jakub Havlík Vít Kateřina
Domanínek 1697 88 Jan Homolka, ze dvora Martin Zuzana
Lesoňovice 1697 88 Antonín Trdlička Matěj Mariana
Ždánice 1697 88 Jakub Kolář Jáchym Anna
Věchnov 1697 88 Jan Padrla Matouš Uršula
Domanín 1697 88 Anna Hájková Václav Mariana
Lesoňovice 1697 88 Anna Tesařová Václav Veronika
Bystřice 1697 88 Jan Suchý Ondřej Judita
Zlatkov 1697 88 Magdalena Štěrbová Jan Anna
Rozsochy 1697 88 Jan Veselý, ovčák Jakub Dorota
Dalečín 1697 88 Anna Vápeníková Matěj Anna
Domanín 1697 88 Václav Paron Jiří Kateřina
Kundratice 1697 88 Jan Voškrda František Kristýna
Kundratice 1697 88 Markéta Šindelářová Martin Uršula
Bystřice 1697 89 Jan Šabart Zachariáš Alžběta
Hluboké 1697 89 Jan Tkadlec Jan Dorota
Hluboké 1697 89 Vít Tkadlec Jan Dorota
Ždánice 1697 89 Anna Šoupalová Mikuláš Dorota
Rozsochy 1697 89 Petr Šimků Václav Alžběta
Vítochov 1697 89 Anna Tomšů Václav Anna
Veselí 1697 89 Jakub Matuška Tomáš Anna
Veselí 1697 89 Anna Skřípská Matěj Dorota
Bohuňov 1697 89 Jakub Matoušek Ondřej Judita
Rodkov 1697 89 Anna Šuterová ? Anežka
Písečné 1697 89 Markéta Blažíčková Filip Anna
Bystřice 1697 89 Anna Tonoušová Rudolf Anna
Rozsochy 1697 89 Magdalena Alexandrů Matouš Anežka
Zlatkov 1697 89 Anna Klimešová Jiří Alžběta
Lhota 1697 89 Jakub Houdek Ondřej Kateřina
Domanínek 1697 89 Veronika Valová Řehoř Magdalena
Věchnov 1697 89 Vavřinec Vaněk Bartoloměj Mariana
Písečné 1697 89 Polyxena Pecinová Jan Anna
Bystřice 1697 89 Bartoloměj Sýkora Ondřej Anna
Domanínek 1697 89 Alžběta Valnoščin Josef Kateřina
Domanín 1697 89 Dorota Jobů Pavel Anna
Bystřice 1697 89 Bartoloměj Štěpánů Jakub Mariana
Bory 1697 90 Václav Šafránek ? Barbora
Věchnov 1697 90 Ludmila Kumhalová Bartoloměj Markéta
Bystřice 1697 90 Václav Čermák Pavel Mariana
Rodkov 1697 90 Mariana Musilová Martin Mariana
Věchnov 1697 90 Judita Benešů Tomáš Veronika
Chudobín 1697 90 Václav Peška Martin Anna
Bratrušín 1697 90 Polyxena Honzů, voják Havel Dorota
Dvořiště 1697 90 Uršula Hrstková Jakub Mariana
Bystřice 1697 90 Kateřina Bočková Martin Mariana
Lesoňovice 1697 90 Kateřina Matějčková Vít Judita
Domanínek 1697 90 Jan Jeřábek František Růžena
Ždánice 1697 90 Martin Šmahel Pavel Anna
Lhota 1697 90 Ondřej Bartoňů Václav Eva
Pivonice 1697 90 Uršula Sopoušková Matěj Barbora
Pivonice 1697 90 Karel Dvořák Vavřinec Anežka
Veselí 1697 90 Simon Kolářů, pastýř Jakub Mariana
Divišov 1697 90 Růžena Pešková František Růžena
Domanín 1697 90 Simon Maděra Václav Dorota
Rozsochy 1697 90 Karel Mucha František Růžena
Domanínek 1697 90 Dorota Budišová Jan Zuzana
Bystřice 1697 90 Martin Boček František Mariana
Bystřice 1697 90 Karel Šmelcíř Karel Judita
Chudobín 1697 90 Karel Mlynář, horní Pavel Kateřina
Bystřice 1697 91 Alžběta Vojtová Kryštof Dorota
Kundratice 1697 91 Kateřina Štěpánů Tobiáš Anna
Věchnov 1697 91 Tomáš Vala Václav Justýna
Domanín 1697 91 Ondřej Valů Václav Anna
Bystřice 1697 91 Kateřina Buriánková Vít Mariana
Věchnov 1697 91 Jan Janáček Jan Salomena
Lhota 1697 91 Mariana Zámečníková Jan Anna
Dvořiště 1697 91 František Marek Matěj Anna
Rozsochy 1697 91 Barbora Mičínová Jan Zuzana
Ždánice 1697 91 Barbora Skalníková Martin Alžběta
Ždánice 1697 91 František Skalník Martin Alžběta
Bystřice 1697 91 Viktorie Beata Plačková, kantor Tobiáš Mojses Anna
Domanín 1697 91 Veronika Vávrů Tomáš Anna
Bohuňov 1697 91 Růžena Sedláková Matěj Dorota
Bystřice 1697 91 Veronika Svitavská Řehoř Alžběta
Vojetín 1697 91 Tomáš Michna Václav Dorota
Bystřice 1697 91 Dorota Nahodilová Petr Dorota
Bystřice 1697 91 Jan Kárník Jiří Zuzana
Bystřice 1697 91 Eva Trucálková, carnifex Tomáš Dorota
Bystřice 1697 91 Dorota Suchá Pavel Zuzana
Bystřice 1697 91 Honz Jirk Kratochvíl, sládek obecní Jiří Anna
Bystřice 1697 91 Jan Kožíšek Matěj Anežka
Bohuňov 1697 91 Růžena Vašová Pavel Dorota
Bystřice 1697 91 Jan Fiša Tomáš Anna
Věchnov 1697 91 Dorota Benešů Jiří Helena
z Čech 1698 92 Fabián Cejnkař ? Dorota
Věchnov 1698 92 Dorota Jurková Jakub Ludmila
Rozsochy 1698 92 Anežka Ráčková neb Hanáková Jan Magdalena
Bystřice 1698 92 Jan Holič Jiří Růžena
Bohuňov 1698 92 Veronika Sedláková Řehoř Mariana
Albrechtice 1698 92 Anežka Marvanová Samuel Žofie
Bystřice 1698 92 Jan Cop Jan Mariana
Bystřice 1698 92 Anna Dědků Jan Kateřina
Hluboké 1698 92 Jiří Kulka Bartoloměj Anna
Domanín 1698 92 Josef Skůla Řehoř Anna
Věchnov 1698 92 Josef Tomášků Havel Alžběta
Bohuňov 1698 92 Veronika Pardousková Matěj Markéta
Bystřice 1698 92 Matěj Mřenek Jiří Alžběta
von Reich von dorf Khuntzhaus 1698 92 Veronika Everhardová, voják Jan Uršula
von Reich von dorf Khuntzhaus 1698 92 Dorota Everhardová, voják Jan Uršula
Bystřice 1698 92 Dorota Jelínková Jindřich Mariana
Bystřice 1698 92 Matěj Belatka Matouš Alžběta
Nedvědice 1698 92 Honz Jirk ? ? Dorota
Bystřice 1698 92 Matěj Čermačka Havel Mariana
Bohuňov 1698 93 Růžena Houdková Pavel Kateřina
Rozsochy 1698 93 Matěj Knížek Martin Barbora
Domanín 1698 93 Růžena Kolbábková Simon Kateřina
Bystřice 1698 93 Matěj Bednářů Vavřinec Alžběta
Lesoňovice 1698 93 Matěj Uchytil Vít Mariana
Věchnov 1698 93 Mariana Tkadleců Jan Zuzana
Ždánice 1698 93 Řehoř Kos Pavel Mariana
Bystřice 1698 93 Mariana Kožešníků Jan Veronika
Lhota 1698 93 Jan Holota Václav Ludmila
Lhota 1698 93 Mariana Vrtěnová Pavel Kateřina
Kundratice 1698 93 Kristýna Chalupů Jakub Alžběta
Domanínek 1698 93 Josef Kříž Mikuláš Růžena
Janovičky 1698 93 Josef Touš Filip Kateřina
Vítochov 1698 93 Josef Gregorů Matěj Ludmila
Bystřice 1698 93 Josef Jiří Orel Jan Helena
Bystřice 1698 93 Kateřina Matoušů Daniel Dorota
Bystřice 1698 93 Kateřina Lankašová Jiří Alžběta
Věchnov 1698 93 Anna Vašicová Jan Kateřina
Písečné 1698 93 Jiří Vítků Matěj Anna
Věchnov 1698 93 Jiří Horníček Řehoř Dorota
Blažejovice 1698 93 František Juráček Jiří Justýna
Rovné 1698 93 Alžběta Lupoměchová Urban Markéta
Věchnov 1698 94 Anna Bednářová Stanislav Růžena
Vítochov 1698 94 Jiří Tomšů Pavel Dorota
Vítochov 1698 94 Mariana Bouřilová Pavel Dorota
Karasín 1698 94 Anna Slavíčková Vavřinec Alžběta
Vítochov 1698 94 Jiří Tomášek Vavřinec Judita
Bystřice 1698 94 Jiří Bohuňovský Štěpán Helena
Bystřice 1698 94 Helena Fridrichů Jan Mariana
Lesoňovice 1698 94 Anna Marie Pavlíků Pavel Uršula
Lhota 1698 94 Alžběta Juráčková Jan Mariana
Zlatkov 1698 94 Jiří Vašků Jan Mariana
Lesoňovice 1698 94 Jiří Papica Simon Anna
Bystřice 1698 94 Jiří Koktavý Jan Karel Anna
Bystřice 1698 94 Jiří Káňa Vít Judita
Kundratice 1698 94 Jiří Knížek Bedřich Ester
Bohuňov 1698 94 Kateřina Samková Martin Alžběta
Rodkov 1698 94 Jiří Kyncl Kristián Růžena
Písečné 1698 94 Jiří Vrbas Matouš Kristýna
Veselí 1698 94 Jiří Zámečník Jan Anna
Bystřice 1698 94 Karel Pavrda neb Suchý Matěj Alžběta
Domanín 1698 94 Kateřina Pyšná Josef Dorota
Bystřice 1698 94 Mariana Draštíková Václav Alžběta
Vojetín 1698 94 Dorota Michnová Jan Mariana
Karasín 1698 94 Jakub Juráček Jan Kristýna
Rožná 1698 94 Jakub Engelman Tomáš Ludmila
Bystřice 1698 95 Jana Skůlová Blažej Alžběta
Domanín 1698 95 Anna Vovečková Jan Veronika
Hluboké 1698 95 Pavel Vašků Petr Mariana
Karasín 1698 95 Jan Pyšný Jakub Zuzana
Skalský dvůr 1698 95 Růžena Bělehradová, šafář Bartoloměj Kateřina
Vítochov 1698 95 Anna Blažková Matěj Kateřina
Zlatkov 1698 95 Jan Havliš, podruh Tomáš Judita
Skalský mlýn 1698 95 Anna Lukášková Jiří Ludmila
Bystřice 1698 95 Kateřina Pochopová, šafář Jakub Alžběta
Bystřice 1698 95 Anna Rabštejnská neb Pokušínová Vavřinec Alžběta
Bystřice 1698 95 Jana Slezáková, mlynář Vavřinec Růžena
Bystřice 1698 95 Jan Navrátil Matouš Alžběta
Hluboké 1698 95 Pavel Mřenek Václav Alžběta
Bystřice 1698 95 Anna Krejčí, podruh Matouš Markéta
Bystřice 1698 95 Anna Čechová Matěj Mariana
Ždánice 1698 95 Jan Podsedník Štěpán Anna
Lhota 1698 95 Mariana Matoušů Václav Kateřina
Bystřice 1698 95 Jan Nečesánek Blažej Kateřina
Dalečín 1698 95 František Pavel Kopecký Jiří Mariana
Lhota 1698 95 Kryštof Havlů Jakub Anna
Bystřice 1698 95 Jakub Lankaš Matěj Dorota
Domanín 1698 95 Vavřinec Urbanec Jiří Kateřina
Bystřice 1698 96 Jakub Tobiášů Matěj Ludmila
Bystřice 1698 96 Jakub Kovařík Jan Markéta
Lhota 1698 96 Anna Drápelová Martin Kateřina
Vojtěchov 1698 96 Kristián Coufal Jakub Mariana
Karasín 1698 96 Jakub Janků Jan Mariana
Zlatkov 1698 96 Kryštof Červený František Růžena
Rozsochy 1698 96 Jakub Veverka Jan Anna
Hluboké 1698 96 Anna Mašková Jiří Kateřina
Hrdá Ves 1698 96 Ludmila Uhlířů Matouš Magdalena
Bystřice 1698 96 Barbora Kuntoflíková Jakub Magdalena
Bystřice 1698 96 Bernard Ruda Václav Anna
Bystřice 1698 96 František Prokopů František Alžběta
Vítochov 1698 96 Pavel Horníček Václav Anna
Domanín 1698 96 Tobiáš Rychtářů Jan Anna
Karasín 1698 96 Tereza Krejčí Jan Ludmila
Domanín 1698 96 Tobiáš Maděra Jan Markéta
Věchnov 1698 96 Mariana Tkadlecová Matěj Mariana
Lhota 1698 96 Simon Dvořáků Pavel Zuzana
Chudobín 1698 96 Václav Pešek Mikuláš Alžběta
Věchnov 1698 96 Václav Bednář Václav Alžběta
Věchnov 1698 97 Václav Bednář Jakub Mariana
Bystřice 1698 97 Václav Synků Matěj Ludmila
Bystřice 1698 97 Ludmila Hořická Mikuláš Anna
Bystřice 1698 97 Anna Suchá Jiří Mariana
Karasín 1698 97 Václav Tomášků Jan Kateřina
Zlatkov 1698 97 Matouš Nepejchal Lukáš Růžena
Věchnov 1698 97 Uršula Benešů Martin Magdalena
Rozsochy 1698 97 Václav Štěrba Mikuláš Zuzana
Sejřek 1698 97 Václav Červený Mikuláš Dorota
Bystřice 1698 97 Václav Sokolnický, důchodní písař Václav Sabina
Bystřice 1698 97 Uršula Nebesáčková Jakub Anna
Rozsochy 1698 97 Kateřina Kosinová Pavel Mariana
Věchnov 1698 97 Uršula Brabencová Bartoloměj Markéta
Písečné 1698 97 František Pecina Jan Anna
Veselí 1698 97 František Karel Soukal Jan Anna
Bystřice 1698 97 Tereza Valin Vít Alžběta
Ždánice 1698 97 Tomáš Škrlík Ondřej Mariana
Bystřice 1698 97 Eva Hájková Vavřinec Mariana
Bystřice 1698 97 Barbora Hájková Vavřinec Mariana
Vojetín 1698 97 Kateřina Polesná, ovčák Jakub Dorota
Vítochov 1698 98 Simon Dvořák Simon Mariana
Věchnov 1698 98 Martin Vaněk Bartoloměj Mariana
Ždánice 1698 98 Martin Lukšů Jiří Mariana
Rozsochy 1698 98 Martin Mičín Tomáš Anna
Rozsochy 1698 98 Mariana Mičínová Tomáš Anna
Bohuňov 1698 98 Simon Klimeš Blažej Kateřina
Bystřice 1698 98 Karel Krásenský Jan Helena
Veselí 1698 98 Veronika Mřenková Matěj Zuzana
Pivonice 1698 98 Martin Bajer Vít Anna
Zlatkov 1698 98 Tomáš Kedruta Tomáš Růžena
Bystřice 1698 98 Tomáš Pokušín František Dorota
Rovné 1698 98 Alžběta Pešková Řehoř Mariana
Vojtěchov 1698 98 Alžběta Krbůšková Václav Kateřina
Rodkov 1698 98 Kateřina Hřebíčková Sebastián Jana
Bystřice 1698 98 Mariana Kunická Jan Anna
Divišov 1698 98 František Sklenář Jan Anna
Bystřice 1698 98 Tereza Tišnovská Simon Anna
Bystřice 1698 98 Karel František Hejl Matěj Mariana
Bystřice 1698 98 Barbora Chrástová Jan Alžběta
Vojtěchov 1698 98 Jan Pustina Jiří Mariana
Věchnov 1698 98 Barbora Krejčí Jiří Kateřina
Vojtěchov 1698 99 Kristián Rychtářů Václav Mariana
Bystřice 1698 99 Jan Žádný Jáchym Alžběta
Věchnov 1698 99 Tomáš Krejčí Bedřich Mariana
Zlatkov 1698 99 Štěpán Štěrba Jan Anna
Věchnov 1698 99 Mariana Valová Václav Justýna
Písečné 1698 99 Mariana Korbičková Pavel Mariana
Bystřice 1698 99 Štěpán Boček František Mariana
Bystřice 1698 99 Pavel Černý Martin Dorota
Věchnov 1698 99 Dorota Bušová ? Mariana, vdova
Bystřice 1699 99 Josef Klimeš Bartoloměj Alžběta
Karasín 1699 99 Veronika Škrlíková Jan Magdalena
Divišov 1699 99 Anežka Buchtová Jiří Alžběta
Bystřice 1699 99 Veronika Klempířová Jan Justýna
Bystřice 1699 99 Dorota Bočková ? Markéta
Hluboké 1699 99 Pavel Matoušů Martin Dorota
Věchnov 1699 99 Dorota Filová Řehoř Markéta
Bystřice 1699 99 Anna Marie Hradecká Václav Veronika
Ždánice 1699 99 Pavel Čáp Kristián Dorota
Domanín 1699 99 Pavel Maděra Jakub Markéta
Skály 1699 99 Dorota Žampová, pacholek ovčáka Vít Anna
Bystřice 1699 99 Karel Ignác Vojta Kryštof Dorota
Vojetín 1699 99 Dorota Večeřová, pacholek ovčáka Matěj Anna
Albrechtice 1699 99 Dorota Musilová Vavřinec Kateřina
Vojetín 1699 100 Mariana Hůlková Bartoloměj Růžena
Bystřice 1699 100 Tereza Fridrichů Karel Marie
Ždánice 1699 100 Karel Ignác Kolář Jáchym Anna
Blažejovice 1699 100 Veronika Dvořáků Tomáš Dorota
Bystřice 1699 100 Anna Štěpánků Vavřinec Mariana
Rodkov 1699 100 Josef Sedláček Havel Alžběta
Blažejovice 1699 100 Dorota Alexandrů Ondřej Magdalena
Karasín 1699 100 Dorota Janů Jiří Dorota
Lesoňovice 1699 100 Dorota Panová Matěj Mariana
Skály 1699 100 Veronika Zámečníková Matěj Markéta
Bystřice 1699 100 Polyxena Bočková Jakub Mariana
Lhota 1699 100 Matěj Brablec Simon Kateřina
Hostýn (?) 1699 100 Kateřina Poláková, voják Matěj Dorota
Bystřice 1699 100 Anna Suchá Ondřej Judita
Karasín 1699 100 Kristýna Šejnohová Václav Zuzana
Rozsochy 1699 100 Matěj Mičín Jan Zuzana
Bystřice 1699 100 Josef Vomoklý Jakub Justýna
Věchnov 1699 100 Matěj Beneš Jiří Helena
Bratrušín 1699 100 Josef Javůrek Ondřej Veronika
Věchnov 1699 100 Bernard Janáček Jan Salomena
Vojtěchov 1699 100 Josef Zich Jiří Mariana
Věchnov 1699 100 Mariana Navrátilová, rybníkář Václav Žofie
Bystřice 1699 100 Mariana Trucálková, mistr právní Tomáš Dorota
Bystřice 1699 101 Kristýna Stehlíků Karel Alžběta
Domanín 1699 101 Josef Maděra Václav Dorota
Věchnov 1699 101 Josef Salák Ondřej Kateřina
Domanínek 1699 101 Karel Vala Řehoř Magdalena
Bystřice 1699 101 Josef Moravec, pastýř Václav Kateřina
Písečné 1699 101 Kateřina Soukupová Ondřej Alžběta
Domanín 1699 101 František Skůla Řehoř Anna
Lesoňovice 1699 101 Jiří Skůla Vavřinec Ludmila
Bystřice 1699 101 Josef Sčástka Vavřinec Ludmila
Rodkov 1699 101 Mariana Punčochářová Havel Dorota
Rožná 1699 101 Mariana Švestková Jan Růžena
Domanín 1699 101 Žofie Valová Martin Alžběta
Domanín 1699 101 Jakub Zabil Martin Veronika
Zlatkov 1699 101 Kateřina Vystrašilová Matěj Judita
Divišov 1699 101 Jiří Kaša Pavel Markéta
Bystřice 1699 101 Jakub Maxmilián Zajíček, písař Martin Mariana
Bystřice 1699 101 Jiří Horátius Jan Alžběta
Bystřice 1699 101 Anna Kuklová František Veronika
Rozsochy 1699 101 Jiří Veselý, ovčák Jakub Dorota
Ždánice 1699 101 Jiří Šmahel Pavel Anna
Chudobín 1699 101 Kateřina Mlynářová, horní Pavel Kateřina
Veselí 1699 101 Kateřina Skřípská Jan Anna
Bystřice 1699 101 Kateřina Čermáková Petr Mariana
Pivonice 1699 102 Anna Uchytilová Jiří Kristýna
Albrechtice 1699 102 Kateřina Alexandrů Matěj Růžena
Bohuňov 1699 102 Kateřina Houdková Pavel Kateřina
Lhota 1699 102 Alžběta Zámečníková Jan Anna
Rozsochy 1699 102 Žofie Halová Jiří Mariana
Veselí 1699 102 Zuzana Vávrů Matěj Dorota
Rozsochy 1699 102 Sibyla Peterků neb Žilková, pacholek ovčáka Jan Mariana
Věchnov 1699 102 Anna Tomášků Havel Alžběta
Bystřice 1699 102 Anna Bělíková Jan Dorota
Lhota 1699 102 Anna Kočíková Lukáš Kateřina
Domanín 1699 102 Jan Skůla Matěj Magdalena
Bystřice 1699 102 Helena Cardová Simon Mariana
Bystřice 1699 102 Jan Domanský Václav Kateřina
Pivonice 1699 102 Anna Lukášů Kašpar Mariana
Vítochov 1699 102 Magdalena Blažků Matěj Kateřina
Bystřice 1699 102 Jan Kabelka Jan Tereza
Rodkov 1699 102 Anna Šuterová Bartoloměj Judita
Vojetín 1699 102 Magdalena Hoffmanová Jan Salomena
Bystřice 1699 102 Antonín Kratochvíl, sládek obecní Jiří Anna
Bratrušín 1699 102 Kateřina Pečínková Vavřinec Justýna
Albrechtice 1699 102 Petr Maděra, pastýř Jan Mariana
Domanínek 1699 102 Anna Jeřábková František Růžena
Karasín 1699 102 Justýna Havlíková Vít Kateřina
Bystřice 1699 102 Anna Lehká Jan Růžena
Domanín 1699 102 Mariana Hájková Václav Mariana
Bystřice 1699 102 Anna Belatková, mlynář Ondřej Růžena
Domanínek 1699 102 Anna Valnošová Josef Kateřina
Rozsochy 1699 102 Magdalena Halová Josef Mariana
Rozsochy 1699 103 Jakub Štěrba Řehoř Anežka
Rozsochy 1699 103 Magdalena Lahodová Josef Mariana
Věchnov 1699 103 Jakub Vašica Jan Kateřina
Lesoňovice 1699 103 Magdalena Štouračová Jan Mariana
Lesoňovice 1699 103 Jakub Staněk, podruh Václav Dorota
Lesoňovice 1699 103 Markéta Staňková, podruh Václav Dorota
Pivonice 1699 103 Vavřinec Makovec Ondřej Růžena
Bratrušín 1699 103 Jakub Uhlíř Jiří Dorota
Bystřice 1699 103 Anna Justová Martin Anna
Domanín 1699 103 Mariana Šafránková Petr Zuzana
Bystřice 1699 103 Vavřinec Sýkora Matěj Dorota
Bystřice 1699 103 Jan Dědků Václav Anna
Domanín 1699 103 Kateřina Černá Matouš Anna
Domanínek 1699 103 Zuzana Valů Václav Anna
Lhota 1699 103 Václav Dvořák Pavel Zuzana
Hrdá Ves 1699 103 Ludmila Hanáčková, mlynář Simon Magdalena
Veselí 1699 103 Václav Němců Matěj Mariana
Rodkov 1699 103 Vavřinec Koblížek Jan Alžběta
Zlatkov 1699 103 Magdalena Janků Mikuláš Mariana
Domanín 1699 103 Václav Urbanec Jiří Kateřina
Vojtěchov 1699 103 Václav Pastýř Blažej Judita
Bystřice 1699 103 Václav Kukla Kristián Dorota
Bystřice 1699 103 Tereza Šafránková Kryštof Růžena
Ždánice 1699 103 Václav Kolář Řehoř Anna
Písečné 1699 103 Mariana Blažíčková Filip Anna
Rodkov 1699 103 Václav Kučera Jakub Dorota
Bystřice 1699 103 Alžběta Javůrková Jan Anna
Karasín 1699 103 Judita Kučerová Jan Kristýna
Bystřice 1699 103 Polyxena Letovská František Magdalena
Vítochov 1699 103 Václav Koukal Jan Alžběta
Rovné 1699 104 Alžběta Zavadilová Jakub Mariana
Kundratice 1699 104 Kateřina Štěpánů Stanislav Mariana
Hluboké 1699 104 Kateřina Vondrů Václav Růžena
Bystřice 1699 104 Václav Buriánek Vít Mariana
Věchnov 1699 104 Kateřina Kumhalová Bartoloměj Markéta
Bystřice 1699 104 Tobiáš František Plaček, kantor Tobiáš Mojses Anna
Zlatkov 1699 104 Havel Švestka Jan Mariana
Věchnov 1699 104 Kateřina Šumárková Pavel Anna
Lesoňovice 1699 104 Simon Mrkvička neb Kudla Matěj Magdalena
Bohuňov 1699 104 Kateřina Vávrů Matěj Anna
Domanín 1699 104 Judita Podsedníková Ondřej Markéta
Rodkov 1699 104 Alžběta Musilová, šafář Martin Mariana
Bystřice 1699 104 Uršula Tobiášů Matěj Ludmila
Bystřice 1699 104 Kateřina Svobodová Martin Veronika
Karasín 1689 112 Martin Lahoda Matěj Kateřina
Domanín 1699 130 Martin Vávrů Matěj Alžběta
Bystřice 1699 130 Uršula Hrnčířů Pavel Alžběta
Bystřice 1699 130 Simon Sýkora Jakub Kateřina
Divišov 1699 130 Růžena Skalníková Matouš Kateřina
Bystřice 1699 130 Kateřina Draštíková Václav Alžběta
Bystřice 1699 130 Alžběta Draštíková Václav Alžběta
Veselí 1699 130 Martin Krčil Štěpán Eva
Bystřice 1699 130 Karel Pokušín Rudolf Mariana
Lesoňovice 1699 130 Martin Matějček Vít Dorota
Bystřice 1699 130 Jan Boček Martin Mariana
Ždánice 1699 130 Karel Metýsek Martin Mariana
Albrechtice 1699 130 Alžběta Padrtková Řehoř Anna
Bohuňov 1699 130 Martin Sedlák Matěj Magdalena
Písečné 1699 130 Martin Koutník Jiří Mariana
Bohuňov 1699 130 Ondřej Skalník Jakub Mariana
Bystřice 1699 131 Martin Čermačka Havel Mariana
Bystřice 1699 131 Jan Šabart Zachariáš Alžběta
Bohuňov 1699 131 Ondřej Matoušek Ondřej Judita
Rovné 1699 131 Mikuláš Ferina Jan Alžběta
Domanín 1699 131 Ondřej Vávrů Tomáš Anna
Písečné 1699 131 Barbora Pyšná Vít Barbora
Kundratice 1699 131 František Xaver Bednář Sebastián Judita
Vítochov 1699 131 Tomáš Dvořáků Jiří Alžběta
Bystřice 1699 131 Jan Krásenský Jan Helena
Rozsochy 1699 131 Růžena Pazderová Vít Mariana
Věchnov 1699 131 Jan Kubíček Matouš Růžena
Bystřice 1699 131 Tomáš Kosík Jiří Anna
Ždánice 1699 131 Tomáš Matějčků, pacholek starého koláře Jiří Dorota
Bystřice 1699 131 Tomáš Káňa Vít Judita
Bystřice 1699 131 Štěpán Hříbek Jiří Alžběta
Divišov 1699 131 Kristián Sklenář, šenkýř Jan Anna
Bystřice 1699 131 Anna Říhů Jan Salomena
Jabloňov 1699 131 Kašpar Dvořák, syn Simona Dvořáka z Olešničky Kašpar Dorota
Veselí 1699 131 Matěj Lanškrounský Simon Dorota
Veselí 1699 131 Matěj Kovář Lukáš Mariana