Bystřice nad Pernštejnem 15411 - narození – 1650-1666 (on-line matrika)
lokalita rok str. dítě
otec matka
Bohuňov 1650 1 Markéta Sedláková Pavel Anna
Bystřice 1650 1 Sibyla Zajícová Jiří Mariana
Dalečín 1650 1 Jan Holý Jan Salomena
Jimramov 1650 1 Alžběta Mlynářová Jan Dorota
Pivonice 1650 1 Justýna Uchytilová Jiří Markéta
Domanín 1650 1 Jan Dvořák Jan Anna
Věchnov 1650 1 Jan Hil Václav Kateřina
Zlatkov 1650 1 Markéta Kobzová Urban Mariana
Karasín 1650 1 Zuzana Škrlíková Vít Markéta
? 1650 1 Jan Palcát Vít Anna
Bystřice 1650 1 Alžběta Bednářová Ondřej Dorota
Bystřice 1650 1 Alžběta Burešová Jakub Kateřina
Bystřice 1650 1 Jakub Havel Tobiášů Havel Anna
Pivonice 1651 2 Markéta Havlíků Vít Anna
Vojtěchov 1651 2 Jakub Krbůšek Matěj Zuzana
Domanín 1651 2 Alžběta Havlíková Jakub Dorota
Bystřice 1651 2 Jan ? Štěpán ?
Bystřice 1651 2 Stanislav Růžička Havel Zuzana
Dalečín 1651 2 Jan ? Urban Mariana
Karasín 1651 2 Vít Havlík Jiří Mariana
Dalečín 1651 2 Justýna Kelerová Václav Anna
Kundratice 1651 2 Jan Novotný Tomáš Markéta
Rozsochy 1651 2 Sebastián Štěrba Sebastián Mariana
Kundratice 1651 2 Jan ? Jan Dorota
Rovné 1651 2 Magdalena Juranová Vít Mariana
Věchnov 1651 2 Markéta Jurků Jan Kateřina
Divišov 1651 2 Markéta Buchtů Jiří Dorota
Vítochov 1651 2 Jakub z Vítochova Pavel Marta
Dvořiště 1651 2 Jakub Hrstka Martin Dorota
Věchnov 1651 2 Jakub Tesař Lukáš Kateřina
Bohuňov 1651 2 Jakub Bělehrad Havel Zuzana
Bystřice 1651 2 Anna Marie ? rektor bystřický Dorota
Písečné 1651 2 Vavřinec Novotný Matěj Justýna
Rozsochy 1651 2 Bartoloměj Pavlíků Matěj Dorota
Věchnov 1651 2 Mariana Kurfiřtová Jan Regina
Hluboké 1651 3 Ludmila Řiháková (??) Řehoř (??) Ludmila
Věchnov 1651 3 Ludmila Plíhalová Pavel Růžena
Bystřice 1651 3 Alžběta Tichá Jiří Kateřina
Bystřice 1651 3 Alžběta Rychnovská Jan Rebeka
Bystřice 1651 3 František Musik Pavel Alžběta
Bystřice 1651 3 Alžběta Jelínková Jan Anna
Rovné 1651 3 Alžběta Ťupů Václav Gertruda
Pivonice 1651 3 Havel Podruh Martin Zuzana
Bystřice 1651 3 Kateřina Suchá Jan Alžběta
Bystřice 1652 4 Sebastián Kučírek Havel Kateřina
Kozlov 1652 4 Matěj Špačků Matěj Magdalena
Bystřice 1652 4 Václav Kobr Jan Zuzana
Domanín 1652 4 Anna Černá Jan Anna
Ždánice 1652 5 Pavel Kosů Štěpán Dorota
Dalečín 1652 5 Dorota Dalečínská Martin Markéta
Vojetín 1652 5 Anežka Křížů Vít Kateřina
Olešná 1652 5 Pavel Rybníkář Jan Kateřina
Míchov 1652 5 Dorota Kráčelová Jakub Mariana
Vítochov 1652 5 Sebastián Šťastný Martin Dorota
Ždánice 1652 5 Pavel Raškovec Jiří Magdalena
Jimramov 1652 5 Pavel Kotnický Simon Mariana
Javorek 1652 5 Dorota Mlynářová, mlynář hamerský Martin Ludmila
Sněžné 1652 5 Dorota Najmanová Tobiáš Anna
Rozsochy 1652 5 Dorota Tkadlecová Vavřinec Dorota
Hrdá Ves 1652 5 Dorota Tesařová Václav Dorota
Dalečín 1652 5 Matěj Mlynář Jakub Dorota
Olešná 1652 5 Matěj Michků Pavel Magdalena
Hrdá Ves 1652 6 Matěj Karásek Jiří Mariana
Divišov 1652 6 Růžena Bartoňů Pavel Mariana
Bystřice 1652 6 Zachariáš Bohatý Jan Anna
Zubří 1652 6 Matěj Sysel Martin Anna
Zlatkov 1652 6 Růžena Kedrutová Martin Markéta
Domanín 1652 6 Matěj Tomášů Martin Magdalena
Bystřice 1652 6 Matěj Čech Pavel Ludmila
Olešná 1652 6 Dorota Volatá Matěj Ludmila
Maršovice 1652 6 Růžena Rychtářová Jan Růžena
Kobylnice 1652 6 Růžena Holeňová Mikuláš Regina
Kobylnice 1652 6 Jiří Berbas Tomáš Markéta
Divišov 1652 6 Magdalena Buchtová Blažej Kateřina
Dvořiště 1652 6 Mariana Mlynářová Daniel Růžena
Bystřice 1652 6 Mariana Konvalinková Václav Zuzana
Bystřice 1652 6 Jiří Tišnovský Havel Magdalena
Bystřice 1652 7 Alžběta Slezáková Jiří Kateřina
Bystřice 1652 7 Justýna Stehlíková Simon Alžběta
Líšné 1652 7 Jiří Pekárek Jan Kristýna
Chudobín 1652 7 Anna Vávrů Vít Kristýna
Veselí 1652 7 Jiří Tomků Ondřej Kateřina
Hrdá Ves 1652 7 Alžběta Vojtů Ondřej Dorota
Domanínek 1652 7 Žofie Mlynářová Lukáš Kateřina
Vojetín 1652 7 Žofie Dvořáků Jan Dorota
Bohuňov 1652 7 Magdalena Hajná Jan Mariana
Bohuňov 1652 7 Anna Matoušků Burian Kateřina
Kundratice 1652 7 Vít Chalupa Řehoř Veronika
Hrdá Ves 1652 8 Justýna Kubů Jan Dorota
Vítochov 1652 8 Jan Dvořák Vavřinec Kateřina
Míchov 1652 8 Jan Horňas Jiří Kateřina
Věchnov 1652 8 Markéta Večeřů Matouš Mariana
Borovnice 1652 8 Jan Blažků Pavel Ludmila
Bystřice 1652 8 Eva Anna Machatá Stanislav Alžběta
Bratrušín 1652 8 Magdalena Vašicová Jiří Zuzana
Míchov 1652 8 Jakub Voštický Matěj Mariana
Věchnov 1652 8 Vavřinec Štěpánků Matěj Mariana
Krásné 1652 8 Alžběta Podruhová Urban Markéta
Zlatkov 1652 8 Mariana Štěrbů Matěj Kunhuta
Jimramov 1652 8 Ludmila Mlynářová, mlynář jimramovský Petr Ludmila
Domanínek 1652 9 Ludmila Čápová Jiří Anna
Janovičky 1652 9 Matouš Zedníček Jakub Dorota
Písečné 1652 9 Ludmila Nečasová Bartoloměj Mariana
Jimramov 1652 9 Václav Puchar Jan Dorota
Věchnov 1652 9 Matouš Štěpánků Jakub Zuzana
Jimramov 1652 9 Judita Kovářová Jiří Mariana
Pivonice 1652 9 Havel Zedníků Jiří Markéta
Věchnov 1652 9 Havel Plíhalů Pavel Růžena
Bratrušín 1652 9 Martin Salák Jiří Dorota
Divišov 1652 9 Barbora Koutníková Jiří Mariana
Bohuňov 1652 10 Štěpán Rychtář Ondřej Magdalena
Zlatkov 1652 10 Tomáš Štěrbů Jiří Jana
Bystřice 1652 10 Tomáš Pečínků Pavel Dorota
Bystřice 1652 10 Jan Pekař Pavel Alžběta
Písečné 1653 10 Pavel Křen Simon Růžena
Jimramov 1653 10 Daniel Benutius Karel Dorota
Ždánice 1653 10 Dorota Šimková (??) Simon (??) Kateřina
Bystřice 1653 10 Zuzana ? Pavel (??) Magdalena (??)
Bohuňov 1653 10 Alžběta Vostrejšů Jan Zuzana
Karasín 1653 10 Matěj Škrlíků Vít Markéta
Bystřice 1653 10 Tomáš Vrkálek Jakub Mariana
Bystřice 1653 10 Mariana Dalečínská Jakub Alžběta
Ždánice 1653 11 Mariana Pechová Pavel Anna
Domanín 1653 11 Mariana Novotná Jakub Markéta
Zlatkov 1653 11 Josef Štěrbů Jiří Anna
Domanín 1653 11 Jiří Paronů Havel Ludmila
Pivonice 1653 11 Mariana Ťupalová Vít Dorota
Bystřice 1653 11 Jiří Buchta Jiří Alžběta
Chudobín 1653 11 Jiří Špičků Jan Anna
Divišov 1653 11 Jiří Pešků Martin Alžběta
Rovné 1653 11 Zuzana Marků Vavřinec Růžena
Rozsochy 1653 11 Jiří Štěrba Sebastián Mariana
Bystřice 1653 11 Jiří Rychnovský Jan Rebeka
Bystřice 1653 12 Jan Krejčí Duchoslav Anna
Daňkovice 1653 12 Anna Hubáčková Jan Anna
Pivonice 1653 12 Jiří Havlátů Vít Anna
Vír 1653 12 Jan Podruh Jakub Mariana
Domanínek 1653 12 Judita Krejčí Jakub Sibyla
Bystřice 1653 12 Jan Kabelka Simon ?
Veselí 1653 12 Anna Štěpánů Vavřinec Salomena
Bystřice 1653 12 Jan Boček Matouš ?
Bystřice 1653 12 Alžběta Cardů Jiří Kateřina
Domanín 1653 12 Jakub Tomků Tomáš Ludmila
Hrdá Ves 1653 12 Jakub Mlynář Tomáš Dorota
Rovné 1653 12 Markéta Kučerová Pavel Zuzana
Bystřice 1653 13 Magdalena Timeniusová Jan Anna
Lhota 1653 13 Markéta ? Vavřinec Ludmila
Věchnov 1653 13 Vavřinec Rychtářů Jan Rekyna
Bratrušín 1653 13 Jakub ? Vít Mariana
Lhota 1653 13 Jakub Kočíků Blažej Kateřina
Vír 1653 13 Magdalena Melků Jiří Dorota
Bystřice 1653 13 Judita Měřínská Havel Ludmila
Bohuňov 1653 13 Vavřinec Vašů Blažej Dorota
Věstín 1653 13 Kristýna ? Simon Markéta
Věchnov 1653 13 Alžběta Koubková Havel Marie
Divišov 1653 13 Bartoloměj Hajný Jiří Dorota
Lesoňovice 1653 13 Bartoloměj Bartoňů Jiří Mariana
Bystřice 1653 13 Alžběta Švecová Martin Magdalena
Pivonice 1653 13 Bartoloměj Dostál Matěj Mariana
Domanín 1653 13 Mariana Havlíková Jakub Dorota
Bystřice 1653 14 Mariana Slavíčková, podruh Ondry Bednáře Simon Kateřina
Bystřice 1653 14 Ludmila Gaberová Jan Zuzana
Bystřice 1653 14 Ludmila Zlatkovská Pavel Anna
Štěpánov 1653 14 Václav Sopoušek Jan Kateřina
Zlatkov 1653 14 František Zhořava Bartoloměj Dorota
Pivonice 1653 14 Lukáš Podruh Martin Zuzana
Vrtěžíř 1653 14 Havel Duchků Marek Ludmila
Lesoňovice 1653 14 Simon Fanků (??) Simon Markéta
Věcov 1653 14 Simon Procházka Simon Magdalena
Divišov 1653 14 Martin Boček Jindřich Zuzana
Bystřice 1653 14 Alžběta Dobrá Pavel Kateřina
Bystřice 1653 14 Alžběta Suchá Jan Alžběta
Janovičky 1653 14 Alžběta Zedníčková Jakub Dorota
Bystřice 1653 14 Ondřej Matějovský Jan Alžběta
Hrdá Ves 1653 14 Jan Uhlíř Ambrož Mariana
Bystřice 1654 15 Anežka Růžičková Matouš Kateřina
Lhota 1654 15 Pavel Havelka Havel Anna
Písečné 1654 15 Zuzana Pastýřová Havel (?) Markéta
Javorek 1654 15 Pavel Vizela Jan Kateřina
Domanín 1654 15 Dorota Hapalová Jakub Markéta
Bystřice 1654 15 Veronika Burešů Jakub Kateřina
Rodkov 1654 15 Žofie Krejčí Matěj Regina
Janovice 1654 15 Jiří Bešků Jakub Zuzana
Dalečín 1654 15 Alžběta Kovářová Petr Alžběta
Rozsochy 1654 15 Stanislav Vetešníků Štěpán Markéta
Věchnov 1654 15 Jan Vaňků Jiří Kateřina
Rovné 1654 15 Urban Soukupův podruh Pavel Mariana
Chudobín 1654 16 Alžběta Vávrů Vít Kristýna
Rovné 1654 16 Jan Lupoměch Václav Kateřina
Vítochov 1654 16 Urban Horníčků Josef Markéta
Bystřice 1654 16 Vilém Jelínek Jan Anna
Kundratice 1654 16 Sibyla Novotná Tomáš Markéta
Bystřice 1654 16 Anna Musilová Pavel Alžběta
Zlatkov 1654 16 Vít Ziška Matěj Kateřina
Pavlovice 1654 16 Anna Svobodová Jiří Zuzana
Bratrušín 1654 16 Vít Vašica Jiří Zuzana
Bystřice 1654 16 Jan Svoboda Matouš Mariana
Dalečín 1654 16 Magdalena Jakubů Václav Magdalena
Domanín 1654 16 Petr Černý Jan Anna
Lhota 1654 16 Jan Kroupa Jiří Zuzana
Pivonice 1654 16 Markéta Dvořáková Vavřinec Dorota
Zlatkov 1654 16 Kristián Řezník Jiří Anna
Bystřice 1654 16 Ludmila Stehlíková Simon Alžběta
Bystřice 1654 16 Vavřinec Kropáček Václav Zuzana
Rozsochy 1654 16 Vavřinec Musil Havel Ludmila
Bohuňov 1654 16 Vavřinec Rybol Mikuláš Mariana
Bystřice 1654 16 Zuzana Koštofírová Matěj Dorota
Veselí 1654 17 Matouš Karpíšek Jan Eva
Písečné 1654 17 Matouš Homolka Bartoloměj Salomena
Zlatkov 1654 17 Matouš Vystrašil Jan Jana
Jimramov 1654 17 Mariana Jarošová Jan Anna
Chudobín 1654 17 Mariana Cardová Jan Judita
Janovice 1654 17 Matouš Bártů Václav Judita
Bystřice 1654 17 Ludmila Veverková Václav Žofie
Lhota 1654 17 Ludmila Čechová Matěj Mariana
Pivonice 1654 17 Matouš Zedníků Jiří Markéta
Bohuňov 1654 17 Matouš Matušků Burian Kateřina
Věchnov 1654 17 Justýna Bělíková Pavel Ludmila
Bystřice 1654 17 Alžběta Koktavá (Huktavá ?) Ondřej Mariana
Bohuňov 1654 17 Václav Vostrejš Jan Zuzana
Bohuňov 1654 17 František Skalník Jiří Magdalena
Jimramov 1654 17 František Karel Benutius Karel Dorota
Písečné 1654 17 František Tkadlec Václav Mariana
Kundratice 1654 17 Alžběta Rychtářů Ondřej Dorota
Věchnov 1654 18 Havel Bludek Václav Anna
Bystřice 1654 18 Alžběta Čermáková Ondřej Zuzana
Bystřice 1654 18 Havel Veselý Vít Dorota
Domanín 1654 18 Martin Tomků Tomáš Ludmila
Hluboké 1654 18 Martin Machů Matouš Růžena
Bystřice 1654 18 Jan Pišů Mikuláš Zuzana
Bystřice 1654 18 Martin Buček Václav Dorota
Domanín 1654 18 Martin Podsedník Mikuláš Mariana
Vojtěchov 1654 18 Ondřej Vícha Matěj Anna
Divišov 1654 18 Mariana Chrástová Jakub Ludmila
Bratrušín 1654 18 Kateřina Baťová Vavřinec Magdalena
Vojetín 1654 18 Ondřej Kříž Vít Kateřina
Janovice 1654 18 Mariana Prokopů Jan Kateřina
Pivonice 1654 18 Barbora Makovcová Matěj Dorota
Bystřice 1654 18 Mariana Pičínová Martin Kateřina
Pavlovice 1654 19 Jan Tománek Pavel Ludmila
Hrdá Ves 1654 19 Jan Podruh Martin Kateřina
Jimramov 1654 19 Jan Milutký Mikuláš Mariana
Daňkovice 1654 19 Tomáš Dědic Matěj Magdalena
Jimramov 1654 19 Jan Stehlík Vít Mariana
Vítochov 1654 19 Tomáš Koukal Jakub Zuzana
Krásné 1654 19 Dorota Zrupin Urban Markéta
Bystřice 1654 19 Jan Horácius Václav Anna
Bratrušín 1654 19 Růžena Machů Vít Markéta
Pivonice 1654 19 Tomáš Havel Vít Anna
Bohuňov 1654 19 Dorota Koštýřová Václav Zuzana
Bystřice 1654 19 Marie Jelínková Martin Judita
Janovičky 1654 19 Marie Švecová Jan Magdalena
Věchnov 1655 20 Pavel Bělík Jan Magdalena
Lhota 1655 20 Pavel Podruh Jakub Ludmila
Chudobín 1655 20 Dorota Zámečníková Matouš Kateřina
Bystřice 1655 20 Sebastián Žádný Pavel Magdalena
Domanín 1655 20 Anna Blažková Jan Dorota
Domanín 1655 20 Matěj Prášil Jakub Anna
Bystřice 1655 20 Dorota Sádecká Jiří Dorota
Bystřice 1655 20 Matěj Čech Havel Kateřina
Bystřice 1655 20 František Knězourek, varhaník bystřický Jan Alžběta
Domanín 1655 20 Anežka Paronů Havel Ludmila
Zlatkov 1655 20 Zuzana Hořavová Bartoloměj Dorota
Hrdá Ves 1655 20 Matěj Honěk Matěj Anna
Bystřice 1655 20 Anna Klempířová Mikuláš Ludmila
Dvořiště 1655 20 Matěj Hrstka Martin Dorota
Míchov 1655 20 Matěj Poduška Jiří Anna
Bystřice 1655 21 Mariana Lamačová Matěj Kateřina
Bystřice 1655 21 Žofie Bočková Matouš Magdalena
Bystřice 1655 21 Řehoř Suchý Jan Alžběta
Pavlovice 1655 21 Mariana Vávrová Jan Dorota
Bystřice 1655 21 Mariana Gerkpuková Jan Ludmila
Daňkovice 1655 21 Bohuslav Kučera Jan Magdalena
Bystřice 1655 21 Řehoř Svitavský Bartoloměj Dorota
Věchnov 1655 21 Růžena Benešů Sebastián Markéta
Ždánice 1655 21 Jiří Kos Štěpán Dorota
Bystřice 1655 21 František Buchta Jiří Mariana
Jimramov 1655 21 Jiří Andresů zeť Pavel Anna
Divišov 1655 21 Jiří Vacek Jakub Růžena
Věchnov 1655 21 Jiří Kurfiřt Lukáš Kateřina
Bystřice 1655 22 Alžběta Šmídková Matěj Zuzana
Bystřice 1655 22 Anna Vejvodová Řehoř Justýna
Zlatkov 1655 22 Jiří Špaček Ondřej Zuzana
Dalečín 1655 22 Mariana Javůrková Jiří Mariana
Karasín 1655 22 Jan Škrlíků Vít ?
Bratrušín 1655 22 Stanislav Procházka Pavel Anna
Věcov 1655 22 Anna Chalupníková Jan Alžběta
Zlatkov 1655 22 Jan Štěrba Václav Kateřina
Dalečín 1655 22 Jan Blecha Pavel Dorota
Kundratice 1655 22 Vít Tomešů Tomáš Magdalena
Divišov 1655 22 Vít Pešek Martin Alžběta
Věchnov 1655 22 Jan Bednář Jan Regina
Věchnov 1655 22 Markéta Filová Václav Kateřina
Věchnov 1655 22 Anna Štěpánků Matěj Mariana
Hrdá Ves 1655 22 Alžběta Šupová Matěj Dorota
Bystřice 1655 22 Václav Antonín Kotinský Bedřich Zuzana
Rozsochy 1655 22 Vít Valů Matěj Markéta
Zlatkov 1655 22 Jan Štěrbů Jiří Jana
Karasín 1655 23 Markéta (?) Jindrová (?) Štěpán (?) Kateřina (?)
Ždánice 1655 23 Markéta Sedláková Jakub Mariana
Bohuňov 1655 23 Jan Bělehrad Havel Zuzana
Věcov 1655 23 Jan Koštýř Jakub Marie
Dalečín 1655 23 Jakub Pokorný Jiří Mariana
Domanínek 1655 23 Markéta Čápová Jiří Anna
Bystřice 1655 23 Anna Rychnovská Jan Rebeka
Lhota 1655 23 Jakub Bartoňů Havel Anna
Zlatkov 1655 23 Jakub Pastýř Jakub Helena
Daňkov 1655 23 Karel Lošan Jiří Kateřina
Karasín 1655 23 Magdalena Lukešů Pavel Marta
Pavlovice 1655 23 Mariana Svobodová Jiří Zuzana
Rozsochy 1655 23 Mariana Jobů Sebastián Dorota
Bystřice 1655 23 Bartoloměj Holič Havel Mariana
Bohuňov 1655 24 Bartoloměj Vašů Blažej Dorota
Javorek 1655 24 Kristýna Slonková Matěj Zuzana
Javorek 1655 24 Václav Načil Martin Anna
Bystřice 1655 24 Václav Timenius Jan Anna
Dalečín 1655 24 Mariana Holá Jan Salomena
Lhota 1655 24 Mariana Bartoňů Ondřej Alžběta
Domanínek 1655 24 Ludmila Procházková Jakub Sibyla
Lhota 1655 24 Václav Krejčí Vavřinec Ludmila
Bystřice 1655 24 Růžena Pičínová Pavel Anna
Domanín 1655 24 Václav Martínek Matěj Ludmila
Bystřice 1655 24 Alžběta Kovářová Matouš Kateřina
Kundratice 1655 25 Havel Dostál Jan Anna
Rozsochy 1655 25 Růžena Mlynářová Václav Kateřina
Javorek 1655 25 Judita Kuchaříková Jiří Dorota
Bratrušín 1655 25 Alžběta Klimešů Jiří Dorota
Písečné 1655 25 Alžběta Sedláková Matěj Justýna
Bystřice 1655 25 Jan Ruda Jiří Kateřina
Bystřice 1655 25 Alžběta Peksová Vít Anna
Bystřice 1655 25 Havel Urbanů Bartoloměj Markéta
Rozsochy 1655 25 Judita Michková Klement Alžběta
Bystřice 1655 25 Alžběta Kašparů Matouš Alžběta
Bratrušín 1655 25 Martin Pečínka Vavřinec Kateřina
Dalečín 1655 25 Mikuláš Tkadlec Martin Markéta
Jimramov 1655 25 Martin Zelinka Jiří Anna
Rovné 1655 25 Alžběta Zavadilová Václav Zuzana
Bystřice 1655 25 Ondřej Šťastný Vít Dorota
Věchnov 1655 26 Alžběta Bělíková Pavel Ludmila
Písečné 1655 26 Kateřina Korbičková Václav Markéta
Bystřice 1655 26 Ondřej Kárník Filip Dorota
Janovičky 1655 26 Ondřej Vrtěna Jan Mariana
Vítochov 1655 26 Mariana Dvořáková Tomáš Žofie
Kundratice 1655 26 Růžena Chalupů Tomáš Kateřina
Janovice 1655 26 Tomáš Kolbaba Vavřinec Ludmila
Lhota 1655 26 Růžena ? Tomáš (?) Kateřina
Rozsochy 1655 26 Tomáš Benešů Martin Magdalena
Rovné 1656 26 Sebastián Soukup Jiří Magdalena
Vítochov 1656 26 Pavel Dvořák Vavřinec Kateřina
Vír 1656 26 Pavel Melků Ondřej Mariana
Kundratice 1656 26 Ferdinand Rychtářů Ondřej Dorota
Bystřice 1656 26 Dorota Měřínská Havel Ludmila
Jimramov 1656 26 Pavel Němec Jan Dorota
Rozsochy 1656 26 Dorota Bučková Matěj Markéta
Zlatkov 1656 27 Dorota Podruhová Martin Zuzana
Domanín 1656 27 Matěj Kuchař Jakub Marie
Lesoňovice 1656 27 Mariana Skůlů Matěj Kateřina
Ždánice 1656 27 Zuzana Karkulínová Simon Mariana
Bystřice 1656 27 Matěj Burešů Jakub Kateřina
Domanín 1656 27 Matěj Prášil Tomáš Růžena
Věcov 1656 27 Zuzana Procházková Tomáš Magdalena
Lhota 1656 27 Matěj Pastýř Jakub Ludmila
Věchnov 1656 27 Zuzana Horníčková Jan Markéta
Ždánice 1656 27 Mariana Lukešů Simon Kateřina
Bystřice 1656 27 Mariana Raková Václav Helena
Písečné 1656 27 Václav Daněk Jan Zuzana
Divišov 1656 27 Řehoř Buchta Blažej Kateřina
Bystřice 1656 27 Marie Kaverová Jan Zuzana
Divišov 1656 27 Mariana Říhová Jan Justýna
Chudobín 1656 27 Jiří Vávrů Vít Kristýna
Pivonice 1656 27 Jiří Chytil Jan Mariana
Vítochov 1656 27 Justýna Jebavá Jiří Magdalena
Dalečín 1656 28 Jiří Šebek Urban Anna
Bystřice 1656 28 Jan Štěpánů Havel Alžběta
Ždánice 1656 28 Jiří Sýkora Simon Kateřina
Vítochov 1656 28 Jiří Tomášků Ondřej Mariana
Domanín 1656 28 Jiří Martínků Tomáš Magdalena
Bystřice 1656 28 Jiří Žádný Pavel Magdalena
Rovné 1656 28 Jan Šabart Mikuláš Zuzana
Rozsochy 1656 28 Jiří Halů Urban Markéta
Bystřice 1656 28 Judita Suchánková Matěj Uršula
Janovičky 1656 28 Jiří Zedník Jakub Dorota
Hrdá Ves 1656 28 Mariana Karásková Jiří Barbora
Věchnov 1656 28 Jiří ? Václav Justýna
Bohuňov 1656 28 Mariana Černá Jiří Zuzana
Bohuňov 1656 28 Jiří Vostrejš Matěj Ludmila
Bohuňov 1656 28 Alžběta Vostrejšová (?) Matěj (?) Ludmila (?)
Zlatkov 1656 28 Růžena Janků Matěj Kunhuta
Dalečín 1656 28 Jiří ? ? Kateřina
Jimramov 1656 28 Anna Strejčková, mlynář Pavel Dorota
Pivonice 1656 29 Magdalena Havlová Vít Anna
Věcov 1656 29 Jiří Tomků Jiří Mariana
Hluboké 1656 29 Magdalena Pospíšilová Jakub Mariana
Veselí 1656 29 Jiří Kolář Jiří Anna
Vojtěchov 1656 29 Jiří Krbůšek Bartoloměj Anna
Chudobín 1656 29 Jakub Podruh Kryštof (Kříž ?) Mariana
Vojtěchov 1656 29 Vít Vícha Matěj Anna
Divišov 1656 29 Stanislav Koutný (Kotné ?) Jiří Mariana
Javorek 1656 29 Anna Rychtáře syn Jan Zuzana
Bystřice 1656 29 Kryštof Uhlíř Pavel Kateřina
Pivonice 1656 29 Vít Ťupal Vít Dorota
Bohuňov 1656 29 Jan Houdek Martin Dorota
Bratrušín 1656 29 Jan Vašica Jiří Zuzana
Bystřice 1656 29 Jan Hanáků Jan Anna
Zlatkov 1656 30 Jan Dampír Jakub Alžběta
Bystřice 1656 30 Anna Letovská Matěj Růžena
Věchnov 1656 30 Jan Bělík Jan Magdalena
Rovné 1656 30 Jan Ťupa Václav Kateřina
Vojtěchov 1656 30 Magdalena Chalupníková Matěj Zuzana
Domanín 1656 30 Markéta Vondráčková Jan Dorota
Lesoňovice 1656 30 Jan ? ? Dorota
Lesoňovice 1656 30 Markéta Bartoňová Jiří Mariana
Věchnov 1656 30 Jan Řezáč Blažej Markéta
Bystřice 1656 30 Jindřich Jelínek Jan Anna
Písečné 1656 30 Jakub Pecinů (Pečenů ?) Bartoloměj Mariana
Bystřice 1656 30 Anna Koktavá Ondřej Mariana
Kundratice 1656 30 Mariana Novotná Tomáš Markéta
Daňkovice 1656 30 Vavřinec Švec Martin Magdalena
Lhota 1656 30 Kateřina Drápalová Bartoloměj Zuzana
Věchnov 1656 30 Alžběta Kovářová Tomáš Anna
Rovné 1656 31 Bartoloměj Kučera Pavel Zuzana
Lhota 1656 31 Václav Zídka Pavel Markéta
Bystřice 1656 31 Tobiáš Bělík Jiří Justýna
Bratrušín 1656 31 Ludmila Mrkvičková Václav Kateřina
Lhota 1656 31 Václav Čech Matěj Mariana
Domanín 1656 31 Matouš Černý Jan Anna
Veselí 1656 31 Judita Karpíšková Jan Eva
Domanín 1656 31 Kateřina Tomků Tomáš Ludmila
Písečné 1656 31 Adam Dvořáčků Havel Mariana
Bystřice 1657 32 Jakub Boček Václav Dorota
Bystřice 1657 32 Jakub Čech Havel Kateřina
Domanín 1657 32 Magdalena Blažková Blažej Alžběta
Bohuňov 1657 32 Anna Vašíčková Jan Mariana
Bystřice 1657 32 Zuzana Klempířová Mikuláš Ludmila
Rozsochy 1657 32 ? Michek Klement Alžběta
Kundratice 1657 32 Kristýna Chalupníková Ondřej Dorota
Bystřice 1657 32 František Soukupů Prokop Mariana
Rozsochy 1657 32 Mariana Novotná Martin Ludmila
Bystřice 1657 32 Vavřinec Tichý Jiří Dorota
Bystřice 1657 32 Václav ? ? Anna
Věcov 1657 33 Vilém Procházka Simon Magdalena
Lhota 1657 33 Ludmila Brusinková Jiří Mariana
Bystřice 1657 33 Alžběta Knězourková Jan Alžběta
Věcov 1657 33 Václav Chalupník Jiří Mariana
Bystřice 1657 33 Anna Procházková Matěj Žofie
Bystřice 1657 33 Daniel Horácius Václav Anna
Kundratice 1657 33 Matouš Kaláš Bartoloměj Mariana
Dalečín 1657 33 Václav Tkadlec Bartoloměj Anna
Pivonice 1657 33 Kunhuta Havlová Vít Anna
Dalečín 1657 33 Judita Kaňasová (Karasová ?) Blažej Dorota
Bohuňov 1657 33 Alžběta Bělehradová Havel Zuzana
Lesoňovice 1657 33 Václav Skůla Matěj Kateřina
Písečné 1657 33 Judita Válková Jan Alžběta
Písečné 1657 33 Judita Pastýřová Havel Markéta
Bystřice 1657 33 Alžběta Hvízdalová (Chvístalová ?) Havel Zuzana
Bystřice 1657 33 František Sádecký Jiří Dorota
Janovice 1657 33 František Šafář Pavel Anna
Veselí 1657 33 Mariana Dvořáková Pavel Mariana
Bystřice 1657 33 Alžběta Rudová Jiří Kateřina
Vojtěchov 1657 33 Jeroným Řepa Jiří Kateřina
Dalečín 1657 33 Martin Papírník Jan Judita
Divišov 1657 34 Růžena Pešková Martin Alžběta
Janovice 1657 34 Ondřej Víchota Jakub Zuzana
Bohuňov 1657 34 Alžběta Skalníková Jiří Magdalena
Rovné 1657 34 Martin Šíp Matěj Magdalena
Bystřice 1657 34 Kateřina Jelínková Martin Judita
Rozsochy 1657 34 Simon Vala Matěj Markéta
Hrdá Ves 1657 34 Martin Honěk Matěj Anna
Bystřice 1657 34 Kateřina Papoušková Matěj Alžběta
Jimramovské hutě 1657 34 Alžběta Copová Kašpar Mariana
Zlatkov 1657 34 Kateřina ? ? Mariana
Písečné 1657 34 Martin Homolka Bartoloměj Salomena
Pivonice 1657 34 Kateřina ? ? Anna
Janovice 1657 34 Ondřej Audek Jiří Kateřina
Bystřice 1657 34 Dorota Kašparů Matouš Alžběta
Rovné 1657 34 Alžběta Šabartová Mikuláš Zuzana
Ždánice 1657 34 Ondřej Janků Simon Kateřina
Bratrušín 1657 34 Kateřina Machová Vít Markéta
Vojetín 1657 34 Mikuláš Kříž Vít Kateřina
Vítochov 1657 34 Kateřina Tomášků Ondřej Mariana
Bohuňov 1657 34 Ondřej Vostrejš Jan Zuzana
Daňkovice 1657 34 Jan Škrlík Tomáš Ludmila
Daňkovice 1657 35 Adam Škrlík (?) Tomáš (?) Ludmila (?)
Kundratice 1657 35 Mariana Chalupníková Matouš Zuzana
Bohuňov 1657 35 Tomáš Vaša Blažej Dorota
Veselí 1657 35 Dorota Podruhová Jan Mariana
Zlatkov 1658 35 Kašpar Pastýř Jakub Helena
Bystřice 1658 35 Dorota Dědková Matěj Judita
Vrtěžíř 1658 35 Helena Dostálová Štěpán Mariana
Bystřice 1658 35 Dorota Rychnovská Jan Rebeka
Bratrušín 1658 35 Pavel Lahoda Václav Kateřina
Ždánice 1658 35 Sebastián Lukešů (Luků ?) Tomáš Dorota
Spělkov 1658 35 Dorota Dvořáková Jan Magdalena
Divišov 1658 35 Dorota Říhová Martin Justýna
Pivonice 1658 35 Dorota Ťupalová Vít Dorota
Věchnov 1658 35 Dorota Koubková Havel Marie
Písečné 1658 35 Pavel Dvořáček Havel Mariana
Bystřice 1658 35 Dorota Baťová Vavřinec Magdalena
Bystřice 1658 35 Matěj Podruh Petr Zuzana
Rozsochy 1658 35 Jiří Vetešník Štěpán Markéta
Rozsochy 1658 35 Jiří Mičín Jan Magdalena
Karasín 1658 35 Matěj Chalupník Pavel Marta
Javorek 1658 36 Jan Rychtář Jan Zuzana
Lomnice 1658 36 Matěj Žádný ? Dorota
Lhota 1658 36 Alžběta Šabartová Ondřej Judita
Bystřice 1658 36 Řehoř Podměstský Pavel Ludmila
Chudobín 1658 36 Jan Jakubců Martin Kateřina
Rodkov 1658 36 Bedřich Gerk (Jirk ?) Jan Dorota
Domanín 1658 36 Mariana Kybalová Ludvík Růžena
Bystřice 1658 36 Matěj Mistrný Zikmund Alžběta
Bystřice 1658 36 Matěj ? ? Barbora
Kundratice 1658 36 Zuzana Kudrnová Jan Dorota
Zlatkov 1658 36 Zuzana Řezníčková Jiří Anna
Bystřice 1658 36 Bedřich Měřínský Havel ?
Bratrušín 1658 36 Bedřich Pečínka Pavel Anna
Hluboké 1658 36 Marie Sedláková Vavřinec Anna
Bystřice 1658 36 Mariana Suchá Jan Alžběta
Chudobín 1658 36 Mariana ? ? Dorota
Bystřice 1658 37 Mariana ? ? Markéta
Bohuňov 1658 37 Jiří Černý Jiří Zuzana
Lesoňovice 1658 37 Mariana Tesařová Matěj Kristýna
Vítochov 1658 37 Jiří Zelinka Jakub Mariana
Lesoňovice 1658 37 Jiří Bartoňů Jiří Mariana
Písečné 1658 37 Jáchym Korbička Václav Markéta
Rovné 1658 37 Jiří Kučera Pavel Zuzana
Bystřice 1658 37 Daniel Trojanovský Jan Anna
Bystřice 1658 37 Anna Bednářová Ondřej Dorota
Písečné 1658 37 Mariana Pyšná Jan Zuzana
Bystřice 1658 37 Anna ?, nemanželská Jakub Voda Kateřina
Bystřice 1658 37 Anna Žádná Pavel Magdalena
Bystřice 1658 37 Jiří Kaver Jan Zuzana
Bystřice 1658 37 Salomena Burešů Jakub Kateřina
Rodkov 1658 37 Jakub Dostál Pavel Kateřina
Bystřice 1658 37 Alžběta Karkulínová Petr Anna
Rozsochy 1658 37 Jiří Mlynář Václav Kateřina
Rozsochy 1658 37 Alžběta Luksová Urban Markéta
Divišov 1658 37 Jakub Buchta Blažej Kateřina
Strachujov 1658 37 Jan Fiala Matěj Zuzana
Bystřice 1658 37 Filip Koštofír Matěj Dorota
Hrdá Ves 1658 37 Jan ? ? Mariana
Lhota 1658 37 Jiří Plachetka, z lhotského dvora Matěj Markéta
Veselí 1658 37 Mariana ? ? Markéta
Domanín 1658 38 Anna Kolbabová (Kolabová ?) Jakub Markéta
Bystřice 1658 38 Alžběta Šťastná Vít Dorota
Domanín 1658 38 Jan Maděra Vít Anna
Bystřice 1658 38 Ferdinand František Kotinský Bedřich Zuzana
Věchnov 1658 38 Jan Bělík Pavel Ludmila
Bohuňov 1658 38 Vít Machů Řehoř Růžena
Věchnov 1658 38 Magdalena ? ? Anna
Bystřice 1658 38 Jan Bělík Jiří Justýna
Dalečín 1658 38 Jan Kaňas (Karas ?) Jiří Kateřina
Lesoňovice 1658 38 Justýna Sadilová Simon Markéta
Divišov 1658 38 Jakub Lupoměch Václav Kateřina
Bystřice 1658 38 Jan Pičín Pavel Anna
Zlatkov 1658 38 Mariana Hořavová Bartoloměj Dorota
Domanín 1658 38 Jan Tomků Tomáš Ludmila
Karasín 1658 38 Magdalena Zavrátilová Simon Ludmila
Rozsochy 1658 38 Jakub Buček Matěj Markéta
Bystřice 1658 38 Jakub Urban Bartoloměj Markéta
Domanín 1658 38 Jakub Prášil Tomáš Růžena
Jimramov 1658 38 Judita Štuldová Jerk Mariana
Bukov 1658 39 Markéta Sládková Vít Jana
Bystřice 1658 39 Alžběta Timeniusová Jan Anna
Krásné 1658 39 Jakub Novotný Martin Kateřina
Bystřice 1658 39 Jakub Rak Václav Helena
Bystřice 1658 39 Daniel Jelínek Jan Anna
Zlatkov 1658 39 Kristián Janků Matěj Kunhuta
Domanínek 1658 39 Kristián Veselý Jiří Ludmila
Zlatkov 1658 39 Veronika Rychtářová Ondřej Zuzana
Rozsochy 1658 39 Mariana Vetešníková Štěpán Markéta
Věchnov 1658 39 Mariana Kurfiřtová Lukáš Kateřina
Bohuňov 1658 39 Matouš Vostrejš Matěj Ludmila
Bystřice 1658 39 Mariana Jeřábková Jan Kateřina
Bystřice 1658 39 Augustýn Mistrný Jan Mariana
Rovné 1658 39 Ludmila Soukupová Jiří Magdalena
Lhota 1658 39 František Plundra Jan Zuzana
Věcov 1658 39 Mariana Blažků (??) Matěj Ludmila
Věchnov 1658 39 František Plíhal Pavel Růžena
Písečné 1658 39 Alžběta Pastýřová Havel Markéta
Vítochov 1658 39 Kateřina Dobešů Tomáš Žofie
Dalečín 1658 39 Judita Javůrková Jiří Mariana
Bystřice 1658 39 Alžběta Svitavská Bartoloměj Dorota
Ždánice 1658 39 Kateřina Macků Stanislav ?
Bystřice 1658 40 Alžběta Torošová Matěj Kateřina
Bystřice 1658 40 Judita Beránková Jan Dorota
Domanín 1658 40 Martin Karkulín Simon Mariana
Bystřice 1658 40 Martin Tišnovský Havel Magdalena
Unčín 1658 40 Alžběta Michků Pavel Anna
Unčín 1658 40 Kateřina Michků Pavel Anna
Veselí 1658 40 Mariana Kolářová Jiří Anna
Krásné 1658 40 Jan Mlejnků Jan Mariana
Jimramov 1658 40 Martin Kozů zeť Matouš Kateřina
Janovičky 1658 40 Alžběta Jílková Jakub Salomena
Karasín 1658 40 Ondřej Škrlík Vít Markéta
Daňkovice 1658 40 Mikuláš Novotný Jakub Anna
Borovnice 1658 40 Ondřej Němců Jan Dorota
Domanín 1658 40 Mikuláš Rychtářů syn Vavřinec Jana
Bystřice 1658 40 Mikuláš Kropáček Václav Zuzana
Rovné 1658 40 Mikuláš Matoušků Pavel Anna
Bystřice 1658 40 Barbora Veverková Jan Zuzana
Dalečín 1658 41 Dorota Bítovská Jiří Mariana
Janovice 1658 41 Mariana Prokopová Jakub Dorota
Míchov 1658 41 Růžena Dostálová Jakub Ludmila
Albrechtice 1658 41 Judita Lysá Jiří Mariana
Rožná 1658 41 Tomáš Darda Pavel Zuzana
Domanín 1658 41 Růžena Ondráčková Jan Dorota
Lhota 1658 41 Tomáš Drápal Bartoloměj Zuzana
Bystřice 1658 41 Karel Břenek Benedikt Zuzana
Míchov 1659 41 Karel Uhlíř Filip Anna
Kundratice 1659 41 Juliana Novotná Tomáš Markéta
Lesoňovice 1659 41 Veronika ? ? Kateřina
Bratrušín 1659 41 Růžena Vašicová Jiří Zuzana
Karasín 1659 41 Pavel Janků Simon Kateřina
Bystřice 1659 41 Pavel Tichý Jiří Dorota
Bohuňov 1659 41 Pavel Houdek Martin Dorota
Hluboké 1659 41 Pavel Janů (??) Václav Kristýna
Rodkov 1659 41 Pavel Hašek Tomáš Mariana
Bystřice 1659 41 Pavel Kubát Pavel Kateřina
Věchnov 1659 41 Pavel Tkadlec Jan Magdalena
Lhota 1659 41 Pavel Kudláček Tomáš Justýna
Bystřice 1659 41 Anna Dědková Pavel Veronika
Rožná 1659 41 Karel Svital Pavel Mariana
Chudobín 1659 41 Pavel Vávra Vít Kristýna
Pivonice 1659 42 Dorota Makovcová Matěj Dorota
Domanín 1659 42 Jan Podsedník Matěj Ludmila
Bystřice 1659 42 Veronika Dědková (?) Matěj Judita
Rodkov 1659 42 Pavel Hašek Tomáš Mariana
Bystřice 1659 42 Matěj Štěpán Havel Alžběta
Rožná 1659 42 Matěj Sádecký Jan Zuzana
Lhota 1659 42 Zuzana Rychtářová Tomáš Kateřina
Věchnov 1659 42 Dorota ? ? Markéta
Dalečín 1659 42 Vilém Kozárek Bartoloměj Dorota
Domanín 1659 42 Mariana Šmardová Prokop Mariana
Věchnov 1659 42 Mariana Saláková Jakub Růžena
Věchnov 1659 42 Anna Saláková Jakub Růžena
Kundratice 1659 42 Zuzana Dostálová Jan Helena
Bystřice 1659 42 Matěj Pičín Martin Kateřina
Ždánice 1659 42 Mariana Janků Simon Kateřina
Divišov 1659 42 Řehoř Koutník Jiří Mariana
Domanín 1659 42 Mariana Černá Jan Anna
Hrdá Ves 1659 42 Řehoř Šup Matěj Dorota
Vojtěchov 1659 42 Jiří Chalupník Matěj Zuzana
Janovičky 1659 42 Řehoř Švec Jan Magdalena
Bystřice 1659 42 Zuzana Krejčí Štěpán Zuzana
Bystřice 1659 42 Mariana Podruhová Jiří Kateřina
Dalečín 1659 42 Jan Dvořáků Jan Judita
Domanínek 1659 43 Řehoř Vala Blažej Justýna
Zlatkov 1659 43 Veronika Vystrašilová Jan Jana
Vojetín 1659 43 Jiří Ráček Ondřej Mariana
Ždánice 1659 43 Anna Kosová Štěpán Dorota
Bystřice 1659 43 Jiří Svoboda Jakub Markéta
Lhota 1659 43 Zachariáš Šabart Ondřej Judita
Janovičky 1659 43 Jan Touš Jakub Dorota
Lhota 1659 43 Jiří Kroupa Havel Judita
Lhota 1659 43 Jiří Popelář Matěj Mariana
Vír 1659 43 Mariana Kubová Jan Dorota
Ždánice 1659 43 Jiří Lukešů Tomáš Dorota
Míchov 1659 43 Jiří Tkadlec Bartoloměj Mariana
Bystřice 1659 43 Anna Papoušková Matěj Alžběta
Janovice 1659 43 Magdalena Sklenářová Jakub Dorota
Bystřice 1659 43 Alžběta Kuklová Řehoř Salomena
Bystřice 1659 43 Eva Kuklová Řehoř Salomena
Bystřice 1659 43 Anna Bednářová Havel Kateřina
Věchnov 1659 43 Judita Tomků Jakub Zuzana
Bystřice 1659 43 Jiří Letovský Matěj Růžena
Bystřice 1659 43 Rudolf Punčochář Jiří Anna
? 1659 43 Žofie ? ? ?
Lesoňovice 1659 43 Kateřina Skůlová Matěj Kateřina
Rozsochy 1659 43 Salomena ? ? Mariana
Míchov 1659 43 Marek Čech Jiří Magdalena
Lhota 1659 43 Anna Bartoňů Havel Anna
Veselí 1659 43 Jiří Javůrek Bartoloměj Magdalena
Bystřice 1659 44 Jan Mistrný Zikmund Alžběta
Bystřice 1659 44 Jakub Šíma Simon Kateřina
Chlum 1659 44 Jiří Krejčí Vít Mariana
Javorek 1659 44 Anna Pastýřová Michal Dorota
Bystřice 1659 44 Mikuláš Šabart Mikuláš Zuzana
Jimramov 1659 44 Anna Copová Kašpar Mariana
Hrdá Ves 1659 44 Vít Vondrů Ondřej Dorota
Vojtěchov 1659 44 Anna Zichů Jiří Kateřina
Pivonice 1659 44 Magdalena Dvořáková Vavřinec Dorota
Krásné 1659 44 Jan Mlynář Martin Anna
Rozsochy 1659 44 Jan Pastýř Jakub Anna
Bystřice 1659 44 Jan Knězů Kryštof Alžběta
Rodkov 1659 44 Anna Krejčí Matěj Regina
Domanín 1659 44 Magdalena Paronová Havel Ludmila
Pivonice 1659 44 Vít Uchytílků Jan Mariana
Bystřice 1659 44 Jan Machatý Matěj Kateřina
Bystřice 1659 44 Anna Žádná Pavel Magdalena
Písečné 1659 44 Zuzana Havlatová Pavel Kateřina
Pivonice 1659 44 Markéta ? ? Dorota
Věchnov 1659 44 Jakub Bednář Jan Regina
Domanín 1659 44 Jakub Olejník Valentýn Anna
Domanín 1659 44 Anna Šafářová Jan Ludmila
Vojtěchov 1659 44 Anna Krbůšková Bartoloměj Anna
Bystřice 1659 45 Jakub Kárník Filip Dorota
Divišov 1659 45 Anna Šafářová Jakub Růžena
Bystřice 1659 45 Magdalena Haneková Jan Anna
Bystřice 1659 45 Anna Provazníková Matěj Anna
Zlatkov 1659 45 Magdalena Sošková Jiří Dorota
Bystřice 1659 45 Vavřinec Čech Pavel Ludmila
Jimramov 1659 45 Kryštof Kovář Jiří Mariana
Dalečín 1659 45 Václav Holý Jan Salomena
Bystřice 1659 45 Mariana Rudová Jiří Kateřina
Bystřice 1659 45 Mariana Kaderová Jan Zuzana
Bystřice 1659 45 Ludmila Gerkboková Jan Ludmila
Písečné 1659 45 Jan Tkadlec Václav Mariana
Kundratice 1659 45 Mariana Lahodová Martin Anna
Věchnov 1659 45 Matouš Tkadlec Valentýn Markéta
Bystřice 1659 45 Václav Dostál Ondřej Alžběta
? 1659 45 Michal ? ? ?
Bystřice 1659 45 Václav Chrudimský Daniel Kateřina
Hluboké 1659 45 Matouš Pospíšil Jakub Mariana
Bystřice 1659 45 Václav Belatka Václav Mariana
Bystřice 1659 45 Ludmila Klempířová Mikuláš Ludmila
Domanínek 1659 45 Jiří Mlynář Václav Kateřina
Bystřice 1659 45 Václav Zámečník Matouš Kateřina
Lesoňovice 1659 45 Václav Tesař Matěj Kristýna
Unčín 1659 45 Kateřina Chalupníková Jakub Anna
Bystřice 1659 46 Anna Svobodová Matěj Helena
Bystřice 1659 46 Judita ? ? Anna
Rozsochy 1659 46 Lukáš Štěrba Sebastián Mariana
Dalečín 1659 46 Simon ? ? Dorota
Bystřice 1659 46 Simon Bok Jan Anna
Domanín 1659 46 Simon Pyšný Jakub Salomena
Divišov 1659 46 Judita Alžběta Pešková Martin Alžběta
Lhota 1659 46 Martin Apatykář Pavel Dorota
Bystřice 1659 46 Kateřina Panenková Matěj Žofie
Hluboké 1659 46 Martin Svatošů Bartoloměj Dorota
Věchnov 1659 46 Martin Beneš Sebastián Markéta
Rozsochy 1659 46 Kateřina Michalíková Klement Alžběta
Bystřice 1659 46 Ondřej Soukup Prokop Mariana
Domanín 1659 46 Judita Prášilová Tomáš Růžena
Bohuňov 1659 46 Jan Vašů Blažej Dorota
Vír 1659 46 Tomáš Skřivánek Jiří Mariana
Bratrušín 1659 46 Tomáš Ťupal Ondřej Zuzana
Bystřice 1659 46 Zuzana Rychnovská Jan Rebeka
Karasín 1660 46 Pavel Janů Ondřej Anna
Bystřice 1660 46 Dorota Čermáková Ondřej Zuzana
Rožná 1660 47 Zuzana Šafářová Bartoloměj Anna
Zlatkov 1660 47 Veronika Kedrutová Martin Markéta
Bystřice 1660 47 Dorota Brunclíková Martin Judita
Bystřice 1660 47 Dorota Matýsková Vavřinec Markéta
Vítochov 1660 47 Pavel Tkadlec Vavřinec Dorota
Vítochov 1660 47 Dorota ? ? Anna
Rožná 1660 47 Veronika Režná Havel Ludmila
Zlatkov 1660 47 Veronika ? ? Dorota
Bystřice (?) 1660 47 Dorota Vlková Jiří Sibyla
Dalečín 1660 47 Judita Kopecká Matouš Mariana
Bystřice 1660 47 Veronika Baťová Vavřinec Magdalena
Bystřice 1660 47 Zuzana Kašparů Matouš Alžběta
Bystřice 1660 47 Veronika Kocourová Jiří Markéta
Bystřice 1660 47 Zuzana Šťástků Vít Dorota
Karasín 1660 47 Zuzana Havelková Jiří Mariana
Vítochov 1660 47 Matěj Dvořák Vavřinec Kateřina
Rozsochy 1660 47 Matěj Vala Matěj Markéta
Domanín 1660 47 Matěj Tomků Tomáš Ludmila
Lhota 1660 47 Zuzana Bartoňová Ondřej Alžběta
Bystřice 1660 47 Matěj Suchý Jiří Alžběta
Bystřice 1660 48 Anna Tonoušová Matěj Kateřina
Domanín 1660 48 Jiří Chalupník Jan Zuzana
Věchnov 1660 48 Řehoř Horníček Jan Markéta
Dalečín 1660 48 Judita Šebestová Urban Anna
Domanín 1660 48 Jiří Prášil Vít Mariana
Ubušín 1660 48 Jiří ? ? Dorota
Lhota 1660 48 Jiří Vrtěna Matěj Zuzana
Ždánice 1660 48 Anna Janků Simon Kateřina
Zlatkov 1660 48 Mariana ? ? Zuzana
Bystřice 1660 48 Judita Suchá Jan Alžběta
Bystřice 1660 48 Alžběta Sládková Jan Anna
Bystřice 1660 48 Mariana ? ? Kateřina
Bystřice 1660 48 Justýna Peksová Vít Anna
Rodkov 1660 48 Žofie Kubátová Václav Dorota
Vítochov 1660 48 Justýna Saláková Jakub Růžena
Bystřice 1660 48 Helena Šmídková Matěj Zuzana
Karasín 1660 48 Alžběta Navrátilová Simon Ludmila
Písečné 1660 48 Anna Janáčková Jan Alžběta
Veselí 1660 48 Anna Karpíšková Jan Eva
Bystřice 1660 49 Jan Bernard ? ? ?
Vítochov 1660 49 Jan Tomášek Ondřej Mariana
Veselí 1660 49 Mariana Šledelová (?) Kryštof Anna
Veselí 1660 49 Markéta Sedláková Pavel Dorota
Bystřice 1660 49 Anna Prosecká Jan Markéta
Jimramov 1660 49 Jana Svobodová Matouš Kateřina
Rodkov 1660 49 Vít Dostál Pavel Kateřina
Bystřice 1660 49 Anna Bočková Václav Dorota
Jabloňov 1660 49 Anna Hulková Jan Alžběta
Bystřice 1660 49 Mariana Sklenářová Jakub Dorota
Věchnov 1660 49 Mariana Jurková Matouš Kateřina
Bystřice 1660 49 Anna Kamenská Jiří Anna
Bystřice 1660 49 Jan Krejčí Vít Mariana
Bohuňov 1660 49 Markéta Vostrejšová Matěj Ludmila
Jimramov 1660 49 Alžběta Pasýřová (Pastýřová ?) Tobiáš Zuzana
Jimramov 1660 49 Anna Tichá Jan Anna
Strachujov 1660 49 Alžběta Matušková Pavel Alžběta
Domanínek 1660 49 Markéta ? ? Markéta
Písečné 1660 49 Jakub Daňků Jan Zuzana
Bystřice 1660 49 Jakub Letovský Matěj Růžena
Bystřice 1660 49 Simon Carda Jiří Kateřina
Bystřice 1660 50 Magdalena Tichá Jiří Dorota
Vojetín 1660 50 Mariana Křížová Vít Kateřina
Ždánice 1660 50 Vavřinec Macků Stanislav Kateřina
Bystřice 1660 50 Alžběta Mřenková Benedikt Zuzana
Bystřice 1660 50 Mariana Burešová Jakub Kateřina
Bystřice 1660 50 Marie Rosinská Jan Ludmila
Bystřice 1660 50 Mariana Sytařová Pavel Zuzana
Věchnov 1660 50 Václav Tkadlec Valentýn Markéta
Rovné 1660 50 Václav Šafář Jiří Alžběta
Věchnov 1660 50 Matouš Talián Řehoř Barbora
Bukov 1660 50 Kateřina Neklapilová Jakub Anna
Bystřice 1660 50 Růžena Jelínková Jan Anna
Bystřice 1660 50 František Čech Havel Kateřina
Divišov 1660 50 Alžběta Buchtová Blažej Kateřina
Bystřice 1660 50 Simon Šafář Jan Ludmila
Albrechtice 1660 50 Růžena Lysá Jiří Mariana
Rožná 1660 50 Kateřina Havránková Jiří Markéta
Divišov 1660 50 Lukáš Hajný Jiří Dorota
Bystřice 1660 50 Kateřina Žádná Pavel Magdalena
Bystřice 1660 50 Martin Tišnovský Havel Magdalena
Bystřice 1660 50 Judita Růžičková (?) Matouš Kateřina
Bukov 1660 50 Simon Švec Havel Dorota
Zlatkov 1660 51 Simon Jambor Jiří Anna
Rozsochy 1660 51 Martin Vetešník Štěpán Markéta
Písečné 1660 51 Simon Korbička Václav Markéta
Zlatkov 1660 51 Kateřina Hořavová Bartoloměj Mariana
Rožná 1660 51 Kateřina Podruhová Lukáš Dorota
Bukov 1660 51 Martin Čermák Simon Kateřina
Vojtěchov 1660 51 Martin Vícha Matěj Alžběta
Rozsochy 1660 51 Alžběta Marvanová Václav Anna
Rozsochy 1660 51 Ondřej Černý Alexandr Alžběta
Bukov 1660 51 Kateřina Koudelová Václav Salomena
Bystřice 1660 51 Ondřej Bělík Jiří Justýna
Bystřice 1660 51 Alžběta Veverková Jan Zuzana
Domanín 1660 51 Ondřej Podsedník Matěj Ludmila
Bystřice 1660 51 Jan Timenius Jan Anna
Bystřice 1660 52 Tomáš Jeřábek Jan Kateřina
Rožná 1660 52 Mariana Matušků Pavel Anna
Lhota 1660 52 Jan Pochvalovský Jan Dorota
Vítochov 1660 52 Tomáš Chalupník Jiří Anna
Bystřice 1660 52 Tomáš Fiša Mikuláš Zuzana
Rožná 1660 52 Růžena Pastevcová (Pastýřová ?) Řehoř Regina
Lhota 1660 52 Tomáš Adamů Pavel Anna
Skály 1660 52 Ondřej Apatykář Pavel Dorota
Bystřice 1660 52 Tomáš Provazník Matěj Anna
Bystřice 1660 52 Tomáš Perníkář Jan Mariana
Hluboké 1660 52 Jan Dočekal Pavel Ludmila
Bratrušín 1660 52 Růžena Pecinová Pavel Anna
Věchnov 1660 52 Sebastián Bělík Pavel Ludmila
Věchnov 1660 52 Dorota Bělíková Pavel Ludmila
Bystřice 1661 52 Dorota Kocourová Martin Alžběta
Domanín 1661 52 Veronika Kolbabová Jakub Markéta
Vítochov 1661 52 Pavel Tkadlec Tomáš Žofie
Domanín 1661 52 Blažej Prášil Tomáš Růžena
Bohuňov 1661 52 Dorota Bělehradová Havel Zuzana
Bratrušín 1661 53 Matěj Lahoda Václav Kateřina
Bystřice 1661 53 Mariana Zámečníková Matouš Kateřina
Domanínek 1661 53 Anna Březková Václav Kateřina
Domanínek 1661 53 Matěj Vala Blažej Justýna
Bystřice 1661 53 Matěj Sklenář Vavřinec Marie
Bystřice 1661 53 Mariana Mezuláníková Martin Anna
Vojtěchov 1661 53 Alžběta Foukalová Václav Mariana
Bystřice 1661 53 Anna Mistrná Zikmund Alžběta
Kundratice 1661 53 Matěj Kalášek Bartoloměj Mariana
Karasín 1661 53 Mariana Janků Simon Kateřina
Veselí 1661 53 Jiří Václavů Tomáš Kateřina
Lhota 1661 53 Mariana Pokorná Matouš Alžběta
Bukov 1661 53 Řehoř Kovář Jiří Dorota
Bystřice 1661 53 Jiří Bureš Václav Kateřina
Bystřice 1661 53 Anna Marie Knězourková Jan Alžběta
Bystřice 1661 53 Anna Dědková Matěj Judita
Zlatkov 1661 53 Mariana Sedláčková Jakub Helena
Rožná 1661 53 Helena Mezuláníková Martin Alžběta
Rodkov 1661 53 František Pelikán Tobiáš Kateřina
Bystřice 1661 53 František Chrást Václav Alžběta
Písečné 1661 54 Jiří Pavlata Pavel Kateřina
Písečné 1661 54 Mariana Homolková Bartoloměj Salomena
Bystřice 1661 54 Marie Lehká Matouš Mariana
Věchnov 1661 54 Jiří Kovář Tomáš Anna
Rožná 1661 54 Jiří ? ? Dorota
Rozsochy 1661 54 Filip Šafářů syn Jiří Mariana
Rodkov 1661 54 Jiří (?) ? Prokop (?) Alžběta (?)
Bystřice 1661 54 Jiří Hájek Martin Mariana
Rozsochy 1661 54 Anna Bučková Matěj Markéta
Bystřice 1661 54 Jan Kratochvíl Štěpán Zuzana
Lesoňovice 1661 54 Jakub Trdlička Jan Dorota
Štěpánov 1661 55 Jan ? ? Dorota
Bystřice 1661 55 Markéta Bočků Matouš Magdalena
Bystřice 1661 55 Jan Rodecký Václav Kateřina
Ždánice 1661 55 Zuzana Jendů Simon Kateřina
Divišov 1661 55 Urban Duchoňů (?) Václav Kateřina
Vedřechov 1661 56 Anna Skůlová Matěj Kateřina
Zlatkov 1661 56 Jan Daňků Matěj Kunhuta
Zlatkov 1661 56 Markéta Daňků Matěj Kunhuta
Rožná 1661 56 Magdalena Vápeníková Petr Kateřina
Domanínek 1661 56 Anna Procházková Jakub Sibyla
Bystřice 1661 56 Daniel Kunický Jiří Zdeněk Alžběta
Bystřice 1661 56 Anna Kropáčková Václav Zuzana
Vojtěchov 1661 56 Jan Zídků Jiří Kateřina
Domanín 1661 56 Anna Rychtářů Vavřinec Jana
Bystřice 1661 56 Jindřich ?, obecní sládek Jakub Markéta
Bystřice 1661 56 Magdalena Barvířová Jiří Kateřina
Bystřice 1661 56 Adam ? ? Kateřina
Bystřice 1661 56 Eva ? ? Kateřina
Pivonice 1661 56 Jakub Trdelka Ondřej Alžběta
Veselí 1661 56 Jakub Kolář Jiří Anna
Domanín 1661 56 Magdalena Zemanů Jan Dorota
Bystřice 1661 57 Jakub Krejčí Kryštof Alžběta
Bystřice 1661 57 Vavřinec Chládek Jan Magdalena
Bystřice 1661 57 Bedřich Šabart Bedřich Zuzana
Bystřice 1661 57 Bartoloměj Tesař Jakub Dorota
Bystřice 1661 57 Václav Řezník Pavel Anna
Věchnov 1661 57 Bartoloměj Vaňků Jiří Kateřina
Bystřice 1661 57 Zuzana ? ? Anna
Bratrušín 1661 57 Mariana Machů Vít Markéta
Domanín 1661 57 Bartoloměj Karka Simon Mariana
Rodkov 1661 57 Václav Šenkýř Matěj Regina
Lhota 1661 57 Tobiáš Šabart Ondřej Judita
Kundratice 1661 57 Tobiáš Rychtářů Ondřej Dorota
Bystřice 1661 57 Alžběta Pokorná Adam Kateřina
Vír 1661 57 Mariana Kovářová Matouš Kateřina
Zlatkov 1661 57 Václav Podsedník ? Mariana
Divišov 1661 57 Alžběta Říhová Martin Alžběta
Chudobín 1661 58 Kateřina Pokorná Jan Magdalena
Bystřice 1661 58 Martin Krčilů Jan Mariana
Karasín 1661 58 Kateřina Škrlíků Vít Markéta
Bystřice 1661 58 Martin Rychnovský Petr Růžena
Kundratice 1661 58 Růžena Novotná Tomáš Markéta
Lhota 1661 58 Simon Zik (Zich ?) Pavel Markéta
Lhota 1661 58 Martin Krejčí Vavřinec Ludmila
Bystřice 1661 58 Alžběta ?, lictor Jakub Ludmila
Domanínek 1661 58 Martin Křen Václav Mariana
Bystřice 1661 58 Ondřej Buchta Jiří Mariana
Bystřice 1661 58 Ondřej Pokorný, panský bednář Havel Kateřina
Věchnov 1661 58 Mikuláš Tkadlec Jan Magdalena
Rozsochy 1661 58 Mikuláš Kubů Václav Kunhuta
Bystřice 1661 58 Kateřina Jakubová Jan Zuzana
Bukov 1661 58 Tomáš Sládek Vít Jana
Korouhvice 1661 58 Růžena Čechová Václav Mariana
Bratrušín 1662 59 Dorota Vašicová Jiří Zuzana
Bystřice 1662 59 Dorota Pokušínů Ondřej Barbora
Bystřice 1662 59 Pavel Kropáček Václav ?
Bystřice 1662 59 Jan ? Řehoř Salomena
Věchnov 1662 59 Dorota Javůrková Matěj Magdalena
Bystřice 1662 59 Pavel Ruda Jiří Kateřina
Habří 1662 59 Blažej ? ? Ester
Bohuňov 1662 59 Řehoř Vostrejšů Matěj Ludmila
Kundratice 1662 59 Zuzana Eva Lahodů Jakub Dorota
Bystřice 1662 59 Juliana Panenková Matěj Žofie
Dvořiště 1662 59 Mariana Pastýřová Řehoř Regina (?)
Lesoňovice 1662 59 Jiří Mrkvička Jiří Veronika
Bystřice 1662 59 Anežka Koktavá Pavel Dorota
Věchnov 1662 59 Mariana Krejčí Ondřej Judita
Bystřice 1662 59 Jiří ? Vít Dorota
Bystřice 1662 59 Mariana Svitavská Bartoloměj Dorota
Bratrušín 1662 59 Mariana ? Jakub Mariana
Věchnov 1662 60 Jiří Cimerman Jan Anna
Chudobín 1662 60 Mariana Mlynářová Vít Kristýna
Bohuňov 1662 60 Mariana Vostrejšová Jan Zuzana
Ždánice 1662 60 Alžběta ? ? Mariana
Věchnov 1662 60 Jiří Beneš Sebastián Markéta
Rožná 1662 60 Jiří Mlynář, horní mlynář Jan Růžena
Rodkov 1662 60 Mariana Hašková Tomáš Mariana
Rodkov 1662 60 Kristián Havlíčků Jiří Kateřina
Milasín 1662 60 František Matoušků Pavel Anna
Rodkov 1662 60 Helena Polyxena Haslaurová František Alžběta
Věchnov 1662 60 Helena Saláková Jakub Růžena
Ždánice 1662 60 Anna Jindrová Pavel Dorota
Bystřice 1662 60 Jakub Šafář Jan Ludmila
Rozsochy 1662 60 Markéta Vetešníková Vít Markéta
Domanín 1662 60 Anna Pyšná Jakub Salomena
Věchnov 1662 60 Anna Bělíková Pavel Ludmila
Hluboké 1662 60 Kristýna Žerníčků Václav Kristýna
Domanín 1662 60 Markéta Černá Jan Anna
Bystřice 1662 61 Jan Soukupů Prokop Mariana
Bystřice 1662 61 Jan Sklenář Vavřinec Marie
Pivonice 1662 61 Vít Matějků Matěj Mariana
Písečné 1662 61 Pavel Kadleců Václav Mariana
Bystřice 1662 61 Jan Kurfiřt Jan Dorota
Bystřice 1662 61 Jan Jiřík Jan Ludmila
Milasín 1662 61 Markéta Kobylová Bartoloměj Zuzana
Janovičky 1662 61 Jakub Toušů Jakub Dorota
Janovičky 1662 61 Jakub Jílků Jakub Salomena
Bystřice 1662 61 Jakub ? ? Sibyla
Šabartův mlýn 1662 61 Anna Benatková (Belatková ?) Václav Mariana
Veselí 1662 61 Jakub Vávrů Štěpán Salomena
Rozsochy 1662 61 Jakub Hala Urban Magdalena
Bystřice 1662 61 Kateřina Rychnovská Jan Rebeka
Domanín 1662 61 Alžběta Prášilová Vít Mariana
Věchnov 1662 61 Vavřinec Štěpánků Jakub Zuzana
Rodkov 1662 62 Zuzana Dostálová Mikuláš Magdalena
Vítochov 1662 62 Vavřinec Tomášků Ondřej Mariana
Písečné 1662 62 Vavřinec Vlášků Jakub Zuzana
Rodkov 1662 62 Bartoloměj ?, šafář rodkovský Prokop Alžběta
Vír 1662 62 Dorota Krozubová Jan Kateřina
Bohuňov 1662 62 Ludmila Vašů Blažej Dorota
Vír 1662 62 Václav Brunclík Martin Judita
Bystřice 1662 62 Václav Pastýř Havel Markéta
Ždánice 1662 62 Ludmila Lukešů Simon Kateřina
Pivonice 1662 62 Kateřina Trdličková Ondřej Alžběta
Rozsochy 1662 62 Václav Mičín Jan Magdalena
Chudobín 1662 62 Lukáš Kovář Petr Ludmila
Bystřice 1662 62 František Suchý Jiří Alžběta
Zlatkov 1662 62 Judita Janků Simon Magdalena
Pivonice 1662 62 Alžběta Uchytilová Jiří Markéta
Bystřice 1662 62 Simon Kárník Filip Dorota
Bystřice 1662 62 Martin Baťa Vavřinec Magdalena
Lesoňovice 1662 62 Martin Tesařů Matěj Kristýna
Bukov 1662 62 Judita Crbová (?) Matouš Salomena
Lhota 1662 63 Kateřina Bartoňů Ondřej Alžběta
Veselí 1662 63 Martin Vávrů Jakub Kateřina
Bukov 1662 63 Kateřina Procházková Tomáš Anna
Pivonice 1662 63 Ondřej Makovec Matěj Dorota
Zlatkov 1662 63 Kateřina Švoncová Jan Kateřina
Bystřice 1662 63 Alžběta Soukupová Matěj Anežka
Bystřice 1662 63 Judita Svitavská Jiří Kateřina
Milasín 1662 63 Kateřina Čechová Václav Gertruda
Bukov 1662 63 Ondřej Neklapil Jakub Anežka
Bystřice 1662 63 Kateřina Pokorná Pavel Judita
Lesoňovice 1662 63 Alžběta Tesařová Bartoloměj Magdalena
Bukov 1662 63 Mikuláš Kovářů zeť Jiří Dorota
Bukov 1662 63 Barbora Lišková Václav Salomena
Bystřice 1662 63 Anna Domanská Jiří Mariana
Rožná 1662 63 Růžena ?, starý šafář Bartoloměj Anna
Bystřice 1662 63 Jan Chrást Václav Alžběta
Bystřice 1662 63 Růžena Dobiášů Havel Markéta
Písečné 1662 63 Jan Válka Jan Alžběta
Bukov 1663 64 Veronika Čermáková Simon Kateřina
Domanín 1663 64 Anna Martínků Řehoř Ludmila
Bystřice 1663 64 Pavel Veverka Václav Zuzana
Bystřice 1663 64 Anna Dědková Matěj Judita
Lesoňovice 1663 64 Anna Trdličková Jan Dorota
Bystřice 1663 64 Jan Karel Koktavý Ondřej Mariana
Jabloňov 1663 64 Matěj Hajný Lukáš Dorota
Dvořiště 1663 64 Dorota Šafářová Jan ?
Bukov 1663 64 Matěj Jambor Jakub Justýna
Zlatkov 1663 64 Matěj Fila Bartoloměj Mariana
Bystřice 1663 64 Salomena Hanáková Jan Anna
Rozsochy 1663 64 Mariana Valová Matěj Markéta
Rozsochy 1663 64 Kristián Marvanů Jakub Anna
Bukov 1663 64 Jiří Švec Havel Dorota
Rovné 1663 64 Mariana Šafářová Jiří Alžběta
Bystřice 1663 64 Josef Žádný Pavel Magdalena
Karasín 1663 64 Josef Juráček Simon Kateřina
Bukov 1663 64 Juliana Chocholáčová Mikuláš Mariana
Vír 1663 64 Jan Bedřich Kheslwais Elis Zuzana
Chudobín 1663 64 Jiří Pokorný, mlynář Jan Magdalena
Bystřice 1663 65 Jan Jelínek Jan Anna
Rozsochy 1663 65 Mariana Jobová, horní Tomáš Kateřina
Bystřice 1663 65 Dorota Kamenská Jiří Anna
Domanínek 1663 65 Mariana Lupoměchová, mlynář Václav Kateřina
Bystřice 1663 65 Anna Procházková Simon Kateřina
Písečné 1663 65 Vít Daněk Jan Zuzana
Rodkov 1663 65 Jan Růžička Jiří Zuzana
Lesoňovice 1663 65 Anna Bartáků Jiří Mariana
Zlatkov 1663 65 Jakub Kedruta Martin Markéta
Bratrušín 1663 65 Vavřinec Pečenka Vavřinec Kateřina
Bystřice 1663 65 Prokop Hájek Jan Alžběta
Vojtěchov 1663 65 Vavřinec Rychtář Jiří Kateřina
Hluboké 1663 65 Mariana Janů Václav Kristýna
Pivonice 1663 65 Vavřinec Dvořák Řehoř Dorota
Rožná 1663 65 Bartoloměj Sádecký Jan Zuzana
Bystřice 1663 65 Anna Marie Kocourová Martin Alžběta
Lesoňovice 1663 65 Matouš Šimků Jakub Mariana
Lesoňovice 1663 65 Barbora Skůlová Matěj Kateřina
Bohuňov 1663 65 Václav Matoušů Burian Kateřina
Bystřice 1663 65 Judita Konvalinková Václav Zuzana
Bystřice 1663 65 Eva Hájková Martin Mariana
Bystřice 1663 65 Judita Hájková Martin Mariana
Hluboké 1663 66 Václav Machů Ondřej Mariana
Bystřice 1663 66 František Bočků Václav Dorota
Ždánice 1663 66 Judita Kalábová Jiří ?
Domanín 1663 66 Jakub ? ? Růžena
Bystřice 1663 66 Karel Šmelcíř Václav Anežka
Karasín 1663 66 Judita Janů Ondřej Anna
Bystřice 1663 66 Simon Kárníků Jan Salomena
Bystřice 1663 66 Alžběta Rabštejnská Havel Ludmila
Hrdá Ves 1663 66 Karel Šup Martin Mariana
Ždánice 1663 66 Alžběta Lukešů Tomáš Dorota
Bystřice 1663 66 Daniel Fiša Mikuláš Zuzana
Bystřice 1663 66 Judita Třebíčská Matěj Anna
Rožná 1664 66 Pavel Kostelník Jiří Anna
Hrdá Ves 1664 66 Dorota Mlynářová Urban Markéta
Písečné 1664 66 Antonín Nečas Pavel Mariana
Milasín 1664 66 Sebastián Matoušů Pavel Anna
Bystřice 1664 66 Pavel Ruda Jiří Kateřina
Rodkov 1664 66 Juliana Rychtářová Jan Kateřina
Bystřice 1664 66 Matěj Bloudek Jakub Markéta
Lhota 1664 66 Juliana Zídková Matouš Dorota
Domanín 1664 67 Matěj Rychtářů Vavřinec Jana
Lhota 1664 67 Zuzana Homolková Bartoloměj Salomena
Ždánice 1664 67 Mariana Jindrová Pavel Dorota
Lhota 1664 67 Anna Krejčí Vavřinec Ludmila
Bystřice 1664 67 Jakub Holič Havel Markéta
Hluboké 1664 67 Jiří Pejcha ? Kateřina
Rozsochy 1664 67 Mariana Halová Urban Magdalena
Ždánice 1664 67 Mariana Tomášů Jan Zuzana
Karasín 1664 67 Jan Škrlík Vít Markéta
Bukov 1664 67 Jan Řezník Bedřich Barbora
Bystřice 1664 67 Daniel Bělík Matouš Alžběta
Hrdá Ves 1665 67 Růžena Šupová Martin Mariana
Rozsochy 1665 67 Dorota Kudrnová Jan Dorota
Pivonice 1665 67 Matěj Makovec Matěj Dorota
Zlatkov 1665 67 Mariana Červená Simon Magdalena
Písečné 1665 67 Řehoř Nečas Pavel Mariana
Věchnov 1665 67 Jiří Salák Jakub Růžena
Bystřice 1665 67 Karel Zourek Jan Alžběta
Veselí 1665 68 Anna Vašků Tomáš Barbora
Bystřice 1665 68 Jiří Suchý Jan Alžběta
Bystřice 1665 68 Marie Timeniusová Jan Anna
Bystřice 1665 68 Anna Timeniusová Jan Anna
Zlatkov 1665 68 Jiří Švof Jiří Alžběta
Bohuňov 1665 68 Filip Houdek Martin Ludmila
Bystřice 1665 68 Daniel Chrást Václav Alžběta
Bystřice 1665 68 Mariana Kuklová Řehoř Salomena
Jabloňov 1665 68 Jan Cvikač Jan Dorota
Věchnov 1665 68 Anna Jurková Matouš Kateřina
Domanín 1665 68 Jan Prášilů Václav Zuzana
Bukov 1665 68 Markéta Jurků Jan Markéta
Rodkov 1665 68 Vavřinec Koblížek Simon Růžena
Bratrušín 1665 68 Mariana Vašicová Jiří Zuzana
Bystřice 1665 68 Mariana Tichá Jiří Kateřina
Věchnov 1665 68 Matouš Bednářů Jakub Justýna
Bystřice 1665 68 František Pokušín Ondřej Barbora
Lhota 1665 68 Barbora Šabartová Ondřej Judita
Milasín 1665 69 Havel Souček Jiří Markéta
Veselí 1665 69 Lukáš Krčil Jan Mariana
Lesoňovice 1665 69 Kateřina Trdličková Jan Dorota
z Čech 1665 69 Ondřej Mašek Jan Mariana
Blažejovice 1665 69 Mariana Dvořáková Vít Zuzana
Pivonice 1665 69 Tomáš Trdlička Ondřej Alžběta
Zlatkov 1665 69 Eva Havířová Matěj Jana
Bystřice 1665 69 Karel Zourek, varhaník (?) Jan Alžběta
Bystřice 1665 69 Helena Hloušková Jiří Anna
Rodkov 1665 69 Jan Solař Václav Salomena
Ždánice 1665 69 Mariana ? ? Justýna
Bystřice 1665 69 Magdalena Raková Jiří Anna
Bohuňov 1665 69 Pavel Vašů Blažej Dorota
Bystřice 1665 69 Marie Sklenářová Vavřinec Markéta
Bystřice 1665 69 Daniel Žádný Pavel Magdalena
Bystřice 1665 70 Jakub Čermák Ondřej Zuzana
Bystřice 1665 70 Daniel Procházka Simon Kateřina
Bystřice 1665 70 Zuzana Kárníková Filip Dorota
Bystřice 1665 70 Ondřej Kobr Jan Zuzana
Hrdá Ves 1665 70 Tomáš Mlynář Urban Markéta
Dalečín 1665 70 Martin Kvasničků Jan Zuzana
Pivonice 1665 70 Kateřina Šupová Matěj Dorota
Bystřice 1665 70 Ludmila Suchá Jan Alžběta
Bystřice 1665 70 Matouš Fišer Mikuláš Zuzana
Bystřice 1665 70 Jan Břenek Benedikt Zuzana
Rozsochy 1665 70 Jan Musík Jan Magdalena
Vojtěchov 1665 70 Jan Rychtář Jiří Kateřina
Písečné 1666 71 Eva Judita Daňková Jan Zuzana
Bratrušín 1666 71 Sebastián Barvička Havel Salomena
Písečné 1666 71 Pavel Korbička Václav Markéta
Bystřice 1666 71 Dorota Zámečníková Michal Markéta
Rozsochy 1666 71 Matěj Dočekal Urban Magdalena
Bystřice 1666 71 Dorota Dědková Matěj Judita
Písečné 1666 71 Dorota Válků Jan Alžběta
Karasín 1666 71 Dorota Janků Jan Sibyla
Domanín 1666 71 Pavel Martínků Řehoř Ludmila
Bystřice 1666 71 Zuzana Veronika Kamenská Jiří Anna
Lesoňovice 1666 71 Matěj Trdlička Jan Mariana
Divišov 1666 71 Mariana Říhů Martin Alžběta
Zlatkov 1666 71 Matěj Tomšík Tomáš Zuzana
Albrechtice 1666 72 Matěj Janeček Alexandr Alžběta
Hluboké 1666 72 Jiří Tesař Jakub Dorota
Domanín 1666 72 Jiří Prášilů Vít Mariana
Vojtěchov 1666 72 Řehoř Krbůšků (Krbošlů ?) Jindřich Mariana
Karasín 1666 72 Zuzana Juráčková Simon Kateřina
Zlatkov 1666 72 Zuzana Havířová Matěj Jana
Bystřice 1666 72 Salomena Buchtová Jiří Mariana
Bystřice 1666 72 Jiří Svoboda Jiří Dorota
Bystřice 1666 72 Rudolf Barvíř Jiří ?
Unčín 1666 72 Filip Zbytovský Jiří Barbora
Rozsochy 1666 72 Filip Prokop Jakub Justýna
Věchnov 1666 72 Jakub Štěpán Valentýn Markéta
Zlatkov 1666 72 Magdalena Kedrutová Martin Markéta
Ubušín 1666 72 Alžběta Šejnohová Matouš Mariana
Věchnov 1666 72 Stanislav Bednář Jan Mariana
Bystřice 1666 72 Jan Sádecký Jiří Dorota
Bystřice 1666 72 Alžběta Mlynářová Jiří Dorota
Unčín 1666 73 Jan Holota Jan Kateřina
Janovice 1666 73 Pavel Houdek Jakub Kateřina
Písečné 1666 73 Jan Nečas Pavel Mariana
Rovné 1666 73 Jakub Jurka Matěj Anna
Ubušín 1666 73 Jakub Mistrů Matěj Alžběta
Bystřice 1666 73 Jakub Šmelcíř Václav Anežka
Věcov 1666 73 Jakub Valentů Matouš Mariana
Rozsochy 1666 73 Jakub Michek Klement Alžběta