Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 17179 - oddaní – 1784-1843 (on-line matrika)
rok str. ženich
stav otec lokalita nevěsta
stav otec/manžel lokalita č.p.
1784 1 František Zeplichal vdovec
Olomouc Tereza Thumperová (?)

Staré Brno 2
1784 1 Jan Fest

Staré Brno Anna Titzová

Staré Brno 104
1784 1 Jiří Fritz

Staré Brno Mariana Riczingerová

Staré Brno 17
1784 1 Josef Muller

Staré Brno Apolena Perlebová

Staré Brno 3
1785 1 Josef Pešek, voják

Staré Brno Magdalena Růžičková

Staré Brno 10
1785 1 Matěj Hart, voják

Staré Brno Jana Kipferová (?)

Staré Brno 8
1785 1 Antonín Fuchs, voják

Staré Brno Kateřina Veselá

Staré Brno 6
1785 2 František Flegel

Staré Brno Veronika Steinigerová

Staré Brno 104
1785 2 Ignác Dvořák

Staré Brno Mariana Svobodová

Staré Brno 9
1785 2 Karel Sassan

Staré Brno Markéta Nessmanová

Staré Brno 52
1785 2 Leopold Wiepmeier

Staré Brno Tereza Breuerová

Staré Brno 50
1785 2 Jan Rauch, voják

Staré Brno Viktorie Bartissová vdova
Staré Brno 9
1785 2 Antonín Doreck vdovec
Staré Brno Magdalena Šimková

Staré Brno 19
1785 2 Kajetán Vorel

Staré Brno Tereza Koplerová

Staré Brno 17
1785 2 Michal Korzinský, voják vdovec
Staré Brno Klára Langová

Staré Brno 10
1785 2 Petr Perdolph, voják

Staré Brno Tekla Koppová

Staré Brno 104
1785 2 Jan Dietrich Schulze, voják

Staré Brno Barbora Tvarůžková

Staré Brno 58
1785 2 Mikuláš Steer, voják

Staré Brno Kateřina Reinholtová vdova
Staré Brno 58
1785 2 František Bauer, voják

Staré Brno Josefa Katzlerová
Jan Staré Brno 52
1785 3 Jan Negerle

Staré Brno Magdalena Steiningerová

Staré Brno 104
1785 3 Jan Horke (?)

Staré Brno Alžběta Ratzková vdova
Staré Brno 107
1785 3 Theodor Zacharewitz, voják

Staré Brno Alžběta Alexová

Staré Brno 53
1785 3 Jan Spatný, voják

Staré Brno Anna Budilová

Staré Brno 5
1786 3 Stefan Wiesel, voják

Staré Brno Kateřina Schuntzelová, voják vdova Josef Staré Brno 122
1786 3 Jiří Durek, voják

Staré Brno Anna Marie Eigenbiglová

Staré Brno 58
1786 3 Ignác Donáth

Staré Brno Antonie Guntnerová (?) vdova
Staré Brno 9
1786 3 Josef Beuer

Staré Brno Alžběta Titzová

Staré Brno 66
1786 3 Bedřich Dahmen

Staré Brno Tereza ?

Weissbach 127
1786 3 František Riess vdovec
Staré Brno Vincencie Martinkovská

Staré Brno 17
1786 4 Adam Finck

Staré Brno Františka Sukupová

Staré Brno 123
1786 4 Václav Beitler

Bukůvka Alžběta Eschlauerová

Staré Brno 5
1786 4 Hippolyt Svoboda

Staré Brno Anastázie Benatzková

Staré Brno 5
1786 4 Antonín Fiala vdovec
Staré Brno Kateřina Malegová

Staré Brno 123
1786 4 Jan Schuller

Staré Brno Kateřina Koukalová

Staré Brno 25
1786 4 Antonín Korianowitz (?), voják

Staré Brno Cecílie Zuberová

Staré Brno 42
1787 4 Ignác Gotzmann (??), voják

Staré Brno Josefa Kellerová

Staré Brno 17
1787 4 Leopold Muller

Staré Brno Magdalena Frankenbergová

Staré Brno 116
1787 4 Petr Stein

Staré Brno Magdalena Kolhánková

Staré Brno 4
1787 4 Antonín Wittmajer

Staré Brno Alžběta Scheyermanová

Staré Brno 122
1787 4 Jan Hohenberger

Staré Brno Marie Anna Klemonová (?) vdova
Staré Brno 5
1787 5 Jakub Edel, voják

Staré Brno Růžena Jašková

Staré Brno 58
1787 5 František Eitelbuss (?)

Staré Brno Viktorie Stadingerová

Staré Brno 17
1787 5 Jan Vít Ress vdovec
Staré Brno Anna Kateřina Albrechtová (rodné příjm.) vdova
Staré Brno 111
1787 5 Jan Hultzmuller

Staré Brno Tekla Sachová

Staré Brno 19
1787 5 Ignác Riess

Staré Brno Jana Schosstalková

Staré Brno 52
1787 5 František Samohel

Staré Brno Kateřina Schmidová vdova
Staré Brno 20
1787 5 František Stern

Staré Brno Anna Degová

Staré Brno 3
1787 5 Martin Hilbert

Staré Brno Barbora Taudová vdova
Staré Brno 108
1787 5 František Friedel

Staré Brno Kateřina Turečková vdova
Staré Brno 40
1787 5 Jan Weiner

Staré Brno Františka Patáková

Staré Brno 5
1787 5 Pavel David

Staré Brno Anna Nosswetterová

Staré Brno 12
1787 5 Antonín Peintlinger

Staré Brno Františka Lezatková vdova
Staré Brno 42
1784 6 Aurelius Weinreich, voják

Staré Brno Apolena Podolová

Staré Brno 84
1784 6 Josef Jihna (?), voják

Staré Brno Anna Hromádková

Staré Brno 69
1784 6 Antonín Rasch, voják

Staré Brno Eleonora Potočná

Staré Brno 139
1784 6 Jan Perschel

Staré Brno Klára Minuettová

Staré Brno 69
1784 6 Josef Fleischman, voják vdovec
Staré Brno Ludmila ? vdova
Staré Brno 90
1784 6 Josef Plotz

Staré Brno Veronika Schuplerová

Staré Brno 107
1785 6 František Girg

Staré Brno Mariana Alerová

Staré Brno 119
1785 6 František Nevrtal

Staré Brno Anežka Lehnhartová vdova
Staré Brno 97
1785 6 Matěj Hlavatý

Staré Brno Gabriela Kantnerová

Staré Brno 100
1785 7 František Hofbauer

Znojmo Eleonora Weihardtová

Staré Brno 102
1785 7 Vojtěch Havlíček

Staré Brno Barbora Baumgartenová

Staré Brno 10
1785 7 Václav Suchý, voják

Staré Brno Zuzana Klatulová vdova
Staré Brno 58
1785 7 Josef Biweczka vdovec
Staré Brno Dorota Wagnerová vdova
Staré Brno 190
1785 7 Jan Kastelli

Staré Brno Anna Neumanová
Antonín Olomouc 122
1785 7 František Steininger

Staré Brno Veronika Fuchsová

Staré Brno 69
1785 7 Martin Paulus, voják

Staré Brno Mariana Weitlová

Staré Brno
1785 7 Jan Rossner

Staré Brno Viktorie Katzlerová vdova
Staré Brno 62
1785 7 Kašpar Ewald, voják

Staré Brno Tereza Fullerová vdova
Staré Brno 86
1785 7 Vojtěch Brichard, voják

Staré Brno Mariana Svobodová

Staré Brno 103
1786 8 František Stejskal

Staré Brno Mariana Rittlová vdova
Staré Brno 58
1786 8 Ondřej Schoffer, voják

Staré Brno Alžběta Lowová

Staré Brno 95
1786 8 Petr Leidmeyer

Staré Brno Josefa Seemanová

Staré Brno 63
1786 8 Václav Sym, voják vdovec
Staré Brno Ludmila Wedsteinová

Staré Brno 90
1786 8 Karel Beriter, voják

Staré Brno Barbora Poláčková

Staré Brno 38
1786 8 František Konrád

Staré Brno Magdalena Schneiderová

Staré Brno 98
1786 8 Bartoloměj Konorza, voják

Staré Brno Tekla Páleníčková

Staré Brno 132
1786 9 Vojtěch Vondrášek

Staré Brno Veronika Arentzová vdova
Staré Brno 125
1786 9 Jan Jakub Homan

Staré Brno Helena Weidnerová (?) vdova
Staré Brno 69
1786 9 Bedřich Bentz, voják

Staré Brno Kateřina Weissová

Staré Brno 85
1786 9 František Benisch

Staré Brno Anna Marie Kernekerová vdova
Staré Brno 60
1786 9 Vojtěch Brichard, voják

Staré Brno Mariana Svobodová

Staré Brno 103
1787 9 Josef Link (?) vdovec
Staré Brno Barbora Čadilová vdova
Staré Brno 125
1787 9 Filip Schoskola

Staré Brno Marie Anna Valíková (?) vdova
Staré Brno 99
1787 9 František Dirtil

Staré Brno Kateřina Drachová

Staré Brno 59
1787 9 Kryštof Schmiedt vdovec
Staré Brno Aloisie Kampová

Staré Brno 59
1787 9 Jan Stiller

Staré Brno Tekla Kotzaková

Staré Brno 65
1787 9 Leopold Hinterleyter, voják

Staré Brno Marie Anna Hallová vdova
Staré Brno 112
1787 9 Jan Pamer vdovec
Staré Brno Kristýna Fridrichová vdova
Staré Brno 65
1787 10 Josef Mundstein

Staré Brno Mariana Kasporová

Staré Brno 66
1787 10 Václav Auhrabka

Staré Brno Uršula Pepřová (?)

Staré Brno 90
1787 10 Leopold Klobuzek

Staré Brno Mariana Musilová

Staré Brno 85
1787 10 Vavřinec Hiller

Staré Brno Růžena Ješlová

Staré Brno 60
1787 10 Antonín Estricher

Staré Brno Kateřina Wandlová vdova
Staré Brno 99
1787 10 Josef Petzka vdovec
Staré Brno Justýna Jílková

Staré Brno 99
1787 10 Josef Kompf vdovec
Staré Brno Klára Matzková

Staré Brno 59
1787 10 Jan Stoller

Staré Brno Anna Rauchová vdova
Staré Brno 85
1786 11 Martin Biowitz, voják

Staré Brno Josefa Klímová

Staré Brno 75
1786 11 Josef Tentzian (?)

Staré Brno Veronika Mullerová

Staré Brno 82
1786 11 František Kanovský

Staré Brno Alžběta Riedlová vdova
Staré Brno 78
1786 11 Tadeáš Rossler

Staré Brno Tereza Olbertová

Staré Brno 77
1787 11 Karel Pohl

Staré Brno Klára Ondrášková

Staré Brno 74
1787 11 Antonín Wistlich, voják

Staré Brno Kateřina Schottová vdova
Staré Brno 76
1784 12 Antonín Engel vdovec
Staré Brno Kateřina Kurtzweilová

Staré Brno 23
1784 12 František Fabry, voják vdovec
Staré Brno Tereza Fickerová

Staré Brno 29
1784 12 František Hiltzner, voják

Staré Brno Kateřina Roschová

Staré Brno
1785 12 Antonín Gottwald

Staré Brno Josefa Jandová

Staré Brno 32
1785 12 Josef Zalaba

Staré Brno Barbora Hochmanová

Staré Brno 33
1785 12 Ignác Braun vdovec
Staré Brno Mariana Urbánková

Staré Brno 23
1785 12 Vojtěch Kulenberger

Staré Brno Anna Lippová

Staré Brno 31
1785 12 Martin Kozák

Staré Brno Kateřina Witischková

Staré Brno 25
1785 12 Jeroným Hauser

Staré Brno Kateřina Bauerová

Staré Brno 38
1785 13 Jan Strubel

Staré Brno Mariana Kupsová vdova
Staré Brno 38
1786 13 Josef Sallars, voják

Staré Brno Anna Kolišová

Staré Brno 32
1786 13 Leonard Valenta

Staré Brno Kateřina Kolková

Staré Brno 32
1786 13 Jan Moro

Staré Brno Kateřina Malinn vdova
Staré Brno 36
1786 13 Josef Hlavatý

Staré Brno Veronika Blaumullerová

Staré Brno 32
1786 13 František Dvořáček

Staré Brno Magdalena Wikitalová

Staré Brno 32
1787 13 Jan Filipovský

Staré Brno Marie Anna Kadrinková

Staré Brno 31
1787 13 Josef Wetzl vdovec
Staré Brno Mariana Panierová vdova
Staré Brno 25
1787 13 Jiří Jan Wittman

Staré Brno Magdalena Blašková

Staré Brno 29
1787 13 Bedřich Jan Schultz

Staré Brno Regina Reichlová

Staré Brno 31
1787 14 Jan Schmid

Staré Brno Antonie Wagnerová

Staré Brno 26
1787 14 Bernard Ložinka vdovec
Staré Brno Anna Šťavíčková

Staré Brno 32
1787 14 Jan Fiola, voják

Staré Brno Otýlie Fuchsbrunnerová

Staré Brno 26
1787 14 Kašpar Harlacher

Staré Brno Anna Kašová

Staré Brno 34
1787 14 Jakub Krulick (Kralick ?)

Staré Brno Barbora Molišová

Staré Brno 44
1809 14 Josef Richter

Brno Anna Strutzerová

Staré Brno 273,11
1784 15 Xaver Heimeier, voják

Staré Brno Anna Wetzkertová

Staré Brno
1785 15 Josef Doležal, voják

Staré Brno Tereza Martínková

Staré Brno 45
1786 15 Jakub Kaudela

Staré Brno Mariana Vaclerová

Staré Brno 148
1786 15 František Schullern

Staré Brno Anna von Podowin (?)

Staré Brno 144
1787 15 Vilém Peit (?), voják

Staré Brno Tekla Dvořáková

Staré Brno 140
1787 15 Matěj Příhoda

Staré Brno Anna Neuwirthová

Staré Brno 140
1784 16 Tomáš Willet

Staré Brno Jana Mikolášková

Staré Brno
1785 16 Josef Kalný vdovec
Staré Brno Mariana Červená vdova
Staré Brno 13
1785 16 Jan Janovský vdovec
Staré Brno Eleonora Rudolfová

Staré Brno 1
1786 16 Václav Bedlivý

Staré Brno Tereza Černá

Staré Brno 1
1786 16 Augustýn Richter

Staré Brno Barbora Krtschalová

Staré Brno 14
1787 17 Leopold Novák

Staré Brno Veronika Zaufalová

Staré Brno 17
1787 17 Antonín Seibold, voják

Staré Brno Veronika Burdová

Staré Brno 46
1787 17 Pantaleon Stračovský (?), voják

Staré Brno Tereza Goliášová

Staré Brno 13
1788 17 František Bergmann

Staré Brno Aloisie Heidlová

Staré Brno 6
1788 17 Josef Siegel

Staré Brno Anna Černá

Staré Brno 153
1788 17 Josef Kodelka

Staré Brno Františka Kubitzková

Židlochovice 125
1788 17 Konrád Josef Schmallmuller

Staré Brno Mariana Branecká vdova
Staré Brno 4
1788 17 Josef Friedtom

Staré Brno Anna Schutzová

Staré Brno 86
1788 17 Antonín Klein

Staré Brno Tereza Kaytuschová

Staré Brno 68
1788 17 Ignác Hickel

Staré Brno Klára Wachová

Staré Brno 30
1788 17 František Hahndl vdovec
Staré Brno Jana Biberová

Staré Brno 7
1788 17 Jan Matyáš

Staré Brno Barbora Jelínková vdova
Staré Brno 38
1788 18 František Macháček

Staré Brno Mariana Vobálková

Staré Brno 42
1788 18 Řehoř Machot vdovec
Staré Brno Tereza Dejmalová
František Staré Brno 82
1788 18 František Hovorka

Staré Brno Růžena Merdin vdova Ondřej Staré Brno 23
1788 18 Ignác Engel

Staré Brno Mariana Qvindlerová

Staré Brno 110
1788 18 Josef Gallasch

Staré Brno Mariana Leitnerová

Staré Brno 120
1788 18 Bernard Kretzmer vdovec
Staré Brno Tereza Hetrichová

Staré Brno 4
1788 18 Kryštof Walter vdovec
Staré Brno Anna Katzlerová
Jan Staré Brno 107
1788 18 František Xaver Klement Huber vdovec
Staré Brno Josefa Veselá
Václav Staré Brno 120
1788 18 Jan Kasimyr vdovec
Staré Brno Tereza Demlová

Staré Brno 132
1789 19 Josef Steiner vdovec
Staré Brno Apolena Valíková
Martin Staré Brno 99
1789 19 Antonín Schonbach

Staré Brno Antonie Schultzová
František Neuhaus v Č. 15
1789 19 Josef Bilaczek (?)

Staré Brno Mariana Lobová vdova
Staré Brno 31
1789 19 Josef Reichler

Staré Brno Anna Bukowiczin vdova
Staré Brno 6
1789 19 František Obzug

Staré Brno Anna Matějová
Bernard Staré Brno 107
1789 19 Jakub Smutka

Staré Brno Eva Hnátková
Tomáš Přibice 82
1789 19 Karel Lang

Staré Brno Tekla Uchsová

Staré Brno 111
1789 19 Bartoloměj Lipka

Staré Brno Tereza Bekárková

Staré Brno 111
1789 19 Kašpar Pautus

Staré Brno Mariana Rosstanzková vdova
Staré Brno 106
1789 19 Bernard Pfaud

Staré Brno Anna Stillerová

Staré Brno 7
1789 19 František Naldoni vdovec
Staré Brno Mariana Nováková
Jan Staré Brno 65
1789 19 Josef Fuchs

Staré Brno Juliana Konečná
Jakub Opava 72
1789 20 Filip Franz

Staré Brno Klára Karlová
Jiří Staré Brno 22
1789 20 František Kusel

Staré Brno Tekla Richterová
Václav Staré Brno 6
1789 20 Jiří Daniel vdovec
Staré Brno Magdalena Čapková vdova
Staré Brno 65
1789 20 Václav Hauda

Staré Brno Kateřina Gritzová
František Staré Brno 33
1789 20 Valentýn Turek

Staré Brno Růžena Bulíčková

Staré Brno 38
1789 20 Antonín Schwach

Staré Brno Růžena Pissarzková (??)

Staré Brno 2,56
1789 20 František Amon

Staré Brno Anna Kopfingerová vdova
Staré Brno 1
1789 20 Matěj Selba

Staré Brno Františka Jurišová
Josef Staré Brno 60
1789 20 Jiří Miecháček

Staré Brno Anna Heelová
Matěj Staré Brno 9
1789 20 Alois Groser

Staré Brno Magdalena Ostreicherová
Kašpar Staré Brno 61
1789 20 Jiří Hegner

Staré Brno Mariana Šimíčková
Jakub Staré Brno 79
1789 21 Jan Bohumil Seufertz (?) vdovec
Staré Brno Alžběta Tomi (?)
Jiří Staré Brno 13
1789 21 Simon Bednář vdovec
Staré Brno Anna Brabcová
Pavel Dobré v Č. 137
1789 21 Jan Meissl

Staré Brno Kateřina Prucklová

Staré Brno 6
1790 21 Josef Souček

Staré Brno Kateřina Klausová vdova
Staré Brno 86
1790 21 Bernard Isslinger

Staré Brno Karolína Schmiedová
Josef Staré Brno 110
1790 21 Josef Vejstupek

Staré Brno Uršula Petschová
František Staré Brno 31
1790 21 Jáchym Karl

Staré Brno Regina Grafová

Staré Brno 12
1790 21 Antonín Kisswetter

Staré Brno Tereza Uhlová

Staré Brno 38
1790 21 Matouš Pecina

Staré Brno Mariana Hranischová

Staré Brno 6
1790 21 Petr Bauer, voják

Staré Brno Barbora Kobinská

Černvír 9
1790 22 Petr Kaláb

Staré Brno Magdalena Schindlerová

Staré Brno 73
1790 22 Antonín Augteneck (??)

Staré Brno Anna Patáková

Staré Brno 99
1790 22 Ignác Grum

Staré Brno Apolena Deutschová

Staré Brno 6
1790 22 Jan Czak

Staré Brno Kateřina Špatná

Obřany 102
1790 22 Pavel Urzitzký

Staré Brno Brigita Wagnerová

Staré Brno 117
1790 22 Martin Horani

Staré Brno Mariana Křivánková

Staré Brno 14
1790 22 Josef Veselý vdovec
Staré Brno Antonie Schindlerová vdova
Staré Brno 17
1790 22 Jan Spirer

Staré Brno Anna Bergmanová

Staré Brno 13
1790 22 Jan Fikendei

Staré Brno Eva Michaelová vdova
Staré Brno 127
1790 22 František Steininger vdovec
Staré Brno Mariana Weiglová vdova
Staré Brno 14
1790 22 Jan Růžička

Staré Brno Kateřina Gleissnerová vdova Leopold Staré Brno 5
1790 22 František Titz

Staré Brno Růžena Schirlin (??)

Staré Brno 104
1790 23 Jakub Krejčí

Staré Brno Eva Borůvková (rodné příjm.) vdova Antonín Staré Brno
1790 23 Karel Ulrich vdovec
Staré Brno Tekla Hauková vdova
Staré Brno 16
1790 23 Ignác Frank

Staré Brno Vincencie Riessová vdova
Staré Brno 14
1790 23 František Scholtz

Staré Brno Anna Hartmannová vdova
Staré Brno 45
1790 23 Antonín Schreuer vdovec
Staré Brno Anna Marie Weissová vdova
Staré Brno 11
1790 23 Vojtěch Matiack

Staré Brno Růžena Mietzová

Staré Brno 140
1790 23 Matěj Šeda vdovec
Staré Brno Jana Beckarková

Staré Brno 77
1790 23 František Schindler

Staré Brno Brigita Freundová

Staré Brno 91
1791 23 František Beneš vdovec
Staré Brno Marta Krožáková

Staré Brno 38
1791 23 Bartoloměj Biding (?), voják

Staré Brno Barbora Čadilová

Staré Brno 69
1791 23 Siegfried Adam

Staré Brno Jana Brucknerová

Staré Brno 97
1791 23 Albert Drosdinský, voják

Staré Brno Tereza Pletlová (?)

Staré Brno 99
1791 24 František Rotter

Staré Brno Magdalena Patáková

Staré Brno 99
1791 24 Josef Rossi

Staré Brno Marta Bergmannová

Staré Brno 13
1791 24 Václav Rucker vdovec
Staré Brno Kateřina Oesterreicherová

Staré Brno 99
1791 24 Josef Mirna

Staré Brno Kateřina Vítámvásová

Staré Brno 69
1791 24 Josef Hanák

Staré Brno Klára Bártová

Staré Brno 133
1791 24 Josef Koukal

Staré Brno Mariana Muzikářová

Staré Brno 6
1791 24 Vavřinec Frantichitz, voják

Staré Brno Anna Christlová

Staré Brno 57
1791 24 Adam Walter, voják

Staré Brno Eva Nessmannová

Staré Brno 60
1791 24 Jan Hettenhoffer vdovec
Staré Brno Alžběta Veselá

Staré Brno 13
1791 24 Jan Sauerwein vdovec
Staré Brno Barbora Schmidová

Staré Brno 11
1791 24 Antonín Lux, voják

Staré Brno Tekla Perdolfová (?) vdova
Staré Brno 84
1791 24 Petr Hoffmann

Staré Brno Eva Poláčková

Staré Brno 101
1791 24 Ignác Čech

Staré Brno Cecílie Kowianowitzová vdova
Staré Brno 67
1791 24 Vavřinec Šenk

Staré Brno Markéta Hojetzková

Staré Brno 4
1791 25 Ignác Jankovský vdovec
Staré Brno Anna Gretzerová

Staré Brno 120
1791 25 Michal Rill, voják

Staré Brno Mariana Bricknerová vdova
Staré Brno 26
1791 25 Jiří Světlický vdovec
Staré Brno Mariana Skálová (??) vdova
Staré Brno 14
1791 25 Ignác Naymayer, voják

Staré Brno Magdalena Kratzingerová

Staré Brno 109
1791 25 Antonín Veselý

Staré Brno Anna Hlídaříková

Staré Brno 5
1791 25 Kajetán Zahler

Staré Brno Magdalena Maderová

Staré Brno 126
1791 25 Josef Anger (??)

Staré Brno Alžběta Horká vdova
Staré Brno 109
1791 25 Jan Vašina vdovec
Staré Brno Jana Bartschová vdova
Staré Brno 123
1791 25 Josef Eschke

Staré Brno Tereza Langerová

Staré Brno 97
1791 25 Josef Kornherr

Staré Brno Mariana Pohlová

Staré Brno 7
1791 25 Vít Steinfest vdovec
Staré Brno Barbora Helbichová vdova
Staré Brno 57
1792 25 Martin Koska

Staré Brno Alžběta Rzebenská
Jiří Staré Brno 96
1792 26 Vincenc Hlaváč

Staré Brno Aloisie Berwaldová

Staré Brno 60
1792 26 Tomáš Schuber

Staré Brno Františka Panierová

Staré Brno 25
1792 26 Jan Konrád vdovec
Staré Brno Helena Drechslerová vdova
Staré Brno 103
1792 26 Jan Jiří Pater

Staré Brno Anna Fitzová vdova Josef Staré Brno 60
1792 26 Karel Makometz, voják

Staré Brno Apolena Uhrová

Jamnice 52
1792 26 Petr Pfeffer

Staré Brno Tereza Degová

Staré Brno 8
1792 26 Ignác Burghard

Staré Brno Alžběta Schneiderová

Staré Brno 77
1792 26 Karel Rostler

Staré Brno Tekla Holtzmullerová vdova
Staré Brno 88
1792 26 Ignác Kroni

Staré Brno Viktorie Synková
Pavel Staré Brno 39
1792 26 František Drtílek vdovec
Staré Brno Mariana Jedličková

Staré Brno 17
1792 26 Jan Rogendorf

Staré Brno Anna Kriegsauerová vdova
Staré Brno 52
1792 26 Jakub Wittich, voják

Staré Brno Tereza Čermáková

Staré Brno 12
1792 27 Antonín Josef Friedreich

Staré Brno Marie Barbora Černá

Staré Brno 79
1792 27 Leopold Kellner

Staré Brno Mariana Fischerová

Staré Brno 9
1792 27 Jakub Novák, voják

Staré Brno Nepomucena Kollenitzová vdova
Staré Brno 1
1792 27 Konrád Reidl vdovec
Staré Brno Anna Augová vdova
Staré Brno 9
1792 27 Jan Jindřich Dauth

Staré Brno Antonie Brditzková

Staré Brno 21
1792 27 Jan Damisch vdovec
Staré Brno Tereza Buckerová

Staré Brno 9
1792 27 Ignác Rektořík

Staré Brno Anna Svobodová

Staré Brno 13
1792 27 František Brankovský, voják vdovec
Staré Brno Františka Besroková

Staré Brno 10
1792 27 Ignác Hofmann, voják

Staré Brno Alžběta Schindlerová

Staré Brno 4
1793 27 Ignác Potsch

Staré Brno Mariana Hauerová

Staré Brno 64
1793 27 Josef Holub

Staré Brno Tekla Křivohlavá vdova
Staré Brno 75
1793 27 Josef Reitter vdovec
Staré Brno Františka Parschitschková

Staré Brno 94
1793 28 Karel Hunger

Staré Brno Josefa Kurlová

Staré Brno 69
1793 28 Jan Muhl

Staré Brno Markéta Grossová

Staré Brno 91
1793 28 Antonín Uhl

Staré Brno Alžběta Tomanová

Staré Brno 43
1793 28 Tomáš Mucha vdovec
Staré Brno Jana Schattová vdova
Staré Brno 20
1793 28 Matěj Klein vdovec
Staré Brno Josefa Augustová

Staré Brno 5
1793 28 Ignác Pohlner

Staré Brno Veronika Munsterová

Staré Brno 72
1793 28 Václav Plchot

Staré Brno Magdalena Kaudelková

Staré Brno 17
1793 28 Benedikt Vengřinovský, voják

Staré Brno Josefa Musilová

Staré Brno 24
1793 28 Pavel Peschorner

Staré Brno Barbora Ketzová
Karel Litomyšl 11
1793 28 Josef Reicheld

Staré Brno Anna Kellerová

Staré Brno 48
1793 28 Josef Mallerius

Staré Brno Mariana Richterová vdova
Staré Brno 4
1793 28 Ondřej Friedl

Staré Brno Tereza Bothsamová

Staré Brno 71
1793 28 Josef Strauss

Staré Brno Karolína Rehlingová

Staré Brno 66
1793 29 Fabián Dvořák

Staré Brno Uršula Klossová

Staré Brno 20
1793 29 Jiří Bauer

Staré Brno Anna Wunschová

Staré Brno 16
1793 29 Dominik Bartzanti

Staré Brno Barbora Jesbergerová

Staré Brno 81
1793 29 Josef Gokal

Staré Brno Josefa Domanová

Staré Brno 57
1793 29 Arnold Grunauer

Staré Brno Jana Bergmannová vdova
Staré Brno 85
1793 29 Jan Veselý

Staré Brno Barbora Meyerová

Staré Brno 7
1793 29 Konrád Ertl

Staré Brno Eleonora Finková

Staré Brno 1
1793 29 Jindřich Rosenberg

Staré Brno Alžběta Schubertová

Staré Brno 5
1793 29 František Gettl vdovec
Staré Brno Anna Humlová

Staré Brno 3
1793 29 Martin Till

Staré Brno Juliana Sindlová (?)

Staré Brno 55
1793 29 Pavel Dotzkal (Dočkal ?)

Staré Brno Barbora Hoferková

Staré Brno 43
1794 29 František Istl (?)

Staré Brno Marie Tereza Jortová

Staré Brno 53
1794 29 Bernard Velecký vdovec
Staré Brno Anna Hoffmannová

Staré Brno 41
1794 30 Jan Vaculík vdovec
Staré Brno Aloisie Dvořáková

Staré Brno 79
1794 30 Pavel Ondrášek

Staré Brno Kateřina Janáková

Staré Brno 27
1794 30 Florián Togel

Staré Brno Veronika Schindlová

Staré Brno 90
1794 30 Jan Špička

Staré Brno Kateřina Němčíková

Staré Brno 85
1794 30 Josef Kuhn

Staré Brno Kateřina Blaschková

Staré Brno 9
1794 30 Petr Schefer vdovec
Staré Brno Tereza Topenierová (?) vdova
Staré Brno 71
1794 30 Antonín Gottwald vdovec
Staré Brno Mariana Siglová vdova
Staré Brno 12
1794 30 Ignác Kaun

Staré Brno Antonie Schwarzová vdova
Staré Brno 1
1794 30 Matěj Weithamer, voják

Staré Brno Juliana Gattingerová

Staré Brno 31
1794 30 František Lemon

Staré Brno Viktorie Weissová

Staré Brno 4
1794 30 Jakub Kazda

Staré Brno Eleonora Hubánková

Staré Brno 1
1794 30 František Schneider

Staré Brno Karolína Gratzová

Staré Brno 92
1794 30 Jiří Kirner

Staré Brno Alžběta Čechová

Staré Brno 62
1794 30 Vojtěch Doužil vdovec
Staré Brno Mariana Adámková vdova
Staré Brno 27
1794 31 Josef Pfeifer

Staré Brno Růžena Kotisová (?)

Staré Brno 35
1794 31 Josef Weidlich

Staré Brno Kateřina Weidlichová

Staré Brno 21
1794 31 Josef Pospíchal, voják vdovec
Staré Brno Františka Palitzková

Staré Brno 42
1794 31 Jan Truks (?)

Staré Brno Antonie Beyerová

Staré Brno 22
1794 31 Jakub Czellot

Staré Brno Františka Třísková

Staré Brno 58
1794 31 Jan Aschberger

Staré Brno Mariana Kantnerová

Staré Brno 87
1794 31 Jan Vetter

Staré Brno Anna Wallochová

Staré Brno 9
1794 31 Václav Ebner vdovec
Staré Brno Tereza Jordová vdova
Staré Brno 53
1794 31 Josef Helmich

Staré Brno Vincencie Wetletzká

Staré Brno 149
1794 31 Samuel Wagner

Staré Brno Alžběta Schultzová

Staré Brno 91
1794 31 Josef Bauxberger

Staré Brno Magdalena Schlesingerová

Staré Brno 15
1794 31 Antonín Keller vdovec
Staré Brno Josefa Leitmeierová vdova
Staré Brno 44
1794 32 Vojtěch Ziegler vdovec
Staré Brno Tereza Sindlová (?)

Staré Brno 47
1794 32 Kašpar Ondrák

Staré Brno Alžběta Schneiderová

Staré Brno 13
1794 32 Antonín Beck vdovec
Staré Brno Alžběta Kulhánková

Staré Brno 39
1794 32 Leopold Faust

Staré Brno Tereza Kisswetterová vdova
Staré Brno 44
1795 32 Vavřinec Weltzke

Staré Brno Mariana Závocká

Staré Brno 20
1795 32 Josef Hinterholzer, voják

Staré Brno Barbora Ledinsin (??) vdova
Staré Brno 50
1795 32 Fabián Šťastný vdovec
Staré Brno Markéta Schmidová vdova
Staré Brno 68
1795 32 Dominik Altzinger

Staré Brno Veronika Jiskrová vdova
Staré Brno 9
1795 32 František Xaver Ruf

Staré Brno Tereza Doreková

Staré Brno 21
1795 32 Vavřinec Brutky vdovec
Staré Brno Anna Černotová

Staré Brno 38
1795 32 Matěj Jeřábek vdovec
Staré Brno Jana Páleníčková

Staré Brno 9
1795 33 Petr Streher

Staré Brno Alžběta Schreiberová

Staré Brno 31
1795 33 Karel Schon vdovec
Staré Brno Kateřina Schlesingerová

Staré Brno 13
1795 33 František Toman

Staré Brno Anežka Frodlová

Staré Brno 14
1795 33 Jiří (?) Wenzl

Staré Brno Františka Himmerová

Staré Brno 53
1795 33 Michal Pressel vdovec
Staré Brno Barbora Steinfestová vdova
Staré Brno 97
1795 33 Jan Wissinger

Staré Brno Tereza Andlová

Staré Brno 13
1795 33 Antonín Quaiser

Staré Brno Alžběta Olšovská vdova
Staré Brno 78
1795 33 Josef Schmutz

Staré Brno Kateřina Zesulová

Staré Brno 11
1795 33 Jan Aussperger vdovec
Staré Brno Růžena Bergmannová

Staré Brno 85
1795 33 Jakub Letovský

Staré Brno Kateřina Albrechtová

Staré Brno 89
1795 33 Matěj Konečný vdovec
Geislingen Justýna Šindelková

Staré Brno 9
1795 33 Jan Hřebenský

Staré Brno Růžena Briklová

Staré Brno 35
1795 34 František Hruška

Staré Brno Barbora Tikovská

Staré Brno 63
1795 34 František Feillempek (Feilenbek ?)

Staré Brno Barbora Schemschková

Staré Brno 21
1795 34 Michal Moss

Staré Brno Anna Langerová

Staré Brno 2
1796 34 Josef Pertscher

Staré Brno Františka Hassenweinová

Staré Brno 9
1796 34 František Samuel vdovec
Staré Brno Mariana Tomášková

Staré Brno 117
1796 34 Josef Klarisch

Staré Brno Marta Struzlová vdova
Staré Brno 12
1796 34 Josef Fiala

Staré Brno Anna Slavíčková

Staré Brno 11
1796 34 Jakub Preindl

Staré Brno Jana Fochtová

Staré Brno 18
1796 34 Josef Kern

Staré Brno Anna Veverková

Staré Brno 22
1796 34 Jan Filip Schwarz

Staré Brno Magdalena Werlová

Staré Brno 21
1796 34 Jan Hájek

Staré Brno Alžběta Holasová

Staré Brno 5
1796 35 František Adam

Staré Brno Anna Konobková

Staré Brno 80
1796 35 Josef Radnický

Staré Brno Vincencie Fidelová

Staré Brno 4
1796 35 Václav Souček

Staré Brno Anna Bachmayerová vdova
Staré Brno 45
1796 35 Jan Nepomuk Boleslavský (?)

Staré Brno Anna Marie Zemanová

Staré Brno 44
1796 35 Petr Schmidt, voják

Staré Brno Josefa Schneiderová vdova
Staré Brno 82
1796 35 Ignác Čech vdovec
Staré Brno Kateřina Kopečná

Staré Brno 10
1796 35 Jan Fikenwirth

Staré Brno Mariana Recklová vdova
Staré Brno 7
1796 35 František Sindl (?)

Staré Brno Eva Schalová

Staré Brno 9
1796 35 Antonín Klippel

Hrotovice (?) Kateřina Růžová

Staré Brno 21
1796 35 Josef Trojan

Staré Brno Anna Fuxová

Staré Brno 48
1796 35 Jan Rossler, voják

Staré Brno Mariana Černichová

Staré Brno 18
1796 35 Štěpán Czipor

Staré Brno Eva Abrahámfová

Staré Brno 54
1796 35 Josef Fochler

Staré Brno Alžběta Schneiderová

Staré Brno 30
1796 35 Jan Alois Poppe

Staré Brno Anna Fitzingerová

Staré Brno 25
1796 36 Vojtěch Macháček vdovec
Staré Brno Jana Smikalová

Staré Brno 12
1796 36 Adam Sieberth

Staré Brno Mariana Kuhlerová vdova
Staré Brno 94
1796 36 Antonín Broužek

Staré Brno Kateřina Žáková

Staré Brno 17
1796 36 Bartoloměj Karel vdovec
Staré Brno Anna Panierová

Staré Brno 5
1796 36 František Honisch

Staré Brno Kateřina Bohmová

Staré Brno 15
1796 36 Josef Nejedlý vdovec
Staré Brno Eleonora Ovečková

Staré Brno 80
1796 36 Josef Rennwers vdovec
Staré Brno Anna Trojanová

Staré Brno 18
1796 36 Josef Kurtzweil

Staré Brno Klára Grossová

Staré Brno 41
1796 36 Josef Lemann, voják

Staré Brno Anna Mayerová

Staré Brno 9
1796 36 Ondřej Grenar

Staré Brno Anna Pokorná

Staré Brno 9
1796 36 Matouš Aust

Staré Brno Tereza Kalábová

Staré Brno 78
1796 36 Václav Haška

Staré Brno Kateřina Grossová

Staré Brno 91
1796 37 Kristián Hirschman vdovec
Staré Brno Mariana Deutschová

Staré Brno 10
1796 37 Ondřej Stehr vdovec
Staré Brno Alžběta Břízová

Staré Brno 13
1796 37 František Besik

Staré Brno Anna Ofnerová vdova
Staré Brno 85
1796 37 Josef Schnebling

Staré Brno Anna Schrammelová

Staré Brno 48
1797 37 Jakub Friedlmaier

Staré Brno Beata Polková vdova
Staré Brno 11
1797 37 Jan Řídký

Staré Brno Mariana Mašková vdova
Staré Brno 42
1797 37 Josef Krpula vdovec
Staré Brno Kateřina Tlamanová vdova
Staré Brno 54
1797 37 Simon Bek vdovec
Staré Brno Kateřina Sieglová

Staré Brno 10
1797 37 Josef Bobek vdovec
Staré Brno Anna Horáková

Staré Brno 40
1797 37 Tomáš Mathesi

Staré Brno Vincencie Horáková

Staré Brno 93
1797 37 Petr Kutil

Staré Brno Mariana Stejskalová vdova
Staré Brno 22
1797 37 Matěj Teindl

Staré Brno Anna Schmetovská

Staré Brno 64
1797 38 Martin Ticháček

Staré Brno Barbora Kovářková

Staré Brno 11
1797 38 František Turnitsch vdovec
Staré Brno Anna Tramamundová

Staré Brno 32
1797 38 Ferdinand Amor

Staré Brno Karolína Lotterová vdova
Staré Brno 6
1797 38 Antonín Uhl vdovec
Staré Brno Josefa Tastlová

Staré Brno 50
1797 38 Jiří Seidler, voják vdovec
Staré Brno Tekla Kubišová

Staré Brno 72
1797 38 František Higgert vdovec
Staré Brno Josefa Edelhoferová

Staré Brno 4
1797 38 Jan Langer

Staré Brno Barbora Latzlová

Staré Brno 73
1797 38 Martin Ostrihonský

Staré Brno Anna Sádlová

Staré Brno 4
1797 38 František Malina

Staré Brno Dorota Vejvodová vdova
Staré Brno 11
1797 38 Simon Reymann

Staré Brno Růžena Schillová vdova
Staré Brno 82
1797 38 Vincenc Bolka

Staré Brno Mariana Jonáková

Staré Brno 39
1797 39 Jan Schweidler

Staré Brno Magdalena Czenínovská (??)

Staré Brno 9
1798 39 Jan Stowasser

Staré Brno Klára Franzová vdova
Staré Brno 23
1798 39 Jan Unger (?)

Staré Brno Alžběta Saifertová vdova
Staré Brno 18
1798 39 Jiří Freuer vdovec
Staré Brno Apolena Tillová

Staré Brno 5
1798 39 Antonín Klenek vdovec
Staré Brno Alžběta Kolerová vdova
Staré Brno 78
1798 39 Jan Graf

Staré Brno Klára Schubertová

Staré Brno 46
1798 39 Jan Kornhuber

Staré Brno Jana Krenauerová (?) vdova (?)
Staré Brno 85
1798 39 Jakub Berleb (?)

Staré Brno Tereza Bendová

Staré Brno 2
1798 39 Martin Walter

Staré Brno Dorota Vaverková

Staré Brno 32
1798 39 Ondřej Herler vdovec
Staré Brno Kateřina Partillová

Staré Brno 1
1798 40 Jan Voller vdovec
Staré Brno Růžena Kuschlová

Staré Brno 38
1798 40 František Langer vdovec
Staré Brno Mariana Mazaurková vdova
Staré Brno 81
1798 40 František Korzinki vdovec
Staré Brno Apolena Růžena Schwarzbachová

Staré Brno 8
1798 40 Antonín Schreyer vdovec
Staré Brno Magdalena Bernářková vdova
Staré Brno 79
1798 40 František Strobl

Staré Brno Mariana Strukerová

Staré Brno 43
1798 40 Jan Deml vdovec
Staré Brno Mariana Wotáková (?)

Staré Brno 1
1798 40 Mikuláš Fandoner, voják

Staré Brno Veronika Urmerová

Staré Brno 10
1798 40 Jiří Braun vdovec
Staré Brno Anna Negerlová

Staré Brno 10
1798 40 Jan Abfeld

Staré Brno Anna Drexlerová vdova
Staré Brno 31
1798 40 Bohumil Sternbauer

Staré Brno Anna Zahrádková

Staré Brno 39
1798 40 Jiří Messner

Staré Brno Kateřina Hilweinová

Staré Brno 76
1798 40 Jan Logotte

Staré Brno Josefa Stiblová

Staré Brno 90
1798 40 Viktorín Pavlík, voják

Staré Brno Apolena Makovcová vdova
Staré Brno 78
1798 41 Filip Baar

Staré Brno Františka Melonová (?)

Staré Brno 47
1798 41 František Svoboda

Staré Brno Barbora Peczková

Staré Brno 47
1798 41 Michal Seeberger

Staré Brno Barbora Klangová vdova
Staré Brno 62
1798 41 František Klobisch

Staré Brno Josefa Málková

Staré Brno 70
1798 41 Kryštof Podinus

Staré Brno Alžběta Czesmanová

Staré Brno 46
1798 41 František Kloss

Staré Brno Alžběta Falladová

Staré Brno 13
1798 41 Karel Klapper vdovec
Staré Brno Jana Políbílková (?)

Staré Brno 50
1798 41 Vojtěch Kunstowin vdovec
Staré Brno Antonie Butschowská

Staré Brno 10
1798 41 Jan Jiří Erl

Staré Brno Viktorie Schindlerová

Staré Brno 50
1799 41 Karel Trtílek vdovec
Staré Brno Kateřina Remlerová vdova
Staré Brno 84
1799 41 František Oesterreicher

Staré Brno Mariana Valentová vdova
Staré Brno 78
1799 41 Jan Bojet (?)

Staré Brno Anna Dobrozinská (?)

Staré Brno 47
1799 42 Jan Jiří Musil

Staré Brno Anna Drápalová

Staré Brno 30
1799 42 Václav Křivánek

Staré Brno Tekla Pokorná

Staré Brno 33
1799 42 Josef Foltenbuchl

Staré Brno Mariana Berotková

Staré Brno 12
1799 42 Matěj Schmid, voják

Staré Brno Alžběta Rosmanová vdova
Staré Brno 48
1799 42 Kašpar Eigner

Staré Brno Anna Černická

Staré Brno 66
1799 42 Jan Jindřich Podinus

Staré Brno Františka Vítámvásová

Staré Brno 62
1799 42 Jiří Hausgenoss

Staré Brno Josefa Schmidová

Staré Brno 5
1799 42 Josef Dremel vdovec
Staré Brno Anna Fencová (?) vdova
Staré Brno 1
1799 42 Michal Mass vdovec
Staré Brno Františka Tischlitzová

Staré Brno 4
1799 42 Felix Schlawemský vdovec
Staré Brno Anna Presburgerová

Staré Brno 50
1799 42 Jan Grischka

Staré Brno Kristýna Mayerová

Staré Brno 9
1799 42 František Adam vdovec
Staré Brno Anna Thetenová

Staré Brno 81
1799 42 František Boltzer

Staré Brno Eleonora Otčenášová

Staré Brno 73
1799 43 František Deabis

Staré Brno Anna Kokalová

Staré Brno 38,91
1799 43 Tomáš Mucha vdovec
Staré Brno Dorota Splichalová

Staré Brno 38,38
1799 43 Jan Ludvík Titner

Staré Brno Anna Schmaková

Staré Brno 41,22
1799 43 Antonín Josur vdovec
Staré Brno Anna Zikaninová vdova
Staré Brno 94,94
1799 43 Jan Benk vdovec
Brno Barbora Wagnerová vdova
Staré Brno 499,78
1799 43 František Stehlík

Brno Karolína Tundlová

Staré Brno 436,2
1799 43 Jan Bohumír Berthram vdovec
Brno-Nové Sady Tereza Křivanová

Staré Brno 66,24
1799 43 Kašpar Pilát

Staré Brno Josefa Schneiderová

Staré Brno 21,48
1799 43 Bartoloměj Fischer, voják

Staré Brno Josefa Spradeková

Staré Brno 115,78
1799 43 Ignác Kratochvíl (Kratoqwill ?)

Rešice Jana Svobodová

Staré Brno 1,6
1799 43 Josef Esterl

Staré Brno Karolína Řídká (?)

Staré Brno 51,51
1799 44 František Moravec

Staré Brno Anna Fentzlová

Staré Brno 169,24
1799 44 Jan Kokal vdovec
Staré Brno Tereza (?) Pleilebová

Staré Brno 1,24
1799 44 František Pachta vdovec
Staré Brno Anna Kaufmannová vdova
Staré Brno 11,11
1800 44 Josef Staněk

Zbraslav Mariana Diebecková (?) vdova
Staré Brno 81,11
1800 44 Jiří Mikolo, voják

Staré Brno Anna Honigová

Staré Brno 91,82
1800 44 Václav Mayer

Staré Brno Alžběta Stephanová

Staré Brno 117,23
1800 44 Jan Vašek

Staré Brno Anna Kreuzerová vdova
Staré Brno 100,100
1800 44 Jiří Rolich

Staré Brno Apolena Rhabanová vdova
Staré Brno 48,48
1800 44 Václav Sádlo (?)

Staré Brno Růžena Vybíralová

Staré Brno 170,11
1800 44 Jan Grossmann

Staré Brno Antonie Kotzurová (?)

Staré Brno 1,66
1800 45 František Lefeber, voják

Staré Brno Veronika Fandonerová vdova
Staré Brno 32,8
1800 45 Antonín Zanner

Staré Brno Anna Suppová

Staré Brno 18,13
1800 45 František Adolf

Uherský Brod Vincencie Schindlerová

Staré Brno 142,8
1800 45 Kašpar Stodůlka

Staré Brno Marta Klarischová vdova
Staré Brno 190,12
1800 45 Karel Kratochvíl

Brno-Nové Sady Anna Kuntzová

Staré Brno 83,29
1800 45 Karel Huller

Staré Brno Antonie Dvořáková

Staré Brno 20,17
1800 45 Alois Eimuth

Staré Brno Magdalena Irsbergerová

Staré Brno 81,81
1800 45 Leopold Popelka

Staré Brno Františka Butschková

Staré Brno 75,136
1800 45 Jakub Látal

Staré Brno Petra Frantzlová

Staré Brno 10
1800 45 Jan Zach vdovec
Staré Brno Josefa Perlová (?)

Staré Brno 38,38
1800 45 Karel Hoffmann vdovec
Staré Brno Alžběta Fuxová

Staré Brno 38,27
1800 45 Josef Kintera

Staré Brno Anna Bitnerová vdova
Staré Brno 55,55
1800 45 Ambrož Vorlíček

Staré Brno Mariana Latnerová

Staré Brno 35,67
1800 46 Bernard Sponfelner

Staré Brno Anna Skarolíková

Staré Brno 13,12
1800 46 Gabriel Vodrážka (?) vdovec
Staré Brno Anna Honischová

Staré Brno 51,16
1800 46 Jiří Trávníček (?)

Brno Mariana Minářková

Staré Brno 271,24
1800 46 Josef Tumbert

Staré Brno Alžběta Veselská

Staré Brno 32,32
1800 46 František Kuhn

Staré Brno Josefa Heissegová (?)

Staré Brno 12,12
1800 46 Kristián Kubitschke (?)

Brno Mariana Rotterová

Staré Brno 21
1800 46 Josef Jesch

Staré Brno Veronika Kreiczerová

Staré Brno 87,10
1800 46 Vavřinec Brutki vdovec
Staré Brno Anna Suchá vdova
Staré Brno 12,12
1800 46 Ignác Veselý, voják

Staré Brno Růžena Neymeierová

Staré Brno 40,3
1800 46 František Nikodým

Brno Vincencie Absolonová

Staré Brno 434,84
1800 47 František Křížek

Staré Brno Kateřina Hrudová (?)

Staré Brno 41,41
1800 47 Jan Raissil vdovec
Brno-Zábrdovice Magdalena Hemischová

Staré Brno 31,24
1800 47 Antonín Burkan

Staré Brno Tereza Strauchenová vdova
Staré Brno 9,9
1801 47 František Pospíšil

Staré Brno Kateřina Hlávková (rodné příjm.) vdova
Staré Brno 23,69
1801 47 Martin Judesch

Staré Brno Kateřina Kritzbachová vdova
Staré Brno 29,29
1801 47 Jan Bachmayer

Staré Brno Apolena Plhalová

Staré Brno 54,41
1801 47 František Kraupek vdovec
Kanitz Magdalena Černá

Staré Brno 208,44
1801 47 Josef Hochheissler

Staré Brno Františka Paulová

Staré Brno 12,12
1801 47 Řehoř Wetzel

Staré Brno Alžběta Panierová

Staré Brno 15,15
1801 47 Karel Vašíček

Staré Brno Antonie Beneveige

Staré Brno 41,8
1801 48 Josef Gobel vdovec
Brno Anna Strosserová vdova
Staré Brno 213,38
1801 48 Michal Trauner

Staré Brno Eva Hofmanová vdova
Staré Brno 8,2
1801 48 Tomáš Spáčil, voják

Husovice Anna Svobodová

Staré Brno 39,24
1801 48 Blažej Schwaninger

Staré Brno Walburga Vogelová

Staré Brno 11,11
1801 48 Ondřej Dominik

Staré Brno Mariana Čermáková

Staré Brno 14,14
1801 48 Václav Lofner

Staré Brno Anna Gnendrichová

Staré Brno 89,9
1801 48 František Jílek

Staré Brno Mariana Votroubková

Staré Brno 103,103
1801 48 František Urban

Brno Kateřina Hermannová

Staré Brno 177,11
1801 48 Jan Rohovanský vdovec
Staré Brno Anna Barbora Vítová

Staré Brno 80,41
1801 48 Antonín Greiner

Brno Jana Reidlová vdova
Staré Brno 538,9
1801 48 Jan Fritscher vdovec
Brno Alžběta Kaubková vdova
Staré Brno 270,7
1801 48 Martin Šťastný

Staré Brno Anna Fichtnerová

Staré Brno 1,1
1801 49 Jan Drexler

Staré Brno Klára Lottnerová

Staré Brno 68,68
1801 49 Jan Butschek, voják

Královo Pole Anna Hermannová

Staré Brno 1,38
1801 49 Vít Illek vdovec
Staré Brno Františka Klímová

Staré Brno 95,100
1801 49 Jan Michal Seibert, voják vdovec
Staré Brno Ludmila Bionková (??) vdova
Staré Brno 16
1801 49 Havel Slavíček

Staré Brno Růžena Vajrařová (?)

Staré Brno 18,1
1801 49 František Šedý, voják

Staré Brno Kateřina Holoubková

Staré Brno 49,11
1801 49 Václav Nespor

Staré Brno Klára Boblová (?)

Staré Brno 97,41
1801 49 Matěj Prokeš

Staré Brno Mariana Korásková

Staré Brno 86,78
1801 49 Klement Schuster, voják

Staré Brno Anna Maršovská vdova
Staré Brno 94
1801 49 František Strejček (?), voják

Staré Brno Josefa Potočná (?)

Staré Brno 65,65
1801 50 Ignác Rebul

Staré Brno Anna Hegerová

Staré Brno 17,11
1801 50 Josef Poisel, voják

Staré Brno Monika Odvářková

Staré Brno 94,54
1801 50 Antonín Saltzer

Staré Brno Barbora Bartůšková

Staré Brno 5,5
1801 50 Kajetán Langueville, voják

Staré Brno Barbora von Jandová

Staré Brno 31
1802 50 Klement Volák

Krumlov Tereza Ježek von Rittersfeld

Staré Brno 33,80
1802 50 Florián Navrátil

Staré Brno Tereza Strosserová

Staré Brno 63,9
1802 50 František Low

Staré Brno Mariana Rochovanská

Staré Brno 14,80
1802 50 Martin Langer (Wollkommer)

Staré Brno Jana Etlová

Staré Brno 10,10
1802 50 Josef Streissel (??)

Brno Mariana Hirschmanová vdova
Staré Brno 10,10
1802 50 Prokop Pešek

Brno Mariana Topinková

Staré Brno 10,76
1802 51 Jan Michal Haupt

Brno Tekla Horaná

Staré Brno 222,88
1802 51 Josef Pirner

Staré Brno Mariana Humlová vdova
Staré Brno 23,23
1802 51 Václav Matěj

Staré Brno Anna Sasková vdova
Staré Brno 55,68
1802 51 Kašpar Perlep

Staré Brno Magdalena Hoffmannová

Staré Brno 7,38
1802 51 Josef Kraipel

Staré Brno Josefa Schindlerová

Staré Brno 19,8
1802 51 František Dohnal

Maloměřice Mariana Fantová

Staré Brno 25,11
1802 51 Jan Kryštof Theilenberger

Staré Brno Anna Švandová vdova
Staré Brno 89,89
1802 51 Antonín Pruksch

Staré Brno Antonie Svobodová

Staré Brno 7,7
1802 51 Josef Neugebauer, voják

Staré Brno Magdalena Kliplová

Staré Brno 9,9
1802 51 Kristián Teltzer

Staré Brno Juliana Hoberková

Staré Brno 58,58
1802 51 Jakub Smrčík, voják

Staré Brno Alžběta Mariánková vdova
Staré Brno 76
1802 51 Ferdinand Krejčí vdovec
Staré Brno Markéta Robešová

Staré Brno 4,1
1802 51 Jan Buchta

Brno Josefa Fentzová

Staré Brno 6,86
1802 52 František Franz, voják

Staré Brno Barbora Vahutková

Staré Brno 11,11
1802 52 Adam Siebert vdovec
Staré Brno Kateřina Kunstová

Staré Brno 94,94
1802 52 Jan Fiala vdovec
Brno Tereza Klímová

Staré Brno 6,74
1802 52 Jan Nespor

Staré Brno Marie Anna Vykydalová

Staré Brno 2,10
1802 52 Antonín Lier

Staré Brno Kateřina Steinbauerová

Staré Brno 28,28
1802 52 Jiří Ott vdovec
Brno Zuzana Petzová vdova
Staré Brno 518,3
1802 52 Ignác Englich, voják

Brno Magdalena Donátová

Staré Brno 38
1802 52 Matěj Lišovský

Staré Brno Růžena Mitsková (?)

Staré Brno 52,52
1802 52 Jan Etel vdovec
Staré Brno Růžena Kokšová

Staré Brno 10,10
1802 53 Bohumír Ritschl vdovec
Staré Brno Josefa Waldonová vdova
Staré Brno 46,97
1802 53 Zikmund Kantner

Staré Brno Vincencie Franková vdova
Staré Brno 87,18
1802 53 Jakub Steltzer

Brno Anna Hornin (?)

Staré Brno 18,12
1802 53 Bartoloměj Čipera

Staré Brno Magdalena Burianová

Staré Brno 45,18
1802 53 Josef Machát

Staré Brno Kateřina Mikšová

Staré Brno 12,12
1802 53 Jiří Hynek

Staré Brno Vincencie Svobodová

Staré Brno 61,73
1802 53 František Dobeš, voják

Staré Brno Barbora (Anna ?) Rauchová

Staré Brno 24
1802 53 Josef Hloska

Lažany Růžena Hayduková

Staré Brno 37,86
1802 53 Mikuláš Posny

Staré Brno Kateřina Hoffmannová vdova
Staré Brno 9,9
1802 53 Jan Petz

Staré Brno Anna Pantoflová

Staré Brno 61,13
1802 53 Matěj Pleskač

Staré Brno Klára Richterová vdova
Staré Brno 106,106
1802 53 Ignác Illek

Staré Brno Josefa Hájková

Staré Brno 105,8
1802 54 Sebastián Schubert

Brno Růžena Sichová vdova
Staré Brno 544,98
1802 54 Josef Muska

Staré Brno Kateřina Sewaldtová vdova
Staré Brno 78,41
1802 54 Bartoloměj Listek, voják

Staré Brno Mariana Sessenbecková (?)

Staré Brno 67
1802 54 Josef Gottwald

Staré Brno Tereza Wilmayerová vdova
Staré Brno 85,85
1802 54 Jan Saitl

Staré Brno Růžena Polová vdova
Staré Brno 20,20
1802 54 Kajetán Wiczikowský

Staré Brno Mariana Modestinová

Staré Brno 8,8
1802 54 Simon Gratz

Staré Brno Tereza Kretzmerová vdova
Staré Brno 48
1802 54 Jan Pospíšil

Staré Brno Barbora Reitzová

Staré Brno 9,9
1802 54 Ondřej Lewetz

Staré Brno Barbora Rudolfová

Staré Brno 80,4
1802 54 Vincenc Fuchs

Staré Brno Alžběta Machová

Staré Brno 31,31
1802 54 Václav Potočný

Staré Brno Vincencie Richterová

Staré Brno 5,5
1802 54 Matěj Wiesner

Staré Brno Alžběta Mullerová vdova
Staré Brno 74,74
1802 54 Martin Hradecký

Staré Brno Anna Vališová

Staré Brno 7,3
1802 55 Petr Schmid

Staré Brno Anna Schreuerová

Staré Brno 67,67
1802 55 Bernard Miller, voják

Staré Brno Anna Neubaurová

Staré Brno 67,28
1802 55 Jan Lehr

Staré Brno Anna Tunklová

Staré Brno 6,4
1803 55 Josef Heeger

Staré Brno Anna Marie Tichá

Staré Brno 33,19
1803 55 Jan Strupek

Staré Brno Anna Urbancová

Staré Brno 6,14
1803 55 Karel Uthein

Staré Brno Kajetána Hauschildová

Staré Brno 27,27
1803 55 Jindřich Richter

Brno Kateřina Wehnová von Lilienfeld

Staré Brno 31
1803 55 František Kocián vdovec
Mělčany Judita Janzurová vdova
Staré Brno 19,97
1803 55 Jan Krwitsch

Staré Brno Walburga Frischová vdova
Staré Brno 5
1803 56 Jan Dreess

Brno Anna Parnassová

Staré Brno 448,10
1803 56 Tobiáš Haas

Staré Brno Alžběta Dománková

Staré Brno 29,29
1803 56 Josef Steidler

Staré Brno Magdalena Bonová

Staré Brno 6,6
1803 56 František Eder vdovec
Staré Brno Antonie Schrollová

Staré Brno 49,24
1803 56 Ludvík Blondieu

Grandgueri, Niederlanden Eva Kuralesková (Koralesková)

War Chan, Polen 250,89
1803 56 Jan Logatt vdovec
Staré Brno Mariana Tesařová

Staré Brno 88,90
1803 56 Jan Kristián Poser (Boser)
Jan Kristián Waita, Sachsen Anna Marie Skridlová
František Turna, Maďarsko 66,66
1803 56 Josef Polák

Staré Brno Růžena Kurová

Staré Brno 80,80
1803 56 Josef Schwarz vdovec
Staré Brno Lucie Doležalová vdova
Staré Brno 60,78
1803 56 František Reschenknetter

Staré Brno Josefa Kranzlová

Staré Brno 2,2
1803 57 Jan Baptista Lantori

Brno Kateřina Pfeiferová

Staré Brno 497,82
1803 57 Ignác Vochwes

Staré Brno Tereza Brockschová

Staré Brno 3,5
1803 57 Josef Reisinger

Staré Brno Klára Ungerová

Staré Brno 108,108
1803 57 Josef Kolbinger vdovec
Staré Brno Aloisie Bergmanová

Staré Brno 14,90
1803 57 František Kheil

Staré Brno Anna Leewová

Staré Brno 6,31
1803 57 Klement Schuster vdovec
Staré Brno Anna Schachlová

Staré Brno 20,7
1803 57 Josef Sigmund vdovec
Staré Brno Magdalena Hulová vdova
Staré Brno 40,40
1803 57 Josef Klein, voják

Staré Brno Františka Lesková vdova
Staré Brno 105,24
1803 57 Matěj Peltz vdovec
Staré Brno Mariana Scharoschanská

Staré Brno 19,19
1803 57 Filip Jager

Staré Brno Růžena Rabická vdova
Staré Brno 5,74
1803 57 Jan Karas vdovec
Staré Brno Kateřina Malá (?)

Staré Brno 33,69
1803 57 Jan Schoffer

Staré Brno Anna Riggerová vdova
Staré Brno 28,28
1803 58 Antonín Matlinger, voják

Brno Antonie Telingerová vdova
Staré Brno 6,11
1803 58 František Sreček

Staré Brno Tereza Brichtová

Staré Brno 105,105
1803 58 Antonín Miller, voják

Staré Brno Růžena Urbanová

Staré Brno 21,21
1803 58 Simon Gawinek

Staré Brno Růžena Keelnerová

Staré Brno 47,61
1803 58 Jan Siegel

Staré Brno Růžena Lausová

Staré Brno 28,28
1803 58 František Seeberger

Staré Brno Apolena Dokonalová (?)

Staré Brno 89,27
1803 58 Josef Wenzel

Brno Anna Zenzingerová (?)

Staré Brno 498,6
1803 58 František Richter

Staré Brno Viktorie Křižanová

Staré Brno 3,3
1803 58 Ondřej Hulčák (Hubčák ?), voják

Brno Mariana Stejskalová vdova
Staré Brno 103
1803 58 Antonín Hornisch vdovec
Staré Brno Barbora Feilenbeková vdova
Staré Brno 10,10
1803 58 Jan Lerch

Staré Brno Alžběta Schindlerová

Staré Brno 13,13
1803 59 Martin Ostřihanský, voják

Staré Brno Klára Schindlerová

Staré Brno 50,4
1803 59 Josef Nejedlý, voják

Vracov (?) Anna Krephová

Staré Brno 8,81
1803 59 Simon Prozinský

Staré Brno Josefa Busková

Staré Brno 76,76
1803 59 Cyril Kvasnička (?)

Staré Brno Tekla Poltzová

Staré Brno 23,24
1803 59 Jan Nielhiebel, voják

Brno Kateřina Kreisslová

Staré Brno 494,9
1803 59 Josef Petrák, voják

Brno Veronika Polášková

Staré Brno 494,106
1803 59 Mikuláš Rubínovský, voják

Brno Tereza Suchá

Staré Brno 100
1803 59 Pavel Slavík, voják

Krumlov v Č. Tereza Matoušková

Staré Brno 12
1803 59 Karel Hochsmann, voják

Brno Kateřina Mitschková

Staré Brno 8
1804 60 Matěj Peltz vdovec
Staré Brno Anna Bergmannová

Staré Brno 19,14
1804 60 Jan Langer vdovec
Staré Brno Veronika Nisein (?) vdova
Staré Brno 41,28
1804 60 Leopold Fidler

Staré Brno Antonie Růžičková

Staré Brno 53,4
1804 60 Jakub Dřímal vdovec
Brno Kateřina Neugebauerová vdova
Staré Brno 14
1804 60 Antonín Tork

Staré Brno Kristýna Pátková

Staré Brno 17,17
1804 60 Jan Gottfried Traugott, mlynář

Staré Brno Tekla Novotná

Staré Brno 47,47
1804 60 František Ryšavý

Nebovidy Jana Wileková vdova
Staré Brno 29,16
1804 60 Josef Stieglitz

Kaplice Tereza Walleková

Staré Brno 61,58
1804 60 Jakub Pilan

Staré Brno Viktorie Horaná

Staré Brno 37,37
1804 60 Jan Schmied vdovec
Staré Brno Anna Nebusová (?) vdova
Staré Brno 6,24
1804 60 Florián Teimer

Staré Brno Barbora Tillová

Staré Brno 14,18
1804 61 Ignác Purkart

Staré Brno Františka Pirtitschková (?)

Staré Brno 117,21
1804 61 Bedřich Leonhard

Staré Brno Eleonora Wilfingerová

Staré Brno 66,106
1804 61 Martin Errest, voják

Brno Barbora Machotová

Staré Brno 494,10
1804 61 Jan Bendel, voják

Brno Jana Tiefová

Staré Brno 5,72
1804 61 Damián Gangovský

Staré Brno Nepomucena Brillová

Staré Brno 10,10
1804 61 Vincenc Boutuček, mlynář

Lomnice Alžběta Soškolová

Staré Brno 13,78
1804 61 Josef Lubich

Staré Brno Veronika Bílá

Staré Brno 97,3
1804 61 Jan Vorlička

Staré Brno Růžena Schlingkheperová

Staré Brno 48,92
1804 61 Felix Michel, voják

Brno Tereza Schoradková

Staré Brno 300,78
1804 61 Kryštof Elbkr

Staré Brno Anna Reichmannová

Staré Brno 1,20
1804 61 Antonín Abrahamschek vdovec
Brno Antonie Ottendorferová

Staré Brno 159,28
1804 62 Jan Kornhober vdovec
Staré Brno Kateřina Zaruberová

Staré Brno 85,6
1804 62 Václav Lider

Staré Brno Anna Rochovanská vdova
Staré Brno 80,80
1804 62 Jan Slavík vdovec
Staré Brno Juliana Fuchsová vdova
Staré Brno 1,1
1804 62 Albert Polák

Staré Brno Růžena Černá

Staré Brno 108,108
1804 62 Maxmilián Schopský

Staré Brno Alžběta Kotschin

Staré Brno 41,41
1804 62 Antonín Rosenmayer

Staré Brno Antonie Hájková

Staré Brno 4,4
1804 62 Kristián Pfeifer

Staré Brno Tereza Kubáčová vdova
Staré Brno 21,21
1804 62 Jan Mayer vdovec
Staré Brno Kateřina Votavová

Staré Brno 78,89
1804 62 Antonín Krauss, voják

Staré Brno Antonie Kaislerová

Staré Brno 500,87
1804 62 Jan Loibl

Staré Brno Františka Stiebarová

Staré Brno 3,24
1805 63 Vavřinec Kopler

Staré Brno Magdalena Bergmannová

Staré Brno 14,14
1805 63 Josef Řehák

Staré Brno Františka Otávková

Staré Brno 52,52
1805 63 František Patanitzk (?), voják vdovec
Brno Josefa Pandulová

Staré Brno 343,31
1805 63 Jan Vašek

Staré Brno Františka Katzlerová

Staré Brno 7,4
1805 63 Jakub Kuhn

Staré Brno Anna Marie Wilfengerová

Staré Brno 106,106
1805 63 Martin Galla

Staré Brno Anna Julínková (Jelínková)

Staré Brno 5,37
1805 63 Petr Hippert

Staré Brno Růžena Selníková

Staré Brno 82,82
1805 63 Ondřej Egelhoffer

Staré Brno Anna Taudová

Staré Brno 39,35
1805 63 Josef Schindler

Staré Brno Josefa Pauswangová

Staré Brno 15,21
1805 63 Jan Hejkovský

Staré Brno Josefa Wirtingerová

Staré Brno 17,87
1805 63 Josef Mužátko

Staré Brno Apolena Bartošová

Staré Brno 102,102
1805 63 Pavel Nesrovnal, voják

Brno Františka Fialová

Staré Brno 494,12
1805 64 Karel Brendl vdovec
Staré Brno Anna Lederová

Staré Brno 86,86
1805 64 Petr Kunzel

Brno Anna Horáčková

Staré Brno 124,20
1805 64 Josef Marek, mlynář

Staré Brno Antonie Schonelová

Staré Brno 13,13
1805 64 Josef Urban

Staré Brno Anna Franková (?)

Staré Brno 19,22
1805 64 Josef Poltzer

Staré Brno Barbora Spanielová neb Preisová

Staré Brno 11,4
1805 64 Jan Herman

Staré Brno Františka Withová

Staré Brno 18,18
1805 64 Josef Černohorský vdovec
Střelice Barbora Kučerová

Staré Brno 96,12
1805 64 Bartoloměj Slušný

Staré Brno Zuzana Kremerová vdova
Staré Brno 87,87
1805 64 Jan Konig

Staré Brno Regina Nitschová vdova
Staré Brno 16,16
1805 64 Filip Egelhoffer vdovec
Staré Brno Alžběta Doležalová

Staré Brno 39,39
1805 64 Vincenc Wochwes (?)

Staré Brno Jana Gutová

Staré Brno 3,3
1805 64 Vilém Koppas

Brno Antonie Goldmannová vdova
Staré Brno 90,82
1805 64 Jiří Kaiser

Staré Brno Barbora Skupinová

Staré Brno 2,2
1805 64 Josef Jarolím

Staré Brno Antonie Witschalová

Staré Brno 48,44
1805 65 František Bieták

Staré Brno Františka Tischlitzová

Staré Brno 39,4
1805 65 Ondřej Dokonal

Staré Brno Josefa Schwarzbachová

Staré Brno 27,8
1805 65 František Trávníček

Staré Brno Růžena Kraulová

Staré Brno 23,105
1805 65 Jakub Neckář vdovec
Staré Brno Kateřina Beyerová

Staré Brno 37,30
1805 65 Jiří Jetonský vdovec
Brno-Trnitá Anna Kociánová vdova
Staré Brno 17,11
1805 65 Jakub Winterer vdovec
Brno Kateřina Fialová vdova
Staré Brno 125,25
1805 65 František Powel

Staré Brno Kateřina Konigová

Staré Brno 13,13
1805 65 Viktorín Jelínek

Staré Brno Apolena Sperlicková vdova
Staré Brno 27,27
1805 65 Ludvík Dussen

Staré Brno Tereza Hellnigerová

Staré Brno 86,86
1806 65 Jan Heermann vdovec
Staré Brno Anna Kladeková

Staré Brno 38,38
1806 65 Václav Seiche

Staré Brno Barbora Sieglová

Staré Brno 141,7
1806 65 Antonín Jelínek

Staré Brno Josefa Gallová

Ostrovačice 1,8
1806 66 Karel Reutter

Staré Brno Josefa Reibinitzová

Staré Brno 96,96
1806 66 Karel Fiala

Staré Brno Veronika Henessová

Staré Brno 72,72
1806 66 Ignác Gottwald

Staré Brno Františka Reischmanová

Staré Brno 85,11
1806 66 Josef Gutler

Staré Brno Marie Naxnerová

Staré Brno 41
1806 66 Rochus Petoner

Staré Brno Růžena Kafingerová

Staré Brno 22,22
1806 66 Josef Winkler

Staré Brno Kateřina Staňková

Staré Brno 7,7
1806 66 Karel Neumauer

Staré Brno Josefa Probstová vdova
Staré Brno 105,16
1806 66 František Hehl vdovec
Staré Brno Mariana Buřinská

Staré Brno 92,92
1806 66 František Fiedler

Staré Brno Anna Mikšová

Staré Brno 21,41
1806 66 Jiří Brell

Staré Brno Anna Polková vdova
Staré Brno 76,76
1806 66 Jakub Thaller

Staré Brno Barbora Friedrichová

Staré Brno 39,21
1806 66 Jan Kryštof Puchner

Staré Brno Jana Kreinerová vdova
Staré Brno 9,9
1806 67 Valentýn Helpig

Staré Brno Kateřina Sibertová vdova
Staré Brno 94
1806 67 Antonín Pelikán vdovec
Staré Brno Barbora Oplotová vdova
Staré Brno 12
1806 67 Ignác Muck

Staré Brno Kateřina Wandlová

Staré Brno 17,7
1806 67 Josef Zelinka

Staré Brno Tereza Poblová

Staré Brno 92,92
1806 67 Martin Winkler, voják

Brno Apolena Freyenová vdova
Staré Brno 22
1806 67 Karel Bilík

Staré Brno Mariana Zalevská (?)

Staré Brno 10,10
1806 67 Karel Noll

Staré Brno Josefa Rostantzková

Staré Brno 27,27
1806 67 Dominik Krusch vdovec
Brno Barbora Bucherová vdova
Staré Brno 494,94
1806 67 Bernard Zarda (Carda ?) vdovec
Staré Brno Barbora Kautná

Staré Brno 152,15
1806 67 Josef Čermák, mlynář

Brno Mariana Procházková vdova
Staré Brno 490,58
1806 67 Ondřej Jakenu

Staré Brno Kateřina Nováková

Staré Brno 80,80
1806 67 Kryštof Krastný

Staré Brno Marie Vacková

Staré Brno 57,57
1806 68 Valentýn Wutschel

Staré Brno Josefa Kořínková

Staré Brno 70,70
1806 68 Ignác Zillich vdovec
Staré Brno Barbora Bamberská

Staré Brno 72,72
1806 68 Tomáš Popelka

Staré Brno Anna Bullerová

Staré Brno 3,3
1807 68 Ludvík Zenzinger vdovec
Staré Brno Kateřina Hartmanová vdova
Staré Brno 92,38
1807 68 Matěj Abt

Staré Brno Kateřina Mlynářová

Staré Brno 4,3
1807 68 Felix Noga

Staré Brno Barbora Galldofová

Staré Brno 54,54
1807 68 Bartoloměj Potomský vdovec
Staré Brno Anna Kurová

Staré Brno 67,67
1807 68 František Cziakowský

Brno Anna Farchtgottová

Staré Brno 219,3
1807 68 Josef Stenzl, voják

Olomouc Kateřina Khunová (?) vdova
Staré Brno 9
1807 68 Jan Insl (?)

Purlitz Josefa Mullerová

Staré Brno 9,39
1807 68 Antonín Gottwald vdovec
Staré Brno Mariana Perlitzká

Staré Brno 12,12
1807 69 Josef Krbálek

Staré Brno Dorota Škodová

Staré Brno 107,107
1807 69 Emericus Kiesswetter

Staré Brno Antonie Breithutová

Staré Brno 133,16
1807 69 Jiří Holič

Staré Brno Barbora Naxerová

Staré Brno 90,90
1807 69 Tomáš Tejkal

Brno Františka Poppová

Staré Brno 284,94
1807 69 Antonín František Haberland

Brno-Zábrdovice Klára Olphie (?)

Staré Brno 40,3
1807 69 Antonín Schmid

Staré Brno Tereza Bohmová

Staré Brno 7,7
1807 69 Petr Huppert vdovec
Staré Brno Anna Thiergartnerová

Staré Brno 91,91
1807 69 František Stiplin

Staré Brno Tereza Gletzerová

Staré Brno 93,93
1807 69 Jan Jager

Staré Brno Anna Řídká vdova
Staré Brno 74,74
1807 69 Ondřej Jeřábek

Staré Brno Magdalena Suchá

Staré Brno 28,12
1807 69 Josef Svoboda

Staré Brno Růžena Dohnalová

Staré Brno 14,14
1807 69 Michal Reindl vdovec
Staré Brno Františka Gluklichová

Staré Brno 24,24
1807 70 Jan Greger

Staré Brno Anna Popelková vdova
Staré Brno 66,3
1807 70 Matěj Hauschka

Staré Brno Anna Dokonalová

Staré Brno 27,27
1807 70 František Scholler

Staré Brno Antonie Dokonalová

Staré Brno 27,27
1807 70 Antonín Apel

Staré Brno Josefa Pitnerová

Staré Brno 11,84
1807 70 Kašpar Kalný

Staré Brno Helena Bohmová vdova
Staré Brno 6,6
1807 70 Valentýn Klokovský

Staré Brno Dorota Braunová

Staré Brno 47,47
1807 70 Josef Bergman

Staré Brno Anna Janžizká (?)

Staré Brno 12,13
1807 70 Alois Segenschmied

Staré Brno Josefa Mikšíčková

Staré Brno 87,59
1807 70 Michal Seeberger vdovec
Staré Brno Apolena Mayová

Staré Brno 50,100
1807 70 Jan Brakowetz

Staré Brno Anna Rukstrohová

Staré Brno 45,23
1807 70 Jan Němec

Brno Kateřina Nováková

Staré Brno 368,11
1807 70 Josef Vrchovecký

Staré Brno Alžběta Jílková

Staré Brno 6,6
1807 71 Jan Vokřál

Brno Františka Wisowská

Staré Brno 5
1807 71 Josef Holas

Staré Brno Alžběta Kettenhofferová vdova
Staré Brno 5,41
1807 71 Josef Binert

Staré Brno Josefa Kandeková

Staré Brno 4,10
1807 71 Josef Stiller

Staré Brno Růžena Jiříková

Staré Brno 21,21
1807 71 Jan Engelman

Brno Mariana Wollenková

Staré Brno 533,9
1807 71 Josef Hoffmann

Staré Brno Vincencie Otáfková

Staré Brno 38,52
1807 71 František Křepinský

Staré Brno Kateřina Bobková

Staré Brno 7,1
1807 71 Kristián Libusch

Staré Brno Kateřina Tonnizerová (?) vdova
Staré Brno 100,100
1807 71 Jan Jakobek

Staré Brno Anna Kesberová

Staré Brno 77,77
1807 71 Antonín Tureček

Brno Barbora Niklasová

Staré Brno 109,89
1807 71 Ambrož Schmeiser

Staré Brno Klára Weirauchová

Staré Brno 41,41
1807 71 Jan Jindřich Kamloch

Brno Anna Gottwaldová

Staré Brno 34,5
1807 71 Josef Pohný vdovec
Staré Brno Josefa Melková vdova
Staré Brno 30,30
1807 72 Antonín Grumel

Brno Anna Růžičková vdova
Staré Brno 38
1807 72 Josef Brabec

Brno Františka Brunerová

Staré Brno 16,62
1808 72 Ignác Nerger

Staré Brno Alžběta Hoffmanová vdova
Staré Brno 21,21
1808 72 Jan Walter

Brno Kateřina Široká

Staré Brno 27,80
1808 72 Gabriel Maniek

Staré Brno Tereza Viskotová

Staré Brno 41,41
1808 72 Václav Schukal

Staré Brno Dorota Leopoldská

Staré Brno 97,97
1808 72 Jan Kolodiuw

Staré Brno Tereza Knitlová

Staré Brno 10,10
1808 72 Antonín Schwarz vdovec
Staré Brno Anna Englishová

Staré Brno 9,10
1808 72 Simon Freytag

Staré Brno Barbora Valecká

Staré Brno 50,101
1808 72 Antonín Vazal

Staré Brno Františka Weinerthová

Staré Brno 53,53
1808 73 Antonín Koralevský

Staré Brno Eva Prozovská

Staré Brno 89,85
1808 73 Karel Schultz

Brno Josefa Ekertová

Staré Brno 449,48
1808 73 František Havránek

Staré Brno Uršula Minářová

Staré Brno 30,30
1808 73 Jakub Stauder

Staré Brno Anežka Neymayerová

Staré Brno 9,30
1808 73 Karel Bedřich Besser

Brno Barbora Musiková

Staré Brno 10,7
1808 73 František Math

Staré Brno Kateřina Schottová

Staré Brno 5,4
1808 73 Václav Havlík

Brno Barbora Schwenková

Staré Brno 237,43
1808 73 Ondřej Sadek vdovec
Staré Brno Růžena Schachulová vdova
Staré Brno 80,80
1808 73 Vincenc Vrkal

Staré Brno Tereza Wiessingerová vdova
Staré Brno 41,8
1808 73 Kristián Bohumil Hoffmann

Staré Brno Klára Spilková

Staré Brno 1,1
1808 73 Antonín Bruckmann

Staré Brno Jana Kompretová

Staré Brno 40
1808 74 Havel Seidl (?)

Staré Brno Aloisie Kunzová

Staré Brno 100,69
1808 74 Jan Slonický

Staré Brno Františka Bečková (?)

Staré Brno 15,15
1808 74 Antonín Demkowitz

Staré Brno Petra Kobeschová

Staré Brno 10,10
1808 74 Jan Hronek

Staré Brno Kateřina Honischová vdova
Staré Brno 58,6
1808 74 Florián Wezina (Wyzina ?)

Staré Brno Anna Prokešová

Staré Brno 13,13
1808 74 Karel Klimeš

Brno Marie Proschovská

Staré Brno 22,85
1808 74 Pavel Redlický

Staré Brno Anna Sladovníková vdova
Staré Brno 18,18
1808 74 Jan Ritter

Přerov Anežka Koralecká

Staré Brno 27,89
1808 74 Vavřinec Bur vdovec
Staré Brno Anna Kleinová vdova
Staré Brno 9,107
1808 74 František Seitel

Staré Brno Josefa Sedláčková

Staré Brno 106,1
1808 75 Jan Zik

Staré Brno Kateřina Wutzová

Staré Brno 15,78
1808 75 František Wanke

Brno Kateřina Schenková

Staré Brno 316,2
1808 75 Antonín Sixt

Staré Brno Růžena Příhodová

Staré Brno 11,11
1808 75 Matěj Willert

Staré Brno Tereza Spazirerová vdova
Staré Brno 74,74
1808 75 Matěj Abt vdovec
Staré Brno Kateřina Svobodová vdova
Staré Brno 17,17
1808 75 Tomáš Sorochman

Staré Brno Kateřina Slepičková

Staré Brno 11,11
1808 75 Jan Heintz

Brno Tekla Petmarčíková

Staré Brno 492,21
1808 75 Jan Katscherek vdovec
Pohořelice Mariana Pieglerová

Staré Brno 107,8
1808 75 Leopold Sindl (?)

Staré Brno Aloisie Kohlbingerová vdova
Staré Brno 90,90
1808 75 Jan Mahsee

Staré Brno Anna Machatová

Staré Brno 36,8
1808 76 Petr Ducko vdovec
Staré Brno Barbora Muschke

Staré Brno 13,13
1808 76 Simon Krokosch

Staré Brno Alžběta Hirschová

Staré Brno 8,8
1808 76 Matěj Bednář

Staré Brno Tereza Kupicová

Staré Brno 28,28
1808 76 Bernard Pfaut vdovec
Staré Brno Alžběta Kleníková vdova
Staré Brno 109,78
1808 76 Daniel Stiedel

Brno Markéta Mutschková

Staré Brno 430,13
1808 76 Jan Ježek vdovec
Staré Brno Kateřina Novotná

Staré Brno 87,87
1808 76 Antonín Haman

Staré Brno Viktorie Pillanová vdova
Staré Brno 2,37
1809 76 Jan Lukeš, voják

Brno Mariana Dovalilová

Staré Brno 1
1809 76 Ferdinand Maader

Staré Brno Alžběta Kalossková vdova
Staré Brno 87,87
1809 76 Karel Borsák

Staré Brno Apolena Klassová

Staré Brno 4,4
1809 76 David Jakub Gallis

Staré Brno Tereza Promofská

Staré Brno 52,10
1809 77 Martin Pohořelík

Staré Brno Kateřina Skarolíková

Staré Brno 12,12
1809 77 Ludvík Kalb

Staré Brno Tekla Hanoldová

Staré Brno 6,6
1809 77 Josef Richter

Brno Anna Strutzerová

Staré Brno 273,11
1809 77 Jan Čáp

Staré Brno Anna Weinerová

Staré Brno 87,87
1809 77 Josef Till

Staré Brno Koleta Wolfová

Staré Brno 12,12
1809 77 Florián Tain

Staré Brno Mariana Honischová

Staré Brno 41,41
1809 77 Emanuel Bartiš

Staré Brno Anežka Hofnerová

Staré Brno 91,91
1809 77 Josef Macháček

Brno-Cejl Alžběta Kreutzová vdova
Brno-Cejl 49,49
1809 77 Ondřej Jirečka

Brno Eleonora Bareková

Staré Brno 45,30
1809 78 Josef Kantner vdovec
Staré Brno Barbora Tonnerová vdova
Staré Brno 18,22
1809 78 Antonín Všetička

Brno Anna Mullerová

Staré Brno 353,7
1809 78 František Fromisch vdovec
Staré Brno Anna Vlčková

Staré Brno 94,47
1809 78 Tomáš Lischek

Brno Cecílie Kvíčalová (Quitschalová ?)

Staré Brno 108,31
1809 78 Josef Unger vdovec
Staré Brno Jana Geigerová

Staré Brno 6,25
1809 78 Jiří Miecháček vdovec
Staré Brno Alžběta Bartošová

Staré Brno 24,24
1809 78 František Elbert (Schneider)

Staré Brno Tereza Suchánková

Staré Brno 76,76
1809 78 Josef Platz vdovec
Staré Brno Anna Roschnáková vdova
Staré Brno 87,89
1809 78 Jakub Geiger

Staré Brno Františka Batscheková

Staré Brno 43,43
1809 78 František Felgemauer

Staré Brno Kateřina Hornischová

Staré Brno 6,11
1809 78 Jan Koch

Staré Brno Anna Bretschneiderová vdova
Staré Brno 94,94
1810 79 Jakub Schenk vdovec
Staré Brno Mariana Stránská vdova
Staré Brno 10,10
1810 79 Jan Ribina

Staré Brno Zuzana Měšťanová

Staré Brno 24,23
1810 79 Kašpar Staněk

Staré Brno Aloisie Vašková

Staré Brno 7,7
1810 79 Antonín Piller

Staré Brno Mariana Sedmiuková

Staré Brno 7,4
1810 79 Kristián Libusch vdovec
Staré Brno Alžběta Egelhofferová vdova
Staré Brno 67,39
1810 79 Karel Sabatský

Staré Brno Barbora Tůmová

Staré Brno 94,94
1810 79 Vavřinec Heissig

Staré Brno Kateřina Panierová

Staré Brno 7,15
1810 79 Antonín Staněk vdovec
Staré Brno Apolena Kestnerová

Staré Brno 7,7
1810 79 Bartoloměj Endera

Staré Brno Kateřina Hornischová vdova
Staré Brno 105,105
1810 79 Florián Philipp

Staré Brno Alžběta Piková vdova
Staré Brno 94,94
1810 79 František Jiran

Staré Brno Anna Wetková

Staré Brno 11,11
1810 79 Matěj Ruber vdovec
Staré Brno Anna Kachlíková

Staré Brno 92,92
1810 80 František Gottwald

Staré Brno Tereza Wutzelová

Staré Brno 90,70
1810 80 Simon Schmid

Brno Anna Wallenová

Staré Brno 77
1810 80 Jiří Binel (?)

Staré Brno Františka Reidlová

Staré Brno 10,10
1810 80 Antonín Starke vdovec
Staré Brno Alžběta Schnirklová vdova
Staré Brno 17,17
1810 80 Michal Braun

Brno Klára Herfortová

Staré Brno 6,66
1810 80 Jan Hanák

Staré Brno Tekla Vavroušková

Staré Brno 76,76
1810 80 Antonín Sládek

Staré Brno Růžena Kočí

Staré Brno 41,41
1810 80 Jan Moller

Staré Brno Alžběta Potini (?) vdova
Staré Brno 1,1
1810 80 Josef Opluštil

Staré Brno Tereza Bergmannová

Staré Brno 12,85
1810 80 Václav Jakob vdovec
Staré Brno Anna Brandstetterová vdova
Staré Brno 1,86
1810 81 Josef Karmazín

Staré Brno Vincencie Hynková vdova
Staré Brno 66,66
1810 81 Ondřej Novák

Staré Brno Dorota Urbaschková

Staré Brno 53,53
1810 81 Jan Jerlich

Staré Brno Anna Zabrdotzká

Staré Brno 94,94
1810 81 Ignác Neugebauer

Staré Brno Tereza Meitnerová

Staré Brno 46,46
1810 81 František Walter

Staré Brno Anna Wanielová (?)

Staré Brno 1,1
1810 81 Karel Bílek vdovec
Staré Brno Anna Pešková

Staré Brno 10,10
1810 81 Josef Svoboda

Staré Brno Kristýna Brunnerová

Staré Brno 4,4
1810 81 Karel Siegel

Staré Brno Jana Hatscharová

Staré Brno 87,87
1810 81 František Klokotsch

Staré Brno Dorota Skokanová

Staré Brno 4,16
1810 81 Josef Hornisch

Staré Brno Josefa Czarschowská

Staré Brno 101,101
1810 81 Jan Maller

Staré Brno Kateřina Adámková

Staré Brno 11,11
1810 81 Leopold Stepky

Staré Brno Františka Lederová

Staré Brno 78,78
1810 81 Josef Lorenschitz

Staré Brno Viktorie Schmidová

Staré Brno 24,24
1810 81 Jan Siegmund vdovec
Staré Brno Alžběta Broschková

Staré Brno 22,31
1810 82 Petr Streit

Staré Brno Barbora Dvořáková

Staré Brno 75,57
1810 82 Antonín Berch

Staré Brno Kateřina Hrličková

Staré Brno 38,38
1810 82 Ondřej Mislík

Staré Brno Jana Svatonová vdova
Staré Brno 83,83
1810 82 Matěj Lippolt

Staré Brno Karolína Schneiderová vdova
Staré Brno 54,54
1810 82 Matěj Leitgeber

Staré Brno Zuzana Berková

Staré Brno 22,22
1810 82 Jan Juschczak

Staré Brno Tekla Strnisková

Staré Brno 81,81
1810 82 Michal Faut

Staré Brno Aloisie Svobodová

Staré Brno 73,73
1810 82 Kristián Rauch (?) vdovec
Staré Brno Anna Budilová vdova
Staré Brno 81,81
1810 82 Tadeáš Leibsieder

Staré Brno Jana Winklowská vdova
Staré Brno 11,11
1810 82 Jan Herman vdovec
Staré Brno Františka Pavlíková

Staré Brno 1,27
1810 82 Jan Mayer vdovec
Staré Brno Anna Welitzká vdova
Staré Brno 41,10
1810 82 Ferdinand Wosnak

Staré Brno Kateřina Weisnarová

Staré Brno 11,11
1810 82 Jakub Kukla

Staré Brno Anna Jenáčková

Staré Brno 11,11
1810 82 Vilém Bachmann

Staré Brno Josefa Kateřina Lowelová (?)

Staré Brno 105,21
1810 82 Václav Reisig

Staré Brno Alžběta Pultzová

Staré Brno 3,3
1810 83 Václav Čech

Staré Brno Petra Vanurová

Staré Brno 11,11
1810 83 Josef Schrott vdovec
Brno Alžběta Maxtisová

Staré Brno 429,48
1810 83 Antonín Hoyer

Staré Brno Barbora Frenzlová vdova
Staré Brno 21,21
1810 83 Václav Basche

Staré Brno Kateřina Philippová

Staré Brno 8,8
1810 83 Martin Kozák

Brno-Zábrdovice Růžena Schindlerová

Staré Brno 42,74
1811 83 Josef Wasserburger vdovec
Staré Brno Juliana Steerová

Staré Brno 64,64
1811 83 Kryštof Rebentisch vdovec
Staré Brno Mariana Procházková

Staré Brno 32,7
1811 83 František Sura

Staré Brno Kateřina Jadrná

Staré Brno 31,31
1811 83 Jan Millinger vdovec
Brno Josefa Patáková

Staré Brno 313,93
1811 83 Josef Kerschbaum vdovec
Knínice Barbora Hoflerová

Staré Brno 25,11
1811 83 Simon Schnizek

Staré Brno Alžběta Krausová vdova
Staré Brno 9,9
1811 83 Jan Račný

Staré Brno Antonie Lišková

Staré Brno 19,17
1811 84 Karel Strutzer

Staré Brno Tereza Rebellionová

Staré Brno 4,6
1811 84 Martin Kosůlek

Staré Brno Magdalena Jirsábková vdova
Staré Brno 6,6
1811 84 Jan Vavruška

Staré Brno Nepomucena Dohnalová

Staré Brno 94,94
1811 84 Jiří Hlaváč

Staré Brno Josefa Scholtzová vdova
Staré Brno 48,48
1811 84 Jakub Vetchý vdovec
Staré Brno Kateřina Hašková vdova
Staré Brno 11,45
1811 84 Ondřej Schmied

Brno-Nové Sady Alžběta Hofmannová vdova
Brno 55,4
1811 84 Jan Andree

Brno Růžena Czerschowská

Staré Brno 101
1811 84 Simon Kluka vdovec
Brno Marie Grullová

Staré Brno 37,10
1811 84 Alois Muller

Staré Brno Tereza Rebhonová

Staré Brno 10,87
1811 84 Ignác Řehák

Staré Brno Anna Gallová

Staré Brno 25,1
1811 84 Jiří Kress vdovec
Staré Brno Magdalena Schiflerová vdova
Staré Brno 17,17
1811 84 Ignác Vašíček

Staré Brno Anna Kočí

Staré Brno 87,41
1811 85 Filip Gut

Brno Josefa Steinerová

Staré Brno 78
1811 85 Josef Lanz

Staré Brno Anna Rosenbaumová

Staré Brno 79,79
1811 85 Jiří Bahr

Staré Brno Kateřina Wenzlová

Staré Brno 75,75
1811 85 Karel Kuhner

Brno Tereza Pirwetzová

Staré Brno 48,7
1811 85 František Klatzel

Staré Brno Marie Kibitzová

Staré Brno 94,94
1811 85 František Balatka

Staré Brno Barbora Zwiklová

Staré Brno 46,46
1811 85 František Vacek

Staré Brno Antonie Černíková

Staré Brno 17,17
1811 85 Jiří Pirner

Staré Brno Barbora Hegerová

Staré Brno 41,71
1811 85 Jakub Lachner

Staré Brno Anna Moschatková

Staré Brno 76
1811 85 Josef Krisch

Staré Brno Mariana Geblová

Staré Brno 106,106
1811 85 Antonín Tschupper

Staré Brno Jana Charvátová

Staré Brno 105,9
1811 86 Simon Vincenc

Staré Brno Alžběta Moranová (?)

Staré Brno 21,21
1811 86 Ferdinand Blažek

Staré Brno Jana Granerová (?)

Staré Brno 69,69
1811 86 Sebastián Rublecký vdovec
Staré Brno Alžběta Kovaříková

Staré Brno 21,21
1811 86 Václav Gerlich

Staré Brno Dorota Schindlerová

Staré Brno 41,41
1811 86 Jeroným Neděle

Staré Brno Josefa Kindlerová

Staré Brno 105,91
1811 86 Josef Stiff

Staré Brno Tereza Bachmeyerová

Staré Brno 45,45
1811 86 Alois Waczka

Staré Brno Karolína Suppová

Staré Brno 150,13
1811 86 Matěj Stránský

Staré Brno Růžena Kubišová

Staré Brno 10,10
1811 86 František Dokonal

Staré Brno Veronika Růžičková
Josef Pelhřimov 24,93
1811 86 František Zwach, mlynář

Brno-Cacovice Barbora Badrtová vdova
Staré Brno 10,10
1811 86 Jan Hanák

Staré Brno Anna Ladichová

Staré Brno 53,53
1811 86 Tomáš Jandl

Staré Brno Růžena Procházková

Staré Brno 15,15
1811 86 František Srnka, voják

Staré Brno Bibiana Stejskalová

Staré Brno 28,28
1811 86 Karel Fila, voják

Staré Brno Jana Dadáková

Staré Brno 4,4
1811 87 Ondřej Trautmann

Staré Brno Anna Valecká

Staré Brno 53,15
1811 87 Jan Jindřich Thille

Staré Brno Anna Hubáčková

Staré Brno 101,41
1811 87 Antonín Michel

Staré Brno Tereza Kuderová

Staré Brno 11,11
1811 87 Josef Molerius vdovec
Staré Brno Mariana Němcová vdova
Staré Brno 12,12
1811 87 Antonín Weikam

Staré Brno Františka Kothniková (?)

Staré Brno 11,11
1811 87 Antonín Jehli

Staré Brno Aloisie Sindlová (?) vdova
Staré Brno 90,90
1811 87 Václav Riess

Staré Brno Anna Ehrenbergerová vdova
Staré Brno 70,70
1811 87 Tobiáš Sepan

Staré Brno Růžena Konečná vdova
Staré Brno 97,97
1811 87 František Táborek

Staré Brno Anna Vondrášková

Staré Brno 9,9
1811 87 Josef Weber

Staré Brno Veronika Winkle (?) vdova
Staré Brno 50,50
1811 87 Josef Bernhardi

Staré Brno Antonie Steinerová

Staré Brno 1,1
1811 87 František Jesch vdovec
Staré Brno Alžběta Hoffmannová vdova
Staré Brno 111,111
1811 87 Jakub Hrůza

Staré Brno Anna Bachmeyerová

Staré Brno 45,45
1811 87 Karel Dlouhý

Staré Brno Apolena Rhusková

Staré Brno 23,23
1812 88 Mikuláš Sturm (?)

Staré Brno Jana Navrátilová vdova
Staré Brno 42,42
1812 88 Jakub Tunkel

Staré Brno Cecílie Brunnerová

Staré Brno 4,4
1812 88 Jan Jelínek

Staré Brno Alžběta Pánková vdova
Staré Brno 50,50
1812 88 František Ležák

Staré Brno Anna Straussová

Staré Brno 6,16
1812 88 František Becker

Staré Brno Františka Handschmannová

Staré Brno 17,4
1812 88 Daniel Sput vdovec
Staré Brno Františka Fickerová

Staré Brno 7,7
1812 88 Antonín Sedláček

Brno Alžběta Busková

Staré Brno 96,78
1812 88 Antonín Rohn

Staré Brno Kateřina Grausová

Staré Brno 27,27
1812 88 František Quirenz

Staré Brno Anna Willmeyerová

Staré Brno 88,88
1812 88 Jakub Koppel, voják

Brno Františka Holásková

Staré Brno 5
1812 88 František Bayer

Staré Brno Veronika Bernhartová vdova
Brno 1,302
1812 88 Josef Orlich vdovec
Staré Brno Ernestina Mrázková

Brno 1,302
1812 88 Jan Strientz

Staré Brno Dorota Reichmannová

Staré Brno 5,5
1812 88 Jan Kokal

Staré Brno Barbora Zilichová vdova
Staré Brno 12,68
1812 89 Martin Láník

Staré Brno Anna Jírová

Staré Brno 46,46
1812 89 Bartoloměj Geiger vdovec
Staré Brno Kateřina Raddová

Staré Brno 68,68
1812 89 Albert Zenker

Staré Brno Anna Wurzerová

Staré Brno 22,11
1812 89 Jan Nissis

Staré Brno Magdalena Zipperová vdova
Staré Brno 18,18
1812 89 Jan Scherad

Staré Brno Tereza Řezáková

Staré Brno 78,78
1813 89 Martin Lux

Staré Brno Kateřina Mullerová

Staré Brno 61,169
1813 89 Michal Wagner

Staré Brno Anna Bergmannová vdova
Staré Brno 16,16
1813 89 Jakub Willmeyer

Staré Brno Františka Heissigová

Staré Brno 22,88
1813 89 Karel Richter

Brno Josefa Willeková

Staré Brno 38,27
1813 89 Matěj Schmida

Staré Brno Barbora Michlová

Staré Brno 11,11
1813 90 Josef Ebenauer

Staré Brno Mariana Menzlová

Staré Brno 11,11
1813 90 František Schenkl

Staré Brno Alžběta Hrušková

Staré Brno 111,15
1813 90 Josef Heinrich

Staré Brno Antonie Wernerová

Staré Brno 110,110
1813 90 Michal Zulenský

Brno Kateřina Špačková

Staré Brno 40,41
1813 90 Petr Galla

Staré Brno Kateřina Jakobová

Staré Brno 2,2
1813 90 Josef Springel

Staré Brno Veronika Svobodová

Staré Brno 94,94
1813 90 Jakub Zidrich, voják

Staré Brno Vincencie Abzugová

Staré Brno 17,17
1813 90 František Zerd

Staré Brno Mariana Quardová

Staré Brno 16,16
1813 90 Ferdinand Pust

Staré Brno Růžena Minaschková

Staré Brno 17,17
1813 90 Michal Beutl

Staré Brno Viktorie Christová

Staré Brno 10,1
1813 91 Jan Suchý

Brno Anna Morin

Staré Brno 517,86
1813 91 František Baumann

Staré Brno Eva Mlčuchová

Staré Brno 81,81
1813 91 Daniel Schwarzbach

Staré Brno Kristýna Schulzová

Staré Brno 9,9
1813 91 Karel Bedřich Ehrfurt

Staré Brno Alžběta Kramerová

Staré Brno 101,17
1813 91 Albert Knittel

Staré Brno Anna Mullerová

Staré Brno 41,41
1813 91 Jeroným Bohm

Staré Brno Kateřina Miková vdova
Staré Brno 5,5
1813 91 Jakub Bartl

Raab, Maďarsko Anna Faukusová

Staré Brno 29
1813 91 Václav Novák (Nový)

Staré Brno Mariana Schellerová (Schedová)

Staré Brno 4,4
1813 91 Kašpar Koleschniský vdovec
Staré Brno Josefa Glaserová

Staré Brno 15,15
1813 91 Josef Brandl vdovec
Staré Brno Josefa Hegerová

Staré Brno 39,39
1813 91 Jan Walther vdovec
Staré Brno Anna Wegerová

Staré Brno 17,20
1814 92 František Riedel

Brno Alžběta Stiebarová

Staré Brno 124,24
1814 92 Alois Svoboda

Staré Brno Justýna Trappelová

Staré Brno 13,13
1814 92 Ludvík Hellwig vdovec
Staré Brno Helena Mattasová (?) vdova
Staré Brno 8,8
1814 92 Bernard Škorpík vdovec
Staré Brno Alžběta Schmiedová vdova
Staré Brno 41,41
1814 92 Antonín Karl

Staré Brno Františka Zimmerová

Staré Brno 95,95
1814 92 Jan Klotner vdovec
Staré Brno Tereza Dohnalová

Staré Brno 10,10
1814 92 Josef Rennwers vdovec
Staré Brno Anna Severová

Vyškov 35
1814 92 Jan Jiří Striens vdovec
Staré Brno Tereza Polzerová

Staré Brno 6,53
1814 92 František Pohořelík

Staré Brno Barbora Borovičková

Staré Brno 3,3
1814 93 Karel Nitsch

Staré Brno Jana Klimešová

Staré Brno 39,101
1814 93 Antonín Beker

Staré Brno Anna Černá

Staré Brno 13,13
1814 93 Martin Čeka vdovec
Staré Brno Růžena Kriegsauerová vdova
Staré Brno 21,20
1814 93 Václav Gesbera

Staré Brno Mariana Wichová

Staré Brno 8,8
1814 93 Leopold Pokorný

Staré Brno Tereza Buzáková

Staré Brno 56,33
1814 93 Matouš Willert vdovec
Staré Brno Anna Kirchnerová vdova
Staré Brno 88,88
1814 93 Osvald Weigel

Staré Brno Josefa Riedlová

Staré Brno 94,94
1814 93 Ondřej Beck

Staré Brno Mariana Uhlová (?)

Staré Brno 20,20
1814 93 Leopold Schonfeld

Staré Brno Kateřina Radecká

Staré Brno 105,105
1814 93 Ondřej Trautmann vdovec
Staré Brno Anna Ulbrichová

Staré Brno 3,3
1814 93 Bartoloměj Flehel

Staré Brno Kateřina Zakelová

Staré Brno 114,114
1814 93 Václav Holas vdovec
Staré Brno Tereza Kottolová

Staré Brno 5,5
1814 94 Jan Abs (?)

Staré Brno Cecílie Raddová
František Staré Brno 9,97
1814 94 Josef Solnický

Staré Brno Kateřina Sodková (??)

Brno-Křenová 7,51
1814 94 Jiří Lugner

Staré Brno Anna Suchá

Staré Brno 88,88
1814 94 Martin Nekovář

Staré Brno Anna Kreuzová

Staré Brno 30,30
1814 94 Josef Vavrin (?)

Staré Brno Anna Marinzová (?) vdova
Staré Brno 3,3
1814 94 Josef Bittman

Staré Brno Alžběta Ompelíková

Staré Brno 106,106
1814 94 Jan Pursch

Staré Brno Anna Procházková

Staré Brno 13,13
1814 94 Jan Philippi

Staré Brno Barbora Binkalová (?)

Staré Brno 9,10
1814 94 Jan Závišt (?)

Staré Brno Viktorie Brunnerová

Staré Brno 2,4
1814 94 Michal Špaček

Staré Brno Františka Findeisová vdova
Staré Brno 5,5
1814 94 Bedřich Goldbach

Brno-Cejl Jana Raabová

Staré Brno 8,15
1815 95 Tomáš Brudek

Staré Brno Anna Staňková

Staré Brno 8,8
1815 95 Jan Appel

Staré Brno Karolína Holasová

Staré Brno 112,5
1815 95 František Werner vdovec
Staré Brno Klára Poneschková vdova
Staré Brno 103,103
1815 95 Simon Kořinský

Staré Brno Tereza Stará

Staré Brno 22,22
1815 95 Jakub Schmidschlager

Staré Brno Anna Nováková

Staré Brno 6,6
1815 95 Petr Kombes

Staré Brno Kateřina Schmidtová

Staré Brno 105,105
1815 95 Jakub Dominik vdovec
Staré Brno Josefa Galná vdova
Staré Brno 4
1815 95 Matěj Lang

Staré Brno Tereza Bednaříková

Staré Brno 9,10
1815 95 Antonín Adam

Staré Brno Anna Rennwersová vdova
Staré Brno 136,136
1815 95 Emanuel Himmel

Staré Brno Tekla Stiebarová

Staré Brno 24,24
1815 95 Matěj Lewitschek

Staré Brno Anna Minaříková

Staré Brno 12,12
1815 95 František Svoboda

Staré Brno Františka Gottwaldová

Staré Brno 10,10
1815 95 Jan Logotte vdovec
Staré Brno Anna Schwarzerová vdova
Staré Brno 245,22
1815 95 Josef Fessel

Staré Brno Kateřina Leschnerová vdova
Staré Brno 28,28
1815 95 Matěj Tammele

Staré Brno Josefa Kubíčková

Staré Brno 8,8
1815 95 František Syndulka vdovec
Staré Brno Veronika Tomschová vdova
Staré Brno 17,17
1815 95 Jakub Bártl vdovec
Staré Brno Veronika Holečková

Staré Brno 6,6
1815 95 Albert Schultes

Brno Markéta Žaludková vdova
Staré Brno 97,32
1816 96 Řehoř Lojeník

Staré Brno Jana Fitzová

Staré Brno 14,14
1816 96 Václav Kutil

Staré Brno Františka Schleppová

Staré Brno 44,44
1816 96 Václav Svoboda vdovec
Staré Brno Apolena Juránková

Staré Brno 79,97
1816 96 Kašpar Pechal

Staré Brno Anna Balzárková

Staré Brno 10,10
1816 96 Kašpar Helbig
Ludvík Staré Brno Tekla Krakovcová
Ondřej Staré Brno 8,7
1816 96 František Wolf

Staré Brno Jana Procházková

Staré Brno 59,59
1816 96 Tomáš Šimek, voják

Brno Eleonora Moleriusová

Staré Brno 12
1816 96 František Poláček

Staré Brno Mariana Čepková vdova
Staré Brno 19,19
1816 96 Václav Hrdlička

Staré Brno Marie Hauptová

Staré Brno 50,50
1816 96 Josef Blažek

Staré Brno Anna Pillerová vdova
Staré Brno 81,81
1816 96 Bedřich Kryštof Feuerstock

Staré Brno Kateřina Vašková (?) vdova
Staré Brno 97,97
1816 96 Josef Steinbach

Staré Brno Apolena Seebergerová vdova
Staré Brno 3,3
1816 96 Vincenc Nejmilejší

Staré Brno Josefa Daňková

Staré Brno 12,12
1816 96 Václav Krugel

Staré Brno Tekla Pavelková

Staré Brno 102,15
1816 96 Pavel David vdovec
Staré Brno Mariana Stanzlová

Staré Brno 6,6
1816 96 František Sadil (Sadílek ?)

Staré Brno Mariana Pietová

Staré Brno 19,19
1816 96 Kristián Schnepf

Staré Brno Anna Rewolová vdova
Staré Brno 15,15
1816 96 Karel Křivánek

Staré Brno Tekla Gottwaldová
Jan Staré Brno 9,9
1816 96 Tomáš Kořínek

Staré Brno Klára Weissová
Jan Staré Brno 184,84
1816 96 František Dirle vdovec
Staré Brno Františka Wagnerová

Staré Brno 15,46
1816 96 František Sadil

Staré Brno Kateřina Borovičková

Staré Brno 91,91
1816 96 Josef Schiebel

Staré Brno Kateřina Pfaudová

Staré Brno 98,98
1816 96 Ondřej Kneslík vdovec
Staré Brno Růžena Šípková vdova
Staré Brno 18,14
1816 96 Pavel Schnerk

Staré Brno Kateřina Kolářová

Staré Brno 25,25
1816 97 Josef Sládek vdovec
Staré Brno Anna Biberlová

Staré Brno 96,96
1816 97 František Haas vdovec
Staré Brno Kateřina Šedá vdova
Staré Brno 25,25
1816 97 Bartoloměj Hrašan

Staré Brno Anna Grábková

Staré Brno 52,52
1816 97 Jan Vojnist

Brno Kateřina Benišová

Staré Brno 52,32
1816 97 Vojtěch Černý

Staré Brno Eleonora Mullerová vdova
Staré Brno 111,105
1816 97 Jiří Diakow

Staré Brno Františka Korábová

Staré Brno 21,21
1816 97 Ignác Burian

Staré Brno Apolena Daronová

Staré Brno 18,18
1816 97 Jan Grosskart

Staré Brno Zuzana Angerová

Staré Brno 3,3
1816 97 Josef Novach

Staré Brno Dorota Blewová vdova
Staré Brno 62,62
1816 97 Matěj Lukášek

Hodonín Tekla Schubertová

Staré Brno 87,21
1817 97 Vincenc Bukeš vdovec
Staré Brno Anna Karbašinová

Staré Brno 13,13
1817 97 Augustýn Horaný

Staré Brno Nepomucena Horaná
František Staré Brno 7,7
1817 97 Karel Hauser vdovec
Staré Brno Anna Brudková vdova
Staré Brno 21,21
1817 97 Josef Černohorský

Staré Brno Františka Volavková
Jan Staré Brno 24,24
1817 97 František Abzuch vdovec
Staré Brno Vincencie Glaserová

Staré Brno 16,13
1817 97 František Pešek

Staré Brno Tereza Braunová

Staré Brno 5
1817 97 Josef Langer

Staré Brno Viktorie Krátká vdova
Staré Brno 92,92
1817 97 Albert Kotek

Staré Brno Marie Stieberová

Staré Brno 50,50
1817 97 Benedikt Holecký

Staré Brno Tereza Jašová

Staré Brno 43,43
1817 97 Jakub Serbatky

Staré Brno Viktorie Bětáková

Staré Brno 10,10
1817 98 Filip von Lichtenthurm

Staré Brno Anna Seidelová vdova
Staré Brno 68,68
1817 98 Petr Krepel

Staré Brno Josefa Volánková

Staré Brno 18,8
1817 98 Josef Brenn
Josef Staré Brno Josefa Malíková

Staré Brno 94,94
1817 98 Jan Mareš

Staré Brno Kateřina Barolemová

Staré Brno 3,3
1817 98 František Muller, voják

Brno Anna Svobodová

Staré Brno 94
1817 98 Josef Frithum (?)

Staré Brno Anna Faltisová

Staré Brno 7,9
1817 98 Martin Till

Staré Brno Kateřina Treterová

Staré Brno 20,183
1817 98 Bernard Rotter

Staré Brno Františka Jungová

Staré Brno 11,11
1817 98 Vincenc Kuchler

Staré Brno Veronika Mullerová

Staré Brno 14,8
1817 98 Benedikt Bambošek, voják

Brno Anna Dlouhá

Staré Brno 33
1817 98 Antonín Novák

Staré Brno Alžběta Jánská

Staré Brno 43,43
1817 98 Augustýn Ticháček

Staré Brno Anna Neubauerová

Staré Brno 8,48
1817 98 Karel Pecker

Staré Brno Magdalena Rauchová

Staré Brno 22,22
1817 98 Jan Marek

Staré Brno Karolína Drechslerová

Staré Brno 110,110
1817 98 Antonín Fossl

Brno Tereza Apfeltová
Jan Staré Brno 76,110
1817 98 Jan Strejček

Staré Brno Kateřina Procházková

Staré Brno 42,42
1817 98 Adolf Hauser

Staré Brno Františka Huterová
Jan Staré Brno 18,18
1817 98 Jiří Jesbera

Staré Brno Anna Stýblová

Staré Brno 16,16
1817 98 Matouš Werner

Staré Brno Josefa Ketzová

Staré Brno 104,104
1817 98 Jan Beneš

Staré Brno Kateřina Hlináková (?)

Staré Brno 12,12
1817 98 Martin Sponfellner vdovec
Staré Brno Barbora Anderlová

Staré Brno 14,70
1817 98 Jan Dašovský

Staré Brno Kateřina Hájková

Staré Brno 15,15
1817 98 Ondřej Ostresy

Staré Brno Františka Nezmeškalová

Staré Brno 22,22
1817 99 Emanuel Eder

Telč Anna Rektoříková
Ignác Staré Brno 1,13
1817 99 Ferdinand Kozorek, voják

Brno Františka Janoušková

Staré Brno 60
1817 99 Dominik Hassler

Staré Brno Vincencie Mašnerová

Staré Brno 53,53
1817 99 Jan Legro

Staré Brno Anna Beckertová

Staré Brno 22,22
1818 99 František Stacha, voják

Brno-Žabovřesky Tereza Peningerová

Staré Brno 110
1818 99 Sebastián Knotek vdovec
Staré Brno Veronika Lauberthová

Staré Brno 23,23
1818 99 Jan Teichner

Staré Brno Antonie Hutterová vdova
Staré Brno 7,102
1818 99 František Weirauch

Staré Brno Barbora Beschornová

Staré Brno 9,9
1818 99 Antonín Pfeifer vdovec
Staré Brno Anna Krautschneiderová

Staré Brno 8,59
1818 99 František Blohon

Staré Brno Kateřina Schneiderová

Staré Brno 43,59
1818 99 Antonín Všetička vdovec
Brno Antonie Guttlerová
Antonín Staré Brno 188,7
1818 99 Fabián Halík

Staré Brno Antonie Šlechtová

Staré Brno 38,38
1818 99 Jan Truhan

Staré Brno Barbora Hlinková vdova
Staré Brno 98,98
1818 99 Simon Koller

Brno Tereza Jelínková

Staré Brno 6,21
1818 99 Jan Flamm

Staré Brno Tekla Prisslingerová

Staré Brno 42,6
1818 99 Ondřej Kostelecký vdovec
Brno-Cejl Anna Reintischová vdova
Staré Brno 60,42
1818 100 Jan Oswald

Staré Brno Josefa Kostelecká
Karel Staré Brno 42,42
1818 100 Jan Kryštof Haupt

Brno Antonie Hornišová
Melichar Staré Brno 199,53
1818 100 Jan Jandišovský

Brno Marie Anna Doskočilová

Staré Brno 106
1818 100 Josef Sláma

Staré Brno Růžena Martinová

Staré Brno 3,8
1818 100 Tomáš Herdy vdovec
Staré Brno Růžena Hájková vdova
Staré Brno 12,12
1818 100 Václav Jahelka

Staré Brno Josefa Šídlová
Josef Staré Brno 31,31
1819 100 Bernard Oesterreicher, výročí sňatku

Staré Brno Tereza Trappelová

Staré Brno
1819 100 Michal Falkner
Josef Staré Brno Františka Walterová vdova
Staré Brno 33,33
1819 100 Jan Čeršovský
Ignác Staré Brno Tereza Knižátková
Matěj Staré Brno 72,76
1819 100 František Kromichal vdovec
Staré Brno Anna Donátová
Jakub Staré Brno 10,10
1819 100 Josef Římal
Jakub Staré Brno Františka Molzová
Františka Staré Brno 107,107
1819 100 Josef Kratochvíl
Simon Knínice Josefa Ostresy
Antonín Bzenec 362,22
1819 101 Alois Wintersteiner

Hranice Anna Drechslerová
Ferdinand Staré Brno 37,110
1819 101 Jakub Stoffer vdovec
Staré Brno Eva Parková
František Vyškov 10,42
1819 101 Matěj Drtschka, voják

Brno Josefa Doležalová
Tomáš Vícenice 50
1819 101 Jan Goldner vdovec
Staré Brno Viktorie Hofferová vdova
Staré Brno 1,1
1819 101 Jan Podhorský
Ondřej Brno-Trnitá Vincencie Schubertová
Jan Staré Brno 37,21
1819 101 František Lehmann vdovec
Staré Brno Františka Procházková vdova
Staré Brno 42,42
1819 101 František Čukula
Simon Staré Brno Anna Schillerová
Jan Buchlovice 16,65
1819 101 František Schlosser

Staré Brno Barbora Kernová
Josef Staré Brno 31,31
1819 101 Karel Strniště
Václav Staré Brno Františka Grafová
Josef Staré Brno 74,74
1819 101 Simon Federov

Staré Brno Barbora Rambosková
Matouš Staré Brno 31,32
1819 101 Tomáš Hofbauer
Josef Staré Brno Anna Vykročilová
Jan Staré Brno 29,29
1819 101 Karel Břečka

Žďár Jana Jedličková
Jakub Staré Brno 36,81
1819 102 Jan Smodill

Brno Apolena Dvořáková vdova
Staré Brno 252,85
1819 102 Ondřej Dokonal vdovec
Staré Brno Alžběta Zvěřinová
Jiří Staré Brno 28,28
1820 102 Matouš Hassler
Jan Staré Brno Růžena Trávníčková vdova
Staré Brno 91,91
1820 102 Josef Fischer
Jan Baptista Vídeň Antonie Harryová vdova
Staré Brno 491,9
1820 102 Václav Malý vdovec
Staré Brno Růžena Růžičková
František Staré Brno 20,72
1820 102 Karel Klein

Staré Brno Veronika Kornothová
Kašpar Staré Brno 18,115
1820 102 Jakub Hurler
Josef Brno-Cejl Tereza Metzkerová
Sebastián Staré Brno 41,41
1820 102 Michal Greimel vdovec
Brno Alžběta Arnoldová vdova
Staré Brno 504,8
1820 102 Ignác Winkler
František Tišnov Anna Schrommová
Bohumír Staré Brno 41,41
1820 102 František Knotek
Sebastián Staré Brno Kateřina Sternová
František Staré Brno 23,107
1820 103 August Jindřich Appermann

Staré Brno Františka Koblížková
Jiří Trhová Kamenice 43,43
1820 103 Jan Loschek

Brno Anna Saletzká
Matěj Běstvina 197,88
1820 103 Josef Dušek
Jan Batelov Anna Mucková vdova
Staré Brno 88,88
1820 103 Ferdinand Eisenbrand

Wurzburg, Bavorsko Viktorie Lichtblauová
Barbora Domašov nad Bystřicí 10,10
1820 103 Jakub Hofdeml
Vincenc Brno Josefa Krischkerová
Josef Johannesberg, Slezsko 17,17
1820 103 Karel Scheidl
Josef Brno-Zábrdovice Barbora Steinerová
Ondřej Staré Brno 41,10
1820 103 Jan Schoffel
Jiří Staré Brno Antonie Sasková
Jan Staré Brno 46,60
1820 104 František Lehmann
Antonín Brno-Cejl Anežka Cigánková
Martin Drahotuše 50,6
1820 104 Adam Kufner
František Staré Brno Kateřina Karlová
Bartoloměj Staré Brno 12
1820 104 Josef Muller
Josef Staré Brno Barbora Foitcziková
Karel Latz 8,8
1820 104 František Schrimpl
Tomáš Lanškroun Anna Kleinová
František Brno 50,24
1821 104 Ignác Dimt
Jan Staré Brno Tereza Dreiseitelová
Matouš Slavkov (Kozlov) 4,4
1821 104 Alois Bičovský
František Chornice Anna Picková
Augustýn Brno 44,111
1821 105 Tomáš Knotek
Fabián Staré Brno Růžena Šabartová
František Staré Brno 3,71
1821 105 František Bindritsch vdovec Jiří Staré Brno Helena Breinová
František Popovice 73,21
1821 105 Vavřinec Schorn
František Pest Juliana Selvová
Matěj Staré Brno 32,32
1821 105 Antonín Marsch
Jan Luka nad Jihlavou Františka Wildová
Josef Kisch v Č. 92,92
1821 105 František Schuster
Josef Staré Brno Tereza Trtílková vdova
Staré Brno 113,113
1821 105 Michal Biedermann vdovec Jan Brno Mariana Plosková vdova
Staré Brno 256,21
1821 105 Tomáš Oesterreicher
Bernard Staré Brno Eleonora Graffenbergerová
Jan Staré Brno 106,43
1821 106 Alois Schwab
Bernard Hluchov Alžběta Abzugová
František Brno 17,17
1821 106 Jan Přesvinský
Jan Staré Brno Helena Vondrušková
Jakub Počátky 104,104
1821 106 František Černohořský vdovec František Staré Brno Tereza Svobodová
František Nové Město n. M. 24,24
1821 106 Josef Schaha
Martin Staré Brno Tereza Hausová
Václav Stařeč 5,5
1821 106 František Angel
Matěj Goldbergstadt Tereza Tunkelová
Josef Staré Brno 4,4
1821 106 David August Schneider
Kristián Bohumír Stotteritz, Sasko Antonie Knižátková
Matěj Brno 17,76
1821 107 Antonín Vávra
František Brno-Trnitá Anna Procházková
Jakub Staré Brno 36,64
1821 107 Bernard Erb vdovec Josef Staré Brno Zuzana Marešová
František Dašice 3,3
1821 107 Antonín Mika
Josef Staré Brno Anna Granitzerová
Kašpar Staré Brno 96,17
1821 107 Matěj Filhaber
Matěj Staré Brno Tereza Sludtová
Jiří Staré Brno 70,70
1821 107 Ondřej Jeřábek
Jan Staré Brno Tereza Macháčková
František Staré Brno 71,71
1821 107 Leopold Kellner
Leopold Staré Brno Dorota Nováková
František Staré Brno 3,7
1822 108 Antonín Prieger
Antonín Staré Brno Anna Wolfová
František Staré Brno 44,44
1822 108 Jan Ulbrich
Karel Staré Brno Anna Benešová vdova Jan Staré Brno 94,94
1822 108 Antonín Fuchs
Jiří Brno-Komárov Anna Růžena Fuhrerová
Filip Staré Brno 15,53
1822 108 Josef Fuhrer
Filip Staré Brno Barbora Kleinová
František Staré Brno 53,43
1822 108 Jan Tadeáš Waldsperger
Simon Tadeáš Radstadt, Rakousko Kateřina Libichová
Kateřina Brno 5,5
1822 109 Antonín Fink
Jan Staré Brno Anna Holomá
Tomáš Jemnice 33,33
1822 109 Jakub Marek
Josef Staré Brno Dorota Klokovská vdova Valentýn Staré Brno 52,52
1822 109 Jan Pelikán
Jan Třebíč Anna Schneiderová
František Staré Brno 80,59
1822 109 František Tkaný
Martin Staré Brno Františka Mannsfeldová
Simon Staré Brno 64,14
1822 109 Vavřinec Kraus
Ondřej Staré Brno Antonie Kutzerová
Josef Staré Brno 3,3
1822 109 Josef Lang
Florián Staré Brno Veronika Fischerová
Václav Staré Brno 104,104
1822 109 Jakub Bauer
Jiří Staré Brno Emerenciána Kratochvílová
Jan Staré Brno 24,24
1822 109 Bernard Ohrábka
Václav Staré Brno Anna Wadrichová
Severius Staré Brno 52,102
1822 110 Kristián Hahn
Jindřich Staré Brno Kateřina Birková
Jiří Staré Brno 6,6
1822 110 Vojtěch Ranger
Antonín Brno-Trnitá Karolína Franková
Jakub Staré Brno 32,21
1822 110 Tomáš Reichel
Matěj Staré Brno Tereza Christová
Antonín Staré Brno 96,96
1822 110 Jan Menšík
Václav Staré Brno Josefa Kotzmannová
Jakub Staré Brno 92,92
1822 110 Josef Pohl vdovec Adam Staré Brno Monika Šilhánková
Kateřina Vatín 24,24
1822 110 Tomáš Schaumann
Martin Staré Brno Františka Adamová
Jan Staré Brno 31,92
1822 110 Václav Zinnburg
Václav Staré Brno Barbora Vondrášková
Jiří Staré Brno 85,10
1822 111 Ignác Bártík
Matěj Staré Brno Amálie Apfeldová
Jan Brno 110,110
1822 111 Vilém Wildhak
Jan Stuttgart Anna Muchová
František Tišnov 74,106
1822 111 František Vavřín vdovec Ignác Česká Třebová Mariana Hniličková
Jan Měnín 3,3
1822 111 Josef Dobl vdovec Michal Horn, Rakousko Anna Kabelková
Jan Staré Brno 239,2
1822 111 Isidor Vollhammer
František Zábřeh Nepomucena Krápková
Jan Velké Němčice 30,30
1822 111 Valentýn Till
Martin Brno Jana Forschtová
František Pelhřimov 20,6
1823 112 Josef Černovský
František Staré Brno Helena Stříteská
Jan Garnitz 8,8
1823 112 František Beres vdovec Martin Kirchzell Anna Vítková
Kateřina Brno 1,30
1823 112 Ignác Kristián Martiny
Prokop Polička Jana Bartoková
Kateřina Brno 8,8
1823 112 Jindřich Ehrfurth
Jan Staré Brno Anna Malá
Jiří Brno-Zábrdovice 14,14
1823 112 Jan Kanestrin
Mikuláš Borgo, Tyroly Petra Hájková
Ignác Měřín 1,22
1823 112 Jan Axmann
Josef Ullersdorf Jana Nepomucena Rosenbergová
Anna Marie Staré Brno 50,107
1823 113 Jan Kryštof Buchner vdovec Kašpar Staré Brno Josefa Magerová (Majerová ?)
Pavel Staré Brno 10,10
1823 113 František Charusa
Matěj Staré Brno Růžena Drápalová
Matouš Staré Brno 8,8
1823 113 Benedikt Edele
Emanuel Owingen Magdalena Reiterová vdova František Staré Brno 101,101
1823 113 Ondřej Bucherle
Josef Staré Brno Tereza Gamperlová
Jan Jiří Staré Brno 6,6
1823 113 Ignác Verbický
Ignác Staré Brno Barbora Bartůnková
Martin Staré Brno 160,2
1823 113 Antonín Kvapil, voják
Jiří Staré Brno Filipína Kontzetová
Václav Tišnov 94,43
1823 114 Daniel Schwarzbach vdovec František Staré Brno Eleonora Nentwichová
František Staré Brno 9,53
1823 114 František Procházka vdovec Tomáš Staré Brno Růžena Malá vdova Václav Staré Brno 131,10
1823 114 František Walter vdovec Bernard Staré Brno Apolena Hublová
Antonín Staré Brno 1,51
1824 114 Kristián Bedřich Krotsch
Kristián Bedřich Staré Brno Karolína Mildnerová (Wagnerová), schovanka
Jan Bohumil Frankfurt nad Odrou 3,3
1824 114 Matěj Daněk
Pavel Staré Brno Anna Schwanzarová
Václav Staré Brno 115,115
1824 114 Josef Habera
Jan Brno Petra Teichnerová
František Staré Brno 197,20
1824 115 Josef Jan Burner vdovec Antonín Staré Brno Anna Kletzková
Barbora Veverská Bítýška 91,122
1824 115 Jan Nepomuk Svoboda
Josef Staré Brno Žofie Antonie Bruckenthalová, sirotek

Staré Brno 3,3
1824 115 Jiří Birk vdovec Tadeáš Staré Brno Magdalena Pittnerová vdova František Staré Brno 6,18
1824 115 Antonín Jehly vdovec Kristián Jusbruck Josefa Bergmannová
František Staré Brno 90,90
1824 115 Jan Schmied
Martin Medlov Anna Heinzová
Antonín Staré Brno 57,14
1824 116 Josef Hermann
Jindřich Staré Brno Aloisie Tautová
Jan Staré Brno 3,9
1824 116 Bernard Rotter vdovec František Staré Brno Josefa Kopečková vdova Dominik Staré Brno 11,7
1824 116 Kašpar Kholer
Jan Staré Brno Anna Ergensová
Mikuláš Staré Brno 60,87
1824 116 Jan Stohwasser
Jan Brno Josefa Schaferová
Michal Staré Brno 346,39
1824 116 Jiří Hausgenoss vdovec Jan Jiří Staré Brno Alžběta Skarolíková
Josef Staré Brno 68,13
1824 117 Jan Vondrášek
Jan Manětín Apolena Teichnerová
František Drnovice 20,20
1824 117 Florián Demko
Josef Staré Brno Tereza Flemischová
František Staré Brno 29,29
1824 117 Jan Doležal
Jan Staré Brno Kateřina Neckářová
Jakub Staré Brno 38,31
1824 117 Jan Kunze
František Staré Brno Matylda Schmidschlagerová vdova Václav Staré Brno 19,19
1824 117 Václav Novotný
Josef Zásmuky Helena Wutzelová
Kašpar Brno 84,84
1824 117 Matěj Kraus
Jakub Staré Brno Tereza Charusová
Martin Staré Brno 11,11
1824 118 Antonín Steiner
Žofie Staré Brno Růžena Martinovská
František Staré Brno 6,11
1824 118 Jakub Hruška
Jakub Staré Brno Jana Bulantová
Tomáš Židlochovice 38,38
1824 118 Martin Domann
Karel Staré Brno Marie Fischerová
Jiří Hradec Králové 55,2
1825 118 Josef Kaiser
Michal Staré Brno Vincencie Schnopfová
Augustýn Staré Brno 86,86
1825 118 Karel Pastorowich
Filip Staré Brno Františka Mezenská
Antonie Náměšť 4,4
1825 118 Antonín Muller
Václav Šaratice Marie Anna Novotná
Matouš Svojkovice 169,169
1825 119 František Stoklasa
Jan Staré Brno Tekla Reiterová
Josef Staré Brno 44,44
1825 119 Josef Kartala
Jan Brno Anna Pokorná
Jan Staré Brno 477,96
1825 119 Josef Staffenberger vdovec Jan Staré Brno Barbora Kratzmannová vdova Jan Staré Brno 9,48
1825 119 Jakub Kustner
Jan Staré Brno Tereza Jungová
Michal Králíky 93,93
1825 119 Jan Walter vdovec Bohumír Brno Marie Anna Šlechtová
Ondřej Moravské Budějovice 114
1825 120 Kristián Schotzle
Jiří Staré Brno Tereza Buhrová
Vavřinec Staré Brno 16,75
1825 120 Josef Šálek vdovec Martin Butschein Marie Anna von Infeld
Jan Staré Brno 32,2
1825 120 Jan Graff
Jiří Walendorf, Sasko Tereza Maixnerová
Jiří Staré Brno 4,4
1825 120 Jan Heinrich vdovec Josef Opavice Anna Muhlová
Jan Staré Brno 77,107
1825 120 Antonín Barindel
Karel Schönberg Tereza Guttlerová
Antonín Staré Brno 81,7
1825 120 Jan Uwira
Josef Znojmo Dorota Hausgenossová
Jiří Staré Brno 8,13
1825 120 Vincenc Schubert vdovec Václav Židlochovice Marie Steflová
Melichar Staré Brno 15,15
1825 121 Matěj Hauška vdovec František Staré Brno Kateřina Šlechtová
Ondřej Staré Brno 33,4
1825 121 František von Pucher
František Staré Brno Anna Kahová
Simon Staré Brno 3,3
1825 121 Antonín Becker vdovec Tobiáš Brno Mariana Brecherová vdova Petr Staré Brno 96,14
1825 121 Josef Suchomel
Jan Kníničky Františka Witrowitschová
František Staré Brno 47,17
1825 121 Karel Kratzer
Leopold Staré Brno Tereza Heimbrichová
Severin Staré Brno 4,12
1825 121 Jakub Benjamin Koschnitzky vdovec Jan Gdaňsk Tereza Altschierová
Melichar Staré Brno 6,5
1825 122 Mikuláš Hegel
Jan Naila, Bavorsko Anna Erhardová
Jan Staré Brno 11,11
1825 122 Jan Wollner
Jan Staré Brno Josefa Stoklasová vdova Jan Mníšek 7,7
1825 122 Josef Baukert
Josef Staré Brno Josefa Hessová
František Staré Brno 2,94
1825 122 Antonín Svoboda
Kateřina Staré Brno Anna Kovaříková
Jakub Staré Brno 42,42
1825 122 Kryštof Přikryl vdovec Kryštof Staré Brno Barbora Ignácie Rissová
Ignác Staré Brno 102,102
1825 122 Bartoloměj Rychlý
Josef Raduň Alžběta Málková
Tomáš Vilémov 9
1826 123 Osvald Weigel vdovec Pavel Staré Brno Františka Reindelová vdova Michal Staré Brno 25,25
1826 123 Josef Skoček
Josef Všechovice Josefa Pelková
Josef Valašské Meziříčí 1,15
1826 123 Josef Muller
Jan Staré Brno Kateřina Křivánková
Jan Staré Brno 101,13
1826 123 Martin Křivonožka
Pavel Blansko Anna Fertschaková
Jan Staré Brno 32,32
1826 123 František Mareš
Ondřej Brno Anna Stawová
Jan Staré Brno 30,14
1826 123 Václav Homolka
Václav Staré Brno Tereza Muhlová
Jan Staré Brno 107,107
1826 124 Ondřej Losert vdovec Kristián Staré Brno Anna Růžena Čapková
Antonín Staré Brno 12,12
1826 124 Jan Kabele
Františka Staré Brno Kateřina Svobodová
Václav Staré Brno 79,79
1826 124 Jan Mayer
Petr Staré Brno Tereza Špačková
Václav Staré Brno 55,55
1826 124 František Růžička
Josef Staré Brno Anna Brandstatterová
Jiří Staré Brno 20,4
1826 124 Antonín Kresta
Jiří Vyškov Mariana Kornhuberová
Jan Staré Brno 77,101
1826 124 Jan Schubert
Vincenc Staré Brno Tereza Žofie Thonerová, sirotek

Staré Brno 82,82
1826 124 Jan Kokal vdovec Bernard Staré Brno Eleonora Kachlíková
Ondřej Staré Brno 82,82
1826 125 Josef Mazánek
Josef Církvice Kateřina Stotschková
Josef Týniště 20,106
1826 125 František Bergwald
František Třebíč Magdalena Kundingerová
Karel Staré Brno 9,9
1826 125 Vincenc Bartsanti
Dominik Brno Anna Marie Partschová
Josef Staré Brno 335,110
1826 125 Jan Scholz
Matěj Staré Brno Tereza Eschlerová
Leopold Miroslav 11,11
1826 125 Jiří Verting
Urban Staré Brno Kateřina Billigová (?), sirotek
Barbora Brno 8,10
1826 125 Jan Kotzmann
Jakub Staré Brno Františka Piková
Augustýn Brno 92,92
1826 125 František Zachariáš
Filip Brno-Zábrdovice Barbora Traunerová
Michal Staré Brno 25,2
1826 126 Jan Klang
Matěj Staré Brno Anna Wagnerová
Jan Staré Brno 18,18
1826 126 Petr Adámek
Jan Staré Brno Růžena Walterová
Adam Staré Brno 9,9
1826 126 Ignác Kunzfeld
Jan Staré Brno Barbora Pavelková
František Staré Brno 107,43
1826 126 Antonín Langer
Jiří Staré Brno Josefa Mayerová
Jan Staré Brno 107,45
1826 126 Dominik Jan Sedláček
Josef Staré Brno Jana Kratochvílová
Antonín Staré Brno 7,52
1826 126 Ondřej Kislink
Libor Staré Brno Tereza Kaupe
František Staré Brno 87,87
1826 126 Valentýn Tesařík
Filip Staré Brno Petra Redlická vdova Pavel Staré Brno 22,22
1826 127 Ondřej Eisler
Josef Staré Brno Anna Stillerová
Prokop Staré Brno 81,46
1826 127 Matouš Horký
Jiří Staré Brno Tereza Pillanová
Jakub Staré Brno 12,12
1826 127 Matěj Knecht
Tomáš Staré Brno Marie Brabcová
Tomáš Polná 2,6
1826 127 Josef Eigner
Kašpar Staré Brno Anna Veselá
Ignác Staré Brno 67,114
1826 127 František Prnka
Ignác Brno-Trnitá Eva Slámová
Matouš Staré Brno 38,91
1826 127 Josef Herrmann vdovec Jindřich Staré Brno Růžena Kromerová
Josef Staré Brno 31,11
1826 127 Josef Schmidowský
Josef Staré Brno Františka Hynková
Jiří Staré Brno 80,80
1826 127 Matěj Turnitz
František Brno Mariana Reichstatterová
Josef Staré Brno 26
1827 128 Martin Lairbletier
Jan Staré Brno Eleonora Liebegutová, sirotek
Jana Staré Brno 6,6
1827 128 Matouš Werner vdovec Kristián Staré Brno Barbora Duklerová vdova Petr Staré Brno 40,12
1827 128 Vojtěch Ruk
Vojtěch Staré Brno Magdalena Nisisová vdova Jan Staré Brno 18,18
1827 128 Ferdinand Padius
Martin Staré Brno Ludmila Konetzová
Jan Staré Brno 88,88
1827 128 Alois Fiala
Barbora Kroměříž Tereza Krafenbergerová
Jan Staré Brno 76,10
1827 128 Jan Eismann
Jan Staré Brno Barbora Brukmannová
Josef Staré Brno 6,13
1827 128 Bernard Sofe
Jakub Brno-Nové Sady Magdalena Kotzmannová
Jakub Staré Brno 5,92
1827 129 František Žáček
Jan Staré Brno Josefa Rautschková
František Staré Brno 13,13
1827 129 Ambrož Urban
Ferdinand Budišov nad Budišovkou Tereza Špačková
Jan Staré Brno 83,12
1827 129 Karel Bartík
Matěj Staré Brno Marie Anna Wegerová
František Staré Brno 84,84
1827 129 Jan Hájek
Jan Staré Brno Kateřina Resková
Jan Staré Brno 15,15
1827 129 Ignác Ries vdovec Josef Staré Brno Anna Farková
Jan Staré Brno 102,102
1827 129 Jan Thiele
Jan Jindřich Staré Brno Jana Františka Kreuzingerová
Valentýn Staré Brno 152,70
1827 129 Michal Fraberger
Jan Staré Brno Anna Wurmová
Vojtěch Lipník 15,15
1827 129 Ignác Bernátek
Ignác Staré Brno Kateřina Špičková
Jan Staré Brno 59,82
1827 129 Jakub Bauer vdovec Jiří Brno-Zábrdovice Alžběta Wolfová
Jan Staré Brno 37,52
1827 130 Petr Štětina
Vojtěch Staré Brno Marie Krausová
Josef Staré Brno 3,3
1827 130 František Šlechta
Ondřej Moravské Budějovice Žofie Krausová
Josef Moravské Budějovice 4,4
1827 130 Josef Sautschek (Souček ?) vdovec Matěj Staré Brno Anna Langová
Bedřich Staré Brno 4,4
1827 130 František Graf
Jan Staré Brno Barbora Sponfellnerová vdova Martin Staré Brno 73,73
1827 130 Martin Dundáček
Josef Staré Brno Mariana Lužová
David Staré Brno 108,108
1827 130 Jan Jakub Beckers
Bartoloměj Staré Brno Josefína Blaschkowitzová
Řehoř Staré Brno 4,101
1827 130 Tomáš Kavínek
Václav Brno Kateřina Castelli
František Brno 28,22
1827 130 Josef Langer vdovec Josef Staré Brno Markéta Šanderová
Ignác Staré Brno 23,23
1827 130 Matěj Pavlíček
Matěj Vyškov Ludmila Žďárská
Jiří Staré Brno 14,29
1827 131 Baltazar Balát vdovec Fabián Staré Brno Mariana Hladká
Josef Staré Brno 92,92
1827 131 Matěj Lodin vdovec Jan Staré Brno Anna Lossnerová
Anna Staré Brno 11,11
1827 131 Jan Lazar
Jan Staré Brno Josefa Kadlecová
Jan Staré Brno 108,108
1828 131 Josef Mos
Mikuláš Staré Brno Josefa Hejsková
Josef Staré Brno 11,11
1828 131 František Richter
Gabriel Staré Brno Kateřina Křepinská
František Staré Brno 38,8
1828 131 Václav Čermák
František Staré Brno Alžběta Strašilová
Václav Staré Brno 1,6
1828 131 Damián Hrbáček
František Staré Brno Magdalena Falgusová
František Staré Brno 11,11
1828 131 Leopold Kampfl
Josef Lužice Barbora Hornischová
Melichar Staré Brno 30,53
1828 131 Jiří Bílek
Jan Staré Brno Jana Svatonová
Václav Staré Brno 99,99
1828 131 Isidor Králíček
Josef Luleč Růžena Schinke
Kašpar Staré Brno 35
1828 132 Ignác Hamscha
Matěj Staré Brno Františka Wagnerová
Filip Staré Brno 13,63
1828 132 František Zwach vdovec Karel Staré Brno Kateřina Smejkalová
Tobiáš Staré Brno 11,11
1828 132 Antonín Wunsch
Jan Staré Brno Josefa Witrichová vdova Jan Staré Brno 107,107
1828 132 Tomáš Adamčík
František Brno-Cejl Juliana Salingerová
Kašpar Staré Brno 51,8
1828 132 Antonín Steuer
Bohumír Staré Brno Anna Kotzmannová
Jakub Staré Brno 92,92
1828 132 Daniel Katzer
Florián Staré Brno Tekla Křepinská
Josef Staré Brno 91,99
1828 132 Ignác Steidler vdovec Josef Staré Brno Beata Schneiderová
František Staré Brno 18,59
1828 132 Antonín Eichinger
Jan Staré Brno Kateřina Fesselová vdova Josef Staré Brno 15,15
1828 132 Antonín Brenn
Josef Staré Brno Vilhelmína Kronasserová
Jan Brno 41,41
1828 132 František Lehmann vdovec Vavřinec Staré Brno Mariana Škarková
Josef Staré Brno 34,34
1828 133 František Rejpal
František Staré Brno Veronika Starková
Josef Staré Brno 78,78
1828 133 Jiří Jenka
Matěj Staré Brno Marie Kachlíková vdova Václav Staré Brno 49,49
1829 133 Eduard Kraus
Václav Bránice Anna Haasová
Florián Brno 94,94
1829 133 František Wister
Josef Staré Brno Františka Hauserová vdova Adolf Staré Brno 28,18
1829 133 Jan Jeřábek
František Staré Brno Vincencie Kleinová
František Staré Brno 18,21
1829 133 Antonín Domanský
Ignác Staré Brno Josefa Schusterová
Jan Staré Brno 94,94
1829 133 František Herbst
František Staré Brno Aloisie Traunerová
Michal Staré Brno 22,2
1829 133 Josef Eugel vdovec Jan Staré Brno Františka Nováková
Jan Staré Brno 27,27
1829 133 Jan Stiller
Jan Staré Brno Klára Kubeischová
Petr Staré Brno 30,30
1829 133 Karel Diviš vdovec Josef Staré Brno Anna Heissigová
František Staré Brno 17,17
1829 134 Zikmund Homatschek
Libor Postřelmov Anna Springerová
František (?) Staré Brno 85,7
1829 134 Dominik Jank vdovec Michal Brno-Nové Sady Josefa Uhlířová
Jan Staré Brno 1,108
1829 134 Václav Pochmann
Josef Staré Brno Kateřina Machowitzová
Karel Staré Brno 43,43
1829 134 Jan Baroch
Jakub Staré Brno Anna Grogerová
Jan Staré Brno 53,12
1830 134 Jan Meltzer
Antonín Staré Brno Anna Rosendorfová
Antonín Staré Brno 12,28
1830 134 František Vojtěchauský
František Vysoké Mýto Aloisie Walterová
Bernard Staré Brno 1,1
1830 134 Václav Modřický
Jan Staré Brno Mariana Mrázová
Petr Staré Brno 96,81
1830 134 Jan Brausser vdovec František Staré Brno Mariana Kopečková
Václav Staré Brno 42,42
1830 134 Matěj Boděbrath
Jakub Staré Brno Veronika Wogelová
Josef Staré Brno 31,31
1830 135 František Heiter
Matěj Brno Josefa Kretschmerová
Bernard Brno 3,3
1830 135 Kajetán Sadil
Jan Staré Brno Marie Anna Kernová
Josef Staré Brno 31,31
1830 135 Josef Kokal vdovec Bernard Staré Brno Anna Fritumová
Josef Staré Brno 12,7
1830 135 Jan Jager vdovec Ludvík Staré Brno Anna Žitová vdova Jakub Staré Brno 38,38
1830 135 Antonín Unger
Jan Staré Brno Mariana Patáková
Matouš Staré Brno 7,7
1830 135 Ignác Medlář
Ignác Prostějov Eleonora Schaferová
Karolína Brno 3,3
1830 135 Jan Aust
Jan Staré Brno Kateřina Mohrová vdova Bernard Staré Brno 90,14
1830 135 Konrád Handl
Konrád Staré Brno Josefa Dufková vdova Jan Staré Brno 28,1
1830 135 František Wetzl vdovec Heřman Staré Brno Anna Eichlerová
Josef Staré Brno 15,27
1831 136 Michal Unger
Josef Staré Brno Tereza Wenzelová
Antonín Staré Brno 3,10
1831 136 Sebastián Šmerda
Václav Valtice Karolína Gettonová
Josef Brno 18,18
1831 136 Josef Friedrich
Matouš Staré Brno Kateřina Horáková
Antonín Staré Brno 94,8
1831 136 Kristián David Knoll
Jiří Staré Brno Marie Slámová
Urban Staré Brno 11,11
1831 136 Karel Sněhota
Jan Staré Brno Anna Kretschmerová
Bernard Staré Brno 3,3
1831 136 Martin Lang
Matěj Staré Brno Alžběta Krejčí
Jiří Staré Brno 102,102
1831 136 Josef Modřický
Jan Staré Brno Anežka Borůvková
Martin Staré Brno 67,67
1831 136 Jan Godel
Karel Staré Brno Marie Anna Schonogelová
Josef Staré Brno 21,110
1832 137 Pavel Kašpárek
Pavel Staré Brno Viktorie Chomauzká
Vavřinec Staré Brno 17,17
1832 137 Jan Kurfurst
Jiří Staré Brno Tereza Nesporová
Jan Staré Brno 3,3
1832 137 Josef Matoušek
František Staré Brno Anna Nedvědová vdova Josef Staré Brno 101,101
1832 137 Matěj Hofmann
Matěj Staré Brno Josefa Schubertová
Jan Staré Brno 39,39
1832 137 Jan Lober
Jan Staré Brno Alžběta Veitová
Jan Staré Brno 33,37
1832 137 František Muller
Jindřich Brníčko Tereza Lahodová
Jan Staré Brno 58,58
1832 137 František Ondráček
Josefa Staré Brno Františka Filová
Josef Staré Brno 30,30
1832 137 Jiří Hausgenoss vdovec Jiří Staré Brno Marie Anna Heiterová
Matěj Staré Brno 13,5
1832 138 Bedřich Haupt vdovec Jan Staré Brno Josefa Stříbrná vdova Václav Staré Brno 7,11
1832 138 Jan Stephan
Kristián Staré Brno Jana Stoglová
Václav Staré Brno 69,69
1832 138 Matěj Bergmann
František Staré Brno Anna Fibíková
Jiří Staré Brno 12,12
1832 138 Ondřej Eisler vdovec Josef Staré Brno Anna Winklerová vdova Ignác Staré Brno 41,8
1832 138 Jan Herbst
František Staré Brno Františka Tesařová
Melichar Staré Brno 22,22
1832 138 František Beres vdovec Martin Staré Brno Anna Semerádová
Pavel Staré Brno 1,1
1833 138 Simon Kocourek
František Staré Brno Anna Štohandlová
Marek Staré Brno 18,3
1833 138 Jakub Kašpar
František Staré Brno Kateřina Grundová
Kristián Staré Brno 25,24
1833 138 František Illek (Jílek ?)
František Brno Antonie Illková (Jílková ?)
Ignác Velká Bíteš 45,93
1833 139 Antonín Haverlant
František Staré Brno Vincencie Machačová
Matěj Staré Brno 28,28
1833 139 Josef Pexa
František Staré Brno Anna Bílková
Josef Staré Brno 10,10
1833 139 Jiří Wraschtil
Jiří Staré Brno Aloisie Mullerová
František Staré Brno 46,46
1833 139 Karel Svoboda
Karel Staré Brno Marie Doubravová
Kašpar Staré Brno 3,3
1833 139 Josef Kruliš
Josef Brno Mariana Blechová
Vojtěch Staré Brno 35,8
1833 139 Jan Boser neb Poser vdovec Jan Staré Brno Magdalena Danzigová
Tereza Mikulov 60,60
1833 139 Jan Herdegen
Jan Staré Brno Josefa Krumpholzová
Josef Staré Brno 21,21
1834 139 František Noga
Jan Lipiny, Leki Gorne, Halič Anna Hajduková
Barbora Žďár 52
1834 140 František Dischka
Martin Staré Brno Tereza Nováková
Jiří Staré Brno 13,13
1834 140 František Kapička (Kabička ?)
František Staré Brno Antonie Domanská
František Staré Brno 99,46
1834 140 František Jeřábek
Jan Staré Brno Anna Mašínová
Jan Staré Brno 12,12
1834 140 Antonín Schiller
Josef Brno Alžběta Wenzelová
František Staré Brno 3
1834 140 Ignác Ludikar
Augustýn Staré Brno Tereza Hawlowitzová
Adam Staré Brno 17,17
1834 140 Jan Sebastián Meister vdovec Jan Staré Brno Anna Woldeckerová
Jan Staré Brno 44,44
1834 141 Josef Scheiner
Jan Rytířsko Amálie Kuderová vdova Josef Staré Brno 1,107
1834 141 František Stejskal
Tomáš Staré Brno Tereza Dochodilová
Jakub Staré Brno 74,74
1834 141 Matěj Stubenholl
Matěj Staré Brno Marie Fritscheová
Kristián Staré Brno 11,11
1834 141 Josef Prieger
Antonín Mohelnice Marie Anna Furthová
Jan Staré Brno 44,44
1834 141 František Franzl
Anna Marie Ludvíkov pod Smrkem Kateřina Frohlová
Josef Staré Brno 88,88
1834 141 Jan Chrástecký
Jan Staré Brno Kateřina Kummelová
Anna Glosowitz, Tábor 91,91
1834 141 Josef Jerger vdovec Jan Staré Brno Anna Čukulová
Jan Staré Brno 7,7
1834 141 Josef Bayer
Josef Staré Brno Marie Čejková
Josef Staré Brno 45,45
1834 142 Maxmilián Šeda
Matěj Staré Brno Anna Hrůzová (Hrůsová ?)
Josef Staré Brno 62,62
1834 142 František Rosipal
Jan Bělá Marie Anna Andresová
Václav Bělá 24,24
1834 142 Augustýn Million
František Staré Brno Petra Mullerová
Jan Rájec 83,83
1834 142 Vojtěch Přikryl vdovec Josef Jezero Josefa Pertscherová
Josef Staré Brno 27,18
1835 142 František Kratochvíl
Antonín Staré Brno Marie Burghardová
Dominik Staré Brno 11,11
1835 142 Ferdinand Strigan
Ondřej Staré Brno Kateřina Felbingerová
Marie Anna Heiligenkreuz 44,44
1835 142 Dominik Amler
Antonín Brno Anna Elbke
Kryštof Staré Brno 7,53
1835 143 Matěj Mužík
Josef Staré Brno Alžběta Fialová
Jan Staré Brno 104,104
1835 143 Karel Jelínek
František Horka, Chotěboř Anna Mazalová vdova Vincenc Brno 29,29
1835 143 Jan Blasius
Martin Staré Brno Amálie Antonie Totzauerová
Antonín Staré Brno 84,84
1835 143 Jan Bohl
Antonín Staré Brno Magdalena Hissková
Josef Staré Brno 41,41
1835 143 Filip Jakub Schwarz
Jan Brno Tereza Čempírková
Martin Staré Brno 4
1835 143 Jan Dudek
Vojtěch Brno Kateřina Michalková
Josef Staré Brno 16
1835 143 Tomáš Kadlec
František Svatoslav Františka Fischerová
Tomáš Zakřany 5,5
1835 144 Jan Ledvina
František Brno-Cejl Josefa Lišková
Václav Nyklovice 87,87
1835 144 Antonín Buchar
Antonín Staré Brno Tereza Vondráčková
Petr Staré Brno 96,96
1835 144 Josef Felker
Václav Staré Brno Marie Gramerová
Matěj Staré Brno 24,19
1835 144 Jakub Horniš
Melichar Staré Brno Anna Vrchovecká
Josef Staré Brno 53,24
1835 144 Josef Klug
Jan Staré Brno Barbora Hošková
Tomáš Chlumek 43,43
1835 144 Ignác Kurz
Antonín Staré Brno Markéta Krupová
Jan Staré Brno 21,21
1835 144 Jan Kotěra
Pavel Staré Brno Josefa Kundrátová
Josef Staré Brno 11,11
1835 144 Florián Wyzina vdovec Josef Brno-Jundrov Klára Pitelová vdova Viktorín Staré Brno 13,13
1835 145 Jakub Piskáček
František Staré Brno Františka Benešová
Benedikt Brankovice 9,9
1835 145 Matěj Willmayer
Antonín Staré Brno Anna Rabnerová
Josef Staré Brno 32,114
1836 145 Vavřinec Schmied
Josef Popice Anna Podhájská
František Litomyšl 1,1
1836 145 Filip Hloušek
Jakub Jasenice Antonie Čermáková
František Bystřice 250,21
1836 145 Jan Gebhardt
Jan Brno Marie Alžběta Friedrichová
Jan Staré Brno 96,84
1836 145 Karel Wenzl
Michal Litovel Aloisie Mullerová
Jan Staré Brno 224,36
1836 146 Roman Cibulka
František Staré Brno Františka Vašková
František Staré Brno 9,9
1836 146 Martin Zahlík
František Sobůlky Mariana Kautná
Josef Staré Brno 58,58
1836 146 František Werner
František Staré Brno Magdalena Tillová
Martin Staré Brno 20,20
1836 146 Karel von Kranzberg
Josef Brno Marie Aloisie Lenhardová
Václav Staré Brno 32,101
1836 146 Michal Reichmann
František Brno Josefa Lerchová
Jan Staré Brno 26,53
1836 146 Josef Langer
Josef Staré Brno Františka Skardová
Josef Staré Brno 3,3
1836 147 Martin Richter
František Mikulov Františka Fuchsová
Vincenc Staré Brno 233,102
1836 147 Martin Poledna
Martin Bítýška Františka Trávníková
Jakub Batelov 12,12
1836 147 Antonín Hloušek
Ondřej Vranov Klára Kovaříková
Jakub Staré Brno 11,53
1836 147 Josef Krčák
Matouš Lovčice Mariana Celberová
Martin Tišnov 100,54
1836 147 Václav Soukop vdovec Petr Staré Brno Helena Helbigová
Ludvík Staré Brno 17,118
1836 147 František Veselský
Václav Hlinsko Bedřiška Josefa Fuldnerová
Jan Staré Brno 139,55
1836 147 Klement Hansely
Jan Uherské Hradiště Vilhelmína Ribes y Sol de Villa, c.k. penzionovaný hejtman
Vilém Staré Brno 3,84
1836 148 Leopold Schurian
Leopold Staré Brno Tereza Kuhnová
František Staré Brno 23,23
1836 148 František Mann
Josef Staré Brno Vincencie Drbalová
Antonín Olešnice 11,11
1836 148 František Bulva
Jiří Litomyšl Antonie Kabičková vdova František Staré Brno 28,2
1836 148 František Pilla
Matěj Brno Magdalena Masánková
Vavřinec Staré Brno 464,58
1836 148 Jan Kauba
Jan Staré Brno Marie Wenzličková
Florián Staré Brno 91,91
1836 148 Štěpán Černuška
Jan Staré Brno Marie Trautmannová
Jiří Staré Brno 14,3
1836 149 Josef Kučera
František Staré Brno Jana Rostlerová
Jiří Staré Brno 15,15
1836 149 Karel Winiker
Jiří August Göttingen Matylda Ripková
Josef Maxmilián Staré Brno 32,62
1836 149 Josef Rožmitálský vdovec Václav Brno Magdalena Dokonalová
Ondřej Staré Brno 208,33
1836 149 Alois Spurný
Josef Brno Josefa Mullerová
František Staré Brno 251,58
1836 149 Václav Kupšík neb Kubeš
Petra Staré Brno Mariana Svobodová
František Staré Brno 24,24
1836 149 Augustýn Procházka vdovec Jiří Prostějov Josefa Burešková
Jan Staré Brno 17,13
1836 150 Antonín Rozsypal
Jiří Staré Brno Mariana Palíková
Ignác Ořechov 16,58
1836 150 Jeroným Neděla vdovec Kašpar Polička Cecílie Fritschová
Antonín Staré Brno 59,59
1836 150 Antonín Klenner
Antonín Brno-Trnitá Viktorie Špačková
Matěj Staré Brno 33,47
1837 150 Karel Jahoda
Jan Brno Klára Nedošlíková
Josef Kroměříž 14,14
1837 150 Pavel Nováček vdovec Bartoloměj Staré Brno Anna Horáková
Ondřej Bohuslavice 117,4
1837 151 Petr Mader
Petr Staré Brno Mariana Pohlisová
Ferdinand Staré Brno 7,7
1837 151 Florián Stokláska
Matěj Staré Brno Mariana Nováková
František Slavkov 53,53
1837 151 Jan Jindřich August Korner
Eberhard Staré Brno Tereza Havelková
Ondřej Staré Brno 91,98
1837 151 Antonín Kleibl
Jan Ivančice Josefa Špičková
František Pyšel 1,52
1837 151 Jan Lazar vdovec Jan Rozdrojovice Alžběta Priesnitzová
Jakub Dolní Dunajovice 17,17
1837 152 Vincenc Ballaja
Václav Brno Karolína Katzerová
Jan Staré Brno 202,9
1837 152 Josef Juránek
Jakub Staré Brno Antonie Jesperová
Růžena Staré Brno 24,24
1837 152 Karel Nobs neb Nops
Alois Staré Brno Marie Anna Stránská
Matěj Staré Brno 24,11
1837 152 Leopold Bartoněk
Valentýn Staré Brno Jana Ohrábková
Václav Staré Brno 10,10
1837 152 Matouš Hanreich
Martin Malešovice Marie Anna Rublecká
Sebastián Staré Brno 7,7
1837 152 Albert Wagner neb Pavelka
Pavlína Staré Brno Marie Ribková
Jan Staré Brno 146,53
1837 153 Antonín Perlep
Jakub Staré Brno Nepomucena Schwubová
Karel Staré Brno 18,18
1837 153 Antonín Josef Noe vdovec Josef Staré Brno Tereza Pazderková
Jan Staré Brno 113,113
1837 153 Jakub Schmiedschlager vdovec Petr Staré Brno Magdalena Mertensová
Jan Bohumír Staré Brno 6,6
1837 153 Jan Haluska
Vavřinec Štěpánov Anna Hurková
Josef Babice, Rosice 21,21
1837 153 Jakub Micke vdovec Vavřinec Staré Brno Anna Huňáčková
Jan Barchov (?) v Č. 2,2
1837 153 Petr Bartek
Antonín Altmarkt Anastázie Schlingerová
Jan Staré Brno 11,11
1837 154 Martin Szaidek (Saidek)
Josef Wischniowa, Halič Anna Boříková
Vít Újezd v Č. 2,2
1837 154 Josef Wunder
Jan Znojmo Anna Wieschonová, schovanka
Jan Nespor Staré Brno 237,6
1837 154 František Petrus
Alois Richenburg Karolína Heegerová
Jan Staré Brno 81,9
1837 154 Jan Baptista Černohorský
František Staré Brno Eva Pechinská
Jakub Rousínov 2,2
1837 154 František Krejčí
Tomáš Troubsko Růžena Turečková
Jan Staré Brno 1,1
1837 154 Václav Růžička
Josef od Dobřichova Eva Draslová
Pavel Staré Brno 10,10
1837 155 Josef Moss vdovec Mikuláš Prostějov Anna Haiduková vdova František Staré Brno 14,14
1837 155 Antonín Postávka
Jan Louka, Znojmo Aloisie Franzová
Vincenc Staré Brno 6,6
1837 155 Vincenc Erle
Josef Staré Brno Marie Tereza Siegmundová
František Brno 216,11
1837 155 František Křepinský
František Staré Brno Žofie Knobelová
Ondřej Brno 8,75
1837 155 Petr Riessner
Matěj Staré Brno Anna Holobková
Matěj Staré Brno 13,13
1837 155 Václav Auhrabka, 50. výročí sňatku

Staré Brno Uršula Pepřová

Staré Brno
1837 156 Cyril Svačina
Kašpar Rajhradice Františka Halašková
Josef Vrchoslavice 120,32
1837 156 Kašpar Hanák
Josef Hvězdlice Josefa Zauralová
Josefa Nové Město n. M. 11,11
1837 156 Josef Arndt
Antonín Bohušov Anna Zábranská
Marie Rybné 11,11
1837 156 František Gach
Štěpán Nový Malín Anna Smutková
Jakub Staré Brno 98
1837 156 František Kříž
Martin Brno Anna Kleinová
Antonín Staré Brno 501,107
1837 157 Arsenius (Mikuláš) Hack vdovec Hartmann Staré Brno Tereza Mullerová
Josef Staré Brno 8,8
1837 157 Jan Wogian (Wochian)
František Svatoslav Kateřina Pařilová
Josef Osová Bítýška 303,88
1837 157 Jan Odehnal vdovec Bernard Malhostovice Mariana Schmereková
Jan Tišnov 7,41
1837 157 Matěj Reichl
Karel Sádek Barbora Tůmová
František Staré Brno 3,3
1837 157 Jakub Filip Schwarz vdovec Jan Skorotín Barbora Leichmannová
Martin Mělčany 4
1837 157 František Procházka
Josef Staré Brno Filipína Burianová
Ignác Velká Bíteš 111,111
1837 158 Jan Muller
František Tuřany Magdalena Nevečeralová
Václav Staré Brno 3,81
1837 158 Antonín Klasl vdovec Ignác Kraslice Jenovéfa Klímová
Josef Rosice 12,99
1837 158 Antonín Schuster
Ondřej Staré Brno Františka Josefa Berschelová
Jan Brno 58,11
1837 158 Bernard Maylander
Viktorie Staré Brno Josefa Solnická
Josef Staré Brno 18,18
1837 158 Vavřinec Hritz
Bartoloměj Tschichawa, Halič Kateřina Rozumová
Martin Zbraslav 71,71
1837 159 František Skalický
Ignác Liebenthal v Č. Františka Svitavská
Jakub Bystřice n. P. 99,43
1837 159 Petr Heigovský vdovec Jan Staré Brno Pavlína Wolfová
František Schönberg 42,44
1837 159 Ernest Konig
Jan Vilém Otterberg uber dem Rhein Aloisie Steinbachová
Josef Staré Brno 24,13
1837 159 Julius Schwarz
Josef Brno Adelheid Bohrová (Bahrová)
František Staré Brno 90,1
1837 159 Matěj Matzon
Matěj Brno Josefa Geswerová (Gesberová)
Václav Staré Brno 11,2
1837 160 Eduard Markl
Jan Brno-Cejl Magdalena Loflerová
Václav Staré Brno 13,8
1837 160 Josef Nogel vdovec Jan Brno Růžena Loberová
Jan Staré Brno 424,113
1837 160 Martin Zbořil
Jan Nemojany Barbora Meixnerová
Josef Černá Hora 51,120
1838 160 Leopold Wenzel
Michal Litovel Františka Konigová
Jan Brno-Křenová 12,12
1838 160 Josef Zinnburg
Václav Staré Brno Růžena Brucknerová
Jan Staré Brno 53,7
1838 160 Michal Weidl
Antonín Planá (?) v Č. Anna Adamová
Jan Hradec Králové 92,92
1838 161 Martin Weiss
Tomáš Budějovice Antonie Werwatová
František Staré Brno 94,94
1838 161 Jan Kautný
Jan Brno-Cejl Magdalena Březková
Petr Staré Brno 116,116
1838 161 Josef Hofer
Jakub Staré Brno Alžběta Otwassková
Martin Brno 51,17
1838 161 Gustav Adolf Lupínek
Matěj Staré Brno Cecílie Schandrová
Tomáš Staré Brno 89,9
1838 161 Jan Brettner
Sebastián Staré Brno Tereza Glucková
Albert Schottenfeld 40,40
1838 162 Matěj Tuček
Matěj Staré Brno Marie Heisigová
Vavřinec Staré Brno 10,114
1838 162 Ondřej Oderský
Bernard Žebětín Josefa Perschlová
Jan Staré Brno 15,15
1838 162 Ondřej Janoušek
Martin Drásov Františka Součková
Václav Staré Brno 92,26
1838 162 František Sadílek vdovec Václav Milonice Anežka Čermáková vdova Jiří Šatov 34,18
1838 162 Josef Nespor
Václav Staré Brno Jana Bronková
František Staré Brno 11,11
1838 162 Jan Hájek vdovec Jan Ostrovačice Apolena Kovaříková
Jakub Košíkov 28,5
1838 163 Vincenc Čaupek (Čoupek)
Cyril Brno-Cejl Kateřina Pavleková
Florián Tikovice 1,1
1838 163 František Konečný
Anna Staré Brno Františka Sýsová
Jan Doubravník 9,8
1838 163 Benjamin Schubert
Jan Karlov (?) Františka Hemsalová
Jakub Boršov 91,91
1838 163 Martin Novotný vdovec Matěj Staré Brno Marie Anna Váňová
Zachariáš Horní Bobrová 120,120
1838 163 Jan Vrána vdovec Jakub Mistřice Josefa Kutálková
František Přerov 120,11
1838 164 Jan Kopejtka
Jan Lysá nad Labem Klára Smikalová
Antonín Šubířov 28,28
1838 164 Jan Scheu vdovec Pavel Křenov Tereza Rauschová
Václav Ořechovičky 30,30
1838 164 Augustýn Titzler
Sebastián Staré Brno Marie Růžena Langerová
Florián Staré Brno 11,18
1838 164 Antonín Černý
Filip Uherský Ostroh Anežka Prchlíková
Jan Kanitz 7,7
1838 164 Jakub Blondiau
Ludvík Staré Brno Zuzana Striganová
Ondřej Staré Brno 44,44
1838 164 Jiří Anderkul
Ondřej Rieg in Gottschee Tereza Starochová
Jan Staré Hobzí 58,58
1838 165 František Kunstfeld
Antonín Nieder-Walsee Antonie Musilová
Ignác Třebíč 20,120
1838 165 František Václavek
Simon Prusy Mariana Sedláčková
Valentýn Rybné 1,1
1838 165 Eduard Hinterholzer
Cornelius Vídeň Josefa Schnopfová
Josef Vídeň 765,337
1838 165 Martin Kučera
Tomáš Stanoviště Marie Vodová
František Knínice 79,21
1838 165 Bedřich Engelsberg, dříve Abraham Bock
Moises Bock Rousínov Mariana Kateřina Svobodová
Josef Brno 117,117
1838 165 Antonín Zarda (Carda)
Jan Pacov Františka Hegerová
Jan Staré Brno 157,9
1838 166 Martin Cahlík vdovec František Sobůlky Kateřina Kratochvílová
Vavřinec Věž, Herálec 58,58
1838 166 Vavřinec Fritsch, 50. výročí sňatku

Staré Brno Alžběta Kelnerová

Staré Brno
1838 166 Jan Sláma
Jan Krátká Barbora Křepinská
František Staré Brno 83,8
1838 166 Jan Bobrovský vdovec Antonín Brno-Cejl Marie Eva Svobodová
Antonín Staré Brno 9,9
1838 166 Tomáš Brunner
Jiří Lysice Antonie Brdičková
Josef Sázava 17,5
1838 167 František Hammerschmied
František Roschitz, Rakousko Josefa Barteková
Josef Brno-Cejl 20
1838 167 Josef Jelínek
Viktorín Brno Kateřina Erbová
Bernard Staré Brno 10,11
1838 167 František Krbeček
Ignác Dolein Anna Langerová
Jan Staré Brno 87,87
1838 167 Antonín Schlinger
Jan Staré Brno Kateřina Bergerová
Tereza Achaziusová Staré Brno 11,11
1838 168 Ondřej Mikler
Jan Bílsko Františka Bružičková
Melichar Unín 259,3
1838 168 Josef Rosnati
Josef Leibwache, Mayland Marie Huyerová
Antonín Staré Brno 22,22
1838 168 Josef Kadlec
František Krokočín Josefa Benešová
Matěj Veselí, Lomnice 8,8
1838 168 Bedřich Holič
Josef Březí Matylda Zedníková
František Zašov 54,116
1838 169 Antonín Wiedermerth
František Staré Brno Magdalena Riegerová
Kryštof Královo Pole 30,3
1838 169 Matěj Dolníček
Matěj Brno Tereza Teslíková
Josef Líšeň 20,20
1838 169 Jan Nepomuk Speitz
Antonín Brno-Cejl Jana Peichelová
František Skřípov 16,9
1838 169 Antonín Hlaváček
Vavřinec Brno Marie Anna Oesterreicherová
Tomáš Staré Brno 230,118
1838 169 Ignác Opilík
Jan Vyškov Amálie Herbstová
František Brno 5,22
1838 170 Leopold Wind
František Brno Tereza Liepoldová vdova Karel Hohlweg 32,25
1839 170 Josef Strobel
Josef Staré Brno Františka Kottaulková
František Březová nad Svitavou 14,14
1839 170 Bohumil Pfeifer
Jindřich Meuselwitz, Sasko Kateřina Schmutzová
Josef Staré Brno 20,19
1839 170 Vincenc Kubitzky
Vincenc Lezinsk, Halič Veronika Nittová
Valentýn Velké Meziříčí 12
1839 171 Tomáš Diobal
Antonín Bohumilice Marie Anna Hemsalová
Jan Brno 24,24
1839 171 Florián Hamscha
Ignác Dolní Heřmanice Františka Vašáková
Jakub Trhová Kamenice 19,6
1839 171 Mikuláš Kundera
Matěj Švábenice Anna Krausová
Ondřej Brno-Židenice 98,98
1839 171 František Martínek
Jan Slavkov, Ostrava (?) Anna Šťastná
František Havlíčkův Brod 84,84
1839 172 František Frank
Alois Brno Tereza Marksová
Antonín Ribnig bei Bohm 4,4
1839 172 Jan Spitzka
Kašpar Křtiny Antonie Fischerová
Benedikt Staré Brno 81
1839 172 Antonín Kupka
Antonín Sv. Kateřina, Vranov Anna Jadrná
František Ořechov 17,17
1839 172 Jan Petr Koch
Jan Staré Brno Josefa Prugerová
Jan Staré Brno 16,23
1839 173 František Parisek
Antonín Brno Tereza Žáková
Bartoloměj Staré Brno 31,31
1839 173 Jan Klíma vdovec Matěj Jindřich Josefa Pauspertlová, Edler von Drachenthal
Antonín Jihlava 17,25
1839 173 Ignác Mobs (Moebs)
Vincenc Brno Růžena Serwatky
Jakub Brno 22,22
1839 173 Antonín Weigel
Osvald Staré Brno Anna Rotscha
František Staré Brno 105,78
1839 174 Jan Horký
Václav Troskotovice Nepomucena Černohorská
František Brno 18,3
1839 174 Tomáš Magda
Vavřinec Černá Hora Josefa Brychtová
Jiří Milonice 48
1839 174 Vincenc Mortinger
Jan Velké Meziříčí Kateřina Krejslíková
František Velké Meziříčí 56,21
1839 174 Martin Schloff
Jan Líšeň Kateřina Paulová
Jakub Vésky 12
1839 175 Jeroným Saboy (Záboj ?)
Tomáš Veselíčko Anna Kotoulová
Josef Střítež 12
1839 175 Ondřej Striebel vdovec Ondřej Glatz, Slezsko Kateřina Rennerová vdova Jan Pardubice 17,7
1839 175 Antonín Kopler (Kepler)
Vavřinec Brno-Komárov Josefa Nováková vdova Jan Staré Brno 1,3
1839 175 František Sláma
František Gross Geritz v Č. Mariana Exlerová
Josef Pozořice 12,12
1839 176 Bartoloměj Stibora
Vavřinec Jindřiš v Č. Eva Zvěřinová
Jiří Hrotov 24,16
1839 176 Martin Knorr
Martin Kunzendorf, M. Třebová Mariana Doležalová
Kateřina Polnička 94,94
1839 176 Alois Kludák vdovec Florián Kyjov Františka Kaukalová

Staré Brno 73,95
1839 176 Jan Kempf vdovec František Brno Tereza Paarová
Sebastián Brno 120,120
1839 177 Josef Libisch
Jan Lubaczow, Halič Barbora Kuchlerová
Vincenc Brno 330,8
1839 177 Vavřinec Sille
Vavřinec Horní Jindřichov Tereza Koplerová (Keplerová)
Vavřinec Staré Brno 126,16
1839 177 Jan Evangelista Butschek
Jakub Brno Amálie Josefa Karmasinová
Josef Brno 101,1
1839 177 Michal Schopf
Josef Vídeň Jenovéfa Šefčíková
Barbora Staré Brno 53,53
1839 178 František Knallmayer
Jan Staré Brno Josefa Teltscherová
František Staré Brno 11,11
1839 178 Jakub Pibela
František Poděšín Antonie Vítková
Dominik Polná 11,55
1839 178 Karel Rabner
Josef Brno Františka Friedelová
František Brno-Zábrdovice 6,32
1839 178 František Zech
Matěj Dlouhá Loučka Anna Schmiedová
Bohumír Brno 10
1839 179 Jan Hartmann
Karel Warzen v Č. Františka Hauková
Jan Staré Město, Branná 120,120
1839 179 Jan Badin
Tomáš Ořechovičky Brigita Tereza Winterová
Bernard Staré Brno 14,67
1839 179 Filip Pardon
František Gunnersdorf, Rakousko Kateřina Lauferová
Vavřinec Znojmo 2,2
1839 179 Jan Nepomuk Jelínek
Antonín Turnov Marie Jehly
Antonín Staré Brno 90,90
1839 180 Karel Junger
František Nový Jičín Mariana Odehnalová vdova Jan Staré Brno 7,7
1839 180 Jakub Bohm
Jan Brno-Nové Sady Růžena Drescherová
Jiří Staré Brno 79,42
1839 180 Jan Dvořáček, 50. výročí sňatku

Jedovnice Viktorie Vašíčková

Staré Brno
1839 180 Gabriel Kremmer
Jan Brno Antonie Kotholková
František Staré Brno 223,14
1839 180 Josef Mikuš
Valentýn Aubelu nachst Braunsdorf Aloisie Kaukalová
Josef Brno 13,13
1839 181 František Hamerský
Jan Olešnice Marie Bayerová vdova Josef Staré Brno 49,49
1839 181 František Anděl
Jan Brno–Kamenný Mlýn Marie Podušková
Matouš Náměšť 11,11
1839 181 Antonín Negerla
Jiří Brno Františka Hemsalová
Jan Brno 25,25
1839 181 František Šafařík vdovec Karel Brno Barbora Schutková (?) vdova Václav Olší 54,54
1840 182 Ondřej Schubert
Jan Moravany Františka Schwarzbachová
Daniel Staré Brno 9,9
1840 182 Alois Hirsch
Ondřej Pouzdřany Františka Růžičková
Vincenc Staré Brno 1,54
1840 182 Karel Schneider vdovec Antonín Auben, Slezsko Eleonora Sutterová
Vavřinec Brno 17,17
1840 182 Antonín Jeschina
František Radischkow Marie Anna Kunzelová
Petr Brno 24,24
1840 183 Jan Fest vdovec Jan Staré Brno Markéta Ofnerová
Tereza Přítluky 153,33
1840 183 Ondřej Strigan vdovec Jan Leuber, Slezsko Marie Anna Duflanová vdova Jan Ditmannstein, Regensburg 44,9
1840 183 Jindřich Arlow
Jan Žďár Kateřina Cecílie (?) Hladká
František Staré Brno 7,24
1840 183 Jan Er. Ignác Noha vdovec Bernard Staré Brno Juliana Gabriela Alžběta Weiss von Chamblanc
František Staré Brno 5,5
1840 184 Josef Synek
Kristián Židlochovice Františka Opletalová
Tomáš Staré Brno 13,53
1840 184 Jan Zappel (Zapfel)
Jiří Mikulov Anna Kernová
Magdalena Staré Brno 10,10
1840 184 Vincenc Strniště
Jan Rozsochy (?) Františka Svobodová
František Nedvědice 49,84
1840 184 Ignác Makovička
Josef Stařeč Marie Hummelová
Jan Dačice 54,93
1840 185 Josef Greger
Jan Brno Anna Křivánková
Antonín Říčany 18,18
1840 185 Kajetán Perko
Jiří Gonobitz, Štýrsko Helena Nieserová
Ludvík Brno 22,22
1840 185 Jan Engelhardt
Josef Brno Magdalena Molišová
František Brno-Nové Sady 29,29
1840 185 František Spek
František Blansko Jana Hauptová
Bedřich Staré Brno 599,7
1840 186 Karel Dormann vdovec Karel Vídeň Alžběta Witrichová vdova Bernard Brno-Nové Sady 4,46
1840 186 Vincenc Vaculík vdovec Jan Račice Františka Janebová
Josef Jelení, Hradec Králové 53,53
1840 186 Ferdinand Albrecht
Jiří Neuhaus v Č. Josefa Kernová
Josef Brno 31,31
1840 186 František Michálek
Václav Rybníček v Č. Magdalena Vrbová
Jiří Vlkaneč 11,11
1840 187 František Kořínek
Josef Dědkovice Alžběta Mullerová
František Fulnek 91,91
1840 187 Bartoloměj Seltsam
Josef Dolany Marie Zepeková
Václav Staré Brno 57,50
1840 187 Matěj Skoupý
Matěj Vranov Kateřina Pasorková vdova Bernard Dolní Heršpice 82,82
1840 187 Josef Sláma vdovec Urban Staré Brno Marie Bartoňková vdova Matěj Boršov 3,41
1840 188 Vincenc Černuška
Jan Rovečné Mariana Továrková
Jan Podivice 13,3
1840 188 František Heinisch vdovec Jan Vendolí Františka de Paula Šťastná
František Brno 18,154
1840 188 Josef Jeschina vdovec Josef Bohm. Reichenau Anna Marie Labresová
Matěj Drafenhofen, Rakousko 52,90
1840 188 Antonín Černý
Prokop Brno-Zábrdovice Marie Anna Fuxová
Jiří Hrušky 9,1
1840 188 Jakub Hrdlička
Václav Vážany Apolena Marková
Matěj Kobeřice 40
1840 189 Josef Dunkel, 60. výročí sňatku

Staré Brno Marie Anna Schindlerová

Staré Brno
1840 189 Jan Kuhn vdovec Josef Červená Voda Anna Bossová
Jan Staré Brno 49,49
1840 189 František Riedelbauch
Matěj Rokycany Anna Juliana Králová
Matěj Brno 231,96
1840 189 Josef Kořínek
Josef Dědkovice Františka Skládalová
Kateřina Kloster Hradisch 96,96
1840 189 Václav Hoppe
Antonín Staré Brno Alžběta Stránská
Matěj Staré Brno 23,11
1840 190 Vavřinec Kopler (Kepler) vdovec Vavřinec České Budějovice Františka Bergmannová
František Staré Brno 58,58
1841 190 Josef Reumann
Josef Staré Brno Anna Mayerová
Martin Tišnov 109,109
1841 190 Bedřich Žáček vdovec Jan Náměšť Marie Karolína Langerová
František Muhldorfel, Littau 64
1841 191 Vojtěch Krejčí
Václav Jetřichovec Alžběta Butorová
Jan Hroznová Lhota 11,11
1841 191 Jan Vodička
Antonín Velká Bíteš Žofie Kapustová
Jakub Brno 2,2
1841 191 Jindřich Lehraus vdovec Matěj Brno-Cejl Antonie Putiková
František Popůvky 45,6
1841 191 Jan Wachta
Vojtěch Čestice Anna Josefa Schusterová vdova Florián Brno 32,32
1841 192 Josef Godl
Karel Dubnice Aloisie Zedníčková neb Ženíšková
František Moravská Třebová 21,21
1841 192 Josef Prager
Jakub Brno Antonie Nedomová
Antonín Moravec 17,5
1841 192 Alois Ochmann
Jan Olomouc Marie Anna Kochová
Jan Staré Brno 118,118
1841 192 Jakub Kříž
Jan Vícenice Marie Kratochvílová
Josef Staré Brno 9,9
1841 193 Vincenc Medek
Vincenc Olomouc Anna Marešová
Jan Staré Brno 14,14
1841 193 Josef Selva
Matěj Staré Brno Františka Hašková
Václav Brno-Cejl 40,40
1841 193 Theodor Bellica neb Bilycia
Michal Mžanna, Halič Eleonora Solařová
Josef Říčany 38
1841 193 Josef Jelínek vdovec Josef Opava Františka Petráková
Josef Olomučany 3,20
1841 194 Vincenc Zedník
Filip Kostelec Kateřina Melicharová
Dominik Staré Brno 54,54
1841 194 Jan Vacek vdovec Jan Tábor Anna Kuchlerová
Vincenc Staré Brno 218,8
1841 194 Matěj Stránský
Matěj Staré Brno Josefa Winklerová
Ignác Brno 12,12
1841 194 Karel Habel
Josef Aubela ve Slezsku Kateřina Mohrová
Bernard Staré Brno 14,14
1841 195 Josef Kirchner
Jan Horní Slavkov Anna Josefa Mohrová
Bernard Staré Brno 14,14
1841 195 Ernest Frommel
Alois Brno Tereza Snaschilová
Josef Staré Brno 154,53
1841 195 Jan Schultes
Leontius Staré Brno Františka Baláková
Matěj Deblín 3,3
1841 195 Josef Kopřiva
Josef Batelov Tereza Loserová
Bedřich August Frankenberg, Sasko 28,19
1841 196 Josef Hoffmann
Petr Staré Brno Anna Rausková
Bartoloměj Koněšín 2,2
1841 196 Tomáš Křiklavý
Václav Staré Brno Kateřina Tomandlová
Felix Třešť 12,12
1841 196 Vincenc Hoger vdovec Leopold Komárov, Slezsko Marie Josefa Schonbergerová
Josef Staré Brno 113,44
1841 196 Ignác Josef Woschniak
Ferdinand Staré Brno Tereza Hrličková (Hrdličková)
František Staré Brno 21,20
1841 197 Antonín Jaschinsky
Simon Ležinsk, Halič Anna Chybová
František Hájek 88
1841 197 Josef Ferdinand Schwengler
Josef Staré Brno Josefa Švábová
Alois Brno 115,17
1841 197 Ignác Kotzian
Tomáš Veselí, Jihlava Růžena Kratochvílová
Josef Kroměříž 42,42
1841 197 František Procházka
Antonín Dambořice Amálie Gallová
Petr Brno 1,2
1841 198 Jan František Hanke
Baltazar Stará Červená Voda Kateřina Kopečková
Pavel Senohrad 45,102
1841 198 Václav Kossler
Ondřej Stillfried, Litomyšl Justýna Konečná
Martin Uherský Brod 203,81
1841 198 Petr Wegscheider
Sebastián Vídeň Barbora Tinzová vdova Josef Staré Brno 22,22
1841 198 Václav Suk
Jiří Bělá, Čáslav Kateřina Kováčová
Antonín Staré Brno 106
1841 199 Josef Liška
Josef Bystřec Albína Řeháková
Josef Litomyšl 9,9
1841 199 Florián Langer
Florián Studénka Mariana Vondráčková
Martin Klučov 4
1841 199 Leopold Antonín František Fyby
Jakub Brno Anna Grimmelová
Martin Brno 252,3
1841 199 Josef Šrámek vdovec Josef Humpolec Josefa Miškovská
Matěj Lomec 473,10
1841 200 Jan Eipeltauer
Karel Vizovice Anna Bártlová
Jakub Staré Brno 237,6
1841 200 Ignác Trton vdovec Pavel Šardice Tereza Viktorínová
Tomáš Staré Brno 11,11
1841 200 Vilém Walter
Ignác Brno-Dornych Anna Kateřina Schultesová
Leontius Staré Brno 42,3
1841 200 Jan Suchý vdovec Martin Plzeň Mariana Machovcová
Josef Římov 10,10
1841 200 Ignác Rostler
Josef Pešť Antonie Polzerová
Josef Staré Brno 3,3
1841 201 Mořic Orlík
Josef Staré Brno Antonie Wagnerová
Jan Brno-Kamenný Mlýn 119,68
1841 201 Jan Růžička
Sebastián Sedlice Anna Sašinová
Jan Topolná, Bílovice 21,21
1841 201 Jan Nepomuk Schneider
Jan Brno Františka de Paula Gesberová
Václav Staré Brno 11,11
1841 201 Josef Knopp
Josef Tibnig, Těšín Františka Jelínková
František Staré Brno 44,44
1841 202 Matěj Dostál
František Určice Františka Meluzínová
Josef Sloup 50,50
1841 202 Josef Loch
Václav Staré Brno Tereza Glotzová
Vavřinec Staré Brno 44,96
1841 202 Martin Knorr vdovec Martin Kunzendorf, M. Třebová Veronika Brázdilová
Filip Šelešovice 94,22
1841 202 Albert Kolář
Jan Brno Marie Rybová
František Brno-Zábrdovice 25,25
1841 203 Václav Vaňous
Antonín Řetůvka Růžena Štěrbová
Petr Diváky 50,51
1841 203 Jan Eberhart
Pavel Grafendorf Františka Bednářová
Tomáš Brno 14,14
1841 203 Jan Karel Postelt
Dominik Mikulášovice, Litoměřice Alžběta Antonie Preissová
Jindřich Sokolnice 25,33
1841 203 Jakub Granitzer vdovec Jakub Znojmo Barbora Filipenská vdova Jan Kloboučky 68,68
1841 204 Filip Worsa
Jan Říčany Marie Bernerová
Ernest Havlíčkův Brod 21,90
1842 204 Josef Dubail
Jiří Montancy, Francie Karolína Wildová
František Brno 506,80
1842 204 František Xaver Tham
Jan Brno Tereza Kamanová
Jan Brno 52,24
1842 205 Bartoloměj Beil
Bartoloměj Mušov Josefa Myslíková
Ondřej Brno 139,99
1842 205 Leopold Schurian vdovec Leopold Brno Tekla Ritterová
František Staré Brno 23,120
1842 205 Karel Nekuda
Karel Jinošov Marie Kuntzová neb Horatschová
Apolena Ludmila Staré Brno 3,3
1842 205 Jakub Pruger (Priger)
Jan Staré Brno Barbora Kamenická
Pavel Brno 11,11
1842 206 František Jelínek
František Křižanov Cecílie Skopalová
Josef Tlumačov 2,2
1842 206 Jiří Drahovzal
Antonín Staré Brno Kateřina Kořínková
Matěj Sobotovice 18,18
1842 206 Vilém Bedřich Seyferth vdovec Gottlob Bedřich Crimmitschau Marie Kudrnová
František Třebíč 21,83
1842 207 Tomáš Holub vdovec Kašpar Podivín Anna Jašinská
Antonín Brno 88
1842 207 Karel Kleinert
Josef Teplice Amálie Kamanová
Jan Staré Brno 11,24
1842 207 Michal Faut
Michal Brno Marie Tomečková
Kašpar Brno 29,29
1842 207 Václav Líbal
Jan Chlumec Anna Hovorková
Jan Kutná Hora 11,10
1842 208 Tomáš Davídek
Jan Všechovice Františka Hermannová
Jan Vyškov 114,110
1842 208 Kryštof Fuss
Kryštof Lipsko Tereza Haasová
František Staré Brno 8
1842 208 Josef Chytil
Antonín Kojetín Aloisie Staňková
Kašpar Staré Brno 9,7
1842 208 Josef Doré vdovec Josef Brno Marie Františka Formanová
Jan Frischau 11
1842 209 František Illner
František Kralice Jana Suchewitzová (Suchewitschová)
Martin Podolin, Zipser 42,42
1842 209 Josef Jerger
Josef od Čáslavi Anna Ungerová
Jan Brno 61,61
1842 209 Antonín Nitsch
Antonín Horní Domašov, Slezsko Helena Prosserová
Antonín Jaroslavice 418,10
1842 209 Josef Pařil
Jakub Osová Bítýška Mariana Frohlová
Josef Třebíč 19,19
1842 210 Martin Ludwig
Řehoř Sobotovice Mariana Friedelová
Jakub Jevíčko 13
1842 210 František Thiel neb Dull
František Holasovice, Opava Anna Finková
Antonín Staré Brno 24
1842 210 Ondřej Jedlička
Jan Uherský Ostroh Kateřina Lišovská
Vojtěch Věž, Havlíčkův Brod 11,11
1842 210 Karel Heigovský
Petr Staré Brno Veronika Hoppe
Antonín Staré Brno 23,23
1842 211 Kašpar Stodůlka vdovec Jan Žebětín Františka Janoušková
Matěj Letovice 36,3
1842 211 Jan Volkmann
Josef Ivančice Karolína Jurendová
Tereza Spachendorf, Slezsko 43,43
1842 211 Leonard Nolden vdovec Ferdinand Brno Marie Glaslová
Antonín Staré Brno 33,24
1842 211 Jiří Bortel
Jiří Iskriczin, Těšín Nepomucena Rapfová vdova Jan Krumlov 58
1842 212 Václav Okleštěk
Tobiáš Černčín, Nové Hvězdlice Růžena Ludelová
František Ivančice 84
1842 212 Petr Doulens neb Chalon vdovec Petr Thoiry, Savojsko Viktorie Schwoiserová
Jakub Bělá nad Svitavou 32,32
1842 212 Jan Kroker vdovec Karel Olomouc Marie Brunnerová
Josef Staré Brno 515,111
1842 212 František Zavadil
Jakub Tážaly Kateřina Frenzlová (Franzlová) vdova František Staré Brno 190,9
1842 213 Vincenc Doubrava vdovec František Brno-Nové Sady Petra Musilová
Jan Letovice 10,10
1842 213 Ignác Šimeček vdovec Václav Bernartice nad Odrou Marie Anna Kuchaříková
Josef Zárubice 11,11
1842 213 Josef Měřínský
František Brno Josefa Kochová
Jan Staré Brno 26,118
1842 213 Karel Tesař
Vincenc Lomnice Tereza Hauková, schovanka
Bernard Mohr Staré Brno 18,14
1842 214 Antonín Trautmann
Jiří Brno Mariana Čupperová
Jan Říčany 3,3
1842 214 Antonín Prillinger
Karel Nedachlebice Eva Gallová
Martin Staré Brno 9,16
1842 214 Eduard Pitzka
Karel Brno Anna Feyerle
Matěj Staré Brno 17,18
1842 214 Jan Sehnal
Jan Diváky Josefa Steinerová
Josef Gutenbrunn, Rakousko 5,5
1842 215 Konstantin Pino Freiherr von Friedenthal
Wolfgang Brno Hermína Růžičková
Jan Brno 452,452
1842 215 Jan Nepomuk Theodor Bauer
Lazar Herálec Karolína Kulíková
Jakub Níhov 33,14
1843 215 Jan Vosika
Jan Dříteč Vincencie Scherebelová
Matěj Staré Brno 28,18
1843 216 Jakub Novotný
Jan Staré Brno Barbora Hasslerová
Dominik Staré Brno 30,93
1843 216 Vavřinec Skácel
Florián Brno-Cejl Jana Mullerová
Josef Brno 1,35
1843 216 František Matail vdovec František Brno Josefína Katzerová
Jan Brno 527,9
1843 216 František Jan Trávníček
Jan Polička Tereza Fuchsová
Vincenc Staré Brno 120,120
1843 217 Karel Tham
Jan Brno Anna Wolfová
Ignác Ořechov 40,40
1843 217 Jan Šafařík vdovec Karel Vír Marie Anna Čuperová
Josef Boskovice 3,3
1843 217 František Pardovský
Simon Hrušky Kateřina Krandingerová
Jan Němčičky 47
1843 217 Josef Ondruš
Jan Valašské Meziříčí Aloisie Daňková
Matěj Brno 68,115
1843 218 Tomáš Pfeifer
Antonín Brno Eleonora Bártlová
Ignác Staré Brno 96,96
1843 218 Erhard Vengerský
Jan Staré Brno Tereza Angererová
Jan Staré Brno 60,86
1843 218 Antonín Blumayer
Antonín Brno-Cejl Marie Magdalena Dobravová
František Brno 62,90
1843 218 Jan Langer
Martin Staré Brno Františka Danzerová
Josef Brno 4,4
1843 219 Jan Svoboda
František Staré Brno Marie Tereza Schumberová
Mariana Staré Brno 24,45
1843 219 Václav Michal Koblížek
Josef Nikles, Bohm. Eisenberger Barbora Kuttnerová
Leopold Staré Brno 84,11
1843 219 Bedřich Noe
Jan Josef Brno Františka Pittermannová
Tomáš Staré Brno 14,14
1843 220 Vincenc Greger
Karel Brno Tereza Friedrichová
Matěj Brno 85,47
1843 220 František Thuma
Jan Brno Karolína Nurnbergerová
Jiří Staré Brno 29
1843 220 František Xaver Pippich
Matěj České Budějovice Anna Breindlová
Jakub Brno 28,28
1843 220 Jan Reichenauer
Jan Kirchberg, Rakousko Anna Agáta Eymundová
Alois Staré Brno 1,15
1843 221 Michal Wildner
Josef Konigsberg, Ellbogner kr. Nepomucena Skotáková
František Brno 118
1843 221 Jan Lupínek
Matěj Staré Brno Marie Thumová
František Náměšť 1,7
1843 221 Jakub Schauer
Ondřej Brno Anna Mucke vdova Jakub Barchov 14,2
1843 221 Kristián Hunger
Karel Staré Brno Jana Riedelová
Anna Staré Brno 1,24
1843 222 Antonín Barvič vdovec Tomáš Zlín Josefa Mucková
František Hranice 1
1843 222 František Vystrčil
Kašpar Staré Brno Josefa Kubáčková
Matěj Křižanov 5,5
1843 222 Jan Hug
Jan Brno Tekla Vorlová
Josef Líšeň 545,15
1843 223 Josef Schlesinger vdovec
Brno Anna Julišová
Petr Chrudim 32,32
1843 223 Felix Kasprzytzky
Stefan Krzywcza, Halič Jana Pinnelová
Bernard Staré Brno 19
1843 223 Jan Baptista Koděra vdovec Pavel Proseč Marie Anna Kobzová
František Nedvědice 1,105
1843 223 Jan Ellinger
Ondřej Brno Klára Anna Kreplová
Petr Brno 7,21
1843 224 Josef Ritschel
Barbora Staré Brno Františka Perschelová vdova Albert Brno-Cejl 102,102
1843 224 Antonín Lambert
Josef Brno Františka Havlíková
František Brno 23,2
1843 224 Leopold Frenzl
Kašpar Olomouc Růžena Starková
Josef Brno 18,18
1843 225 Martin Winter
Jan Kroužek Marie Magdalena Kundová vdova (?) František Těchobuz 20,20
1843 225 Josef Kautzký vdovec Josef Brno Vilhelmína von Runger
Jan Brno 24,28